Púť Mornese – Turín

Dubnica mala v dňoch 18.3 – 24.3. na púti do Mornese a Turína tiež svoje zastúpenie. Na púť s GPS, sa vybrali i dve dievčatá, ktoré sa boli modliť ( aj ) za svoje povolanie.

Katka a Maťka
Katka a Maťka

Púť do Mornese za spoznávaním svätej Márie Dominiky Mazzarellovej ( zakladateľky Dcér Márie Pomocnice) , jej rodiska, života a pôsobiska, a tak isto aj návšteva Turína a don Bosca ( zakladateľa Saleziánov) sa začala v skorých ranných hodinách. Autobus plný dievčat, saleziánok a jendého kňaza, vyrážal z Bratislavy o druhej hodine ráno a zamieril na smer: Padova, k sv. Antonovi Paduánskemu, patrónovi stratených vecí. Časový sklz donútil dievčatá pridať do kroku, aby mohli mať sv. omšu v kaplnke Baziliky sv. Antona , no nakoniec sa im podarilo všetko stihnúť a po malej zastávke v Padove, čakala dievčatá ešte dlhá cesta so Mornese.

kostol u sestier v Mornese


V Mornese strávili dievčatá následne celé tri dni. Sestra Gabika Baňasová sa postarala o prednášky pre dievčatá, ktoré sa zoznámili s celým životom Márie Dominiky Mazzarellovej (ďalej Main, alebo MDM).

Od politickej situácie do ktorej sa Main i don Bosco narodili, až po Mainine posledné chvíle života . Dievčatá navštívili rodný dom MDM , miesta, kde Main počas svojho života žila so svojou rodinou a tiež aj miesta, ktoré navštevovala a kde žila svoj ,,sen,,: pôsobila ako rehoľná sestra.

Viac o don Boscovi dievčatám povedal najmä don Peter Štellmach , s ktorým sa stretli v Turíne vo Valdoccu, mieste, kde don Bosco vybudoval základy saleziánskeho diela.

príjemné stretnutie so Štellkom

Dievčatá majú veľmi pekné zážitky. Z Mornese žiarila pokojná atmosféra a bolo cítiť, že Pán Boh bol prítomný na ich púti a žehnal ich ceste.

Veríme, že vďaka tejto púti vzniklo mnoho pekných priateľstiev a určite aj mnoho povolaní ! :)

Katarína Bolčeková

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 24. marec 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Zvestovanie Pána. Odporúča sa účasť na sv. omši. Sv. omše budú ako v pracovný deň.

 1. Z piatka na sobotu bude v našom farskom kostole prebiehať modlitbová iniciatíva 24 hodín pre Pána. Po večernej sv. omši v piatok o 18.00 hod. bude vyložená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše v sobotu. Počas celých 24 hodín bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.
 2. Počas akcie 24 hodín pre Pána bude prebiehať v Katolíckom dome aj akcia Katolíckeho hnutia žien Slovenska „Podeľme sa“. V čase od 10.00 do 15.00 hod. bude možné zakúpiť si polievku a zaplatiť za celý obed. Výťažok bude venovaný Centru detí a rodiny Dominika v Rožňave, ktoré zriadili sestry saleziánky a tiež na dobudovanie krízového centra Vincentínum v Košiciach. Podstatou tejto akcie je: „Delím sa – nedávam almužnu“. Podrobnejší oznam je aj na nástenke.
 3. Na podporu výstavby Domu bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom je možné zakúpiť si veľkonočného baránka. Cena je 8-10 €. Zakúpiť sa dá v sakristii.
 4. Modlitby matiek budú mať modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na nástenke.
 5. Prišli nové Farské zvesti. Cena je 50 centov.
 6. Na budúci víkend sa mení čas zo zimného na letný.

2% pre Lauru

Ak ste sa ešte nerozhodli komu darovať svoje 2% daní, ponúkame Vám možnosť podporiť naše Centrum voľného času Laura. Za všetky príspevky ďakujeme!

Tlačivo pre fyzické osoby si môžte stiahnuť na tomto odkaze.

