Príprava na výročie posviacky kostola sv. Jána Bosca

Tento rok v našej farnosti oslavujeme tretie výročie posviacky kostola sv. Jána Bosca. Pri tejto príležitosti sa skupina približne 20 brigádnikov zapojila do upratovania tohto kostola. Pomocnú ruku k dielu priložili saleziánski spolupracovníci, členovia ADMY, farníci, animátori a mladí. Nechýbali ani saleziáni, ktorí sa v kostole postupne vystriedali.

K udržiavaniu čistoty v našich kostoloch sa môžete pridať aj vy zapojením sa do upratovacích skupín v kostole sv. Jakuba alebo kostole sv. Jána Bosca.

Klára Kubištelová

Časopis Don Bosco dnes s letným čítaním

Svätý Otec František vybral pre najbližšiu Synodu biskupov na túto jeseň v Ríme tému o mladých, o ich viere a o ich povolaniach. Pre lepšie spoznanie toho, akí mladí sú, ako vidia vieru a svoju budúcnosť, alebo aj čo si myslia o Cirkvi, pripravil Vatikán dotazník. Na jeho otázky odpovedalo aj 3 633 slovenských mladých katolíkov. Aké sú ich sny, nádeje a ako vnímajú Cirkev sa dozviete v najnovšom vydaní časopisu Don Bosco dnes.

Počas tohtoročných Dní spirituality saleziánskej rodiny v Turíne vznikol text Desatora saleziánskeho sprevádzateľa. Je vyjadrením túžby členov saleziánskej rodiny stať sa skutočnými a účinnými sprevádzateľmi mladých. Preto hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime hneď vyjadril svoju vôľu, aby sa toto Desatoro rozšírilo do každého saleziánskeho diela. Jeho slovenské znenie nájdete v rubrike spiritualita.

Sestra Jana Kurkinová FMA stála šesť rokov na čele Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (saleziánok) na Slovensku. Štafetu tejto služby odovzdá 5. augusta 2018 sr. Monike Skalovej. Pri pohľade späť na uplynulé obdobie sme jej v rubrike rozhovor položili niekoľko otázok.

Letné mesiace si môžete spestriť obohacujúcim čítaním z dielne vydavateľstva Don Bosco. V špeciálnej rubrike čítanie na leto si môžete prečítať ukážky z kníh, ktoré vyšli na jar tohto roka. Vybrali sme ich z oblasti výchovy a duchovného života.

Kakuma uprostred africkej Kene je už skoro tri desaťročia útočiskom pre takmer 200 000 utečencov z okolitých krajín poznačených nepokojmi a vojnou. Miestna komunita saleziánov, ktorí medzi týmito ľuďmi žijú už dlhé roky sa im usiluje prinášať nové možnosti a nádej, hlavne prostredníctvom vzdelania. Viac o ich činnosti sa dočítate v článku Kakuma – ľudský ostrov uprostred ničoho.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@gmail.com.

 

(zdroj: www.saleziani.sk)

Biblický kurz šitý na mieru pre Teba

Milí priatelia Svätého Písma,

pozývame vás na biblický kurz, ktorý sa bude konať od 26.-29. augusta 2018 v Rodinkove pod vedením saleziána don Pavla Gracha SDB, delegáta pre saleziánsku rodinu. Biblický kurz je určený pre mladých ľudí a dospelých, ktorých zaujíma táto téma. Počas kurzu nebudú k dispozícii animátori pre vaše deti.

Cena: Dospelí a deti nad 15 rokov – 80€ (v cene je plná penzia a ubytovanie).

Zálohu 20€/osoba je potrebné zaplatiť s prihlásením. Až po zaplatení zálohy je prihláška kompletná. Zálohu poslielajte na č.ú.: SK1811000000002626084575.

Prihlasovanie prebieha do 30. júna 2018.

