Celoslovenské stretnutie saleziánskych miništrantov

 Tento víkend sa v Žiline uskutočnil 3. ročník stretnutia saleziánskych miništrantov z celého Slovenska. Z našej farnosti išla výprava na čele s don Cyrilom.

 Celým stretnutím sa niesla téma poslania, hrdinstva a hodnôt.

Boli pripravené rôzne scénky, súťaže, workshopy, spoznávali sme nových priateľov. Počas sobotného futbalového turnaja naši chlapci obsadili prvé a druhé miesto, kedže deti boli rozdelené do rôznych tímov. Veľkým zážitkom bola aj nedeľná svätá omša. kde boli všetky deti v miništrantskom oblečení, celkovo asi 120 detí. Vtipnou kázňou nás rozveselil don Luskoň, kto ho pozná, vie o čom píšem :).      Byť miništrantom je milosť, kedy môžeme byť Pánovi Ježišovi veľmi blízko a môžeme sa nechať Ním premieňať.

Ak náhodou váhaš, či ísť miništrovať, tak neváhaj a príď, veľmi radi ťa uvítame a možno práve s tebou zažijeme o rok super čas na celoslovenskom miništrantskom stretnutí.


Videorepotáž z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=k1OinaqwtoM