Oznamy na 3. adventnú nedeľu – 15. december 2019

Liturgický kalendár:
Od utorka začína druhá časť adventného obdobia. Neslávia sa žiadne spomienky.

 1. V sobotu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude vo farskom kostole a v Katolíckom dome dopoludnia od 10.00 do 12.00 hod. a popoludní od 14.30 do 17.00 hod. V Prejte sa spovedá v piatok dopoludnia od 10.00 do 11.30 hod. a popoludní od 15.00 do 16.30 hod. Prosíme, aby ste využili tento čas na sv. spoveď. Počas týždňa budeme spovedať obmedzene, nakoľko budeme vypomáhať v iných farnostiach dekanátu.
 2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní vo farskom kostole v stredu od 9.00 do 12.00 hod.
 3. Cirkevná škola pozýva na divadelné predstavenie Zázračné Vianoce vo štvrtok 19. decembra o 15.00 hod. v Katolíckom dome. Žiaci chcú týmto programom podporiť vianočný projekt „Dobrá novina“.
 4. Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíše do zoznamu na stolíku.
 5. Chorých a nevládnych navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 17. decembra dopoludnia. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii.
 6. Farské zvesti si môžete zobrať zo stolíka. Cena je 50 centov. Sviatočný zošit pre deti je v sakristii, cena je 1 €.

Oznamy na 2. adventnú nedeľu – 8. december 2019

Liturgický kalendár:
Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá pripadá na dnešný dátum, sa podľa Všeobecných smerníc o liturgickom roku, prekladá na zajtra, t.j. pondelok 9. decembra. Takto preložená slávnosť nezaväzuje vo svedomí k účasti na sv. omši, je však dobré, ak sa zúčastníme. Sv. omše budú iba vo farskom kostole ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod.
V stredu 10. decembra je novozavedená ľubovoľná spomienka Panny Márie z Loreta.
Z tejto príležitosti je vyhlásený aj jubilejný Loretský rok, ktorý začína zajtra 8. decembra a končí 10. decembra 2020.
Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka Panny Márie Guadalupskej.
V piatok je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice.
V sobotu je spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi.

 1. Cirkevná škola pozýva na Vianočné trhy dnes od 7.30 do 12.30 hod. v Katolíckom dome.
 2. Pozývame deti na stretnutie s Mikulášom dnes o 16.00 hod. v Katolíckom dome.
 3. Pozývame deti zapojiť sa do koledníckej akcie . Prvé stretnutie bude dnes o 14.00 hod. v Katolíckom dome. Zároveň sa môžete zapísať na koledovanie do zoznamu, ktorý je na stolíku pod chórusom.
 4. Ponúkame deťom Sviatočný zošit, v ktorom je Božie slovo, obrázok na vyfarbovanie a zaujímavé úlohy. Zošit si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.
 5. Chorých a nevládnych navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 17. decembra dopoludnia. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii.
 6. Zbierka na Charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1210 €. Pán Boh zaplať!
 7. Mladí chystajú program pre Detský domov Klobušice. Kto by chcel materiálne podporiť tento domov, môže priniesť športové potreby, uteráky a školské potreby do Katolíckeho domu tento týždeň popoludní. (Iba spomenuté veci, nič iné!)
 8. Prišli Farské zvesti, cena je 50 centov.

Oznamy na 1. adventnú nedeľu – 1. december 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza.
V stredu je sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je bl. Filipa Rinaldiho, kňaza.
V piatok je sv. Mikuláša, biskupa. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. O 17.00 hod. budú vo farskom kostole chvály.
V sobotu je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Ranná sv. omša bude o 7.30 hod., po nej bude fatimský ruženec.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka.
 2. Pozývame deti zapojiť sa do koledníckej akcie „Dobrá novina“. Prvé stretnutie bude na budúcu nedeľu.
 3. Na sv. omše na január a február začneme zapisovať v pondelok 2. decembra po rannej aj večernej sv. omši.
 4. Cirkevná škola pozýva na „Vianočné trhy“ na budúcu nedeľu 8. decembra od 7.30 do 12.30 hod. v Katolíckom dome.
 5. Pozývame deti na stretnutie s Mikulášom na budúcu nedeľu o 16.00 hod. v Katolíckom dome.
 6. Sviatočný zošit pre deti na ďalšie obdobie si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.
 7. Prišiel časopis Diecéza s prílohou vystrihovačky Betlehema.
 8. Od dnešného dňa môžete hlasovať za farské a diecézne projekty, ktoré boli predložené v rámci diecéznej projektovej súťaže. Viac informácií o hlasovaní spolu s modlitbou za farnosť si môžete zobrať pri východe z kostola, alebo nájdete na projekty.dcza.sk

Predvianočné spovede v dekanáte Ilava

Vianočné trhy Základnej školy

Srdečne Vás pozývame na školské VIANOČNÉ TRHY , ktoré sa uskutočnia v nedeľu 8. decembra 2019 v katolíckom dome, v čase od 7.30 h do 12.30 h.

