Deviatnik k Panne Márii Pomocnici (video)

V tomto roku 150. výročia posviacky Baziliky Márie Pomocnice v Turíne, ponúka hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime spoločnú novénu pred jej sviatkom, aby sa takto v úcte k Pomocnici zjednotila celá saleziánska rodina.

Novéna má formu videa. Každá časť obsahuje vyrozprávaný sen, komentár hlavného predstaveného, svedectvo člena saleziánskej rodiny a modlitbu.

9. deň (22. mája)

______________________________________________________________________________________________________

8. deň (22. mája)

______________________________________________________________________________________________________

7. deň (21. mája)

______________________________________________________________________________________________________

6. deň (20. mája)

______________________________________________________________________________________________________

5. deň (19. mája)

______________________________________________________________________________________________________

4. deň (18. mája)

______________________________________________________________________________________________________

3. deň (17. mája)


2. deň (16. mája)


1. deň (15. mája)

 (zdroj: www.saleziani.sk)