„DA MIHI ANIMAS“ heslo nového slovenského biskupa-saleziána

Za prvého biskupa Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan bol v nedeľu 11. februára v Baku vysvätený slovenský salezián Vladimír Fekete (62). Bývalý provinciál slovenských saleziánov je na čele apoštolskej prefektúry od roku 2011. Je prvým slovenským saleziánom, ktorého pápež František povýšil do hodnosti biskupa.

„Týmto rozhodnutím si pápež želá, aby Cirkev v Azerbajdžane napredovala pod otcovským vedením biskupa,“ povedal v homílii arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Vatikánu pre vzťahy so štátmi, ktorý bol hlavným svätiteľom. O osobe nového biskupa doplnil: „Život Mons. Feketeho je dobrodružstvom viery. Keď objavil svoje duchovné povolanie na rodnom Slovensku, nemohol ho uskutočniť v slobode, preto svoje prvé roky kňazstva prežíval v utajení. Tento muž, teda, ktorý má byť dnes ordinovaný za biskupa, preukázal, že má veľkú odvahu a že ho vedie skutočný duch služby, ako pravého syna dona Bosca.“

Nový biskup Mons. Vladimír Fekete pozdravuje svoje cirkevné spoločenstvo v sprievode dvoch spolusvätiteľov (vľavo Mons. Hon Tai Fai, vpravo Mons. Zvolenský).

„Moje srdce, moje sily, môj čas a všetko čo som a mám, patrí vám, a bude to tak i naďalej. Mám nádej, že prijatím milosti novej služby budem pre vás ešte užitočnejší. Ďakujem vám za podporu a spoluprácu,“ vyznal Mons. Fekete svojim veriacim v Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej na záver bohoslužby.

Erb a heslo nového biskupa

Mons. Vladimír Fekete si vybral za svoje biskupské heslo prvú časť saleziánskeho hesla: Da mihi animas (Daj mi duše). Pripomína mu namáhanie sa pre Boha v práci na záchrane nesmrteľných duší. Jeho biskupský erb v sebe nesie spojené znaky Azerbajdžanu i Slovenska a tiež typickú Mariánsku úctu. Erb má v červenom štíte (červená je aj jednou z farieb vlajky Azerbajdžanu) nad ostrým modrým trojvrším, ktoré symbolizuje Slovensko, zlatú osemcípu hviezdu – prvok zo štátneho symbolu Azerbajdžanu. Strieborné ľalie po stranách sú symbolom Panny Márie, ku ktorej má nový biskup osobitnú úctu. Za štítom je zlatý latinský procesiový kríž, pod štítom na striebornej stuhe je heslo „DA MIHI ANIMAS“ (Daj mi duše). Zelený klobúk so šiestimi strapcami na šnúrach na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.

Nového saleziána biskupa pozdravil osobitným listom aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Jeho pozdravný list prečítali na záver bohoslužby.

(zdroj: www.saleziani.sk)

Zasvätení žilinskej diecézy sa stretli s otcom biskupom

Už tradične sa biskupi v týchto dňoch stretávajú so zasvätenými žijúcimi a pôsobiacimi na území ich diecéz. Aj dubnické sestry a bratia saleziáni sa vybrali v sobotu na stretnutie s otcom biskupom Tomášom Gálisom. Konalo sa v Žiline z príležitosti sviatku Obetovania Pána (2.2.2018) – dňa zasväteného života – u bratov kapucínov.

Fotka Kráčame spoločne.

Stretnutie sa začalo svätou omšou o 10.00 v Kostole obrátenia sv. Pavla. V kázni otec biskup vyjadril vďaku i ocenenie rehoľného života, a predstavil i výzvy pre zasvätený život v súčasnom svete. Po svätej omši sa po krátkej adorácii prítomným prihovoril don Pavol Grach, SDB, ktorý prišiel až z bratislavskej diecézy všetkých povzbudiť odkazom pápeža Františka, dokumentmi „Radujte sa!“ a „Skúmajte!“ a štyrmi biblickými úryvkami.

Fotka Kráčame spoločne.

Následne boli všetci zúčastnení pozvaní na malé agapé do pastoračného centra Fidélio, kde strávili príjemný čas v neformálnych rozhovoroch.

Fotka Kráčame spoločne.

Sme radi, že sa môžeme i takýmto spôsobom lepšie spoznať a osláviť i budovať jednotu medzi sebou v spoločenstve našej diecézy.

