Oznamy na 6. nedeľu cez rok – 11. február 2018

Liturgický kalendár:
Na dnes 11. februára pripadá spomienka Panny Márie Lurdskej a tiež 26. Svetový deň chorých.
V tomto týždni začína pôstne obdobie. V stredu je popolcová streda. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Obrad značenia popolom bude pri každej sv. omši. Sväté omše budú vo farskom kostole o 6.30 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 16.00 hod.

1. V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty v nedeľu o 15.00 hod. na Kalvárii a v piatok o 17.15 hod. vo farskom kostole.
2. V pôste sa tiež zapojíme do zbierky Tehlička pre misie. Zapojiť sa možno odovzdaním milodaru  a nalepením tehličky na plagát v kostole pri bočnom oltári. Môžete sa zapojiť aj ako rodina. Na to slúžia materiály v obálke, ktorú si môžete zobrať zo stolíka. Tohtoročná zbierka je určená pre Keňu.
3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.
4. Na Jarný prímestský tábor sa možno prihlásiť ešte do stredy 14. februára. Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na stránke saldub.sk
5. Oznamujeme že sme zakúpili nové auto Dacia Logan pretože staré auto Fiat Stilo už doslúžilo. Auto bolo zakúpené zo saleziánskych prostriedkov.
6. Pozývame deti na karneval dnes o 15.30 hod. do Katolíckeho domu.
7. Ak chcete, môžete venovať 2 % dane Domke, Laure alebo Cirkevnej škole či Skautom. Tlačivá budú na stolíku.
8. Vyšlo ďalšie číslo „Sviatočného zošita“ pre deti. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Príspevok 1 € môžete dať do zvončeka.
9. Dnes prijme biskupskú vysviacku náš spolubrat Vladimír Fekete v Azerbajdžane. Pamätajme na neho v modlitbe.

Oznamy na 5. nedeľu cez rok – 4. február 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.
V utorok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, japonských mučeníkov.
Vo štvrtok ja sv. Jozefíny Bakhity, panny.
V sobotu je spomienka sv. Školastiky, panny.

1. Pozývame rodiny na stretnutie rodín v rámci prípravy na svetové stretnutie v Írskom Dubline dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. (Stretnutie bude po Korunke, ktorá sa koná o 15.00 hod. v kostole)
2. Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva pozýva na duchovné cvičenia do Krakova. Podrobnejší oznam je na výveske.
3. Pripomíname, že vo farskom kostole bývajú vešpery každú nedeľu o 17.30 hod., taktiež býva adorácia každý štvrtok po večernej sv. omši a každý piatok od 15.00 do 17.15 hod.

Oznamy na 4. nedeľu cez rok – 28. január 2018

Liturgický kalendár:
V utorok je ľubovoľná spomienka bl. Bronislava Markiewicza, kňaza a rehoľníka.
V stredu je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza. Slávnostná sv. omša bude v utorok 30. 1. o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca. Po nej bude občerstvenie na nádvorí. Môžete priniesť koláče…
V piatok je sviatok Obetovanie Pána. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. Hromničné sviece požehnáme pri večernej sv. omši vo farskom kostole, v kostole sv. Jána Bosca aj v Prejte.
V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Sv. omša bude o hodinu neskôr, teda o 7:30 hod., po nej bude fatimský ruženec.

1. Na budúci týždeň o 15:30 hod. bude v Katolíckom dome stretnutie rodín v rámci prípravy na svetové stretnutie rodín v Írskom Dubline.
2. Na sv. omše na marec apríl budeme zapisovať vo štvrtok po rannej sv. omši a večer po adorácii.
3. Zbierka na nový kostol vyniesla 3295 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 3. nedeľu cez rok – 21. január 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka bl. Laury Vicuňovej.
V stredu je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.
V piatok je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov.

