Rodinný Volley session v Dubnici opäť bodoval

Na veľkonočný utorok sa uskutočnil už 11. ročník tradičného volejbalového turnaja Volley session. Organizuje ho Laura, združenie mladých, tento rok v spolupráci so Súkromným centrom voľného času Laura v Dubnici nad Váhom. Netradične sa tento rok zúčastnilo až 10 tímov s priam medzinárodnou účasťou (v tíme Piaristi Nitra bolo i pár kresťanov z Iraku :-)).

V základných skupinách sa stretli tímy z Dubnice, Nitry, Senice, Dolného Kubína, Námestova i ďalekého Bardejova. Celé stretnutie začalo ráno spoločnou svätou omšou v novom kostole sv. Jána Bosca.

Prítomným sa v kázni prihovoril direktor dubnickej komunity don Pavol Piatrov. Koncelebrovali aj niektorí aktívni hráči v turnaji – salezián don Peter Stellmach + na záver dostali prítomní požehnanie od novokňaza piaristu pátra Petra Valachoviča, ktorý prišiel s tímom hráčov z Nitry.

Následne sa podali základné informácie, tímy sa rozdelili do skupín a všetci sa presunuli na miesto svojich zápasov. Regulérny priebeh turnaja zastrešoval na 2. ZŠ Juraj Bartoš a na 3. ZŠ Andrej Babulík, organizačne zase sestra Elena Holá s viacerými dobrovoľníkmi. Tí pomáhali pri príprave, registrácii, bodovaní, občerstvení i odmeňovaní, za čo im patrí úprimná vďaka!

Zo základnej skupiny na 3. ZŠ postúpili tímy Sele zle Námestovo a Spielmachři z Dubnice, ktorí zápasili vo finálových zápasoch na 2. ZŠ s tímami z Dolného Kubína a PGSI (dievčenská slovenská saleziánska volejbalová reprezentácia do 18 rokov).

Spomedzi dvoch oravských kandidátov nakoniec získalo 3. miesto Námestovo a zlato získal v dramatickom zápase domáci tím Spielmachři výhrou nad tímom PGSI.

Celkové poradie:

  1. Spielmachři (Dca)
  2. PGSI
  3. Sele zle Námestovo
  4. Dolný Kubín
  5. Senica
  6. Volleycubes (Dca)
  7. ForFun (Dca)
  8. Krivé ruky
  9. Piaristi NR
  10. Cena útechy (Dca)

Tešíme sa z fair-play hry, aj zapojenia viacerých nových tímov – zvlášť oceňujeme odvahu najmladšieho tímu (prevažne) ôsmakov, aj vďaka ktorým sa „tradičnej volejbalovej Dubnici“ podarilo získať viacero pozícii celkového rebríčka a to od prvého miesta až po desiate :-).

Napriek rozšíreniu turnaja na 2 telocvične sa zachovala rodinná atmosféra, zdravá súťaživosť, a viacerí vyjadrili svoju radosť a spokojnosť aj s priebehom celého podujatia.

Bohu vďaka!

(sestra Elena Holá, FMA)


 

Čo sa deje za dverami SCVČ Laura?

Na deň otvorených dverí Súkromného centra voľného času Laura, boli pozvaní všetci – a tí, ktorí prišli, mali možnosť vstúpiť do priestorov domu, porozprávať sa so sestrami saleziánkami a animátormi o ich činnosti a byť účastní tejto spoločnej radosti.

Programom ich sprevádzali animátori – moderátorská dvojica Lukáš a Kika. Deti a mladí zo stretiek i krúžkov zo SCVČ Laura za pomoci svojich vedúcich pre prítomných pripravili veselý i vážnejší program so 14 číslami, v ktorom mohli prezentovať svoje dary, ale i dospelým ponúknuť myšlienku na zamyslenie.
Z pozvaných hostí nás svojou prítomnosťou poctila zvlášť p. riaditeľka CZŠ Mgr. M. Pastieriková a don P. Magura, sdb, ktorý dal na záver všetkým prítomným požehnanie.
Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a animátorom za každú ochotne podanú ruku.
(es)

Viac fotiek nájdete na FB stránke SCVČ Laura.

Čo sa deje za dverami?

Florbalový turnaj pre 1.stupeň ZŠ

V stredu 10. januára 2018 sa uskutočnil florbalový turnaj pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Zorganizovali ho SCVČ Laura Dubnica n/V v spolupráci so Spojenou školou sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, kde sa turnaj aj uskutočnil  – v priestoroch ich telocvične.

Zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Do súťaže sa prihlásil aj náš florbalový krúžok, deti z CZS sv. Dominika Savia, aby si zahrali, zasúťažili a súčasne získali nové skúsenosti.
Počas zápasov vládla veľmi pekná atmosféra. Mali sme v tíme najmladších zo všetkých súťažiacich. Boli medzi nimi aj škôlkári, 1., 2. ročník. Súperiace tímy boli zväčša zložené z tretiakov a štvrtákov.
Krásne na tom bolo, že naši škôlkári sa nezľakli veľkých súperov a vybojovali si krásne 3. a 4. miesto.
Naša Andrejka Jankechová bola vyhodnotená ako najlepšia brankárka.
Tešíme sa spolu s vami a zo srdca gratulujeme.
Touto cestou ďakujeme p. Harňákovej, že nám vybavila a zdarma zabezpečila odvoz autobusom na súťaž pre celé družstvo. Spolupráca s organizátormi hosťujúcej školy bola dobrá a už teraz sa tešíme na odvetné zápasy.
(es)

MISIE – cesta pomoci druhým

V Janove 14. novembra 1877 don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová odprevádzali členov 3. misionárskej výpravy do Južnej Ameriky. Medzi nimi bolo aj 6 prvých saleziánok. Pre sestry to bol začiatok misijného diela. Od prvej misijnej výpravy je 140 rokov.
Misie,
slovo, za ktorým sa skrýva veľa ľudskosti, veľa námah a rozhodnutí pri ohlasovaní evanjelia. Veľa obety a lásky dávať sa do služby ľuďom, ktorí to potrebujú.
Odvtedy odišlo do misií mnoho saleziánok, ktoré strávili svoj život v službe deťom, mladým ale aj všetkým ľuďom a položili základy mnohých výchovných diel.
Medzinárodná organizácia Vides, pôsobiaca aj na Slovensku, vychováva a združuje mladých ľudí – dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do celosvetových projektov pomoci chudobným.
Pri tejto príležitosti sme v našom Scvč Laura urobili výstavu predmetov a obrazového materiálu aj z krajín, kde pôsobia naše sestry misionárky:
Afrika – Angola
Južná Amerika – Paraguay
Európa -Maďarsko, Albánsko, Ukrajina,
Ázia – Azerbajdžan
Výstava bola k dispozícii deťom zo stretiek a krúžkov, ale i ich rodičom.
Deti sa mohli dozvedieť, v akej biede žijú ich rovesníci vo svete, ale aj to, že je možná a otvorená cesta pomoci. A hoci väčšina z nás sa nevydá do ďalekých krajín, môžeme prežívať svoju misiu v bežnom živote: byť misionármi/kami nádeje a radosti.
(es)

Zdroj: scvcdubnica.blog.cz
Foto nájdete aj tu.

Šachový krúžok v SCVČ Laura

Šachový krúžok v SCVČ Laura sa tento rok rozrástol o nových členov. Krúžok býva už 2x do týždňa – v pondelky (začiatočníci) a utorky (pokročilí) o 16.hod.

Členovia šachového krúžku pod vedením ich trenérky p. Ľudmily Tomaníkovej sú usilovní ako včielky. Zúčastnili sa už viacerých turnajov.

Aj tento rok sa zapájajú do celoslovenskej súťaže GPX.
30.9.2017 sa zúčastnili prvého turnaja v Žiline.
Najlepšie sa umiestnili dievčatá: v kategórii do 8 rokov Danka Čerepanová 2. miesto, do 11 rokov Emka Holečková 9. miesto a Janka Jankechová 13. miesto.
Výsledky sú orientačné a budú sa meniť počas šk. roka.

26.10.2017 sa zúčastnili oblastného školského turnaja v Novej Dubnici.

04.11.2017 zorganizovala Regionálna šachová akadémia Považie a šachový klub Považské Podhradie turnaj začiatočníkov do 10 rokov. Cieľom je pripraviť deti na turnaje do GPX. Turnaja sa zúčastnilo 52 detí. Zo SCVČ Laura sa turnaja zúčastnili : Pákoždy Šimon, Triasak Michal, Zelenka Matej.

 

(es)

Zdroj: http://scvcdubnica.blog.cz/


Aj dubnické deti sa modlia ruženec

Špeciálne v mesiaci október zverujeme svoje potreby do rúk Ružencovej Panny Márie, aby ich odovzdávala Bohu. Vo farnosti sa každý deň v týždni modlí pred sv. omšou túto modlitbu jedna zo skupín, ktoré tu pôsobia.

18. október je výnimočný deň, kedy pápežská nadácia ACN aj tento rok iniciovala aktivitu Milión detí sa modlí ruženec. Stretla sa s veľkým ohlasom aj u nás na Slovensku. Zapojili sme sa do nej aj sestry saleziánky spolu s mladými a deťmi na tých miestach, kde pôsobíme – v Súkromnom centre voľného času Laura a na Cirkevnej škole sv. D. Savia. Pridali sa ku nám aj niektoré exallievy, ktoré sa modlili  spolu s deťmi.

