Oznamy na 15. nedeľu cez rok – 14. júl 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.
V stredu je spomienka sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov.

 1. Na budúci víkend bude púť na Skalke aj v Domaniži. Podrobnejšie oznamy sú na výveske.

Oznamy na 14. nedeľu cez rok – 7. júl 2019

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
 2. Od 1. júla prišiel do našej komunity nový spolubrat – kňaz, don Cyril Gajdoš. Prajeme mu Božie požehnanie a sprevádzajme ho modlitbami.

Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 30. jún 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok Návšteva Panny Márie.
V stredu je sviatok sv. Tomáša, apoštola.
V piatok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Zároveň je prvý piatok v mesiaci (chvály cez prázdniny nebudú). Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
V sobotu je sv. Márie Goretti, panny a mučenice. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Ranná sv. omša bude o 7.30 hod., po nej bude fatimský ruženec.

 1. Na budúcu nedeľu o 11.00 hod. bude slávnostná sv. omša ako poďakovanie za 90 rokov života don Jozefa Kosmála a zároveň si pripomenieme 50 rokov príchodu saleziánov do Dubnice. Po sv. omši bude pohostenie vo farskej záhrade. Srdečne Vás pozývame!
 2. Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 930 €. Pán Boh zaplať!
 3. Počas prázdnin sv. omša v kostole sv. Jána Bosca v utorok o 19.00 hod. nebude.
 4. Pozývame miništrantov na maxistretko dnes o 15.00 hod. do Katolíckeho domu.

Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 23. jún 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú vo farskom kostole 7.00, 9.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 8.00 hod. a v Prejte o 8.45 hod.

 1. Ďakovná sv. omša na konci školského roka bude pre Cirkevnú školu v piatok o 9.00 hod.
 2. Modlitby matiek budú mať modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. Vo Višňovom bude na budúci víkend púť rodín. Podrobnejší oznam je na výveske.
 4. Prišlo nové číslo sviatočného zošita pre deti. Kto má záujem, môže si ho vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.

Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice – 16. jún 2019

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok.
Sväté omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. Po večernej sv. omši vo farskom kostole bude na nádvorí kostola procesia.
V piatok je spomienka sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka.
Na budúcu nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť výročie posviacky kostola (24. jún 1789)

 1. Dnes pri sv. omši o 11.00 hod. bude odovzdávať provinciál don Jozef Ižold misijný kríž desiatim saleziánskym misijným dobrovoľníkom. Dve dobrovoľníčky sú z Dubnice nad Váhom. Sprevádzajme týchto nadšených mladých ľudí modlitbou. Po ranných sv. omšiach bude krátka prezentácia programu Adopcia na diaľku.
 2. V sobotu bude Púť rodiny Nepoškvrnenej na Budkove. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

Oznamy na nedeľu Zoslanie Ducha Svätého – 9. jún 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
V utorok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola.
V stredu je bl. Františka Kesyho a spoločníkov, mučeníkov.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

 1. Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 11.00 hod. bude odovzdávať provinciál don Jozef Ižold misijný kríž desiatim saleziánskym misijným dobrovoľníkom. Dve dobrovoľníčky sú z Dubnice nad Váhom. Po ranných sv. omšiach bude krátka prezentácia programu Adopcia na diaľku.
 2. Na budúcu nedeľu bude púť v Rajeckej Lesnej. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. Púť rodiny Nepoškvrnenej na Budkove bude 22. júna. Objednaný je autobus. Podrobnejšie informácie sú na výveske.
 4. Tento týždeň na uskutočňuje týždeň Charity. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Charity.
 5. Zbierka na katolícke masmédiá vyniesla 1280 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 2. jún 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, ugandských mučeníkov.
V stredu je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
V piatok je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je bl. Štefana Šandora, mučeníka.

 1. Pozývame deti aj rodičov na „Deň detí“ dnes o 15.00 hod. na lúku za novým kostolom.
  Budú tam rôzne súťaže i skákací hrad.
 2. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Kto chce, môže finančne podporiť zvolené masmédium aj poukážkou, resp. vložením milodaru na účet. Poukážky sú na stolíku pri vchode do kostola.
 3. Na sv. omše (na júl a august) budeme ešte zapisovať v pondelok po rannej aj večernej sv. omši v sakristii.
 4. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
 5. Odporúčame vám Katolícke noviny, v ktorých sú novokňazi Slovenska.

Oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 26. máj 2019

Liturgický kalendár:
Nasledujúce dni pred Nanebovstúpením sú prosebnými dňami.
V stredu je bl. Jozefa Kowalského a spoločníkov, mučeníkov.
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše vo farskom kostole budú o 6.30, 8.00 a 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca večer o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
Sobota je prvá v mesiaci. Sv. omša ráno bude o 7.30 hod. a po nej fatimský ruženec.

 1. Pozývame vás na deň farnosti z príležitosti oslavy Panny Márie Pomocnice do farskej záhrady dnes o 15.00 hod. Kto chce, môže priniesť koláč.
 2. Na budúcu nedeľu 2. júna bude deň detí na lúke za novým kostolom. Nebudú chýbať súťaže a skákací hrad. Pozývame všetky deti i rodičov.
 3. Na sv. omše na júl a august začneme zapisovať v sobotu po večernej sv. omši.
 4. Zbierka na nový kostol vyniesla 2740 €. Pán Boh zaplať.
 5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 19. máj 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Bernardína Sienského, kňaza.
V utorok je sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spol., mučeníkov.
V stredu je sv. Rity z Cascie, rehoľníčky.
V piatok je v saleziánskej rodine slávnosť Panny Márie Pomocnice. Slávnostná sv. omša bude vo farskom kostole v piatok o 18.00 hod. Pozvaný je slávnostný kazateľ, salezián don Jozef Luscoň.

 1. Pozývame vás na celoslovenské oslavy 150. výročia založenia ADMA (Združenie Márie Pomocnice), ktoré budú v našej farnosti v sobotu 25. mája. Program začína sv. omšou o 10.00 hod. vo farskom kostole.
 2. Na budúcu nedeľu vás pozývame na deň farnosti z príležitosti oslavy Panny Márie Pomocnice do farskej záhrady o 15.00 hod. Kto chce, môže priniesť koláč.
 3. Pozývame deti do letného pobytového tábora od 4. ročníka ZŠ v dňoch 14. – 20. júla 2019. Sestry saleziánky pozývajú deti do 7. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor od 1. do 5. júla 2019. Viac informácii a prihlášky sú na stránke www.saldub.sk.

Oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu – 12. máj 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je Panny Márie Fatimskej a tiež sv. Márie Dominiky Mazzarellovej.
V utorok je sviatok sv. Mateja, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

 1. Pozývame miništrantov na maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 2. V sobotu bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie detí o 9.00 hod. a 11.00 hod. Sv. spoveď pre deti a ich rodičov bude v piatok od 16.00 hod. vo farskom kostole.
 3. V sobotu bude aj púť na Budkove. Z Dubnice pôjdu dva autobusy. Jeden ide skôr (aj na krížovú cestu), druhý posiela zdarma Cementáreň. Podrobnejší oznam je na výveske.
 4. Pozývame deti do letného pobytového tábora od 4. ročníka ZŠ v dňoch 14. – 20. júla.
  Sestry saleziánky pozývajú deti do 7. ročníka ZŠ na letný prímestský tábor od 1. do 5. júla 2019. Viac informácii a prihlášky sú na stránke www.saldub.sk.
 5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.