 

 

Oslava Panny Márie Pomocnice v saleziánskej záhrade bola ochutnávkou raja

Najbližšia nedeľa k sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov (24. máj), ktorú si saleziánska rodina uctieva ako svoju hlavnú patrónku, patrí už tradične oslave nebeskej Matky v záhrade u saleziánov. Tento rok vyše 250 ľudí využilo nádherný slnečný deň na budovanie spoločenstva v rodinnej atmosfére, a to symbolicky na slávnosť  Najsvätejšej Trojice.

Celé popoludnie sa nieslo v myšlienke stavby Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorú postavil don Bosco v Turíne na Valdoccu presne pred 150 rokmi. Najprv na originálnom pódiu záhradnej pivnice vystúpili deti s hudobnými, tanečnými a akrobatickými číslami doplnenými o vtipnú scénku. Medzi jednotlivými číslami sa diváci mohli dozvedieť aj niektoré zaujímavosti o bazilike, ktorá ukrýva 7 metrový obraz Panny Márie, 52 druhov mramoru, či niekoľko tisíc vzácnych relikvií.

Po kultúrnom programe si každý našiel svoje miesto. Deti na 8 stanoviskách cez rôzne aktivity stavali baziliku a okrem toho bol pre nich prichystaný nafukovací hrad a gladiátorský ring. Dospelí si zatiaľ pochutnávali na špízoch, kávičke a koláčikoch. Prekvapením bola torta vo forme turínskej baziliky a odznačiky s novým logom dubnickej Panny Márie. Na záver otec direktor don Pavol Piatrov zahral pieseň Salve Regina a všetkým prítomným udelil don Boscove požehnanie Panny Márie Pomocnice.

„Okolo druhej prišla čierňava a hrozila búrka. Reku, ak toto začne liať, tak máme po akcií. Ale nakoniec nás to obišlo a bolo luxusne. Môžeme zažiť rôzne situácie, kedy v živote hrozia „búrky“. A hľadá sa východisko. Bezpečie. Poznal to aj don Bosco. Mal osobnú skúsenosť s Pomocnicou. Preto tak zanietene odporúčal zverovať sa jej mocnému príhovoru. Toto nedeľné popoludnie bolo pre mňa aj časom prekvapení. Najmä krásnych. Z ľudí, ktorí prišli pomôcť, nachystať, priniesť… To sú také malé veľké zázraky. Don Bosco hovorieval, že každého, kto prekročí prah saleziánskeho domu, si Panna Mária berie tak špeciálne pod svoj ochranný plášť. U niektorých mladých, ktorí náš prah prekročili pomerne nedávno, je táto don Boscova skúsenosť až hmatateľná.“ (don Pavol Piatrov)
(text: Peter Štellmach SDB; foto: Veronika Jankechová)

Panna Mária Pomocnica pomáha svojim deťom aj dnes

Kresťanský ľud mnohokrát v dejinách zakúsil konkrétnu pomoc Panny Márie, najmä vo chvíľach osobitne ťažkých pre život Cirkvi. Z toho sa zrodil zvyk vzývať Božiu Matku aj pod titulom Pomocnica kresťanov. Dátum sviatku bol určený na 24. máj. Je to deň, keď sa pápež Pius VII., zázračne vyslobodený z väzenia, v roku 1814 vrátil do Ríma. Svätý Ján Bosco videl v invokácii „Pomocnica kresťanov“ úžasnú syntézu tajomstva preblahoslavenej Panny Márie v pláne spásy, ktorý sa plní v Cirkvi, takže napísal: „… skúsenosť osemnástich storočí jasne ukazuje, že Panna Mária z neba veľmi úspešne pokračovala v poslaní Matky Cirkvi a Pomocnice kresťanov, ktoré začala tu na zemi“ (Liturgia hodín).

Saleziánska rodina, verná duchu a poslaniu dona Bosca, sa dáva viesť a udržovať materinskou prítomnosťou Panny Márie a tento deň prežíva v oslave svojej nebeskej Matky. V Turíne je to najväčšia púť v roku, kedy do Baziliky Panny Márie Pomocnice, ktorá si tento rok pripomína 150. výročie od kedy ju don Bosco postavil, prichádza vyše 25 tis. ľudí a sv. omšu celebruje hlavný predstavený saleziánov.

