Duchovné cvičenia ASC spolupracovníkov vo Vrícku

Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.
Saleziánske povolanie ich pozýva každoročne, aby si našli čas na duchovné cvičenia, ktoré by mali byť centrálnou udalosťou ich duchovného života. Takto to prežíval aj Don Bosco. Ak i takýmto spôsobom neinvestujú do svojej viery, bude im ťažko s vierou v tomto čase nevery a liberalizácie spoločnosti.

Tohtoročné DC zorganizovali dubnickí spolupracovníci opäť po dlhšom čase vo Vrícku, ktoré bolo aj obľúbeným miestom ich dlhoročného delegáta Dona Jožka Kosmála.
Prednášky viedol Don Anton Červeň. Zúčastnilo sa ich 14 členov z dubnického strediska, štyria z Trnavy, jeden z Košíc a jedna spolupracovníčka zo Žiliny. Tohtoročná téma bola : Duchovná cesta podľa sv. Benedikta z Nursie. Téma bola veľmi trefne posadená do dnešných čias. V čase, keď všetci chcú prežívať svoju vieru zážitkovou formou, niečo zažiť, veľa vidieť, všade byť, všetko poznať.

Všetci by chceli prežiť niečo veľkolepé, čo by ich oslovilo.
Covid -19 zosekal mnohé aktivity , uzatvoril ľudí do súkromia a zakryl ústa rúškom. Sv. Benedikt tiež žil v pohnutých časoch, plných rozbrojov, nestability a neporiadkov v spoločnosti. On túto situáciu neriešil nejakými aktivitami na verejnosti, veľkolepými kázňami a bombastickými činmi . On túto situáciu riešil v tichu kláštorov v modlitbe a pokání a takto aj zmenil Európu k lepšiemu. Je to príznačné aj pre dnešnú dobu. Ak sú aktivity obmedzené, ľudia sa môžu intenzívnejšie modliť a konať pokánie. K tomu ich vyzýva aj Kráľovná pokoja: ak sa nebudete veľa modliť a konať pokánie, nebudem vám môcť pomôcť.

Heslo benediktínov bolo a je: MODLI SA A PRACUJ. Mlčanie je pre mníchov tá najrozhodujúcejšia cesta, aby sa osobne stretli so sebou a s Bohom. Vedieť sa stíšiť a počúvať, čo je v rozpore so súčasným svetom, niečo zažiť, svet plný informačného smogu a iného hurhaja. Podľa sv. Benedikta sú vnútorný pokoj, vďačnosť a radosť zo života predpokladom zdravej kultúry života. Nespokojnosť, reptanie je forma vnútorného vzdoru proti životu, blížnym a sebe. S ničím nebyť spokojný. Takí ľudia sa nedokážu ničomu tešiť. A keďže sa už nemôžu ničomu tešiť, sú z toho chorí. Domnievajú sa, že iní ľudia, alebo vzťahy sú príčinou ich nespokojnosti. Lenže príčina väzí v ich duši. Byť vďačný je predpoklad psychického i fyzického zdravia. Reptanie je jeho opak. Rozvracia človeka. Učiť sa byť vďačný za to, čo je. Kristus jediný dokáže vyplniť aj tie najhlbšie túžby. Povzbudení na duši, obohatení vedomosťami a potrebnými milosťami, krásnou prírodou sa spolupracovníci po piatich dňoch rozišli domov, aby mohli žiť spoločenstvo lásky a pokory vo svojich rodinách, na pracoviskách i v strediskách.

POKORA NIE JE NIČÍM INÝM, NEŽ CVIČENÍM SA V LÁSKE, KTORÁ DOSIAHLA SVOJ VRCHOL V LÁSKE K NEPRIATEĽOM I V MODLITBE ZA NICH.

Spoločenstvo exalliev

Tradične svoj formačný rok exallieve ukončujú stretnutím celých rodín, na ktorom nechýba grilovačka.  Tak tomu bolo aj tento rok.

„Bude pršať – nebude pršať? Mária, zverujeme sa pod Tvoj ochranný plášť. Pomodlili sme sa a s dôverou sme začali chystať. Trošku spŕchlo, no rodinky sa nedali odradiť a prišli. Spoločne sme zažili naozaj krásne chvíle plné rozhovorov, detských hier aj dobrého jedla. Zoznámili sme sa aj s novým direktorom B.Levkom, ktorý nás prišiel pozdraviť. Na záver akcie sme dostali od neho kňazské požehnanie“. (ma)

Ku akcii sa vyjadrili aj manželia:

„Opekačka bolo milé stretnutie, kde sme sa porozprávali, spoznali sme nových ľudí. Je to vzácne spoločenstvo a my sme vďační, že môžeme byť jeho súčasťou“. (zmb)

Sr.Edita

Prázdninová duchovná obnova

Kúsok ticha po námahách  školského roka je bytostná potreba každého človeka. Po tichu zatúžili aj mamičky z Matelka – mnohé exallieve. Stretnúť sa sama so sebou, porozumieť si a pomenovať, čo sa vo mne deje, je náročná práca. Ich túžba sa splnila v pondelok 20.júla. Toto stretnutie využili pre napĺňanie sa Božím pokojom, tichom ale i posilnením vzájomných vzťahov. Don Červeň obohatil toto stretnutie svojou prítomnosťou a prednáškou z oblasti krásy a hodnoty ženy a vzájomného spolužitia v manželstve.

