Oznamy na 20. nedeľu cez rok – 14. august 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je PRIKÁZANÝ SVIATOK: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie.
Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 6.30, 8.00 a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod. V penzióne o 16.00 hod.
V utorok je v Kostole sv. Jána Bosca 7. výročie posviacky chrámu, ktoré budeme sláviť aj v nedeľu pri všetkých sv. omšiach v tomto kostole.
V sobotu je spomienka svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 21. v období cez rok.

 1. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň: plánovanie saleziánskej komunity a rodinný tábor.
 2. V sobotu pozývame mužov na brigáda ohľadom oplotenia pri Kostole sv. Jána Bosca.
  Začína sa o 8.30 hod. Treba si doniesť rukavice.
 3. Budúcu sobotu bude o 13.00 hod. odchádzať autobus od kostola sv. Jakuba na púť na horu Butkov. Viac info k púti nájdete na nástenke.
 4. Vyšlo nové číslo Farských zvestí. Sú grátis. Kto chce prispieť, nech sa páči. Náklad za jeden kus 0,60 €.
 5. Ešte raz kvôli dobrej informovanosti chceme vyhlásiť oznam ohľadom našej školy so škôlkou sv. Dominika Savia. Keďže pani riaditeľka Mgr. Monika Pastieriková odstúpila z postu riaditeľa školy v mesiaci júl, dočasným riadením bola poverená od 1. 8. zriaďovateľom Žilinskou diecézou, pani Mgr. Eva Nikodémová. Výberové konanie na post nového riaditeľa našej školy so škôlkou bude vyhlásené v mesiacoch september alebo október – čo určí zriaďovateľ, aby koncom roka alebo začiatkom nového sme mohli fungovať s novým vedením. V prípade záujmu vám viac informácií poskytne don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár, ktorý je zároveň duchovným správcom školy.

Oznamy na 19. nedeľu cez rok – 7. august 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Dominika, kňaza.
V utorok je sviatok svätej Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
V stredu je sviatok svätého Vavrinca, diakona a mučeníka.
Vo štvrtok je spomienka svätej Kláry, panny.
Budúca nedeľa je 20. v období cez rok.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole sv. Jakuba korunka Božieho milosrdenstva.
 2. Oznam ohľadom našej školy so škôlkou sv. Dominika Savia: Keďže pani riaditeľka Mgr. Monika Pastieriková odstúpila z postu riaditeľa školy v mesiaci júl, dočasným riadením bola poverená od 1. augusta zriaďovateľom – Žilinskou diecézou, pani Mgr. Eva Nikodémová. Výberové konanie na post nového riaditeľa našej školy so škôlkou bude vyhlásené v mesiacoch september alebo október – čo určí zriaďovateľ, aby koncom roka alebo začiatkom nového sme mohli fungovať s novým vedením. V prípade záujmu vám viac informácií poskytne don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár, ktorý je zároveň duchovným správcom školy.

Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 31. júl 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je spomienka svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza.
V sobotu je sviatok Premenenie Pána.
Budúca nedeľa je 19. v období cez rok.

 1. Pri Hodovej zbierke pre saleziánov sa vyzbieralo 1190 €. Ďakujeme za vašu štedrosť a podporu.
 2. Tento týždeň je prvopiatkový. Vo štvrtok a piatok spovedáme od 17.00 hod. V pondelok 1. augusta po sv. omšiach zapisujeme úmysly sv. omší ako obvykle. V sobotu je Fatimská sobota a v nedeľu o 15.00 hod. korunka Božieho milosrdenstva.

Oznamy na 17. nedeľu cez rok – 24. júl 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok svätého Jakuba, apoštola.
V utorok je spomienka svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie.
V stredu je spomienka svätých Gorazda a spoločníkov.
V piatok je spomienka svätých Marty, Márie a Lazára.
Budúca nedeľa je 18. v období cez rok.

 1. Dnes po sv. omšiach je hodová zbierka pre saleziánov. A keďže dnes v cirkvi slávime 2. svetový deň starých rodičov a seniorov, pripravili sme pre vás posolstvo pápeža Františka k tomuto dňu, ktoré dostanete vonku pred kostolom. Porozprávajte sa o ňom vo vašich rodinách.
 2. Vítame medzi nami nového spolubrata saleziána don Mareka Vaška, ktorý prišiel do našej komunity po dvojročnom pôsobení v Žilinskom diele a prajeme mu, nech je mu naša farnosť a dielo domovom aj úrodným poľom apoštolátu.
 3. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: tábor našej cirkevnej školy a národné stretnutie mladých v Trenčíne, na ktoré ideme aj s našimi mladými.
 4. Viac o benefičnom koncerte, na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike, ktorý sa uskutoční na Butkove s Kandráčovcami a Vlastou Mudríkovou, nájdete na nástenke.