V Dubnici nad Váhom to býva síce skromnejšia oslava, ale o to rodinnejšia. Tento rok slávnostnú sv. omšu celebroval don Anton Červeň, direktor filozofického študentátu v Žiline, ktorý svoj príhovor začal otázkou, či „v dnešnej dobe potrebujeme ešte pomoc, keď chceme všetko zvládnuť sami?“. Spomenul svoje osobné zážitky s Máriou a povzbudil všetkých, aby dôverujúc Matke hľadeli do budúcnosti vždy s nádejou. Po sv. omši bolo ešte malé pohostenie. Saleziáni spolupracovníci prichystali chlebíčky so salámkou, ako to zvykol robievať don Bosco.

(text: don Peter Štellmach SDB; foto: Mária Badačová, ANS)


Deviatnik k Panne Márii Pomocnici (video)

V tomto roku 150. výročia posviacky Baziliky Márie Pomocnice v Turíne, ponúka hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime spoločnú novénu pred jej sviatkom, aby sa takto v úcte k Pomocnici zjednotila celá saleziánska rodina.

Novéna má formu videa. Každá časť obsahuje vyrozprávaný sen, komentár hlavného predstaveného, svedectvo člena saleziánskej rodiny a modlitbu.

9. deň (22. mája)

______________________________________________________________________________________________________

8. deň (22. mája)

______________________________________________________________________________________________________

7. deň (21. mája)

______________________________________________________________________________________________________

6. deň (20. mája)

______________________________________________________________________________________________________

5. deň (19. mája)

______________________________________________________________________________________________________

4. deň (18. mája)

______________________________________________________________________________________________________

3. deň (17. mája)


2. deň (16. mája)


1. deň (15. mája)

 (zdroj: www.saleziani.sk)

Časopis Don Bosco Dnes píše aj o Máriinej Dubnici

Dvojmesačník Don Bosco Dnes, ktorý sa posiela dobrodincom a priateľom dona Bosca na celom Slovensku, prichádza v marcovom čísle s novou rubrikou „Naše diela“, kde sa ako prvé malo tú česť predstaviť práve to naše v Dubnici nad Váhom (str. 10-11). V tomto čísle sa tiež dočítate o prvom slovenskom saleziánovi-biskupovi Mons. Vladimírovi Feketem, o zázraku, ktorý zažil hlavný predstavený don Ángel a nájdete tam aj rozhovor so svetovým prezidentom Združenia exallievov Michalom Hortom pochádzajúcim zo susednej Novej Dubnice. 

O Radosti evanjelia

V sobotu 10. februára sme medzi nami prijali vzácnu návštevu. Len pred niekoľkými dňami bol u nás hlavným celebrantom na slávnosti sv. Jána Bosca don Pavol Grach, salezián, ktorý momentálne pôsobí ako delegát pre saleziánsku rodinu. Po pár dňoch zavítal do Dubnice znova, no za iným účelom.

Postupne navštevuje saleziánske strediská, aby priblížil text pápežskej exhortácie Svätého Otca Františka „Evangelii gaudium“ – Radosť Evanjelia. Túto apoštolskú exhortáciu súčasný pápež napísal ako svoju prvú, ešte v roku 2013, a ako aj don Grach povedal, svojim duchom je veľmi blízka duchu a apoštolskému poslaniu saleziánov.

Don Pavol nám veľmi pútavou formou prerozprával odkaz tohto rozsiahleho pápežského dokumentu, ktorý by asi málokto z nás celý prečítal, s tým, že sa jedná o pozvanie každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Pozvanie do novej etapy evanjelizáce s dôrazom na plnosť radosti.