(Elena Holá, FMA)


Prečítajte si prvé tohtoročné Don Bosco dnes

V prvom tohtoročnom vydaní časopisu Don Bosco dnes prinášame rozprávanie trvalého diakona Luciana Griggia, ktorý pripravoval relikvie blahoslaveného Titusa Zemana. Starostlivosťou o ostatky svätých sa zaoberá už takmer 30 rokov. Čo pre neho táto práca znamená sa dočítate v rubrike zaujímavosť.

Provinciálna predstavená saleziánok na Slovensku Jana Kurkinová sa zúčastnila trojdňového kongresu o príspevku kresťanov k budúcnosti Európy vo Vatikáne. Svoje dojmy z diskusie o kresťanských koreňoch Európy, do ktorej svojou návštevou prispel aj pápež František prezradila v rozhovore pre Don Bosco dnes.

Vrodené schopnosti a vplyv prostredia majú svoju váhu. Jeden z pohľadov na to, ako akú úlohu zohrávajú rodičia v dnešnej digitálnej spoločnosti ponúkame v článku s názvom Treba ešte rodičov? v rubrike výchova.

Pestujme umenie počúvať a sprevádzať – tak znie Heslo pre saleziánsku rodinu na rok 2018. Krátky komentár Hesla a jeho grafického prevedenia vo forme plagátu nájdete uprostred časopisu.

Ak časopis Don Bosco dnes ešte neodoberáte, napíšte nám na adresu dbd@donbosco.sk a budete ho dostávať každý druhý mesiac zadarmo.

(zdroj: www.saleziani.sk)

Nový dokumentárny film o blahorečení Titusa Zemana a fotky z dubnickej oslavy

Na prvý sviatok blahoslaveného Titusa Zemana vám prinášame dokumentárny film zo zákulisia príprav a priebehu slávnosti blahorečenia a tiež o príprave relikvií nášho mučeníka. Nechýbajú výpovede tvorcov relikviára a viacerých osôb, ktoré sa na príprave slávnosti podieľali. Dokumentárny film autorsky (scenár, réžia, strih) pripravil Róbert Chovanec z Don Bosco media.

(zdroj: www.saleziani.sk)


Svätá omša v Dubnici nad Váhom a uctenie si jeho relikvií:

Príďte si uctiť relikviu bl. Titusa Zemana

Dnes 4. januára si pripomíname narodenie dona Titusa Zemana a v pondelok 8. januára budeme môcť prvýkrát sláviť liturgickú spomienku blahoslaveného saleziána-mučeníka. Vo farskom kostole sv. Jakuba bude po večernej sv. omši možnosť osobne si uctiť relikviu svätca a v Katolíckom dome sa bude premietať dokumentárny film o jeho hrdinskom živote.
Vo Vajnoroch, v rodisku Titusa Zemana, bude v pondelok 8. januára večer o 17.30 sláviť svätú omšu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, a spolu s ním aj provinciálny predstavený saleziánov don Jozef Ižold.

(Peter Štellmach SDB)

Slovenský salezián bol dnes menovaný za biskupa

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá je pre saleziánov pamätným dňom vzniku oratória dona Bosca, bol menovaný slovenský salezián za biskupa.

Svätý Otec František povýšil apoštolského prefekta Azerbajdžanu dona Vladimíra Feketeho do hodnosti biskupa. Jeho titulárnym sídlo je Municipa. Niekdajší provinciál slovenských saleziánov bude ako biskup stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlavnom meste Baku.

ThLic. Mgr. Vladimír Fekete SDB (* 11. augusta 1955) pochádza z Chorvátskeho Grobu. Vyštudoval matematiku a geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no medzitým tajne vstúpil do noviciátu kongregácie Saleziánov dona Bosca a 15. februára 1975 zložil prvé rehoľné sľuby. Po tajných štúdiách teológie ho 30. januára 1983 v Berlíne vysvätil za kňaza kardinál Joachim Meisner. Do roku 1989 pracoval ako geológ v Spišskej Novej Vsi a v tajnosti apoštolsky pracoval s mládežou. Po roku 1989 zastával úlohu direktora saleziánskej komunity študentov teológie v Levoči, od roku 1993 bol šesť rokov provinciálnym vikárom slovenských saleziánov. Licenciát z teológie dosiahol na Katolíckej univerzite v Lubline v roku 1999. V období 1999 – 2005 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, následne v rokoch 2006 – 2009 pôsobil v úlohe magistra novicov.
Dňa 5. novembra 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za predstaveného katolíckej misie v Azerbajdžane. Keď bola misia 4. augusta 2011 povýšená na Apoštolskú prefektúru Azerbajdžanu, Vladimír Fekete sa stal jej prvým apoštolským prefektom.