Jedna z mamičiek sa vyjadrila: „Keďže sme mali choré najmenšie deti, tak sme sa do akcie zapojili doma. Bola som milo prekvapená, že sme sa pomodlili celý ruženec – že vydržali :-) .“


Pri rozhovore s deťmi bolo zaujímavé počuť, ako vnímajú potrebu pokoja vo svete, kde sú vojnové konflikty, ale aj vo vlastných rodinách, v triedach, ktoré každý deň navštevujú.

(es)

 


Dievčenské animko

V stredu 13. septembra okolo 17.hod sa oratko napĺňalo mladými animátorkami. Prišli spoločne so sestrami začať školský rok, vzájomne sa informovať, stráviť príjemný čas a zároveň ponúknuť do služby druhým svoje sily, čas a schopnosti.

Na úvod sa všetky zahrali dynamickú hru na podelenie sa z leta a zážitkov. „Vymenia sa všetci tí, ktorí cez leto prečítali aspoň 5 kníh, čítali rozprávku na dobrú noc, prešli aspoň 50km na bicykli, boli v zahraničí / pri mori, mali obuté tenisky, …“ – boli niektoré z odhadov skúseností nášho leta, ktoré počas tejto hry zazneli.Nasledovalo rozdávanie obľúbených Laura-diárov na nový školský rok 2017-2018, v ktorom našli popri mnohých fotkách, vtipoch, myšlienkach i výzvach aj modlitbu k blahoslavenej Laure Vicuni, v ktorej spoločne odovzdali Bohu svoje osobné úmysly, ľudí i všetky aktivity tohto roka. Do voľných okienok čistého kalendára si potom animátorky mohli zapísať termíny osvedčených akcií počas roka, ktoré predstavili nová predsedníčka strediska Laura, Dubnica nad Váhom, sr. Elena Holá so sr. Danielou Oremovou, poverenou riadením Súkromného centra voľného času Laura. Tá ponúkla animátorkám aj rozpis aktivít – stretiek a krúžkov počas týždňa, do ktorých sa môžu zapojiť ako účastníčky i dobrovoľníčky. Bol ponúknutý priestor aj na nové nápady a pripomienky zo strany animátoriek.Záver stretnutia patril už len krátkemu motivačnému videu o láske, vytrvalosti a obete, neformálnych rozhovorom a drobnému maškrteniu :-).

sr. Elena Holá, FMA

Otvorenie nového školského roka v SCVČ Laura

Aj tento rok prišli deti, mladí a rodičia na zápis a otvorenie nového školského roka 2017/2018 do areálu Súkromného centra voľného času Laura k sestrám saleziánkam.

Od 15-tej do 17-tej hodiny vďaka ochotným mladým animátorom mali deti priestor na hry, súťaže a zaujímavé úlohy s priebežným vystúpením „trampolinistov“ – šikovných chlapcov, ktorí svoje akrobatické kúsky trénovali počas leta (najlepší sa dostal až k počtu 16 skokov za sebou :-)). Ostatné deti mali možnosť sa staviť, kto koľko skokov zvládne na prvý pokus a za dobrý tip dostali sladkú odmenu.

Rodičia mohli medzitým využiť čas na informovanie sa a zápis svojich detí do záujmových krúžkov a vrstovníckych stretiek SCVČ Laura. Ponuka je i tento rok pestrá. Z celkových 13 krúžkov spomenieme napr. detský zbor, šach, tanečný, tvorivý, varenie, spoločenské hry, doučovanie či rôzne druhy športov. Vrstovníckych skupín – stretiek je tento rok v ponuke 9 – od najmenších detí spolu s mamičkami (Matelko) až po vysokoškolákov.

Po chutnom občerstvení dážď zahnal účastníkov aj do vnútorných priestorov, kde sa vyhodnotili jednotlivé súťaže. Sestra Daniela Oremová, poverená riadením SCVČ Laura, bola s akciou veľmi spokojná: „Teším sa na všetky deti, ktoré dnes prišli a zvlášť na tých, čo sú tu po prvýkrát. Som rada, že sme spolu prežili také príjemné spoločné popoludnie a teším sa na celý školský rok v našom SCVČ Laura. Prihlásiť sa môžete ešte do 14.9. 2017, samotná činnosť sa začína od 19.9. 2017.“ (Prihláška na stiahnutie tu)

Toto podujatie prišli podporiť svojou prítomnosťou aj bratia saleziáni, ktorí spravujú dubnickú farnosť. Prišiel aj don Pavol Grach, SDB z provinciálnej rady – delegát pre saleziánsku rodinu na Slovensku.

(sr. Elena Holá, FMA)