Druhé celoslovenské stretnutie členov ADMA.

 Združenie ADMA sa pod duchovným vedením don Pavla Gracha stretlo v Prešove. Zúčastnli sa na ňom aj delegátky- sestra Gabika Bauerová a Helenka Gabrišová .

Formačné stretnutie sa konalo prvý septembrový víkend za účasti členov zo všetkých stredísk na Slovensku.

 Jednou z tém bola- základ  spoločenstva je charizma dona Bosca. Podľa neho Mária pokračuje vo svojom poslaní Matky cirkvi a Pomocnice kresťanov. Je živo prítomná v dejinách cirkvi a sveta.

Zo slov Anky:

 Láska medzi Máriou a jej ctiteľmi je dar, ktorí členovia združenia majú dať do všetkých prostredí, kde sa nachádzajú.

Zuzky :

Vzťah k Márii nie je teda niečo osobitné, niečo navyše, ale niečo, čo nám  dáva plnosť kresťanského života.

Miroslava :

Pravá úcta nie je množstvom pobožností, ale svätosť, ktorú charakterizuje Láska.

ADMA formuje a napomáha laikom aby v duchu  Združenia vytvárali spoločenstvá. Nábožný život je krásny, šťastný a lásky hodný.

Zveruj, dôveruj, usmievaj sa ( don A.F. Artime )

Z. Čepelová