Zo slov účastníčok:

„Obnova bola pre mňa povzbudením, načerpaním pokoja, obohatením o skúsenosti iných mám a znovunaštartovaním. Ďakujem. Už sa teším na ďalšiu.“ (ar)

„Don Červeň nám opäť zdvihol naše ženské sebavedomie a venoval nám svoj vzácny čas. Povzbudil nás, aby sme si boli vedomé nášho poslania tu na zemi. Máme budovať civilizáciu lásky.“ (mch)
„V tichu otvoriť srdce Bohu, povedať mu, čím žijem, čo ma trápi i teší – s týmito myšlienkami som išla na obnovu. Prednáška i rozhovor don Červeňa mi pomohol v uvažovaní a nasmerovaní, ako ďalej. Ďakujem.“(ma)

„Obnova bola perfektná. Obnovili sme si motiváciu nášho povolania, načerpali duchovnú silu do každodenného života. Vďaka za požehnaný čas.“ (jo)

„Bola to príjemná zmena, kedy sme mali čas iba pre seba a načerpali sme novej duchovnej sily“. (zmb)

„Obnova po dlhej dobe bola prospešná a čas strávený “bez detí” bol veľmi príjemný, až nezvyčajný“. (az)
“Vždy keď sme v CVČ Laura, je to pre mňa plnohodnotne strávený čas. Ďakujem veľmi pekne, že môžeme byť jeho súčasťou“.(ag)

Maminy boli vďačné aj za varovanie detí svojim rodinným príslušníkom. Bez ich pomoci by sa obnovy nemohli zúčastniť. Ďakujeme don Červeňovi, že si na nás našiel čas a venoval nám ho.

Sr. Edita

150. rokov od vzniku exallievov

Drahí exallievi a priatelia dona Bosca,

prišiel ten čas, kedy chcem všetkým nám spoločne zablahoželať k spomienke na samovznetivý proces vzniku Združenia, ktorého ste členmi alebo sympatizantmi. Bolo to presne 24. júna 1870, kedy si prví odchovanci vedení Carlom Gastinim, vďaka stretnutiu a slovám dona Bosca, uvedomili, že chcú stáť navždy pri ňom a pri jeho synoch a pomáhať si navzájom.

150 rokov je už naozaj významné číslo, ktoré sme plánovali patrične a primerane spoločne osláviť.

Nuž, ako sa hovorí: “človek mieni, Pán Boh mení”. Aktuálna situácia nám síce zabránila v organizovaní väčších akcií, ale nebráni nám pripomenúť si toto naše výročie možno ešte viac intenzívnejšie v užšom kruhu alebo súkromne.

Pozývam všetkých exallievov a priateľov dona Bosca, ktorým to bude aspoň trocha možné, aby sme sa v stredu 24. júna 2020 spoločne spojili počas slávenia svätej omše vo farnostiach a strediskách, kde žijeme.
Myslíme navzájom na seba, vzdajme Otcovi vďaku za Jána Bosca a za mnohých saleziánov, ktorí vstúpili do našich životov a mnohým nám ho silne poznačili a navždy zmenili.

Som rád, že v našich strediskách naprieč celým Slovenskom budú v stredu večer a v nasledujúcich dňoch znieť ešte úprimnejšie texty piesní “Turínskymi ulicami” alebo “Salve don Bosco Santo”. Každá aktivita sa ráta, ale osobitne mám radosť, že toto naše výročie bude zvýraznené prijatím nových členov do nášho Združenia v prešovskom stredisku.

Do pozornosti všetkým dávam dielo “Od prameňa k delte”, ktoré je ozdobou nášho výročia a je celoživotným súhrnom poézií a próz spisovateľa Michala Schmidta autora katolíckej moderny, ktorý bol najprv odchovancom saleziánov, aby neskôr v preddôchodkovom veku venoval svoju energiu a poznatky mladým na gymnáziu v Šaštíne.
Kniha tohto, pre nás významného človeka, vychádza v týchto dňoch z vôle skupiny niekoľkých odchovancov – jeho bývalých študentov, ktorí mu túžia vydaním jeho diel vyjadriť svoju vďaku.


