Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 24. máj 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok budeme sláviť slávnosť Panny Márie Pomocnice.
V utorok je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.
V piatok je sv. Pavla VI., pápeža a tiež bl. Jozefa Kowalského, kňaza a mučeníka.

 1. Tento týždeň budú sv. omše o 12.00 hod. do piatka. Potom už nebudú bývať.
 2. Túto i ďalšiu sobotu dopoludnia bude prvé sv. prijímanie detí po malých skupinkách.
 3. Tínedžerský tábor plánujeme pre chlapcov a dievčatá od ukončeného 8. ročníka ZŠ do 3. ročníka SŠ v Jasenskej doline 20. – 24. júla. (Viac informácií u don Plášeka)
 4. Letný prímestský tábor „Don Bosco“ bude, ak to situácia dovolí, v priestoroch SCVČ Laura od 6. do 10. júla. Prihlášky sú na stolíku, v Laure a aj na stránke www.saldub.sk.
  (Viac informácií u sestry Fany)
 5. Miništrantské maxistretko bude na budúcu nedeľu 31. mája o 15.00 hod. na farskom dvore.

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 17. máj 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Leonarda Murialdiho, kňaza (preložený z dnešnej nedele).
Dni do stredy pred Nanebovstúpením Pána sú prosebnými dňami (prosíme za úrodu).
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 12.00, 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
V piatok je sv. Rity z Cascie, rehoľníčky.

 1. Aj v tomto týždni budú sv. omše vo farskom kostole aj o 12.00 hod.
 2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 10. máj 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.
V stredu je bl. Panny Márie Fatimskej (sestry FMA majú slávnosť sv. Márie Dominiky Mazzarellovej).
Vo štvrtok je sviatok sv. Mateja, apoštola.
V sobotu je sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (v saleziánskej rodine tiež sv. Alojza
Orioneho, kňaza).

 1. Sv. omše sa konajú v pravidelných časoch, avšak s obmedzeným počtom veriacich.
  Preto otcovia biskupi naďalej dávajú dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Seniorom odporúčame rannú nedeľnú sv. omšu o 7.00 hod, ale môžu prísť aj na iné sv. omše. Ostatní veriaci môžu využiť aj nádvorie kostola. Aj pred kostolom treba dodržiavať bezpečné vzdialenosti 2m. Tento týždeň budú sv. omše v pracovný deň aj o 12.00 hod.
 2. Kto chce zapísať sv. omšu (na máj, jún) môže tak urobiť v sakristii.

Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – 3. máj 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Floriána, mučeníka.
V stredu je sviatok sv. Dominika Savia.

 1. Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Je to aj deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania.
 2. V tomto týždni má dôjsť k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení proti pandémii aj v súvislosti so slávením bohoslužieb. Preto je treba situáciu sledovať a podľa toho sa zariadiť.

Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu – 26. apríl 2020

Liturgický kalendár:
V stredu je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
V piatok je sv. Jozefa robotníka.
V sobotu je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

 1. Na zbierku Tehlička ste venovali 772 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu – 19. apríl 2020

Liturgický kalendár:
V utorok je sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.
V piatok je sv. Juraja, mučeníka.
V sobotu je sviatok sv. Marka, evanjelistu.

 1. Dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva bude Korunka o 15.00 hod. vysielaná aj cez internet.
 2. Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na Bratislavské Hanusove dni 24. – 26. apríla prostredníctvom online vysielania.

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 12. apríl 2020

Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omša bude o 11.00 hod.

Celý týždeň pokračuje veľkonočná oktáva. Sv. omše budú od utorka do soboty o 17.30 hod. V nedeľu o 11.00 hod. Všetky sv. omše sú neverejné, vysielané cez internet.
Cez veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Korunka o 15.00 hod. bude vysielaná cez internet.
Ďakujeme Vám, že rešpektujete prijaté opatrenia svetskej aj Cirkevnej vrchnosti a že zostávate spojení v slávení bohoslužieb duchovne prostredníctvom médií.

 1. Deti, ktoré sa chystajú na prvé sväté prijímanie, nebudú mať spoveď na Nedeľu Božieho milosrdenstva, ako bolo plánované. Spôsob pokračovania prípravy oznámime po Veľkej noci.
 2. Príprava birmovancov bude zatiaľ pokračovať prostredníctvom elektronickej pošty. Prosíme, aby birmovanci odpovedali na e-maily.
 3. Zbierka na Svätú zem, ktorá sa koná každý rok formou milodarov pri Božom hrobe, sa tento rok prekladá na 13. september.

Oznamy na Kvetnú nedeľu – 5. apríl 2020

Liturgický kalendár:
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa.
Do stredy budú vo farskom kostole neverejné sv. omše o 17.30 hod. vysielané cez internet.
Keďže sv. omše a obrady Veľkonočného trojdnia sa budú sláviť neverejne, povzbudzujeme Vás, aby ste sa nami spojili duchovne v tom čase, keď ich budeme slúžiť v našom farskom kostole:
Na Zelený štvrtok o 18.00 hod., na Veľký piatok o 15.00 hod. a Veľkonočnú vigíliu v sobotu o 19.30 hod.
Pripomíname, že na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Na Veľký piatok a Veľkú sobotu budú vo farskom kostole ranné chvály s posvätným čítaním ráno o 8.00 hod.
Kto by sa chcel vyspovedať, môže osobne požiadať kňaza.

Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 29. marec 2020

Liturgický kalendár:
V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci.
Budúca nedeľa je Kvetná.

 1. Verejné sväté omše ani iné pobožnosti naďalej nebudú. V nedele sa odporúča venovať primeraný čas modlitbe, čítaniu sv. Písma, alebo duchovnému pripojeniu sa k sv. omši cez médiá (vysielanej naživo, nie zo záznamu).
 2. Spoločné sv. spovede pred Veľkou nocou nebudú. Kto by sa chcel vyspovedať, nech požiada kňaza osobne.
 3. Slávenie Veľkonočného trojdnia bude taktiež neverejné. Môžete sa k sláveniu pripojiť duchovne. Na Zelený štvrtok o 18.00 hod., na Veľký piatok o 15.00 hod. na Veľkú sobotu o 19.30 hod.
 4. Na sv. omše na máj, jún budeme zapisovať v stredu od 15.00 do 17.00 hod. pred farským kostolom.

Oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 22. marec 2020

Liturgický kalendár:
V stredu je slávnosť Zvestovanie Pána.

 1. Verejné sväté omše ani iné pobožnosti v tomto týždni nebudú. Sväté omše slúžime
  súkromne. Môžete sa s nami spojiť v slávení aj prostredníctvom internetu tento
  týždeň o 17:30 hod. Link nájdete na našej stránke www.saldub.sk.
 2. Kto by sa chcel vyspovedať, nech osobne alebo telefonicky požiada kňaza.
  Spovedáme vonku pred kostolom
 3. Na budúci víkend sa mení čas zo zimného na letný.