Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 20. september 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.
V utorok je bl. Jozefa Calasanz , kňaza a spoločníkov, mučeníkov.
V sobotu je sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov.

 1. V sobotu bude vo farnosti birmovka. Birmovať príde vikár Mons. Marek Hriadeľ. Birmovanci prídu na spoveď v piatok o 16.00 hod. Môžu prísť aj birmovní rodičia a príbuzní. Kto môže, nech sa vyspovedá aj v týždni. Sv. omša s udelením sviatosti birmovania bude v sobotu o 10.30 hod.
 2. Zbierka na Svätú zem, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1540 €. Pán Boh zaplať!
 3. Na budúcu nedeľu bude 8. ročník výstupu Titusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň. Podrobnejší oznam je na výveske.

Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 13. september 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Povýšenie Svätého kríža.
V utorok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Nie je to prikázaný sviatok, ale odporúča sa účasť na sv. omši. Sväté omše budú vo farskom kostole o 7.00, 9.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 10.00 a 19.00 hod. Sv. omše sú v takých časoch, aby ste mohli sledovať aj prenos sv. omše zo Šaštína.
Vo štvrtok je sv. Róberta Belarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi.

 1. Dnes o 15.00 hod. je otvorenie oratória. V rámci otvorenia bude aj vyhodnotenie miništrantskej súťaže. Pozývame deti, mladých i rodičov. Tých, ktorí nepôjdu na otvorenie pozývame na krížovú cestu na Kalvárii, ktorá bude taktiež dnes o 15.00 hod.
 2. Sväté omše v Prejte budú od tohto piatka o 16.00 hod.
 3. Noví birmovanci sa môžu prihlasovať ešte tento týždeň od pondelka do stredy o 17.00 hod.
 4. Dnes je zbierka na Svätú zem.
 5. Dnes je prvé výročie smrti don Kosmála. Zajtra o 18.00 hod. bude v kostole za neho sv. omša.

Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 6. september 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov.
V utorok je sviatok Narodenie Panny Márie.
V sobotu je Najsvätejšieho mena Panny Márie.

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 hod. bude v kostole Korunka.
 2. Noví birmovanci sa môžu prihlasovať na birmovku aj tento týždeň od utorka do piatka o 17.00 hod.
 3. Sv. omše v utorok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca budú od tohto týždňa.
 4. Zápis detí do stretiek a krúžkov v Centre voľného času Laura bude v stredu 9. septembra od 15.00 do 17.00 hod.
 5. V sobotu 12. septembra otec biskup pozýva na Diecézne stretnutie veriacich zo všetkých farností, ktorým záleží na obnove života a vzťahov vo farnosti i v našej
  diecéze. Stretnutie začne sv. omšou o 12.00 hod. Na stretnutie sú objednané aj autobusy. Treba sa ale prihlásiť na stránke www.dcza.sk. (Pre farnosť je rezervovaných desať miest).
 6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Svätú zem. (Je to preložená zbierka „Boží hrob“, ktorá sa kvôli korone preložila na nedeľu pred sviatkom Povýšenia Svätého kríža)
 7. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérke, organistom, kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, skautom a všetkým Vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.

Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 30. august 2020

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
V piatok je prvý piatok v mesiaci, sobota je tiež prvá v mesiaci.

 1. Dnes je v našom farskom kostole výročná poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši o 11.00 hod. do večernej sv. omše.
 2. Zajtra je výročie smrti don Čakánka (35 rokov). O 18.00 hod. bude za neho sv. omša.
 3. V tomto týždni budeme mať vo farnosti mariánsku púť. V sobotu bude ranná sv. omša o 6.30 hod. Fatimský ruženec bude o 17.00 hod. O 18.00 hod. bude slávnostná sv. omša na nádvorí kostola. Hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ katechetického úradu. Po večernej sv. omši bude procesia k Mariánskemu stĺpu. Môžete si priniesť sviece. Upozorňujeme na opatrenia v súvislosti s Covidom-19. Rúška budú potrebné aj vonku pri sv. omši aj počas procesie. Program púte je na nástenke aj vo Farských zvestiach. V súvislosti s púťou budú zmenené aj sv. omše.
  Sv. omša v piatok v kostole sv. Jána Bosca ani v Prejte nebude. Taktiež nebude sv. omša v kostole sv. Jána Bosca v nedeľu o 10.00 hod. Vo farskom kostole nebude sv. omša o 9.00 hod. ani o 11.00 hod. Namiesto nich bude jedna sv. omša na nádvorí kostola o 10.00 hod.
 4. Otvorenie nového školského roka bude mať cirkevná škola v stredu o 9.00 hod. v kostole sv. Jakuba.
 5. Brigáda na upratovanie farského kostola bude v stredu dopoludnia od 9.30 hod.
 6. Otvorenie saleziánskeho oratória bude v nedeľu 6. septembra o 15.00 hod.
 7. Nácvik miništrantov na púť bude vo štvrtok o 17.00 hod. pred kostolom.
 8. Noví birmovanci sa môžu prihlasovať na birmovku od pondelka do štvrtka o 17.00 hod.