Menovanie Vladimíra Feketeho za biskupa je pre katolícku komunitu v Azerbajdžane osobitne radostné, lebo prichádza práve na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej je zasvätený jediný kostol v krajine.

Apoštolská prefektúra Azerbajdžan vznikla v roku 2011 ako prítomnosť Katolíckej cirkvi na území Azerbajdžanu, pričom zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju jediná farnosť. Sídlom prefektúry je hlavné mesto Baku, kde sa nachádza Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, jediný rímskokatolícky chrám v celom Azerbajdžane. Na čele prefektúry stojí apoštolský prefekt, ktorý podlieha priamo rímskemu pápežovi. Je ním Mons. Vladimír Fekete, slovenský salezián. Katolícku farnosť v Azerbajdžane tvoria prevažne veriaci prisťahovalci alebo zamestnanci zahraničných firiem. Farnosť je od roku 2000 zverená slovenským saleziánom, dnes tam pôsobí 6 saleziánov kňazov a 2 saleziáni laici. V Baku majú svoje komunity aj slovenské sestry saleziánky a tiež sestry Misionárky lásky, ktoré založila sv. Matka Tereza. V máji 2002 navštívil krajinu pápež sv. Ján Pavol II., po jeho návšteve bol v Baku postavený Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý posvätili v roku 2007. Podľa pradávnej tradície ohlasoval kresťanstvo na území dnešného Azerbajdžanu apoštol sv. Bartolomej.

(zdroj: www.saleziani.sk)

Viera do vrecka: nové video a pripravované brožúrky

Ako vnímajú spoveď kňazi? Pamätajú si naše hriechy? Na čo myslia počas spovede? Čo nám odporúčajú zlepšiť?

Opýtali sme sa autora brožúrky Spoveď cesta k šťastiu z edície Viera do vrecka Jozefa Vadkertiho, saleziána Jána Jakubova, ktorý má na starosti oratórium v bratislavskom saleziánskom stredisku na Trnávke a redemptoristu Michala Zamkovského.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka si môžete pozrieť na saleziánskom Youtube kanáli.

Okrem video formátu Viery do vrecka, ktorý vznikol začiatkom tohto roku, vychádza vo vydavateľstve Don Bosco už 7 rokov každý mesiac praktická brožúrka pre každého kresťana. Venuje sa niektorej z tém, ktoré sa dotýkajú života veriaceho človeka. V edícii už vyšlo viac ako 80 knižiek. V predchádzajúcich ročníkoch rezonovali napríklad témy o vzťahoch v rodine – Príbeh vzťahu otec a syn; Matka a dcéra, blízke aj vzdialené; témy o duchovnom živote – Ako spoznám Božiu vôľu; Spoveď, cesta k šťastiu; aktuálne otázky o homeopatii aj výhrade vo svedomí či zaujímavosti zo života Cirkvi – Za dverami Vatikánu.

„Edícia Viera do vrecka je materiál, ktorý pomôže každému dospelému kresťanovi rásť vo viere, pretože jednoduchým spôsobom vysvetľuje niektoré pravdy viery alebo témy, ktoré sa týkajú náboženstva a spoločnosti.“ (Tibor Reimer SDB)

V roku 2018 vydavateľstvo plánuje ponúknuť v rámci edície tieto témy:

• Žena v Cirkvi. Poznáme jej pravé miesto?
• Boh vo vrcholovom športe. 
• Cirkev a fašizmus. Fakty a emócie.
• Hriechy proti prírode.
• Rozprávame rozprávky? Význam príbehov vo výchove.
• Prečo máme strach zo smrti?
• Letný špeciál. Príjemný spoločník na dovolenku.
• Oplatí sa byť verný aj dnes?
• Ďalší Slováci v procese blahorečenia.
• Potrebujeme duchovné povolania? Ako ich objaviť.
• Kto boli Ježišovi súrodenci? 
• Prenasledovaní kresťania. Ich skutočné príbehy.

Brožúrky sa dajú predplatiť na celý rok spolu s praktickým zakladačom iba za 13,50 eur a prichádzajú predplatiteľom každý mesiac priamo do poštovej schránky. Všetci predplatitelia majú navyše možnosť zapojiť sa do súťaže o pútnický zájazd do Svätej zeme a darčeky v hodnote 100 eur. Viac o predplatnom nájdete TU.

(zdroj: www.saleziani.sk)

Animátori sa zúčastnili prvého Animáku

Saleziáni opäť odštartovali ďalšiu sériu „anima víkendov“ pre animátorov. Prvý Animák sa konal od 13. do 15. októbra 2017 na chate v Slávnickom podhorí.