Po prednesení výkladu dokumentu prebehla diskusia s účastníkmi prezentácie, ktorá bola ukončená požehnaním dona Gracha, aby sa rozišli s týmto pocitom radosti, ale čo je veľmi dôležité, aby túto radosť bolo neprestajne cítiť z nás.

(Stanislav Farský)


Tu si môžete stiahnuť nahrávku celej prednášky.

 

Spoznajte aj vy „Radosť evanjelia“

V sobotu 10.2. o 16:00 bude v Katolíckom dome prednáška o dokumente pápeža Františka „Radosť evanjelia“ (2013). Tému predstaví don Pavol Grach SDB, člen provinciálnej rady a zodpovedný za saleziánsku rodinu na Slovensku, ktorý bol nedávno v Dubnici ako slávnostný kazateľ na vigíliu sviatku dona Bosca.

„Som presvedčený, že texty tejto exhortácie ešte stále málo (ak vôbec) poznáme a to je na našu duchovnú škodu. Don Bosco bol pozorný na hlas Ducha i na hlas pápeža a nerobil medzi nimi veľký rozdiel. Poznanie tohto dokumentu nám umožní nový duchovný nádych a podnieti reflexiu o našom duchovnom i apoštolskom živote.“ (don Grach)

Zo stretnutia by mohli vzísť podnety na uvažovanie i nadšenie, ktoré by
sa malo preniesť do saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom.

Súčasný don Bosco sa prihovára mladým

POSOLSTVO HLAVNÉHO PREDSTAVENÉHO MLADÝM
Sviatok svätého Jána Bosca – 31. január 2018

Moji drahí mladí,

prijmite môj pozdrav plný oddanosti, s prísľubom mojej modlitby za vás všetkých. Tak ako aj minulý rok, aj tohto roku v deň sviatku sv. Jána Bosca, 31. januára, sa nachádzam v inej časti sveta. Tento krát v Ázii, vo Východnom Timore. Z tohto miesta túžim byť prítomný v najrôznejších miestach sveta, kde sú mladí, ktorí zakúšajú radosť z pocitu, že Pán im daroval dona Bosca ako otca a učiteľa mládeže.

Mám v živej spomienke stretnutie pápeža Františka s mladými v Čile a Peru, ktoré sa udialo pred niekoľkými dňami. Na druhej strane, všade je veľký pohyb príprav na Synodu biskupov, na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Ten istý pápež František sa chce počas týždňa pred Kvetnou nedeľou stretnúť s delegáciami mladých celého sveta, či katolíkmi alebo nekatolíkmi, či kresťanmi alebo mladými iných nábožen-stiev, a aj s mladými, ktorí nevedia či veria alebo neveria: so všetkými. Chce ich počúvať, chce nás počúvať, bezprostredne, lebo je dôležité, aby ste hovorili, aby ste sa nenechali umlčať. Toto všetko vo mne vyvoláva obrovskú radosť.

Môžem sa vám zdôveriť? Keď prechádzam „saleziánskym svetom“, rozličnými národmi, a stretávam sa s vami, mladými, vidím vaše tváre, váš úsmev, váš úprimný, čistý, autentický  pohľad, hovorím si: svet, Cirkev, naša saleziánska rodina a saleziánske mládežnícke hnutie na celom svete majú veľkú prítomnosť a sľubnú budúcnosť.

Minulý rok som vám napísal (spomínate si?) hovoriac okrem iného aj to, že vám veríme. Dnes vám potvrdzujem moju úplnú dôveru a hovorím ešte viac. Moji drahí mladí, nevzdávajte sa svojich snov a svojich ideálov, hoci sa to niekedy môže zdať ťažké. Aj naďalej vášnivo hľadajte svoje šťastie, ale to hlboké a autentické šťastie, keď pocítite, že ste spokojní a naplnení. Také šťastie, ktoré je veľmi vzdialené od všetkého, čo je povrchné a prázdne, ktorému je vzdialená logika „použi a zahoď“ veci a – hovorím vám to s veľkou bolesťou – niekedy až „použi a zahoď-vyraď“ osoby.