Žiaci ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia vyhrali dekanátne kolo BO

V stredu 20.3.2019 sa v Ladcoch uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev z Ilavského dekanátu. Súťažilo sa v 5 kolách. Predmetom boli knihy: Evanjelium podľa Matúša, Prvá kniha Kráľov a kniha Rút. Konečné poradie bolo: 1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom, 2. Mikušovce, 3. Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica. Gratulujeme nášmu tímu zloženého z troch súťažiacich: Silvia Porubanová, Lucia Porubanová a Tobias Lacher. Budú nás reprezentovať 9. Apríla na diecéznom kole v Žiline.

Vzácna návšteva

V stredu 20. marca 2019 k nám na celodennú návštevu zavítal otec biskup Mons. Tomáš Galis spolu so svojim tajomníkom Ľubomírom Majtánom. Nešlo však o hocakú návštevu. Jej predmetom bola vizitácia.

Po príchode v doobedných hodinách a zvítaní sa program začal modlitbou v kostole sv. Jakuba. Nasledoval rozhovor otca biskupa so správcom farnosti don Mariánom Bielikom. Po rozhovore sa návšteva spolu so saleziánmi Mariánom Bielikom a Petrom Magurom presunula na Mestský úrad. Na stretnutí ich privítali zástupcovia primátora mesta Adrián Gazdík a Tomáš Truchlý spolu s prednostkou mestského úradu Silviou Kiačikovou.

Z mestského úradu smerovali kroky návštevy do nového kostola sv. Jána Bosca. O jedenástej hodine bola naplánovaná návšteva Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia. Okrem stretnutia s riaditeľkou školy Monikou Pastierikovou otec biskup navštívil každú triedu, kde si s každým žiakom i pedagógom podal ruku a venoval mu krížik na čelo.

Dalším bodom programu bol obed na farskom úrade. Po obede otec biskup šiel navštívit starých a chorých do domova pre seniorov Dubina.

Najprv absolvoval krátku návštevu v špecializovanom zariadení v Prejte kde sa porozprával so sociálnymi pracovníčkami – Helenou Budošovou a Ivanou Walekovou.

Potom zamieril do zariadenia pre seniorov v centre mesta, kde ho privítala riaditeľka Zuzana Kuricová.

Po krátkom rozhovore o živote klientov a o práci v zariadení navštívil otec biskup niektorých klientov zariadenia priamo v ich izbách. O tretej hodine sa pridal k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva, ktorá bola v kaplnke Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Potom sa krátko prihovoril prítomným seniorom a rozdal im sv. prijímanie. Záver návštevy v Dubine patril opätovne návštevám na izbách – tentoraz u imobilných klientov.

Ďalšou zastávkou otca biskupa bol dom našich FMA sestier a Centrum volného času Laura.


Tu ho privítali sestry saleziánky a hneď potom pozdravil deti s matkami, ktoré mali práve v tom čase Katechézy v rámci krúžku Dobrý pastier.

Všetkých srdečne pozdravil a požehnal im. Deti otcovi biskupovi predviedli rozprávkovú scénku s drakom, ktorú práve nacvičovali . Na záver ho sestry požiadali o zápis do knihy návštev.

Ďaľším cieľom otca biskupa bol Katolícky dom, kde ho sprevádzal don Piatrov. Otec biskup sa oboznámil s činnosťou Katolíckeho domu, pozdravil prítomných mladých, a dokonca si s nimi aj chvíľu zahral ping-pong. Po prehliadke Katolíckeho domu nasledovalo stretnutie na fare s miestnou radou VPK.

Po stretnutí bol už čas pre sv.omšu, po ktorej sa uskutočnilo neformálne stretnutie s veriacimi. Na úvod stretnutia otec biskup povedal pár slov našim birmovancom a potom odpovedal na otázky veriacich.

Na úplný záver sa s veriacimi srdečne rozlúčil – s každým si pri východe z kostola podal ruky.

Netradičná pozvánka pre rodičov

Dom charity sv. Gianny v Čadci a Komunita Cenacolo Vás pozývajú na tretie diskusné fórom o závislostiach. Téma stretnutia je: PRÍPRAVA A
ŽIVOT V KOMUNITE CENACOLO, živé svedectvá chlapcov, ktorí z tmy prešli do svetla.
Chceli by sme povzbudiť rodiny, rodičov, príbuzných, ktorí majú v rodine
závislého, aby prišli medzi nás, aby sa začalo diskutovať o tomto
probléme, ktorý spôsobuje toľko bolesti a utrpenia. Vždy je nádej.

Stretnutie sa uskutoční 20. marca 2019 v Kysuckej knižnici v Čadci o
17.00 h .

