„Drahí moji dobrodinci!

Bez vašej lásky by som mohol urobiť len málo alebo nič; s vašou láskou sme však spolupracovali s Božou milosťou, a tak sme vysušili mnoho sĺz a zachránili mnoho duší. Ak ma po mojej smrti Božie Milosrdenstvo, pre zásluhy Ježiša Krista a na príhovor Márie Pomocnice, prijme do raja, budem sa vždy modliť za vás, za vaše rodiny, za vašich drahých, aby ste jedného dňa prišli všetci navždy chváliť slávu Stvoriteľa, vychutnávať si jeho dobrotu a ospevovať jeho bezhraničné milosrdenstvo.“

Navždy váš služobník

                                           kňaz Ján Bosco

Farnosť Dubnica nad Váhom

Všetky zbierky, dary, výdavky, celkový stav finančných prostriedkov, úverov a pôžičiek dubnickej farnosti ako aj zbierky na dokončenie interiéru nového Kostola sv. Jána Bosca si môžete stiahnuť TU . Srdečná vďaka za Vašu štedrosť!

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

Mládežnícka organizácia, ktorá pôsobí v saleziánskych strediskách po celom Slovensku, pracuje s mladými a pre mladých v Dubnici už vyše 26 rokov. Naším strediskom je Katolícky dom, kde organizujeme väčšinu podujatí, ktoré sa v našom stredisku konajú. Úzko spolupracujeme aj s Dcérami Márie Pomocnice a ich združením, a tiež s centrom voľného času Laura. Naším cieľom, ktorý aj vďaka Vašej spolupráci, modlitbám a príspevkom napĺňame, je rozvíjať osobnosti, zodpovednosť a talenty mladých ľudí, ako aj zabezpečiť výchovu dobrovoľníkov. Finančnú správu o všetkých akciách a tiež o Vašich 2% nájdete TU.

Misie

Saleziánske misijné dobrovoľníctvo je na Slovensku zastrešené dvomi organizáciami: VIDES a SAVIO. Viacerí mladí aj z nášho strediska  boli a stále sú ochotní venovať svoj čas a dary tým, ktorí sú ďaleko a na okraji. Ak túžite podporiť našich misionárov alebo niektorý z misijných projektov (Tehlička, adopcia detí, adopcia tried, štipendijný fond, jednorázový / pravidelný dar na projekty v rozvojových krajinách…), kliknite na stránky týchto organizácii: http://savio.sk/; http://www.laura-mladez.sk/vides/.