Oznamy na 21. nedeľu cez rok – 23. august 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.
V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Ľudovíta, alebo sv. Jozefa Kalazanského, kňaza a tiež bl. Márie Troncati.
Vo štvrtok je spomienka sv. Moniky.
V piatok je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa.

 1. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole výročná poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši, ktorá je o 11.00 hod. do večernej sv. omše.
 2. V Prejte budú na budúci týždeň hody. Slávnostná sv. omša bude o 10.30 hod.
 3. Aj v nasledujúcom školskom roku bude vychádzať časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo Don Bosco. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Rebrík si môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk

Oznamy na 20. nedeľu cez rok – 16. august 2020

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka sv. Pia X., pápeža.
V sobotu je spomienka Panny Márie Kráľovnej.

 1. V sobotu 22. augusta bude púť na Butkove. Cementáreň posiela autobus, ktorý odchádza od Katolíckeho domu o 13.30 hod. Podrobnejší oznam je na výveske.
 2. Prišli Farské zvesti, cena je 50 centov.

Oznamy na 19. nedeľu cez rok – 9. august 2020

Liturgický kalendár:

V pondelok je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.

V utorok je spomienka sv. Kláry, panny.

V stredu je sv. Jany Františky de Chantal, reholníčky.

Vo štvrtok je sv. Ponciána, pápeža a Hipolita, kňaza, mučeníkov.

V piatok je spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka.

V sobotu je slávnosť Nanebovzatie Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 9.00 a 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 8.00 hod. a v Prejte o 8.45 hod.

 1. Na budúcu nedeľu budeme v kostole sv. Jána Bosca sláviť výročie posviacky chrámu (2015). Ďakujeme brigádnikom, ktorí včera upratovali kostol a okolie.

Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 2. august 2020

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza.
V stredu je výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme.
Vo štvrtok je sviatok Premenenie Pána.
V piatok je sv Sixta II., pápeža. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je spomienka sv. Dominika, kňaza.

 1. Dnes možno za obvyklých podmienok získať tzv. Porciunkulové odpustky.
 2. Dnes o 15.00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva
 3. Na oferu ste minulý týždeň venovali 1270 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 17. nedeľu cez rok – 26. júl 2020

Liturgický kalendár:
(Na dnes pripadá aj spomienka sv. Joachima a Anny)
V pondelok je spomienka sv. Gorazda a spoločníkov.
V stredu je spomienka sv. Marty.
Vo štvrtok je bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice.
V piatok je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
V sobotu je spomienka sv. Alfonza Máriu de Luguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Ranná sv. omša bude o hodinu neskôr, teda o 7.30 hod. a po nej bude fatimský ruženec.

 1. Do komunity prišiel nový direktor Bohuš Levko a spolubrat Peter Bicák. Vítame ich a prajeme a vyprosujeme požehnanie v ich pôsobení.
 2. Na sv. omše na september a október začneme zapisovať v sobotu po fatimskom ruženci a po večernej sv. omši v sakristii farského kostola.
 3. Dňa 29. augusta bude v Banskej Bystrici skladať večné sľuby sestra Daniela Oremová. Kto by mal záujem ísť autobusom nech sa do 7. augusta prihlási v predajni Kasoče.
 4. Na budúcu sobotu bude fatimská sobota aj v Rajeckej Lesnej. Sv. omša tam bude o 18.00 hod. Liturgickú službu má náš ilavský dekanát. Hlavný celebrant bude otec biskup Tomáš Galis.

Oznamy na 16. nedeľu cez rok – 19. júl 2020

Liturgický kalendár:
V stredu je sviatok sv. Márie Magdalény.
Vo štvrtok je sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.
V piatok je sv. Šarbela Machlúfa, kňaza.
V sobotu je sviatok sv. Jakuba, apoštola.

 1. Na budúcu nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť sviatok nášho patróna, svätého
  Jakuba. Po sv. omšiach bude hodová zbierka.
 2. Pripomíname, že už sú obnovené aj adorácie vo farskom kostole: vo štvrtok po sv. omši aj v piatok od 15.00 hod. do večernej sv. omše.