Oznamy na Kvetnú nedeľu – 14. apríl 2019

Liturgický kalendár:
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 9.30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude vo farskom kostole o 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 18.00 hod. a v Prejte
o 17.45 hod. Farský kostol bude otvorený do 22.00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8.00 hod. budú vo
farskom kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Krížová cesta na Kalvárii bude o 10.00 hod. Obrady Veľkého piatku budú vo farskom kostole aj v Kostole sv. Ján Bosca o 15.00 hod. Mládežnícka krížová cesta začne pred farským kostolom o 19.00 hod. Farský kostol bude otvorený do 22.00 hod.
Na Bielu sobotu budú vo farskom kostole ráno o 8.00 hod. ranné chvály s posvätným
čítaním. Poklona pri božom hrobe bude do 19.30 hod. O 19.30 hod. budú večerné chvály, ktoré sú v tento deň ešte zo soboty. Obrady Veľkonočnej vigílie budú vo farskom kostole
o 20.00 hod. Na obrady si môžete priniesť sviece. V novom kostole bude Vigília taktiež o 20.00 hod.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu. Program slávení vo Veľkom
týždni nájdete aj vo Farských zvestiach.

 1. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní farského kostola v utorok 16.4. od 9.00
  do 12.00 hod.
 2. Miništranti, ktorí chcú miništrovať počas Trojdnia (v starom i novom kostole), budú
  mať nácvik na Zelený štvrtok o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 3. Veľkonočný výlet bude na veľkonočný pondelok. Podrobnosti sa upresnia na budúcu
  nedeľu.
 4. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera.

Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 7. apríl 2019

Liturgický kalendár:
V tomto týždni sa neslávia žiadne spomienky. Budúca nedeľa je Kvetná.

 1. V sobotu 13. apríla bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude vo farskom kostole a v Katolíckom dome od 10.00 do 12.00 hod. a popoludní od 15.00 do
  17.00 hod. Prosíme, aby ste využili tento čas na sv. spoveď. V Prejte sa bude spovedať v piatok od 10.00 do 11.00 hod. a od 16.30 do 17.30 hod. Program spovedania je aj vo farských zvestiach.
 2. Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 9. apríla dopoludnia. Prosíme,
  aby ste nám ich nahlásili v sakristii.
 3. Udeľovanie sviatosti pomazania chorých v kostole bude zajtra (v pondelok) o 18.00 hod. vo farskom kostole.
 4. Dnes bude Korunka Božieho milosrdenstva na Kalvárii po krížovej ceste.
 5. Povzbudzujeme k adorácii rodín v stredu 10. apríla od rannej sv. omše do 20.00 hod. vo farskom kostole. Podrobnejší oznam je na výveske.
 6. Stretnutie mladých s otcom biskupom v Žiline – Kvetný víkend – bude v sobotu a v nedeľu. Podrobnejší oznam je na výveske. Kto má záujem, je treba sa zaregistrovať na stránke www.mladez.dcza.sk.
 7. Zápis žiakov do 1. ročníka cirkevnej školy sv. Dominika Savia bude 11. – 12. apríla od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list.
  Zápis detí do materskej školy bude od 15. apríla do 15. mája. Viac informácií ako aj
  formulár žiadosti do MŠ si môžete stiahnuť na www.zsds.sk.
 8. Ďakujeme mamám, ktoré pripravili polievku na podujatie „Podeľme sa“ spojené so zbierkou. V našej farnosti sa vyzbieralo 635 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 31. marec 2019

Liturgický kalendár:
V tomto týždni máme prvý piatok. Spovedáme ako obvykle. Sobota je prvá v mesiaci. Sv. omša bude ráno o 7.30 hod. a po nej fatimský ruženec.

 1. Po zmene času na letný bude v Prejte sv. omša o 17.45 hod.
 2. Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 9. apríla dopoludnia. Prosíme, aby ste nám ich nahlásili v sakristii.
 3. Na sv. omše na máj, jún začneme zapisovať zajtra po rannej aj večernej sv. omši v sakristii.
 4. Zápis žiakov do 1. ročníka cirkevnej školy sv. Dominika Savia bude 11. – 12. apríla od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list.
  Zápis detí do materskej školy bude od 15. apríla do 15. mája. Viac informácií ako aj formulár žiadosti do MŠ si môžete stiahnuť na www.zsds.sk.

