Dotazník spokojnosti pre Mediálny tím

Chceli by sme Vás poprosiť o VYPLNENIE KRÁTKEHO DOTAZNÍKA pre Mediálny tím, ktorý sa stará o mediálnu propagáciu činnosti Saleziánskeho strediska v Dubnici nad Váhom.

Vopred ďakujeme :)

Odkaz na dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8YVGnddP8H45CucU-S_HzBuWkb2dmwOkl0QLsb3pUrGQ_jw/viewform?usp=sf_link