Draft z Dubnice do Turína

V stredu 8.8. sa pár minút po ôsmej rozlúčil s dubnickou saleziánskou komunitou jej doterajší vikár don Peter Štellmach.

Predstavení ho poverili vyučovaním predmetov z morálnej teológie na saleziánskej univerzite Instituto Internazionale Crocetta v talianskom Turíne.

Celá dubnická saleziánska rodina (deti, mladí, starší atď…) k tomu  hovorili zhruba toto:

„Štelko, je nám ľúto, že odchádzaš. Vďaka Ti za všetko… Z druhej strany, je fajn, že medzi nami v Dubnici porástol človek, ktorý teraz môže obohacovať ďalšie generácie študentov v Turíne. Bohu vďaka za Teba. Modlíme sa, nech Ťa Dobrý Boh na príhovor Dubnickej Panny Márie požehnáva aj na novom pôsobisku.“

pp