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 24. marec 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Zvestovanie Pána. Odporúča sa účasť na sv. omši. Sv. omše budú ako v pracovný deň.

 1. Z piatka na sobotu bude v našom farskom kostole prebiehať modlitbová iniciatíva 24 hodín pre Pána. Po večernej sv. omši v piatok o 18.00 hod. bude vyložená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše v sobotu. Počas celých 24 hodín bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.
 2. Počas akcie 24 hodín pre Pána bude prebiehať v Katolíckom dome aj akcia Katolíckeho hnutia žien Slovenska „Podeľme sa“. V čase od 10.00 do 15.00 hod. bude možné zakúpiť si polievku a zaplatiť za celý obed. Výťažok bude venovaný Centru detí a rodiny Dominika v Rožňave, ktoré zriadili sestry saleziánky a tiež na dobudovanie krízového centra Vincentínum v Košiciach. Podstatou tejto akcie je: „Delím sa – nedávam almužnu“. Podrobnejší oznam je aj na nástenke.
 3. Na podporu výstavby Domu bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom je možné zakúpiť si veľkonočného baránka. Cena je 8-10 €. Zakúpiť sa dá v sakristii.
 4. Modlitby matiek budú mať modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na nástenke.
 5. Prišli nové Farské zvesti. Cena je 50 centov.
 6. Na budúci víkend sa mení čas zo zimného na letný.

Oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 17. marec 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je slávnosť sv. Jozefa. Hoci nie je prikázaný sviatok povzbudzujeme k účasti na sv. omši. Sv. omše sú ako v pracovný deň.

 1. Počas pôstu bude prebiehať tradičná zbierka Tehlička pre misie. V tomto roku sa zbiera na podporu chudobných rodín v Kérale v Indii. Podrobnejšie informácie ako aj možnosti animácie zbierky v rodine, nájdete v obálke pri bočnom oltári.
 2. Prišlo nové číslo Sviatočného zošita pre deti. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.
 3. V stredu je u nás biskupská vizitácia.. Pozývame Vás na večernú sv. omšu o 18.00 hod. vo farskom kostole, ktorú bude sláviť otec biskup. Po nej bude v kostole neformálne stretnutie. Pozývame Vás k hojnej účasti.
 4. Náš dekanát sa zapojí do celosvetovej modlitbovej iniciatívy 24 hodín pre Pána, ktorá sa uskutoční z piatka na sobotu 29. – 30. marca v našom kostole v Dubnici nad Váhom. Všetkých Vás srdečne pozývame k tejto 24-hodinovej nepretržitej modlitbe, ktorá začne slávením svätej omše o 18.00 hod. Počas celých 24 hodín bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.
 5. Ďalšia akcia Štafetová adorácia rodín za rodiny, ktorá prebieha na celom Slovensku, bude v našom farskom kostole 10. apríla (od 8.00 do 20.00 hod.). Podrobnejší oznam je na výveske. Prosíme, aby ste sa zapísali na adoráciu v sakristii farského kostola.
 6. Cirkevná škola sv. Dominika Savia pozýva na Deň otvorených dverí v utorok 19. marca od 10.00 do 16.00 hod. Pripravená je prezentácia aktivít aj informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ aj MŠ.
 7. Súkromné centrum voľného času Laura a sestry saleziánky pozývajú deti, rodičov a priateľov na predstavenie „Čo sa deje za dverami“ dnes o 16.00 hod. v SCVČ Laura.
 8. Zbierka na Charitu vyniesla 1230 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 10. marec 2019

Liturgický kalendár:
V tomto týždni nie sú žiadne spomienky.

