Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 12. september 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je sviatok Povýšenie Svätého kríža.
V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše budú výnimočne v časoch: v kostole sv. Jakuba o 7.00 a 18.00 hod. a v kostole sv. Jána Bosca o 8.00 a 19.00 hod. Chceme aj takto povzbudiť k sledovaniu pápeža Františka prostredníctvom médií.
Vo štvrtok je spomienka svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov.

 1. Začíname prípravu na prvé sväté prijímanie. Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude túto nedeľu 12. 9. o 16.00 hod. Stretneme sa pri kostole sv. Jakuba.
 2. V pondelok si spomíname na 2. výročie smrti nášho spolubrata don Jozefa Kosmála, po sv. omši sa pôjdeme pomodliť na cintorín. Na jeho pomníku sa pracuje, veríme, že do novembra bude zhotovený.
 3. Do Šaštína na stretnutie s pápežom Františkom, budeme odchádzať v stredu presne o 5.00 hod. od Katolíckeho domu, preto prosíme príďte v predstihu aspoň 15 minút.
  A keďže dnes o 15.30 hod. pricestuje pápež František na Slovensko, na dvanásť minút sa rozozvučia zvony na kostoloch, aby veriacich pozvali k modlitbe za pápeža. Ide o mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi a duchovného otca viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete.
 4. Začali sme prípravu pre birmovancov. Zatiaľ sa ich prihlásilo 57. Prihlásiť sa ešte dá osobne na fare vo štvrtok a piatok od 15.00 do 16.30 hod.
 5. Celá saleziánska rodina v Dubnici nad Váhom Vás pozýva v sobotu na 4. ročník Cyclocrossu pri kostole sv. Jána Bosca. Bližšie info a prihlasovanie na našej webovej stránke www.saldub.sk
 6. Obnovujeme činnosť detského zboru. Deti, ktoré sa chcú zapojiť nech prídu budúcu nedeľu o 9.30 hod. do Kaťáku na skúšku a následne budú spievať na sv. omši o 11.00 hod.
 7. Na budúcu nedeľu Vás tiež pozývame na dubnickú kalváriu. Začneme krížovou cestou o 10.00 hod. a o 11.00 hod. bude sv. omša na kalvárii, pri príležitosti sviatku Povýšenia Svätého Kríža.
 8. Kto chce podporiť projekt pamätníka a miesta odpočinku pre nenarodené deti, môže tak urobiť príspevkom do označenej pokladničky vzadu v kostole pri Panne Márii, alebo zakúpením medovníka u našich dobrovoľníkov pred kostolom.
 9. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Tým, čo upratovali kostol a okolie, aranžérke, organistom, kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, skautom a všetkým Vám, ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku.

Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 5. september 2021

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.
V stredu je sviatok Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie.

