Oznamy na 29. nedeľu cez rok – 21. október 2018

Liturgický kalendár:
Vo pondelok je sv. Jána Pavla II., pápeža.
V utorok je sv. Jána Kapistránskeho, kňaza.
V stredu je sv. Antona Máriu Clareta, biskupa a tiež v saleziánskej rodine bl. Alojza Guanella, kňaza.

1. Dnešná nedeľa je misijná. Pri sv. omšiach sa modlíme za misionárov a taktiež je zbierka na misie.
2. Dnes o 15.00 hod. bude pri novom kostole šarkaniáda. Pozývame všetky deti. Bude aj súťaž v rôznych kategóriách. Podrobnosti sú na výveske.
3. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla 2825 €. Pán Boh zaplať!
4. Na budúci víkend sa mení čas z letného na zimný.

Oznamy na 28. nedeľu cez rok – 14. október 2018

Liturgický kalendár:
Vo pondelok je spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
V utorok je sv. Margity Márie Alacoque, panny.
V stredu je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka.
Vo štvrtok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.

1. Dnes o 15.00 hod. je miništrantské maxistretko v Katolíckom dome (odporúča sa priniesť aj veci na futbal vonku).
2. Pozývame deti na šarkaniádu na budúci týždeň o 15.00 hod. pri novom kostole.
3. Budúca nedeľa je misijná. Pri sv. omši bude zbierka na misie.

Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 7. október 2018

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sv. Jána XXIII., pápeža.
V sobotu je spomienka bl. Alexandriny da Costa.

1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka.
2. Sv. ruženec v mesiaci október sa modlíme pred večernou sv. omšou o 17.25 hod. Povzbudzujeme Vás k modlitbe sv. ruženca aj v rodinách.
3. Stretnutie adoptívnych rodín, alebo tých, čo rozmýšľajú adoptovať si deti bude v Žiline na Hájiku na budúcu nedeľu. Podrobnejší oznam je na výveske.
4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.

Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 30. september 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi.
V utorok je spomienka sv. anjelov strážcov.
Vo štvrtok je spomienka sv. Františka Assiského.
V piatok je bl. Alberta Marvelliho a tiež sv. Faustíny Kowalskej. Zároveň je prvý piatok, spovedáme ako obvykle.
V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod.

1. Sv. ruženec v mesiaci októbri sa budeme modliť pred večernou sv. omšou o 17.25 hod. Povzbudzujeme Vás k modlitbe sv. ruženca aj v rodinách.
2. Na sv. omše na november a december začneme zapisovať v pondelok po rannej a večernej sv. omši.

Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 23. september 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov.
Vo štvrtok je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza.
V sobotu je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.

1. Pozývame miništrantov na miništrantské maxistretko dnes (výnimočne) o 14.00 hod. do Katolíckeho domu.
2. V sobotu bude vo farskom kostole birmovka. Sv. omša začne o 10.30 hod. Birmovanci prídu v piatok o 16.00 hod. na sv. spoveď. Birmovní rodičia a rodičia môžu prísť tiež, ale ak sa dá, nech sa vyspovedajú skôr počas týždňa.
3. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu dnes po všetkých sv. omšiach v sakristii farského kostola, prípadne aj cez týždeň po rannej sv. omši. Poplatok je 5 €.
4. Modlitby matiek budú mať modlitbové trojdnie v piatok a v sobotu v kaplnke Katolíckeho domu a v nedeľu vo farskom kostole. Podrobnejší oznam je na výveske.
5. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2410 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 16. september 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Januára, biskupa a mučeníka.
Vo štvrtok je spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov (kórejských) mučeníkov.
V piatok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.
V sobotu je v saleziánskej rodine spomienka Jozefa Calasanz, Henricha Saiz a spoločníkov, mučeníkov.

1. Dnes o 15.00 hod. bude na Kalvárii krížová cesta.
2. Mladí chlapci a dievčatá, ktorí sa chcú prihlásiť na birmovku, môžu tak urobiť ešte tento týždeň v utorok alebo v stredu o 16.00 hod. na fare.
3. V sobotu 22. septembra pozývame chlapcov i dievčatá na preteky v cyklokrose pri novom kostole. Podrobnejší oznam je na výveske. Prihlásiť sa treba na našej stránke www.saldub.sk.
4. Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu na budúcu sobotu a nedeľu (22. a 23. septembra) po všetkých sv. omšiach. Na požiadanie aj cez týždeň po rannej sv. omši. Poplatok je 5 €.
5. Akcia pôstu a modlitieb za kňazov začala včera. Podrobnosti sú na výveske. Na stolíku sa možno zapísať na niektorý deň.

Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 9. september 2018

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie.
Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je sviatok Povýšenie Svätého Kríža.
V sobotu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Nie je to prikázaný sviatok, ale odporúča sa účasť na sv. omši. Sv. omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00, 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 8.00 hod., v Prejte o 8.45 hod.