Príďte si posedieť , niečo pekné zakúpiť a podporiť tak prácu našich žiakov a pedagógov školy.

Tešíme sa na Vás kolektív ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

Oznamy na 34. nedeľu cez rok – Slávnosť Krista Kráľa – 24. november 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice.
V sobotu je sviatok sv. Ondreja, apoštola.
Budúca nedeľa je 1. adventná.

 1. Pozývame všetkých miništrantov na Miništrantské maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 2. Sestry saleziánky pozývajú v sobotu 30.11. do Súkromného centra voľného času Laura na výrobu adventných vencov od 15.00 do 18.00 hod.
 3. Stretnutie pre chlapov („chlapské stretko“) s donom Antonom Červeňom v sobotu novembra o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
 4. Lístky na Trojkráľový koncert kapely Boží Šramot a Gospel Family je možné zakúpiť od 25. novembra. Podrobnejší oznam je na výveske.

Oznamy na 33. nedeľu cez rok – 17. november 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov.
V stredu je bl. Anny Kolesárovej, panny a muč. (slávi sa len v Košickej arcidiecéze)
Vo štvrtok je spomienka Obetovanie Panny Márie.
V piatok je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice.
Budúca nedeľa je slávnosť Krista Kráľa.

 1. Miništrantské maxistretko bude na budúcu nedeľu o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 2. Stretnutie pre chlapov („chlapské stretko“) s donom Antonom Červeňom bude v sobotu 30. novembra o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
 3. V sobotu 23. novembra sa uskutoční koncert Základnej umeleckej školy v kostole sv.
  Jakuba o 15.30 hod.
 4. Kapela Boží Šramot a Gospel Family budú mať tradičný „Trojkráľový koncert“. Lístky sa začnú predávať 25. novembra. Podrobnejší oznam je na výveske.

Oznamy na 32. nedeľu cez rok – 10. november 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Martina z Tours, biskupa.
V utorok je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.
V stredu je bl. Artemida Zatti.
V piatok je sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi.

 1. Z burzy detských vecí, ktorá bola u sestier, zostalo ešte viacero oblečenia a topánok pre deti do 6 rokov. Kto má záujem, môže prísť do SCVČ Laura dnes od 13.00 do 15.00 hod. Veci sú zadarmo.
 2. V sobotu bude v Dubnici KAMA – turnaj v halovom futbale saleziánskych stredísk.
 3. Pripomíname, že projekty do projektovej súťaže, ktorú vyhlásil otec biskup, treba podať do konca tohto týždňa. Informačné letáky sú na stolíku.

Oznamy na 31. nedeľu cez rok – 3. november 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Karola Borromejského, biskupa.
V sobotu je sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
 2. Deň otvorených dverí v saleziánske odbornej škole v Žiline bude 16. novembra a 6.
  decembra. Podrobnejší oznam je na výveske.

Oznamy na 30. nedeľu cez rok – 27. október 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.
V utorok je bl. Michala Ruu, kňaza a rehoľníka.
V piatok je slávnosť všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. Chvály nebudú. Pobožnosť na cintoríne bude v piatok 1. novembra o 15.00 hod.
V sobotu je spomienka všetkých verných zosnulých. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod. bude fatimský ruženec.

 1. Odpustky za duše v očistci možno získať v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Je k tomu treba nábožná návšteva kostola, pomodliť sa modlitbu Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha). Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. novembra) až do polnoci určeného dňa (2. novembra). Od 1.
  do 8. novembra možno získať odpustky za duše v očistci návštevou cintorína spojenou s modlitbou za zosnulých. K odpustkom sa vyžaduje sv. spoveď (stačí jedna), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva) a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu (aj všednému).
 2. Pozývame miništrantov na miništrantské maxistretko dnes o 15.00 hod. do Katolíckeho domu.
 3. Zbierka na misie, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2620 €. Pán Boh zaplať!
 4. V týždni po sv. omšiach bude možnosť zakúpiť si sviečku za nenarodené deti.