 1. Korunka Božieho milosrdenstva bude dnes o 15.00 hod. vo farskom kostole.
 2. Všetkých pozývame na otvorenie našich stredísk Kaťáku a Laury o 15.00 hod. do našej záhrady. V rámci programu bude možnosť zapísať sa na stretká a krúžky.
  Miništranti budú mať svoje 1. maxistretko. Pozývame aj nových chlapcov od 3. ročníka ZŠ zapojiť sa do tejto služby pri oltári.
 3. Vo štvrtok bude v kostole sv. Jakuba kňazská dekanátna rekolekcia. Svätá omša začne o 9.30 hod. a po nej bude adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Ste vítaní.
 4. Začali sme prípravu pre birmovancov. Chlapci a dievčatá, ktorí sa chcú pripravovať v nastávajúcom školskom roku na sviatosť birmovania, sa môžu zapisovať osobne na fare. V tomto týždni môžu prísť v stredu a štvrtok od 15.00 do 16.30 hod. Vo štvrtok o 19.00 hod. bude 1. maxistretko nových birmovancov. Starí birmovanci sa stretnú tento týždeň v dňoch ich stretiek.
 5. Tento týždeň začíname aj prihlasovanie na prípravu na prvé sväté prijímanie. Deti v škole dostanú prihlášku. Vyplnené prihlášky sa budú odovzdávať na 1. stretnutí prvoprijímajúcich a rodičov v nedeľu 12. septembra o 16.00 hod.
 6. Pozývame Vás na našu dubnickú mariánsku púť. V piatok dávame do pozornosti sv. omšu o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať don Jozef Motýľ, a tiež program pre mladých a rodiny o 19.00 hod. s hosťami z komunity Cenacolo a hudobným doprovodom Slávky Tkáčovej.
  V sobotu hl. celebrantom sv. omše bude kancelár biskupského úradu otec Štefan Židek, s ktorým pôjdeme v procesii k mariánskemu stĺpu.
  V nedeľu na sv. omši o 10.00 hod. bude slávnostným kazateľom don Pavol Degro. Z tohto dôvodu nebudú sv. omše o 9.00 a 11.00 hod. v kostole sv. Jakuba a o 10.00 hod. v kostole don Bosca. Viac o programe na nástenke alebo vo farských zvestiach.
 7. Pred púťou chceme pripraviť aj náš kostol sv. Jakuba a okolie, preto Vás pozývame na brigádu, ktorá bude v utorok o 9.00 hod. Aj takto môžeme vyjadriť spolupatričnosť a zapojenie mnohých do života našej farnosti.
 8. Kedže sme ako okres od pondelka v oranžovej farbe, boli sme nútení ako komunita rozhodnúť o fungovaní v našich kostoloch. Preto od pondelka budeme v režime OTP. Prosíme Vás o vašu individuálnu zodpovednosť.

Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 29. august 2021

Liturgický kalendár:
V piatok je spomienka svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

 1. Čítať na sv. omšiach doobeda:
  Dnes je v našej farnosti celodenná poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo farskom kostole po sv. omši o 11.00 hod. do večernej sv. omše.
  Kalendár a podielovú knihu Spolku sv. Vojtecha si môžete vyzdvihnúť dnes po doobedňajších sv. omšiach v sakristii farského kostola. Členské je 8 €.
 2. Sv. omša so vzývaním Ducha Svätého na začiatku školského roka bude pre našu cirkevnú školu vo štvrtok o 9.00 hod. Pozvaní sú aj rodičia.
 3. Keďže tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme ako obvykle. Novosťou je, že na prvé štvrtky a piatky budeme spovedať viacerí a to už od 17.00 hod. Povzbudzujeme k prijatiu sviatosti zmierenia zvlášť deti a mladých na začiatku školského roka.
 4. Prvá mládežnícka sv. omša bude v piatok o 19.00 hod., kde chceme pozvať všetkých stredoškolákov a vysokoškolákov, nech ich tiež Duch Svätý napĺňa a sprevádza.
 5. Všetkých Vás pozývame na otvorenie našich stredísk Kaťáku a Laury v nedeľu o 15.00 hod. do našej záhrady. V rámci programu bude možnosť zapísať sa na stretká a krúžky. A miništranti budú mať aj svoje 1. miništratské maxistretko. Pozývame aj nových chlapcov od 3. ročníka ZŠ zapojiť sa do tejto služby pri oltári.
 6. Začíname prípravu pre birmovancov. Chlapci a dievčatá, ktorí sa chcú pripravovať v nastávajúcom školskom roku na sviatosť birmovania, sa môžu začať zapisovať osobne na fare. V tomto týždni môžu prísť vo štvrtok alebo v piatok od 15.00 do 16.30 hod.
 7. Pozývame Vás na našu dubnickú mariánsku púť, ktorá sa uskutoční o dva týždne. Program nájdete na nástenke alebo vo farských zvestiach.
 8. Na stretnutie so sv. Otcom do Šaštína 15. 9. sa môžete ešte prihlásiť do utorka 31. 8. v sakristii kostola sv. Jakuba a mladí u don Vlada.
 9. Kto ešte nemá, môže si zakúpiť Farské zvesti. Cena je 50 centov.

Oznamy na 21. nedeľu cez rok – 22. august 2021

Liturgický kalendár:
(Na dnes pripadá spomienka Panny Márie Kráľovnej)
V utorok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.
V stredu je sv. Ľudovíta a tiež sv. Jozefa Kalazanského, kňaza a tiež bl. Márie Troncatti.
Vo štvrtok je bl. Zephyrina Namuncurá.
V piatok je spomienka sv. Moniky.
V sobotu je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.