 1. V pôstnom období býva krížová cesta v nedeľu o 15.00 hod. na Kalvárii a v piatok o 17.15 hod. vo farskom kostole. V novom kostole bude tento piatok o 18.15 hod. krížová cesta s deťmi.
 2. Počas pôstu bude prebiehať tradičná zbierka Tehlička pre misie. V tomto roku sa zbiera na podporu chudobných rodín v Kérale v Indii. Podrobnejšie informácie ako aj
  možnosti animácie zbierky v rodine, nájdete v obálke pri bočnom oltári.
 3. Prišlo nové číslo Sviatočného zošita pre deti. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.
 4. Biskupská vizitácia: 20. marca príde do našej farnosti na kánonickú vizitáciu otec
  biskup Mons. Tomáš Galis. Vo farnosti sa zdrží celý deň. Večer bude sláviť sv. omšu
  o 18.00 hod vo farskom kostole. Po nej bude v kostole možnosť diskusie. Je to jedna
  z možností, ako sa stretnúť s biskupom, vyjadriť svoje postrehy alebo otázky. Pozývame Vás k hojnej účasti.
 5. Pri východe z kostola sa rozdávajú letáky, ktoré boli spomenuté v pastierskom liste.
  Kto chce, môže odpovedať na otázky, najlepšie elektronicky. Môže si pri tom zvoliť
  darček, ktorý mu bude poslaný.

Oznamy na 8. nedeľu cez rok – 3. marec 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Kazimíra.
V tomto týždni začína pôstne obdobie. V stredu je popolcová streda. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená: iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Obrad značenia popolom bude pri každej sv. omši. Sväté omše budú vo farskom kostole o 6.30 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 16.30 hod.

 1. V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty v nedeľu o 15.00 hod. na Kalvárii a v piatok o 17.15 hod. vo farskom kostole.
 2. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
 3. Zbierka na nový kostol vyniesla 2930 €. Pán Boh zaplať!
 4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Oznamy na 7. nedeľu cez rok – 24. február 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je v sal. rodine sviatok sv. Versigliu, biskupa a Caravaria, kňaza, mučeníkov.
V piatok je prvý piatok v mesiaci. Modlitba chvál bude o 17.00 hod. vo farskom kostole.
Sobota je prvá v mesiaci. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá začne o 7.30 hod.

 1. Pozývame Vás na koncert detských zborov z Dubnice, Dolného Kubína a Šamorína na budúcu sobotu 2. marca o 19.00 hod. do Katolíckeho domu. Koncert sa koná pri príležitosti akcie Zjednotení v piesni -sústredenie detských saleziánskych zborov. Tešíme sa na Vašu účasť!
 2. Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici oznamuje, že pripravuje otvorenie triedy pre nadané deti v šiestom ročníku budúceho školského roka. Kontakt a podrobnejšie informácie nájdete na nástenke pred kostolom.
 3. Pozývame deti na Karneval do Katolíckeho domu dnes o 15.00 hod.

Oznamy na 6. nedeľu cez rok – 17. február 2019

Liturgický kalendár:
V piatok je sviatok Katedry sv. Petra, apoštola.
V sobotu je spomienka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka.

 1. Pozývame deti na jarný prímestský tábor v dňoch 4. – 7. marca. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť pod chórusom alebo sa prihlásiť elektronicky na našej stránke www.saldub.sk.
 2. Ak chcete, môžete venovať 2 % dane Domke, Laure alebo Cirkevnej škole či skautom. Tlačivá budú na stolíku.
 3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.

Oznamy na 5. nedeľu cez rok – 10. február 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka Panny Márie Lurdskej a zároveň 27. svetový deň chorých.
Vo štvrtok je sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, v Žilinskej diecéze sviatok hlavných patrónov. V Žiline bude z tejto príležitosti spoločná rekolekcia kňazov Diecézy vo štvrtok o 10.00 hod.

 1. V dňoch 4. – 7. marca bude jarný prímestský tábor. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť pod chórusom alebo sa prihlásiť elektronicky na našej stránke www.saldub.sk.
 2. Sympózium o jezuitovi pátrovi Vendelínovi Javorkovi bude v Žiline v utorok 12. februára. Podrobnejší oznam je na výveske.