Oznamy na 19. nedeľu cez rok – 12. august 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov.
V utorok je spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka.
V stredu je slávnosť Nanebovzatie Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00 a 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.

1. Na budúcu nedeľu budeme v kostole sv. Jána Bosca sláviť výročie posviacky (16. august 2015).
2. Personálne zmeny: Tento týždeň odišiel z našej komunity na nové pôsobisko do Turína don Peter Štelmach. Ďakujeme mu za jeho požehnané trojročné pôsobenie v našej farnosti. V komunite sestier FMA ukončili pôsobenie v Dubnici Andrea Badíková, Lenka Pukajová a Elena Holá. Do komunity prišli Gabika Bauerová, Elena Caunerová a Františka Martinková. Sestrám, ktoré tu pôsobili ďakujeme a nové vítame.
3. Na budúci týždeň bude zbierka na nový kostol.

Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 5. august 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Premenenie Pána.
V stredu je spomienka sv. Dominika, kňaza.
Vo štvrtok je sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža (Edity Steinovej) panny  a mučenice, patrónky Európy.
V piatok je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.
V sobotu je spomienka sv. Kláry, panny.

1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva.
2. Ofera z príležitosti sv. Jakuba vyniesla 855 €. Pán Boh zaplať!
3. Prišlo nové číslo Diecézy, cena je 50 centov

Oznamy na 17. nedeľu cez rok – 29. júl 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice.
V utorok je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
V stredu je spomienka sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je bl. Augistína Czartoryskeho, kňaza. Zároveň možno získať tzv. „Porciunkulové“ odpustky.
V piatok je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá začne 7.30 hod.

1. Dnes o 16.00 hod. pozývame do Katolíckeho domu tých, ktorí pomáhajú rôznymi službami v o farskom kostole sv. Jakuba. Hlavne všetky skupiny tých, čo upratujú kostol, ďalej aranžérky, kostolníkov, organistov a lektorov.
2. Zbierka na nový kostol vyniesla 3 290 €. Pán Boh zaplať!
3. Na sv. omše na september a október začneme zapisovať v stredu po rannej aj večernej sv. omši.

Oznamy na 16. nedeľu cez rok – 22. júl 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.
V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Šarbela Makhlufa, kňaza.
V stredu je sviatok sv. Jakuba, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.
V piatok je spomienka sv. Gorazda a spoločníkov.

1. Na budúcu nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť patróna sv. Jakuba. Pri sv. omši bude tradičná „hodová“ zbierka.
2. Púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne bude v Lednických Rovniach na budúci víkend. Podrobnejší oznam je na výveske.

Oznamy na 15. nedeľu cez rok – 15. júl 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.
V utorok je spomienka sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov.

1. Vo štvrtok o 15.00 hod. pozývame chlapov na brigádu okolo kostola. Budú sa hlavne čistiť rýny a rigoly. Treba si priniesť rukavice.
2. Časopis Žilinská diecéza si môžete zakúpiť na stolíku za 50 centov.
3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.

Oznamy na 14. nedeľu cez rok – 8. júl 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Augustína Zhaoa Ronga, kňaza a spoločníkov (čínskych) mučeníkov.
V stredu je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.

1. Na budúci víkend bude púť v Domaniži. Podrobnejší oznam je na výveske.

Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 1. júl 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Návšteva Panny Márie.
V utorok je sviatok sv. Tomáša, apoštola.
Vo štvrtok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Nie je to prikázaný sviatok, ale odporúča sa účasť na sv. omši. V Nitre bude tradičná národná púť. U nás budú sv. omše vo farskom kostole o 7.00 a 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca o 8.00 hod. a v Prejte o 8.45 hod.
V piatok je spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice. Tiež je prvý piatok v mesiaci.
V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod.

1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka božieho milosrdenstva.
2. Stretnutie ružencového bratstva bude už v stredu 4. júla o 17.00 hod. vo farskom kostole.
3. Deťom ponúkame „sviatočný zošit na prázdniny“. Dá sa zakúpiť v sakristii za 1 €.
4. Úprava sv. omší: Počas prázdnin utorková sv. omša o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca
nebude. Ostatné sv. omše budú bez zmeny.
5. Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 855 €. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala predminulú nedeľu, vyniesla 2455 €. Pán Boh zaplať za všetky milodary!
6. Na budúcu nedeľu o 9.00 hod. bude vo farskom kostole mať prvú sv. omšu v našej farnosti novokňaz Vladimír Plášek.

Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 24. jún 2018

Liturgický kalendár:
Dnes si pripomíname výročie posviacky nášho farského kostola.
Vo štvrtok je spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.
V piatok je slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú vo farskom kostole sv. Jakuba o 6.30, 8.00 a 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.

1. Modlitby matiek budú mať v tomto týždni modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na výveske.
2. Deťom ponúkame „Sviatočný zošit“ na prázdniny. Sú v ňom obrázky a aktivity k nedeľným čítaniam. Zošit si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 1 €.
3. Počas prázdnin bude sv. omša vo farskom kostole o 11.00 hod. bez spevu.
4. Dňa 30. júna končí v našej farnosti don Jozef Domény a od 1. júla bude pôsobiť v Sabinove. Za jeho obetavú službu v našej farnosti mu ďakujeme. Zároveň od 1. júla je do našej komunity pridelený spolubrat don Anton Červeň.

Oznamy na 11. nedeľu cez rok – 17. jún 2018

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
Na budúcu nedeľu je slávnosť sv. Jána Krstiteľa. V našom farskom kostole si zároveň pripomenieme výročie posviacky kostola.

1. Na budúci víkend bude púť rodín vo Višňovom. Bližšie informácie sú na výveske.
2. V sobotu 23. 6. bude v Poprade kňazská vysviacka, pri ktorej bude vysvätený aj spolubrat Vladimír Plášek, ktorý príde k nám do Dubnice. Pamätajme na neho i na všetkých novokňazov v modlitbách.
3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

Oznamy na 10. nedeľu cez rok – 10. jún 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola.
V utorok je spomienka bl. Františka Kesy a spoločníkov, mučeníkov.
V stredu je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.

1. Pozývame deti na Deň detí na Účku dnes o 15.30 hod. Pripravené sú rôzne hry a súťaže.
2. Pozývame rodiny na stretnutie dnes o 15.30 hod. do Katolíckeho domu. Téma stretnutia bude „Manželský život“.
3. Z príležitostí Národného týždňa Charity (10.-17. jún) sa konajú rozličné podujatia.
Téma je „Mapujeme Dobro na Slovensku“. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.charita.sk
4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.