1. Sestry saleziánky a animátori pozývajú všetky deti a ich rodičov na oslavu bl. Laury dnes o 15.00 hod. do Oratka Laura. Treba si priniesť 3 € na obnovenie členstva. Čaká Vás tombola, hry a zábava, občerstvenie i spoločná modlitba. Tešíme sa na Vás!
2. Modlitby matiek pozývajú na spoločné modlitby v piatok v Kostole sv. Jána Bosca, v sobotu v Katolíckom dome a v nedeľu vo farskom kostole. Podrobnejší oznam je na výveske.
3. Pozývame všetky deti od 2. do 6. ročníka ZŠ na prímestský tábor počas jarných prázdnin od 19. do 22. februára v priestoroch Katolíckeho domu a okolí. Pre deti je pripravený bohatý program. Prihlášku nájdete na našej stránke www.saldub.sk alebo na stolíku.
4. Zbierka Dobrá novina vyniesla v našej farnosti 1110 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 2. nedeľu cez rok – 14. január 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Antona, opáta.
Zároveň v stredu začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

1. Pozývame všetkých miništrantov na miništrantské maxistretko do Katolíckeho domu dnes o 15.00 hod.
2. Sestry saleziánky pozývajú všetky deti na oslavu sviatku bl. Laury na budúcu nedeľu 21.1.2018 o 15.00 hod. do Oratka Laura. Treba si priniesť 3 €, bude sa obnovovať členstvo na rok 2018.
3. Prosíme brigádnikov, aby nám prišli pomôcť odstrániť vianočnú výzdobu vo farskom kostole v utorok o 9.00 hod.
4. Oznamujeme všetkým záujemcom o tradičný ples priateľov našej Cirkevnej školy, ktorý sa bude konať 3.2.2018 v priestoroch reštaurácie Lavante, aby si včas zakúpili vstupenky, nakoľko ostáva voľných posledných 30 miest.
5. Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Jozef Jarab, pozýva všetkých nádejných študentov i záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý bude na Katolíckej univerzite v Ružomberku v utorok 6.2.2018.
6. Na budúci týždeň bude zbierka na nový kostol.

Oznamy na nedeľu Krst Krista Pána – 7. január 2018

Liturgický kalendár:
Dnes končí vianočné obdobie a začína obdobie „cez rok“.
Zajtra (8. januára) pripadá spomienka blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka.
Slávnostná sv. omša v našom farskom kostole bude zajtra o 18.00 hod. Po nej bude možné uctiť si relikviu Titusa Zemana. Potom bude v Katolíckom dome premietnutý dokument o jeho živote. Srdečne Vás pozývame!

1. Vo štvrtok 11. januára bude v našej farnosti rekolekcia kňazov. Sv. omša bude o 9.30 hod. v našom farskom kostole. Je to príležitosť modliť sa za kňazov a spolu s kňazmi. Preto prosíme, aby tí, ktorým je to možné sa zúčastnili tejto sv. omše. (Zvlášť tých, ktorí chodia na rannú sv. omšu – nech si ráno pospia a prídu na rekolekčnú).
2. Pozývame Vás na stretnutie rodín, v rámci prípravy na svetové stretnutie rodín v Írskom Dubline, ktoré bude dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Môžu prísť aj rodiny, ktoré minule neboli. Stretnutie vedú manželia z našej farnosti, ktorí boli na túto úlohu vybraní a pripravení.
3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci január, o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka.

Oznamy na nedeľu Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – 31. december 2017

Liturgický kalendár:
Zajtra je Nový rok – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú všade ako v nedeľu.
V utorok je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi.
V stredu je spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš.
V piatok je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je slávnosť Zjavenie Pána. Je to prikázaný sviatok, sv. omše budú všade ako v nedeľu.
Na budúcu nedeľu je sviatok Krstu Krista Pána.

1. Svoje príbytky si môžete požehnať podľa modlitby, ktorá je vo vianočnom čísle Farských zvestí. Kto chce pozvať na požehnanie kňaza, nech si dohodne s kňazom osobne termín.
2. Pozývame Vás na ďalšie stretnutie rodín, v rámci prípravy na svetové stretnutie rodín v Írskom Dubline, ktoré bude na budúcu nedeľu o 16.00 hod. v Katolíckom dome. Môžu prísť aj rodiny, ktoré minule neboli.
3. Zbierka na kostol vyniesla 3520 €. Na vianočnú oferu ste venovali 2460 €. Pán Boh zaplať!
4. Koncoročné vyúčtovanie:

Príjmy: zvonček 28810 €, zbierky na nový kostol 40255 €, ostatné zbierky (odvedené) 8543 €.

Výdaje: splátky pôžičiek a úveru 25486 €, energie (starý aj nový kostol, fara, katolícky dom) 13716 €, oprava Katolíckeho domu 23300 €, zakúpenie kosačiek 1300 €, prečalúnenie lavíc v kostole 1200 €, nové svetlá v kostole 1036 €, bohoslužobné predmety 1283 €.