Mysliac na vás si rád spomínam na to, čo vám pri jednej príležitosti povedal a napísal vtedajší pápež Benedikt XVI: „Drahí mladí, šťastie, ktoré hľadáte, šťastie, ktoré máte právo vychutnávať, má meno a tvár: Ježiš Nazaretský“.

Niekto sa ma opýta, či je toto posolstvo platné aj pre mladých nekresťanov. Moja odpoveď je: bezpochyby áno. Posolstvo platí pre vás všetkých, moji drahí mladí.

Počúvajte, rozpoviem vám skúsenosť, ktorú som zažil pred niekoľkými týždňami. Navštívil  som saleziánsku provinciu so sídlom v Guwahati, v Assame vo východnej Indii, a počas stretnutia v jednom saleziánskom diele pre mladých univerzitných študentov rozličných náboženstiev (katolíci, hinduisti, moslimovia) som zostal hlboko dotknutý, keď som videl, že oni sami navrhli spoločnú recitáciu modlitby „Otče náš“. Dojalo ma to. A zagratuloval som im, že dávajú takýto významný návrh. Pretože mladí, schopní volať Boha „Otec!“, jediný Boh, budú schopní vybudovať svet pokoja, skutočnej spravodlivosti, univerzálneho bratstva.

To isté potvrdil pápež František počas svojej návštevy Bangladéša: „Som veľmi rád, že spolu s katolíkmi sú tu s nami aj mnohí mladí moslimskí priatelia a tiež iné vierovyznania. Tým, že ste tu dnes spolu, prejavujete vaše rozhodnutie podporiť ovzdušie harmónie, kde sa vzájomne držíte za ruky, napriek vašim náboženským rozdielom“.

A práve z tohto dôvodu si vám dovolím navrhnúť, alebo ešte viac, požiadať vás, mladí „saleziánskeho sveta“ i z iných prostredí, aby ste otvorili svoje srdce Bohu a dovolili, aby vás prekvapil. Dovoľte, aby vstúpil do hĺbky vášho života. Nikdy vás nesklame. Zakúste stretnutie s Ním a nakoľko môžete, modlite sa, vstúpte do dialógu s Ním.

Môže hlavný predstavený žiadať toto od mladých vo svete? Určite. A robím to v mene dona Bosca, ktorý vás v spoločenstve s Bohom hlboko miluje. A žiadam vás o to, lebo som o tom hlboko presvedčený. Nech sa nestane to, čo hovorila Edita Steinová (filozofka XX. storočia a dnes svätá), keď hovorila o sebe v období dospievania a povedala, že „vedome a slobodne stratila zvyk modliť sa“. Pozývam vás, moji drahí mladí, aby ste pestovali  a zintenzívnili tú priam chvejivú skúsenosť, ktorou je modlitba ako dialóg s Bohom. A potom, naďalej buďte veľkodušní vo svojom živote, naďalej ponúkajte svoj čas a svoje kvality druhým, pokračujte v hľadaní spôsobu ako rásť vo vnútornom živote; dovoľte, aby vám pomohli a nechajte sa sprevádzať tými, ktorí preto, že už to tiež zažili, vám môžu venovať dar počúvania s otvorenosťou, so srdcom pripraveným a ochotným prijať to, čo vám Boh prostredníctvom Ducha Svätého našepkáva v hĺbke vášho srdca.

Dôverujte Márii, Pánovej Matke a Pomocnici. Mária vás bude sprevádzať v každej chvíli života: na križovatkách ciest a tiež v ťažkých chvíľach. Odvahu! Neklesajte na mysli, lebo ako povedal pápež František: „Život stojí za to, aby bol žitý so zdvihnutou hlavou“.

So všetkou láskou vášho vždy otca, brata a priateľa v donovi Boscovi,

(Fotografie: návšteva don Ángela na Slovensku jeseň 2016 a 2017)