Tento projekt je možné podporiť tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ4_NNHm97sWtaK4oo8k6T3EB0GT5VPTfGtxFqDIDgf
wC40w/viewform


Viva don Bosco!


V Bratislave, 23. júna 2020

Róbert Mruk
prezident

Krížová cesta na Kalvárii

V nedeľu 1.3. 2020 sa na Kalvárii v Dubnici nad Váhom uskutočnila prvá Krížová cesta v tomto pôstnom období

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa. (zdroj:wikipedia)

Počas pôstneho obdobia bude bývať Krížová cesta každú nedeľu o 15,00. Všetci ste srdečne pozvaní!

Pripravme sa spoločne lepšie na slávenie Veľkej noci

Katarína Bolčeková

Rodinný karneval s Mackom Pu

„Si odvážnejší ako dúfaš, silnejší ako vyzeráš a múdrejší ako si myslíš.“ (Macko Pu)

V nedeľu 16. februára mamy z farnosti pomohli zorganizovať už tradičnú udalosť pre deti a celé rodiny – farský karneval. Deti v maskách od výmyslu sveta a ich odvážni rodičia, ktorí sa tiež radi prezliekli do zaujímavých kostýmov, sa spolu veselili, tancovali a plnili súťažné úlohy inšpirované rozprávkovým Mackom Pu.

V Mackovej knižke sa stratili písmenká! Naše princezné, superhrdinovia či zvieratká ich pomáhali hľadať na šiestich stanoviskách, kde si preverili svoju odvahu, múdrosť, silu, presnosť, radosť a trpezlivosť. Po splnení troch úloh dostali stratené písmenko a mohli ho nalepiť na stránku do knižky. Poskladaný text znel: „Si odvážnejší ako dúfaš, silnejší ako vyzeráš a múdrejší ako si myslíš.“ (Macko Pooh) .

Po súťaži a veselom tancovaní päťčlenná porota zvolila najoriginálnejšie masky. Medzi deťmi vyhrala kráľovná Alžbeta II, Marshal z Labkovej Patroly a sladká Tortička. Ocenení boli aj Majster Pat, Lienka, Indián, Kuchárka a Myška Minnie. Ostatné deti neodišli naprázdno – každému sa ušla chutná maškrta. Ako po iné roky, i tento rok sa súťažilo tiež v kategórii „rodinné masky“ – cenu poroty získalo Ľadové kráľovstvo rodiny Daškovej.

Novinkou na karnevale bol čajík a malé občerstvenie pre všetkých, pripravené s láskou mamičkami z Matelka. Ďakujeme organizátorom a všetkým animátorom, ktorí si znova našli čas a venovali ho deťom a tejto peknej rodinnej akcii a už teraz sa tešíme na karneval v budúcom roku!

Viac fotiek nájdete tu .

Za všetkých vďačných rodičov, mamy Maťa a Peťa“

Zázračné slúchadlá alebo Akadémia don Bosca

V nedeľu 2. 2. 2020 mnohí rodičia s deťmi prijali pozvanie na predstavenie s názvom „Zázračné slúchadlá“. Počas tejto akadémie mohli vidieť a počuť piesne detského zboru 100 & 1 ovečka, predstavenie hesla pre rok 2020, sumár akcií strediska vo forme videa, dynamické tanečné vystúpenia a „minidivadlo“, ktorého scénky sa niesli v téme o rodine.

Spýtali sme sa ľudí:
Dominika Svobodová (Vavrová): Mne sa páčilo, koľko veľmi veľa ľudí prišlo, že všetky priateľské zápasy s Novou Dubnicou sme vyhrali my. Páčilo sa mi, ako rýchlo, ale úplne že naplno sa zhrnulo všetko, čo sa dialo
cez rok. :)

Juraj Šimkovič: Na don Bosco show som bol po veľmi dlhom čase. Možno odkedy sme ju organizovali my ako animátori. Páčili sa mi hlboké myšlienky zo scénky a šikovnosť detí v umeleckom smere. Najviac ma však potešila plná sála a pocit zo silného spoločenstva, ktoré pre nás založil doň Bosco.

Peťa Babulíková: Veľmi sa mi páčilo divadlo o zázračných slúchadlách… stala som v hľadisku s dcérou Terezkou a vnímala som vďačnosť, že príbeh jej vyrozprával mnohé veci za mňa. Gargamel ma rozosmial k slzám a prítomnosť rodičov prvoprijímajúcich detí považujem za výbornú myšlienku, ako evanjelizovať cele rodiny. Som hrdá na naše stredisko!