Odvaha nespočíva v slovách, ale spočíva vo voľbe.“ Antoine de Saint Exupéry. Sedemnásť odvážnych animátorov si vybralo túto voľbu. Začať na sebe pracovať aj prostredníctvom Animákov. Rozhodli sa, že v tichosti, mimo rušného mesta preskúmajú uplynulé mesiace, obohatia sa niečím novým a spoločne zažijú neopakovateľný víkend s priateľmi v prírode.

Duchovná obnova a Enneagram, boli hlavnou náplňou. Duchovná obnova bola poprešívaná témou: Láska k sebe samému a sebaprijatie. Prijať seba takého aký som s láskou, je veľmi ťažké. Ale je to začiatok dobrodružstva s Bohom.

Enneargram alebo nástroj na zistenie typu osobnosti účastníkom pomohol pri hľadaní svojej osobnoti. Hlavnou úlohou tejto témy nebolo len zistiť typ osobnosti, ale hlavne odhaliť svoje slabé stránky, začať na nich pracovať a pochopiť správanie ostatných ľudí.

Okrem obohacujúcich tém nechýbal čas na relax, šport a opekačku.

Za prípravu a zrealizovanie „anima víkendu“ patrí veľké ďakujem Petrovi Magurovi SDB, Danke Oremovej FMA a Elenke Holej FMA.

(Jaroslav Minárik)


Rozbaľte dar, ktorým je don Titus Zeman

Už túto sobotu 30. septembra bude vyhlásený za blahoslaveného vôbec prvý slovenský salezián, ktorý „dal svoj život za bratov“ (1Jn 3, 16). Prinášame vám novinky, ktoré vám pomôžu rozbaliť dar, ktorým je pre nás tento nový blahoslavený.


Video z edície Viera do vrecka:


Najnovšie číslo Don Bosco Dnes vychádza ako špeciálne vydanie k blahorečeniu. Nájdete tu kompletný prehľad trojdnia v tlačenej forme, ale aj novinky a zaujímavé články na tému don Titus Zeman. Hlavný predstavený sa hneď v úvode prihovára: „Moja drahá saleziánska rodina, skutočne zo srdca vás pozdravujem. Spomínam si na naše stretnutia na Slovensku počas návštevy, ktorú si veľmi nosím v srdci. Pre mňa bola prekrásna a verím, že aj pre všetkých nás.“


 

Rozhovor s kardinálom Amatom, ktorý bude na blahorečení v Bratislave – Petržalke zastupovať Sv. Otca Františka.

 


Stiahnite si pred cestou na blahorečenie aplikáciu Titus Zeman, aby ste sa mohli aktívne zapojiť na svätej omši blahorečenia. Okrem informácií o donovi Titusovi v nej nájdete aj praktické informácie ohľadom podujatia, ale najmä liturgické texty vrátane latinských odpovedí a piesne. Autorom aplikácie je Richard Ondrišík a na jej príprave sa podieľal organizačný tím blahorečenia.


Nová spoločenská hra, za ktorú vďačíme aj našej sr. Danke Oremovej FMA.


Vydavateľstvo don Bosco ponúka niekoľko titulov na lepšie spoznanie života dona Titusa. Oficiálny životopis od talianskej prof. Zanet, ktorá bola pri procese blahorečenia, je možné si zakúpiť v sakristii obidvoch kostolov v Dubnici nad Váhom.


Vpočujte si tiež oficiálnu hymnu z dielne Poetica Musica:


zdroj: tituszeman.sk

 

Odštartovali sme 1. ročník Cyclocrossu

V sobotu 23. septembra o desiatej hodine ráno pod vedením direktora Pavla Piatrova SDB sa uskutočnila akcia s názvom Cyclo-cross 2017. Miestom športovej udalosti bolo trávnaté priestranstvo za  kostolom sv. Jána Bosca. Prihlásilo sa 28 súťažiacich, no kvôli nehostinnému počasiu sa pretekov zúčastnilo len 17 odvážlivcov. Plus jedna dievčina, ktorá, hoci nesúťažne, jasne ukázala svoju sympatiu k tomuto športu.

Pot, únava, dážď, blato a zima sprevádzali celé podujatie od začiatku až po koniec. Toto však celej športovej udalosti dodalo „to pravé orechové“.