2% pre ZŠ s MŠ sv.Dominika Sávia

Darovaním 2% dane môžte podporiť prácu s deťmi a mládežou v našej škole.

Podklady pre Fyzické osoby :

1.Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

2.Vyhlásenie o poukázaní podielu – fyzická osoba

Oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 17. marec 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je slávnosť sv. Jozefa. Hoci nie je prikázaný sviatok povzbudzujeme k účasti na sv. omši. Sv. omše sú ako v pracovný deň.

 1. Počas pôstu bude prebiehať tradičná zbierka Tehlička pre misie. V tomto roku sa zbiera na podporu chudobných rodín v Kérale v Indii. Podrobnejšie informácie ako aj možnosti animácie zbierky v rodine, nájdete v obálke pri bočnom oltári.
 2. Prišlo nové číslo Sviatočného zošita pre deti. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.
 3. V stredu je u nás biskupská vizitácia.. Pozývame Vás na večernú sv. omšu o 18.00 hod. vo farskom kostole, ktorú bude sláviť otec biskup. Po nej bude v kostole neformálne stretnutie. Pozývame Vás k hojnej účasti.
 4. Náš dekanát sa zapojí do celosvetovej modlitbovej iniciatívy 24 hodín pre Pána, ktorá sa uskutoční z piatka na sobotu 29. – 30. marca v našom kostole v Dubnici nad Váhom. Všetkých Vás srdečne pozývame k tejto 24-hodinovej nepretržitej modlitbe, ktorá začne slávením svätej omše o 18.00 hod. Počas celých 24 hodín bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.
 5. Ďalšia akcia Štafetová adorácia rodín za rodiny, ktorá prebieha na celom Slovensku, bude v našom farskom kostole 10. apríla (od 8.00 do 20.00 hod.). Podrobnejší oznam je na výveske. Prosíme, aby ste sa zapísali na adoráciu v sakristii farského kostola.
 6. Cirkevná škola sv. Dominika Savia pozýva na Deň otvorených dverí v utorok 19. marca od 10.00 do 16.00 hod. Pripravená je prezentácia aktivít aj informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ aj MŠ.
 7. Súkromné centrum voľného času Laura a sestry saleziánky pozývajú deti, rodičov a priateľov na predstavenie „Čo sa deje za dverami“ dnes o 16.00 hod. v SCVČ Laura.
 8. Zbierka na Charitu vyniesla 1230 €. Pán Boh zaplať!

Kin-ball večer

To čo je za večer ?

My vám prezradíme.

15.3. bol pre mladých z nášho strediska naplánovaný športový večer. Lenže to nebol len taký obyčajný športový večer.

Fúkanie lopty

Pozvali sme nášho bývalého animátora Juraja Šimkoviča, aby viedol tento večer. Doniesol si v batohu takú malú nafukovačku (v tvare malej lopty) a pumpu. Keď ju nafúkal, už to nebola len malá lopta o veľkosti volejbalovej či futbalovej lopty. Nafúkla sa do poriadnej veľkosti. A o tejto lopte bol večer. Juraj nám poukazoval rôzne aktivity, ktoré sa s touto naozaj veľkou loptou dajú robiť. Vláčik, naháňačky, vyraďovačky a pod. V druhej časti sme sa už začali venovať Kin-ball-u.

Naháňačka

Čo je to teda Kin-ball?
Kin-ball je športová kolektívna hra, kde spolupráca je nevyhnutnou základnou podmienkou a zmyslom celej tejto hry. Označenie „kolektívna“ je v tejto hre úplne namieste, pretože súčasná a neustála spolupráca všetkých členov tímu je daná samotnými pravidlami hry. To je skutočnosť, s ktorou sa nestretávame v iných, zatiaľ ešte populárnejších športových hrách. Kin-ball je hra bez hviezd, sólistov a primadon, hra rovných šancí a príležitostí, ktorej však nechýba nič z toho, čo robí športové hry príťažlivé pre všetky generácie: zábavu, napätie, emocionálny náboj, rýchle zmeny herných situácií, otvorený výsledok, silný prvok súťaživosti.

Naháňačka
Spoločná fotka

Jurajovi veľmi pekne ďakujeme.

Autor článku: Veronika Jankechová
Foto:Juraj Šimkovič, Veronika Jankechová

Zdroj : http://www.kin-ball.sk/co-je-to