Marek Hudec: Bolo to pekne pripravené, tento rok nezaostal za minulým, páčilo sa mi, že sa angažovali hlavne mladší animátori a moderátorská dvojica to dala tiež na jednotku. Myslím, že dnešok mohol odovzdať niečo každému, kto o to stál.

Takéto veľké predstavenie nie je ľahké zorganizovať. Sála sa chystala už vo štvrtok, herci si svoje roly precvičili doma a na generálke v sobotu. Tiež technika sa nerozložila len tak a tanečníčky a speváci takisto tvrdo makali. Okrem toho je treba mnoho iných príprav, ktoré nie je niekedy vidieť.

Preto VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME všetkým, čo sa podieľali (aj maličkou pomocou) na príprave tohto krásneho predstavenia.

Autor článku a fotiek: Veronika Jankechová

Sviatok don Bosca

V piatok 31. 1. 2020, na sviatok zakladateľa saleziánskej rehole svätého Jána Bosca, sa v „novom kostole“ v Dubnici nad Váhom uskutočnila slávnostná svätá omša, na ktorej sa stretla nielen dubnická saleziánska rodina, ale i priatelia a sympatizanti z okolitých miest či dedín.

Slávnostným kazateľom bol Štefan Wallner, sdb, ktorý momentálne pôsobí v Novej Dubnici. V kázni sa s prítomnými podelil o pohľad pápežov na don Bosca a saleziánsku rodinu ako dôležitú súčasť tejto spoločnosti – vychovávateľov detí a mládeže.

Kázeň bola bohatá na mnoho zaujímavých myšlienok a postrehov. Otec Štefan nezabudol i zažartovať, že ďalšie pokračovanie jeho kázne môže o rok „naoplátku“ v Novej Dubnici doprednášať náš otec direktor.

Po sv. omši sa na nádvorí vďaka šikovným rukám mnohých obetavých žien ale i mužov uskutočnilo pohostenie a aj napriek nepriaznivému počasiu prítomných zahrial horúci punč či priateľský rozhovor.

Foto: sestra Lamiya, fma, a Katarína Bolčeková

Výročná konferencia Saleziánov Spolupracovníkov ASC

Saleziánov Spolupracovníkov na Slovensku je vyše 1100 v 27 strediskách. Na Slovensku sú už 40 rokov. Konferencia začala slávením svätej omše, pri ktorej traja noví členovia zložili prísľub Saleziána Spolupracovníka: Eva Nikodémová, Eva Králova a Lubomír Král. Počet ASC v Dubnici je 52. Ostatní prítomní členovia združenia obnovili svoje prísľuby prežívať evanjeliový Projekt apoštolského života Združenia saleziánov spolupracovníkov. Miestny delegát saleziánskej rodiny, don Červeň, počas homílie povzbudil v „tancovaní okolo oltára“ = naplno žiť svoj apoštolát Saleziána Spolupracovníka.

Stretnutie pokračovalo v Kaťáku. V krátkosti sme zhodnotili rok 2019 a zástupca Provinciálnej Rady Stanislav Mihalovič nám predstavil nové heslo hlavného predstaveného don Artimeho na rok 2020 „Dobrí kresťania a čestní občania“. Potom sme diskutovali o súčasne vykonávaných apoštolátoch. Niekedy apoštolujeme v skrytosti či „v utajení“. Povzbudili sme sa k aktívnejšej účasti na mesačných duchovných obnovách.

Na záver sme sa už venovali voľnej diskusii v menších skupinkách a vzájomnému zdielaniu sa pri dobrom pohostení. Dovoľte mi aj touto cestou poďakovať sa všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do našej výročnej konferencie. Osobne ma teší, že odzneli „príjemné“ aj „nepríjemné“ slová. Iba objektívne a konštruktívne kritickým a vybalancovaným pohľadom na seba, a na svet okolo nás dokážeme ako združenie správne situáciu zhodnotiť a vedeni Svätou Trojicou, Pomocnicou a don Boscom ďalej pracovať a prinášať ovocie.

autor: Stanislav Farský, Koordinátor ASC, stredisko Dubnica nad Váhom.

Sústredenie detského zboru 100&1 Ovečka

Deti zo zboru 100&1 ovečka strávili poslednú novembrovú sobotu spoločnou prípravou na advent. Cely deň mali bohatý program plný zábavy a hier. Časť programu venovali aj nácviku piesní, ktorými spríjemnia detské sv. omše počas adventu. Poobede sa spolu presunuli na výrobu adventných vencov k sestrám do Laury. Detský zbor 100&1 ovečka je plne pripravený na príchod adventu .

Mária Farská

🙂

Viac fotiek nájdete na facebook-ovej stránke : https://www.facebook.com/pg/saldub.sk/photos/?tab=album&album_id=1184738438581868