„V mene organizátorov, teda saleziánskej rodiny v Dubnici nad Váhom, do ktorej patria Saleziáni don Bosca, Združenie Saleziánov Spolupracovníkov, Dcéry Márie Pomocnice Kresťanov (Sestry Saleziánky), v spolupráci s Domkou – Združením saleziánskej mládeže, chceme poďakovať všetkým animátorom, pomocníkom, traťovým komisárom, technikom, zdravotníkom, dobrodincom, firme MIF atď., ktorí svojím dielom prispeli k tejto vydarenej akcii. Zvlášť ďakujeme našim priateľom z Champion Club-u za všestrannú pomoc. Zdá sa, že cyklokros v Dubnici má budúcnosť, takže sa už teraz tešíme na budúci ročník,“ okomentoval podujatie Pavol Piatrov SDB.

Plocha za „novým“ kostolom sa premenila vďaka animátorom, saleziánom a sponzorom na náročnú pretekársku trať. Vďaka ich vynaloženému úsiliu mohli súťažiaci aspoň na pár hodín zakúsiť atmosféru profesionálnych cyclo-cross pretekov.

Na trati nechýbali ostré a mokré zákruty, blatový kopec, jamy rôznej veľkosti a klzké zjazdy. Pretekárska trať merala 990 m.

Súťažilo sa v troch kategóriách:  najstaršia kategória: ročník 2002-2003, stredná kategória: ročník 2004-2005 a najmladšia kategória: ročník 2006-2007.

Každá kategória musela odjazdiť niekoľko okruhov. Najstaršia kategória odjazdila 3 okruhy, stredná kategória 2 okruhy a najmladšia kategória 1 okruh.

V najstaršej kategórii obsadili prvé tri miesta:

  1. miesto ŠTEFANEC Matúš, čas 14:40
  2. miesto: HARŇÁK Jakub, 16:41
  3. miesto: BURIAN Peter, 18:10

V strednej kategórii dosiahli medailové pozície:

  1. miesto: SEDLÁR Ivan, čas 08:25
  2. miesto: BENKO Tomáš, čas 11:32
  3. miesto: PECKO Tomáš, čas 11:43

V najmladšej kategórii vybojovali medailové pozície v tesných rozdieloch:

  1. miesto: MAJÁK Adrian, čas 04:06
  2. miesto: JAVOR Jakub, čas 04:16 / REPKA Jakub, čas 04:16 / HUDOKOVÁ Lucka, čas 04:20
  3. miesto: KRAVČÁK Martin 05:03

Okrem samotných pretekov, pre cyklistov a ich rodičov boli pripravené teplé párky a horúci čaj. Nepríjemné počasie im nezabránilo zažiť neopakovateľnú atmosféru pohody, priateľstva a radosti z úspechov.

„Podľa mňa táto akcia bola úplne super. Bolo to niečo nové v našej farnosti. Dobrá bola aj spolupráca s „Championmi“. Páčilo sa mi to aj napriek nie celkom dobrému počasiu, no prekážka to nebola.“ (Lukáš Rajec)

„Cyclocross bol super. Tešil som sa naň odvtedy, čo sme sa s P. Piatrovom o ňom rozprávali v lete v aute na ceste do Bratislavy a počas tábora cirkevnej školy. Som rád, že som mohol byť pri tom a pomôcť tak, ako sa dalo. Aj napriek počasiu bola super atmosféra. My sme ním žili už dva týždne pred tým. Teším sa, keď zorganizujeme ďalší.“ (Karol Benko)

Nakoniec si všetci zúčastnení odniesli ceny a diplomy a nechýbalo ani „blatíčko“ na bicykli a oblečení. Veľké poďakovanie patrí ľudom ktorý pomohli zorganizovať cyclocross a Bohu za to, že požehnával a ochraňoval účastníkov.

Jaroslav MinárikVýsledková listina

Ročník 2006 – 2007

1. Adrián MAJÁK 04:06
2. Jakub JAVOR 04:16
2. Jakub REPKA 04:16
Lucka HUDOKOVÁ 04:20
3. Martin KRAVČÁK 05:03
4. Matej VELACEK 05:45
5. Matej BURIAN 06:11
6. Tomáš KRAMÁRIK 06:13
7. Daniel BUBLA 06:14
8. Ján BENKO 06:31

Ročník 2004 – 2005

1. Ivan SEDLÁR 08:25
2. Tomáš BENKO 11:32
3. Tomáš PECKO 11:43
4. Matúš TOMANIČKA 14:23

Ročník 2002 – 2003

1. Matúš ŠTEFANEC 14:40
2. Jakub HARŇÁK 16:41
3. Peter BURIAN 18:10
4. Lukáš LACHER 18:56