Oznamy na nedeľu Krst Krista Pána – 13. január 2019

Liturgický kalendár:
Dnes končí vianočné obdobie a začína obdobie „cez rok“.
V utorok je v saleziánskej rodine spomienka bl. Alojza Variaru, kňaza a rehoľníka.
Vo štvrtok je spomienka sv. Antona, opáta.

1. Oznamujeme priateľom cirkevnej školy a záujemcom o tradičný ples, ktorý bude 2.2.2019 v Lavante, že lístky si môžu zakúpiť v predajni Kasoče u pani Badačovej alebo na sekretariáte školy u pani Rajcovej.
2. Na Dobrú novinu sa v našej farnosti vyzbieralo 1110 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na nedeľu Zjavenie Pána – 6. január 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka bl. Titusa Zemana, mučeníka.
Budúca nedeľa je nedeľa Krstu Pána.

1. Požehnanú „trojkráľovú“ vodu si môžete zobrať pri stolíku. Svoje príbytky si môžete požehnať podľa modlitby požehnania, ktorá je vo vianočnom čísle Farských zvestí. Kto by chcel na požehnanie pozvať kňaza, nech si s konkrétnym kňazom dohodne osobne termín.
2. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka.
3. Pozývame miništrantov na maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.

Oznamy na nedeľu Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – 30. december 2018

Liturgický kalendár:
Zajtra je sv. Silvestra I. pápeža. Sv. omša bude vo farskom kostole o 6.30 hod. a popoludní o 16.00 hod. s poďakovaním na konci roka. V Prejte bude sv. omša tiež o 16.00 hod. s poďakovaním. Od 23.00 do 24.00 hod. bude vo farskom kostole tichá adorácia.
V utorok je Nový rok – slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú všade ako v nedeľu.
V stredu je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi.
Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš.
V piatok je prvý piatok v mesiaci. Sobota je prvá v mesiaci, fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod.

1. Pozývame Vás na Vianočný koncert chrámového speváckeho zboru La Famiglia zo žilinského saleziánskeho domu. Koncert bude v našom farskom kostole v sobotu 5. januára o 16.30 hod.
2. Na vianočnú oferu ste venovali 3100 €. Pán Boh zaplať!
3. Pozývame miništrantov na maxistretko na budúcu nedeľu 6. januára o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
4. Oznamujeme, že od Nového roka sa zvýšila cena časopisu Diecéza na 1 €. Taktiež sa zvýšila cena Katolíckych novín na 70 centov.
5. Saleziánske misijné kalendáre a aj pohľadnice s pripomienkou na Pochod za život si môžete zo stolíka zobrať zadarmo.

Oznamy na 4. adventnú nedeľu – 23. december 2018

Liturgický kalendár:
Zajtra je štedrý deň. Ráno bude sv. omša o 7.30 hod. Večerná sv. omša nebude. Polnočné sv. omše sú v kostole sv. Jakuba o 22.00 a 24.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 22.00 hod. a v Prejte o 24.00 hod.
V utorok je slávnosť Narodenia Pána. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.
V stredu je druhý deň oktávy Narodenia Pána a zároveň sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Sv. omše sú všade ako v nedeľu.
Vo štvrtok je sviatok sv. Jána, apoštola.
V piatok je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov.
Na budúcu nedeľu sa slávi Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

1. Na Božie narodenie bude vianočná ofera.
2. Ďakujeme všetkým brigádnikom a všetkým, ktorí pripravovali Vianočné sviatky v obidvoch kostoloch aj v Prejte.
3. Kto má záujem o koledovanie, môže sa zapísať do zoznamu pod chórusom. Zbierku Dobrá novina môžete podporiť aj odovzdaním milodaru kostolníkom v sakristii.
4. Vstupenky na tradičný ples Cirkevnej školy (2. februára v Lavante) si môžete zakúpiť za zvýhodnenú cenu ešte do konca roka na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče.
5. Zbierka na Nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2900 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 3. adventnú nedeľu – 16. december 2018

Liturgický kalendár:
Od zajtra začína druhá časť adventného obdobia. Neslávia sa žiadne spomienky.

1. V sobotu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude vo farskom kostole a v Katolíckom dome dopoludnia od 10.00 do 12.00 hod. a popoludní od 14.30 do 17.00 hod. V Prejte v piatok dopoludnia od 10.00 do 11.30 hod. a popoludní od 15.00 do 16.30 hod. Prosíme, aby ste využili tento čas na sv. spoveď. Počas týždňa budeme spovedať obmedzene, nakoľko budeme vypomáhať v iných farnostiach dekanátu.
2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri osadení vianočného stromu a upratovaní vo farskom
kostole v utorok od 9.00 hod. a v Kostole sv. Jána Bosca v stredu od 9.00 hod.

Oznamy na 2. adventnú nedeľu – 9. december 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej.
Vo štvrtok je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice.
V piatok je spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi.

1. Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 11. decembra dopoludnia. Alebo si dohodneme iný termín telefonicky.
2. Spoločná spoveď v našej farnosti bude o dva týždne (22. decembra).
3. Pozývame deti zapojiť sa do koledníckej akcie.
4. Ešte máme Sviatočný zošit pre deti na ďalšie obdobie. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii.
5. Tiež si môžete zakúpiť Farské zvesti Advent-Vianoce. Cena je 50 centov. Nájdete v nich, okrem iného, aj program slávení na Vianoce.
6. Žiaci a učitelia ZŠ a MŠ sv. Dominika Savia pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dnes od 7.30 do 13.30 hod. v priestoroch Katolíckeho domu. (Aj pred novým kostolom.)
7. Zbierka na Charitu, ktorá sa konala minulý týždeň vyniesla 1270 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 1. adventnú nedeľu – 2. december 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza.
V utorok sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok sv. Mikuláša, biskupa.
V piatok sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je slávnosť Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú vo farskom kostole o 7.00 a 9.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 10.00 hod., v Prejte bude v piatok večer s platnosťou na sviatok o 16.30 hod. Pripomíname, že večerná sv. omša v sobotu bude už z 2. adventnej nedele.

1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka.
2. Pozývame deti zapojiť sa do koledníckej akcie Dobrá novina. Prvé stretnutie bude v Katolíckom dome dnes o 14.00 hod.
3. Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 11. decembra dopoludnia. Prosíme, aby ste nám ich nahlásili v sakristii.
4. Na sv. omše na január a február začneme zapisovať v pondelok 3. decembra po rannej a večernej sv. omši.
5. Sviatočný zošit pre deti na ďalšie obdobie si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
6. Prišli tiež farské zvesti Advent-Vianoce. Cena je 50 centov. Tiež časopis Diecéza.
7. Žiaci a učitelia ZŠ a MŠ sv. Dominika Savia pozývajú rodičov, priateľov školy a širokú verejnosť na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia počas 2. adventnej nedele 9.12. v čase od 7.30 do 13.30 hod. v priestoroch Katolíckeho domu.
8. Pozývame všetkých priateľov našej školy sv. Dominka Savia na tradičný ples, ktorý sa bude konať 2.2.2019 v priestoroch reštaurácie LAVANTE. Vstupenky za akciovú cenu 25€ si môžete zakúpiť do konca kalendárneho roka na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče. Kto chce prispieť do tomboly, môže tak urobiť na sekretariáte školy.

Oznamy na 34. nedeľu cez rok – 25. november 2018

Liturgický kalendár:
V piatok je spomienka sv. Ondreja, apoštola.
V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá začne o hodinu neskôr – 7.30 hod.
Budúca nedeľa je prvá adventná.

1. Na sv. omše na január a február začneme zapisovať až v pondelok 3. decembra po rannej a večernej sv. omši.
2. Pozývame miništrantov na miništrantské maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
3. Sestry saleziánky pozývajú v sobotu do súkromného centra voľného času na výrobu adventných vencov od 14.00 do 16.00 hod.
4. Pozývame Vás na adventný koncert ZUŠ v sobotu o 15.30 hod. do farského kostola.
5. Stretnutie slobodných, ktorí hľadajú partnera bude 3. decembra v Žiline. Podrobnejší oznam je na výveske.
6. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2890 €. Pán Boh zaplať! Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Oznamy na 33. nedeľu cez rok – 18. november 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka Obetovanie Panny Márie.
Vo štvrtok je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice.
V piatok je sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka.
V sobotu je spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, (vietnamských) mučeníkov.
Budúca nedeľa je slávnosť Krista Kráľa.

1. Diecézna charita povzbudzuje k zapojeniu sa do zbierky potravín v spolupráci s obchodným reťazcom Tesco v dňoch 22. – 24. novembra. Do tejto akcie je zapojená predajňa Tesco v Novej Dubnici.
2. Pripomíname, že adorácia vo farskom kostole býva každý štvrtok po večernej sv. omši a taktiež každý piatok od 15.00 do 17.15 hod. (v prvý piatok spojená s chválami do 17.45 hod.). V nedeľu o 17.30 hod. bývajú večerné chvály. Pravidelný duchovný program počas roka je vyvesený aj na vstupnej bráne pred farským kostolom.

Oznamy na 32. nedeľu cez rok – 11. november 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.
V utorok je bl. Artemide Zatti, rehoľníka.
Vo štvrtok je sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi a tiež bl. Magdalény Moranovej.
V sobotu je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.

1. Dnes o 13.30 hod. budú znieť zvony na pamiatku 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny.
2. Turné Godzone tour sa uskutoční v tomto týždni. V Žiline bude v stredu 14.11. Podrobnejší oznam je na výveske.
3. Exallievi don Bosca pripravujú adventný sociálny projekt „Darujme úsmev“ s cieľom podporiť deti, rodiny a jednotlivcov pochádzajúcich z ťažších pomerov Podrobnejšie na stránke www.exallievi.sk/darujme-usmev a tiež na výveske.
4. Na budúci týždeň bude zbierka na nový kostol.