 1. Na budúcu nedeľu bude vo farnosti celodenná poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo Farskom kostole po sv. omši o 11.00 hod. do večernej sv. omše.
 2. V Prejte budú na budúcu nedeľu hody. Sv. omša bude o 10.00 hod.
 3. Pozývame mladých na stretnutie so Sv. Otcom v Košiciach 14. 9. Spoločne chceme z Dubnice cestovať vlakom skoro ráno. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke saldub.sk. Všetky podrobné informácie a presný program stretnutia nájdete na našej stránke alebo u don Vlada.
  Dospelí, ktorí chcú ísť spolu s nami na Sv. Otca do Šaštína 15. 9., nech sa záväzne prihlásia do 31. 8. v sakristii kostola sv. Jakuba s poplatkom 10 €. Odchádzať od Katolíckeho domu budeme ráno o 5.00 hod. našim autobusom. Po príchode do Šaštína bude treba prejsť približne 12 minút pešo podľa informácie od organizátorov do sektorov, ktoré sa uzatvoria o ôsmej hodine. K prihlasovaniu je nutné sa aj osobne zaregistrovať na dané stretnutie s pápežom cez oficiálnu webovú stránku navstevapapeza.sk. 
 4. Naša sestra saleziánka Františka Martinková bude skladať doživotné sľuby v nedeľu 29. 8. 2021 v Trnave. Kto by mal záujem môže sa v sakristii kostola sv. Jakuba zapísať s poplatkom 10 € najneskôr do nedele 22. 8. Autobus odchádza od Katolíckeho domu o 8.00 hod. 
 5. Pozývame chlapcov mladších aj starších na Bodku za prázdninami do Levoče, ktorá bude 31. augusta. Odchádza sa ráno o 6.00 hod. od Katolíckeho domu. Prihlásiť sa možno u don Plášeka.
 6. Prišli nové Farské zvesti. Cena je 50 centov.

Oznamy na 20. nedeľu cez rok – 15. august 2021 (PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie)

Liturgický kalendár:
V piatok je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je spomienka sv. Pia X., pápeža.

 1. Na budúcu nedeľu budeme v Kostole sv. Jána Bosca sláviť výročie posviacky.
 2. Pozývame mladých na stretnutie so Sv. Otcom v Košiciach 14. 9. Spoločne chceme z Dubnice cestovať vlakom skoro ráno. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke www.saldub.sk. Všetky podrobné informácie presný program stretnutia nájdete na našej stránke alebo u don Vlada.
  Dospelí, ktorí chcú ísť spolu s nami na Sv. Otca do Šaštína 15. 9. nech sa záväzne prihlásia do 31. 8. v sakristii kostola sv. Jakuba s poplatkom 10 €. Odchádzať od Katolíckeho domu budeme ráno o 5.00 hod. našim autobusom. Po príchode do Šaštína bude treba prejsť približne 12 minút pešo podľa informácie od organizátorov do sektorov, ktoré sa uzatvoria o ôsmej hodine. K prihlasovaniu je nutné sa aj osobne zaregistrovať na dané stretnutie s pápežom cez oficiálnu webovú stránku www.navstevapapeza.sk. 
 3. Naša sestra saleziánka Františka Martinková bude skladať doživotné sľuby v nedeľu 29. 8. 2021 v Trnave. Kto by mal záujem môže sa v sakristii kostola sv. Jakuba zapísať s poplatkom 10 € najneskôr do nedele 22. 8. Autobus odchádza od Katolíckeho domu o 8.00 hod.

Oznamy na 19. nedeľu cez rok – 8. august 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok svätej Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
V utorok je sviatok svätého Vavrinca, diakona a mučeníka.
V stredu je spomienka svätej Kláry, panny.
V sobotu je spomienka svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka.
Budúcu nedeľu je slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie.