1. Pozývame všetkých, najmä deti a rodičov, na slávnostné otvorenie oratória dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Komu ešte zostali púťové koláče, môže priniesť.
2. Na budúcu nedeľu bude na Kalvárii krížová cesta o 15.00 hod.
3. Mladí chlapci a dievčatá, ktorí sa chcú prihlásiť na birmovku, môžu tak urobiť ešte tento týždeň v utorok alebo v stredu o 16.00 hod. na fare (vek: od 1. ročníka SŠ).
Dospelí, ktorí by sa chceli prihlásiť na prípravu na krst, prvé sv. prijímanie alebo birmovku, nech sa hlásia na fare.
4. Chlapci, ktorí radi jazdia na horskom bicykli, v sobotu 22. septembra chystáme pri novom kostole preteky v cyklokrose.
5. Púť na hore Butkov bude v sobotu 15.9. popoludní. Podrobnejší oznam je na nástenke.
Autobus príde o 13.45 hod.
6. Vyšlo nové obnovené vydanie knihy Dubnická kniha zázrakov. Knihu si môžete zakúpiť
v našej predajni. Taktiež si môžete zakúpiť ďalšie upomienkové predmety z nášho pútnického miesta.
7. Na stolíku si môžete zakúpiť nové číslo časopisu Diecéza, kalendáre, farské zvesti.
Tiež sme pripravili letáky o pútnickom mieste Dubnica nad Váhom, ktoré si môžete zobrať zadarmo.
8. Deťom po prvom sv. prijímaní ponúkame „Sviatočný zošit“. Môžu si ho vyzdvihnúť v sakristii.
9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.
10. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérkam, hudobníkom, chrámovému zboru, kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, skautom, mladým chlapcom a dievčatám v krojoch, taktiež folklórnym súborom Mladosť a Prvosienka za zapožičanie krojov. A všetkým Vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.

Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 2. september 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov, (košických) mučeníkov.
Zároveň je prvý piatok v mesiaci. V piatok spovedáme iba vo farskom kostole od 17.00 hod.
V sobotu je sviatok Narodenie Panny Márie.

1. V tomto týždni máme vo farnosti púť. Program všetkých slávení je vo Farských zvestiach (kto ešte nemá, môže si zakúpiť) ako aj na výveske.
V piatok nebude sv. omša ani v kostole sv. Jána Bosca ani v Prejte.
V sobotu bude po večernej sv. omši slávnostná procesia k mariánskemu stĺpu. Prosíme, aby ste si priniesli sviečky.
V nedeľu nebude sv. omša v kostole sv. Jána Bosca o 10.00 hod. a vo farskom kostole bude namiesto sv. omší o 9.00 a 11.00 hod. jedna sv. omša na nádvorí kostola o 10.00 hod.
2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní kostola v stredu od 9.00 do 12.00 hod.
3. Prihlasovanie na birmovku: Chlapci a dievčatá, ktorí sa chcú pripravovať v nastávajúcom školskom roku na birmovku, sa môžu prísť zapísať v utorok alebo v stredu o 16.00 hod. na faru. Pripomíname, že „starí“ birmovanci budú mať tento týždeň stretnutia v čase, ako mali minulý školský rok.
4. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
5. Zajtra bude otvorenie školského roka pre Cirkevnú školu o 9.00 hod. vo farskom kostole.
6. Súkromné centrum, voľného času Laura pozýva vo štvrtok 6.9. o 16.00 hod. všetky
deti a rodičov na zápis na krúžky a stretká v novom školskom roku 2018/19. Zápis bude spojený s ponukou hier a súťaží pre deti. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v Laure (Pod kaštieľom), v kostole alebo stiahnuť z našej stránky.
7. Pozývame všetky deti, rodičov a mladých na otvorenie oratória pri Katolíckom dome
na budúcu nedeľu 9. septembra o 15.30 hod.
8. Deťom po prvom sv. prijímaní ponúkame „Sviatočný zošit“. Môžu si ho vyzdvihnúť
v sakristii. Na náklady môžu prispieť sumou 1 € do zvončeka.

Oznamy na 21. nedeľu cez rok – 26. august 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Moniky.
V utorok je spomienka sv. Augustína.
V stredu je spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa.
V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod.

1.Túto nedeľu je v našej farnosti výročná poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo farskom kostole po sv. omši o 11.00 hod. do večernej sv. omše.
2. Deviatnik k púti sa budeme modliť od stredy 29. augusta.
3. Kto ešte nemá, môže si zakúpiť Farské zvesti. Cena je 50 centov.
4. 9. diecézna púť mužov vo Višňovom bude budúcu nedeľu 2. septembra 2018. Program je na výveske pred kostolom.

Oznamy na 20. nedeľu cez rok – 19. august 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
V utorok je spomienka sv. Pia X., pápeža.
V stredu je spomienka Panny Márie Kráľovnej.
Vo štvrtok ľubovoľná spomienka sv. Ruženy Limskej, panny.
V piatok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.
V sobotu je ľubovoľná spomienka sv. Jozefa Kalasanského, kňaza a tiež bl. Márie Tronkatti, rehoľníčky.

1. Na budúcu nedeľu bude vo farnosti výročná poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo farskom kostole po sv. omši o 11.00 hod. do večernej sv. omše.
2. V Prejte bude na budúcu nedeľu hodová sv. omša o 10.30 hod.
3. Prišli Farské zvesti, cena je 50 centov.