Oznamy na 28. nedeľu cez rok – 13. október 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
V stredu je sv. Margity Márie Alacoque, panny.
Vo štvrtok je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka.
V piatok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.

 1. Miništrantov pozývame na maxistretko. Pozor, je zmena. Maxistretko bude v kostole sv. Jána Bosca dnes o 14.30 hod. Pozývame všetkých miništrantov aj nových, aj tých, ktorí by chceli miništrovať. Následne bude šarkaniáda.
 2. Dnes o 15.00 hod. pozývame všetky deti na šarkaniádu na lúku pri kostole sv. Jána Bosca.
 3. Budúca nedeľa je misijná. Pri sv. omšiach bude zbierka na misie.

Pozvánka – sv.ruženec

„Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú to zázraky“. Sv. don Bosco mal vo veľkej obľube Pannu Máriu a svojim chlapcom vždy odporúčal utiekať sa k nej.

V tomto výnimočnom mesiaci, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márií máme aj my možnosť prežívať s ňou jej životný príbeh a príbeh jej Syna práve v jednotlivých tajomstvách sv. ruženca.

Pozývame Vás každý deň o 17:25 na modlitbu ruženca do kostola sv. Jakuba a do kostola sv. Jána Bosca (utorok a piatok o 18:25).

Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 6. október 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Ružencovej Panny Márie.
V piatok je sv. Jána XXIII., pápeža.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva. Po nej bude prednáška pátra Damiána Szulowského na tému Milosrdenstvo ako neopätovaná láska. Podrobnejší oznam je na výveske.
 2. Pozývame miništrantov na maxistretko na budúcu nedeľu o 15.00 hod. do Katolíckeho
  domu. Pozývame aj začínajúcich miništrantov. Bude vyhlásená nová miništrantská súťaž.
 3. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár v sakristii farského kostola.

Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 29. september 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V utorok je spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi.
V stredu je spomienka Svätých anjelov strážcov.
V piatok je spomienka sv. Františka Assiského zároveň je prvý piatok v mesiaci. O 17.00 hod. budú vo farskom kostole chvály.
V sobotu je prvá sobota v mesiaci, zároveň sv. Faustíny Kowalskej, panny.

 1. V októbri sa budeme modliť v kostole sv. ruženec pred večernou sv. omšou o 17.25 hod. Odporúča sa tiež modliť sa ruženec v rodinách.
 2. V sobotu bude pri novom kostole cyklokros. Záujemci nech sa prihlásia na našej stránke. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. Na budúcu nedeľu po Korunke bude v kostole prednáška pátra Damiána Szulowského
  na tému Milosrdenstvo ako neopätovaná láska. Podrobnejší oznam je na výveske.
 4. Na sv. omše na november a december začneme zapisovať v pondelok po večernej a v utorok po rannej sv. omši v sakristii.
 5. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár dnes po každej sv. omši v sakristii farského kostola. Členský poplatok je 8 €.

Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 22. september 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza.
Vo štvrtok je sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov.
V piatok je spomienka s. Vincenta de Paul, kňaza.

 1. V sobotu o 10.30 hod. bude v našej farnosti birmovka. Spoveď pre birmovancov bude v piatok o 16.00 hod. vo farskom kostole. Birmovní rodičia a rodičia sa môžu vyspovedať už vo štvrtok pri večernej sv. omši.
 2. Modlitby matiek budú mať tento týždeň modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. O dva týždne bude pri novom kostole cyklokros. Záujemci sa môžu prihlásiť na našej stránke. Podrobnejší oznam je na výveske.
 4. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár na budúcu sobotu po večernej sv. omši a na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach v sakristii farského kostola. Členský poplatok je 8 €.

Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 15. september 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov.
V piatok je sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, (kórejských) mučeníkov.
V sobotu je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude krížová cesta na Kalvárii.
 2. Dnes o 16.00 hod. pozývame miništrantov na maxistretko.
 3. Od budúcej nedele bude na sv. omšiach o 11.00 hod. v kostole hrať detský zbor. Pozývame deti (aj nových hudobníkov a spevákov) na nácvik v nedeľu o 9.30 hod. do
  Katolíckeho domu.
 4. Noví birmovanci sa môžu prihlásiť na birmovku ešte v utorok od 16.00 do 17.00 hod. na fare.
 5. Pozývame vás zapojiť sa do reťaze modlitieb za kňazov. Podrobnejší oznam je na výveske. Hárky na zapísanie sú pod chórusom
 6. Ďalšie číslo sviatočného zošita si deti môžu vyzdvihnúť v sakristii.
 7. Na budúcu nedeľu sa uskutoční v Bratislave Pochod za život. Tí čo sa prihlásili na autobus, odchod je o 7.00 hod. od Katolíckeho domu.
 8. Ako iste viete, zomrel don Jozef Kosmál. Pohrebné obrady začnú sv. omšou vo farskom kostole vo štvrtok o 15.00 hod.

Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 8. september 2019

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie.
V piatok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je sviatok Povýšenie Svätého Kríža.
Na budúcu nedeľu pripadá slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

 1. Pozývame všetkých, najmä deti a rodičov, na slávnostné otvorenie oratória dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Budú predstavené stretká a krúžky, ktoré začnú už tento týždeň. V piatok bude stretnutie všetkých deviatakov a animátorov o 19.15 hod. v Katolíckom dome.
 2. V stredu bude vo farskom kostole štafetová adorácia rodín od rannej sv. omše až do večernej. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. Vo štvrtok bude v našej farnosti rekolekcia kňazov ilavského dekanátu. Pozývame vás na sv. omšu, ktorá bude vo farskom kostole o 9.30 hod.
 4. Na budúcu nedeľu bude na Kalvárii krížová cesta o 15.00 hod.
 5. Noví birmovanci, ktorí sa chcú pripraviť na birmovku, môžu sa prihlásiť ešte tento týždeň v utorok alebo v stredu od 16.00 do 17.00 hod. na fare (vek: od 1. ročníka SŠ). Dospelí, ktorí by sa chceli prihlásiť na prípravu na krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovku, nech sa hlásia na fare.
 6. Deťom po prvom sv. prijímaní ponúkame „Sviatočný zošit“. Môžu si ho vyzdvihnúť v sakristii.
 7. Povzbudzujeme vás k účasti na „Pochode za život“, ktorý bude 22. septembra v Bratislave. Chceme objednať aj autobus. Odchod autobusu by bol od Katolíckeho domu v nedeľu ráno o 7.00 hod. Plánovaný príchod o 18.00 hod. Cena za cestu 10 €. Prihlásiť sa môžete v predajni Kasoče (prosíme, čím skôr, najneskôr do budúcej nedele). Podrobnejšie informácie nájdete na výveske ako aj na našej stránke.
 8. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérkam, hudobníkom, chrámovému zboru, kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, skautom, mladým chlapcom a dievčatám v krojoch, taktiež folklórnemu súboru Mladosť za zapožičanie krojov. A všetkým Vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.

Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 1. september 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
V piatok je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude Korunka.
 2. Na budúcu nedeľu pripadá sviatok Narodenia Panny Márie. V našej farnosti bude diecézna púť. V piatok na večernú sv. omšu je pozvaný don Valábek. Po sv. omši bude v Katolíckom dome Akadémia. V sobotu večer je pozvaný don Vladimír Fekete, salezián, biskup v Azerbajdžane. Fatimská sobota bude o 17.00 hod. Ranná sv. omša bude o 7.30 hod. (ale fatimský ruženec bude večer). Po večernej sv. omši bude procesia k Mariánskemu stĺpu. Môžete si priniesť sviece. Celý program púte je na nástenke aj vo Farských zvestiach. V súvislosti s púťou budú zmenené aj sv. omše. Sv. omša v piatok v novom kostole nebude. Taktiež nebude sv. omša v novom kostole v nedeľu o 10.00 hod. Vo farskom kostole nebude sv. omša o 9.00 hod. ani o 11.00 hod. Namiesto nich bude jedna sv. omša na nádvorí kostola o 10.00 hod.
 3. Otvorenie nového školského roka bude mať cirkevná škola v pondelok o 9.00 hod. v kostole sv. Jakuba.
 4. Otvorenie saleziánskeho oratória bude v nedeľu 8.9. o 15.00 hod. Otvorenie SVČ Laura bude v stredu 4.9. o 16.00 hod. s možnosťou zapísania sa do krúžkov.
 5. V utorok sv. omša o 19.00 hod v novom kostole bude už od tohto týždňa.
 6. Brigáda na upratovanie farského kostola bude v utorok od 9.00 do 12.00 hod.
 7. Nácvik miništrantov na púť bude v sobotu o 9.00 hod. v Katolíckom dome.
 8. Noví birmovanci sa môžu prihlasovať na birmovku od pondelka do štvrtka od 16.00 do 17.00 hod.
 9. Už teraz s predstihom vás povzbudzujeme k účasti na Pochode za život, ktorý bude 22. septembra v Bratislave. Chceme objednať aj autobusy. Podrobnejšie informácie aj pastiersky list k Pochodu bude na budúcu nedeľu.

Národný pochod za život

V nedeľu 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život.

Naša farnosť organizuje autobus pre tých , ktorí by chceli túto udalosť podporiť svojou účasťou.

Presnejšie informácie pribudnú na tejto stránke v priebehu niekoľkých dní.

Oznamy na 21. nedeľu cez rok – 25. august 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je blahoslaveného Zefirína Namuncurá.
V utorok je spomienka sv. Moniky.
V stredu spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa.

 1. Dnes je v našej farnosti celodenná poklona. Sviatosť Oltárna bude vystavená vo farskom kostole po sv. omši o 11:00 hod. do večernej sv. omše.
 2. Púť na Butkov bude vo štvrtok. Cementáreň posiela aj autobus, ktorý odchádza o 13.30 hod. od Katolíckeho domu. Podrobnejší oznam o púti je na výveske.