Oznamy na 16. nedeľu cez rok – 17. júl 2022

Liturgický kalendár:
V piatok je sviatok svätej Márie Magdalény.
V sobotu je sviatok svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.
Budúca nedeľa je 17. v období cez rok. A je aj svetovým dňom starých rodičov a seniorov.
Povzbudzujeme rodiny, aby si zvlášť všimli svojich seniorov, aj tých, v ich okolí.

 1. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: chlapčenskú chatovačku a duchovné cvičenia vysokoškolákov.
 2. Žilinská diecéza a farnosť Lednické Rovne vás pozývajú 23. – 24. júla 2022 na púť ku kaplnke sv. Anny. Je to už 13. ročník Diecéznej púte pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov, ktorý vyhlásil Svätý Otec pred rokom.
 3. Viac o benefičnom koncerte, na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike, ktorý sa uskutoční na Butkove s Kandráčovcami a Vlastou Mudríkovou, nájdete na nástenke.
 • Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov:
  https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-1-svetovemu-dnu-starych-rodicov-a-seniorov-2022

Oznamy na 15. nedeľu cez rok  – 10. júl 2022

  

Liturgický kalendár:

V pondelok je sviatok Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy.

V piatok je spomienka Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna Európy.

Budúca nedeľa je 16. v období cez rok.   

1.  Ďakujem za sprevádzanie modlitbami a podporu pri prímestskom a skautskom tábore. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: chlapčenskú chatovačku pre 5. – 9.- r. zš. Ešte máme voľné miesta, môžete sa prihlásiť u don Peťa alebo Jana Drgoňa. 

2.  Dávame do pozornosti púť k Panne Márii Karmelskej v Domaniži v dňoch 15.-17. júla 2022. Počas púte bude možné prijať škapuliar a novokňazské požehnanie. Nedeľná svätá omša s o. biskupom Petrom Beňom bude vysielaná v priamom prenose Televízie LUX.

Oznamy na 14. nedeľu cez rok – 3. júl 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je slávnosť svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 7.00, 9.00, 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 10.00, 19.00 hod. V Prejte o 8.45 hod.
V stredu je ľubovoľná spomienka svätej Márie Goretti, panny a mučenice.
Budúca nedeľa je 15. v období cez rok.

 1. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 1100 €. Vďaka za vašu veľkodušnosť.
 2. V tomto týždni zverujeme do vašich modlitieb: duchovné cvičenia našich spolubratov don Jozefa a Jána Drgoňa, a tiež prímestský a skautský tábor.

Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 26. jún 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.
V stredu je prikázaný sviatok svätých Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 6.30, 8.00 (na ktorú príde aj škola) a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod.
V sobotu je sviatok návštevy Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 14. v období cez rok.

 1. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 2. Dnes sa lúčime s don Vladom Plašekom pri sv. omšiach a o 15.00 hod. vás pozývame na rozlúčku do záhrady.
 3. Vo štvrtok bude sv. omša na konci šk. roka pre našu školu v kostole sv. Jakuba o 9.00 hod.
 4. Cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie a nebude ani mládežnícka sv. omša v piatok o 19.00 hod. v kostole sv. Jakuba. Začnú opäť v septembri.
 5. Počas prázdnin vás prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení vo farnosti:
  – počas nedeľných sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie len nakoľko to bude možné.
  – sv. omše v kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto: v utorok a v piatok o 19.00 hod. a v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00 hod. Sv. omše v stredu a v sobotu o 19.00 hod. a v nedeľu o 11.00 hod. nebudú počas prázdnin
 6. Pripomíname pozvanie pre mužov, ktorí sú ochotní zapojiť sa počas niektorých sobôt v júli až septembri do prác spojených s oplotením pri kostole sv. Jána Bosca. Zapíšte sa prosíme v sakristiách našich kostolov, aby sme sa mohli dohodnúť a začať. Vopred ďakujeme za ochotu.
 7. Začiatkom júla dávame do pozornosti Cyrilometodské dni v Terchovej a kultúrno-duchovné podujatie Mladosť – nádej budúcnosti na hore Butkov 2 júla. Viac info nájdete na nástenke.

Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 19. jún 2022

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
Vo štvrtok je slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa a zároveň deň posviacky kostola sv. Jakuba, ktorého výročie budeme liturgicky sláviť v nedeľu vo farskom kostole pri všetkých sv. omšiach.
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 13. v období cez rok, je to posledná júnová nedeľa, na ktorú je vyhlásená zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 1. V sobotu sa konajú kňazské vysviacky dvoch našich spolubratov saleziánov v Košiciach. Sprevádzajme ich v modlitbách.
 2. Budúci piatok bude posledná celodenná adorácia, keďže cez prázdniny v mesiacoch júl a august nebudú piatkové celodenné adorácie. Začnú opäť v septembri. Rozhodli sme takto spolu s adorátormi, ktorí mali na starosti celodennú službu počas piatkov.
 3. Budúcu  nedeľu 26. júna bude rozlúčka s don Vladom Plašekom pri sv. omšiach o 8.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca a o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba a o 15.00 hod. budeme pokračovať v záhrade s občerstvením. V Prejte v piatok 1. júla pri sv. omši o 15.45 hod.
 4. Oznam otca biskupa Tomáša. Drahé rodiny, na budúci týždeň sa koná 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna a začne o 11.00 hod. sv. omšou. Popoludní je pripravený program pre celú rodinu.
 5. Keďže prázdninový čas je pre saleziánsku komunitu časom apoštolských podujatí, a tiež potrebným časom aj na oddych a prípravu ďalšieho šk. roka, prosíme o pochopenie nasledujúcich obmedzení v službe vo farnosti v mesiacoch júl a august:
  > počas nedeľných sv. omší budeme k dispozícii na spovedanie, len nakoľko to bude možné
  > sv. omše v kostole sv. Jána Bosca budú počas júla a augusta takto: v utorok a v piatok o 19.00 hod. a v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00 hod. Sv. omše v stredu a v sobotu o 19.00 hod. a v nedeľu o 11.00 hod. nebudú.
 6. Z dôvodu budúceho využívania priestorov okolo nového kostola a tiež kvôli ich znečisťovaniu venčením psov, sme sa rozhodli začať práce spojené s oplotením pozemku okolo kostola sv. Jána Bosca. Pozývame mužov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa počas niektorých sobôt v júli až septembri tohto roka do prác spojených s oplotením. Zapíšte sa prosíme v sakristiách našich kostolov. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.

Oznamy na nedeľu – Slávnosť Najsvätejšej Trojice – 12. jún 2022

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Sv. omše budú v kostole sv. Jakuba: o 6.30, 8.00 (na ktorú príde aj škola) a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. V Prejte o 17.45 hod. Po sv. omši o 18.00 hod. bude na nádvorí farského kostola eucharistická procesia.
V sobotu je sv. Barnabáša, apoštola.
Budúca nedeľa je 12. v období cez rok.

 1. V stredu bude u sestier saleziánok záver činnosti CVČ od 16.00 do 18.00 hod. V rámci programu bude aj možnosť zapísať dieťa do CVČ aj na budúci školský rok.
 2. Vo štvrtok bude posledné Lectio divina pred prázdninami o 19.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca.
 3. Budúcu nedeľu bude v našej farnosti celoslovenská slávnosť odovzdávania misijných krížov misijným dobrovoľníkom, ktorí idú na veľkú ročnú misiu. Odovzdávanie sa udeje pri sv. omši o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba, ktorej bude predsedať provinciál saleziánov don Peter Timko. Po nej bude občerstvenie vo farskej záhrade.
 4. O dva týždne v nedeľu 26. júna bude rozlúčka s don Vladom Plašekom pri sv. omšiach o 8.00 hod. v kostole sv. Jána Bosca a o 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba a o 15.00 hod. budeme pokračovať v záhrade s občerstvením. V Prejte v piatok 1. júla pri sv. omši o 15.45 hod.
 5. V našej synodálnej ceste vo farnosti pokračujeme s povzbudením vytvárať a stretávať sa v malých spoločenstvách. Na tento mesiac ponúkame podnet na formáciu s názvom Stolovanie v kresťanskej rodine a náš vplyv na výchovu detí.
 6. S prichádzajúcim letom vás chceme poprosiť, aby sme spoločne vydávali svedectvo o kultúre obliekania – zvlášť v kostole. Nie všetko, čo bežne nosíme je vhodné do kostola. Týmto sa nechceme nikoho dotknúť, ale povzbudiť sa navzájom v citlivosti na posvätný priestor a prichádzať na sv. omše vhodne a ak je to možné aj slávnostnejšie oblečení, aj v tomto letnom období. Ďakujeme za pochopenie.
 7. Z dôvodu plánov do budúcnosti využívať viac priestory okolo nového kostola na stretávanie, hru a pastoračnú činnosť a tiež kvôli neustálemu venčeniu psov a znečisťovaniu okolia a interiéru kostola, sme sa rozhodli začať práce spojené s oplotením pozemku okolo kostola sv. Jána Bosca. Keďže v našej farnosti chceme podporovať spoluzodpovednosť a spolupatričnosť, pozývame mužov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa počas niektorých sobôt v júli až septembri tohto roka do prác spojených s oplotením. Zapisovanie je k dispozícii vo všetkých kostoloch našej farnosti. Vopred ďakujeme za vašu ochotu.