Stav prostriedkov na účte je 18750 €. Stav úverov a pôžičiek 59440 €.
Pretože v nastávajúcom roku musíme ešte splácať úver a pôžičky v takej výške ako uplynulý rok, a chceli by sme popri tom dať urobiť lavice do nového kostola, budeme pokračovať v mesačných zbierkach na nový kostol. Kto má horšiu situáciu, nemusí prispievať, prípadne nech dá podľa svojich možností. Dobrý Pán Boh Vás odmení za všetky milodary!
5. Bilancia farnosti:

Krsty – 154 (76 chlapcov + 78 dievčat), 5 dospelých. Minulý rok 143 krstov.

Pohreby – 143 (72 mužov + 71 žien, 80 zaopatrených a 63 nezaopatrených). Minulý rok 125 pohrebov.

Sobáše – 50 párov, z toho 10 rôzneho náboženstva (katolík + nepokrstený), jedno zmiešané (katolík + evanjelik). Minulý rok 42 párov.

Prvoprijímajúci – 135 detí, minulý rok 123.

Birmovanci – 80, minulý rok 76.

Oznamy na 4. adventnú nedeľu – 24. december 2017

Liturgický kalendár:
Dnes je štedrý deň. Sväté omše sú iba dopoludnia (sv.omše o 18.00 a 19.00 hod. nie sú).

Polnočné sv. omše sú v kostole sv. Jakuba o 22.00 a 24.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 22.00 hod. a v Prejte o 24.00 hod.

Zajtra je slávnosť Narodenia Pána. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.

V utorok je druhý deň oktávy Narodenia Pána a zároveň sviatok sv. Štefana. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.

V stredu je sviatok sv. Jána, apoštola.

Vo štvrtok je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov.

Na budúcu nedeľu sa slávi Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Pobožnosť na konci roka bude po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00 hod. vo farskom kostole (sv. omša o 19.00 hod. nebude.)

1. Zajtra bude Vianočná ofera.
2. Ďakujeme všetkým brigádnikom a všetkým, ktorí pripravovali Vianočné sviatky v kostole. Taktiež Vám, ktorí ste rešpektovali čas spoločnej sv. spovede, aby sa mohli vyspovedať aj tí, ktorí docestovali.
3. Kto má záujem o koledovanie, môže sa zapísať do zoznamu pod chórusom. Zbierku Dobrá novina môžete podporiť aj odovzdaním milodaru kostolníkom v sakristii.

Oznamy na 3. adventnú nedeľu – 17. december 2017

Liturgický kalendár:
Od dnes začína druhá časť adventného obdobia, ktorá je blízkou prípravou na Vianoce.
V týždni sa neslávia žiadne spomienky.
Budúca nedeľa je štvrtá adventná a zároveň je štedrý deň. Sväté omše budú dopoludnia všade ako v nedeľu. Večerné sv. omše o 18.00 a o 19.00 hod. nebudú. Polnočné sv. omše budú vo farskom kostole o 22.00 a 24.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 22.00 hod. a v Prejte o 24.00 hod.

1. Rozpis všetkých slávení počas sviatkov je vo Farských zvestiach. Kto chce, môže si ich ešte zakúpiť pri stolíku. Cena je 50 centov.
2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní farského kostola v utorok od 9.00 do 12.00 hod.  Prosíme aj mužov, aby nám pomohli osadiť vianočný strom.
3. Betlehemské svetlo budú skauti rozdávať na štedrý deň dopoludnia po sv. omšiach vo farskom kostole aj v kostole sv. Jána Bosca.
4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.

Spovedanie – dekanát Ilava

Nedeľa 17.12.

Nová Dubnica: 14.00 – 17.00 hod.

Pondelok 18.12.

Košeca, Ladce: 16.00 – 18.00 hod.

Utorok 19.12.

Horná Poruba: 16.00 – 18.00 hod.

Slávnica, Sedmerovec: 18.00 – 19.00 hod.

Bolešov: 17.00 – 19.00 hod.

Streda 20.12.

Červený Kameň, Tuchyňa, Mikušovce: 15.30 – 17.30 hod.

Štvrtok 21.12.

Pruské, Horovce, Dulov: 10.00 – 11.45 a 15.00 – 17.00 hod.

Piatok 22.12.

Ilava: 10.00 – 11.45 a 17.00 – 19.00 hod.