 1. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň plánovanie našej saleziánskej komunity.
 2. Tento týždeň sa bude spovedať pri kostole sv. Jakuba len pred a po sv. omšiach, ďakujeme za pochopenie.
 3. V sobotu vás chceme pozvať na brigádu do nového kostola sv. Jána Bosca so začiatkom o 9.00 hod. Aj takto môžeme vyjadriť našu spolupatričnosť k chrámu i medzi sebou a pripraviť ho na výročie posviacky, ktoré budeme sláviť 22. augusta.

Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 1. august 2021

Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza.
V piatok je sviatok Premenenie Pána.
Budúca nedeľa je 19. v Cezročnom období.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole sv. Jakuba Korunka Božieho milosrdenstva.
 2. V pondelok 2. 8. budeme po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na ďalšie obdobie.
 3. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň chlapčenskú chatovačku.
 4. Hodová zbierka z minulej nedele vyniesla 1115 €, ďakujeme za Vašu štedrosť.
 5. Chceli by sme, aby sa opäť obnovila činnosť chrámového speváckeho zboru.
  Nakoľko to situácia spojená s covidom dovolí, pokúsime sa stretávať a nacvičovať sakrálne hudobné skladby a vytvárať tak liturgiu na Božiu slávu a úžitok ľudí. Prosíme spevákov zo zboru, ale i nových záujemcov, aby prišli do Katolíckeho domu na prvé stretnutie v utorok 17. 8. o 18.45 hod. po večernej sv. omši.
 6. Pozvanie z diecézy pre všetkých, ktorí by sa chceli zapojiť do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese, ktorú nájdete na nástenke. (dobrovolnicipapez.abuba.sk)
 7. Fatimský ruženec bude v sobotu po rannej sv. omši, ktorá bude v riadnom čase o 6.30 hod.

Oznamy na 17. nedeľu cez rok – 25. júl 2021

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka svätých Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie.
V utorok je spomienka svätých Gorazda a spoločníkov.
Vo štvrtok je spomienka svätej Marty.
V piatok je spomienka blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice.
V sobotu je spomienka svätého Ignáca z Loyoly, kňaza.
Budúca nedeľa je 18. v Cezročnom období.

 1. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň duchovné cvičenia chlapcov stredoškolákov.
 2. Dnes slávime 1. krát v celej Cirkvi Deň starých rodičov a seniorov. Pozývame preto všetkých Vás, ale zvlášť mladých ku konkrétnemu zapojeniu sa. Výzva je adresovaná vnúčatám, aby navštívili svojich starých rodičov, a mladým z farností a cirkevných spoločenstiev, aby sa vybrali hľadať osamelých starších ľudí vo svojom okolí. Počas návštevy im môžu prečítať z pápežovho posolstva alebo ukázať video, pomodliť sa modlitbu pripravenú na tento deň, darovať kvet alebo malý darček. Alebo nejako ináč si všimnime v nasledujúcom týždni našich starých rodičov a seniorov napr. aj tých v domoch dôchodcov v Dubnici nad Váhom.
 3. Aj z našej farnosti chceme ísť na stretnutie s pápežom Františkom či už v utorok 14. septembra na stretnutie s mladými v Košiciach alebo v stredu 15. septembra na sv. omšu do Šaštína. Bližšie informácie k prihlasovaniu Vám včas oznámime. Viac o celej návšteve Svätého Otca na Slovenku spolu s presným programom nájdete na webovej stránke www.navstevapapeza.sk
 4. Čítať iba v kostole sv. Jakuba: Dnes po sv. omši je hodová zbierka.

Oznamy na 16. nedeľu cez rok – 18. júl 2021

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok svätej Márie Magdalény.
V piatok je sviatok svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.
V sobotu je ľubovoľná spomienka svätého Šarbela Machlúfa, kňaza.
Budúca nedeľa 17. v Cezročnom období a vo farskom kostole slávnosť patóna kostola sv. Jakuba, apoštola.

 1. Do vašich modlitieb zverujeme tento týždeň tínedžerský tábor.
 2. S blížiacim sa slávením Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý vyhlásil Svätý Otec František na 25. júla 2021 (4. júlová nedeľa) vyslúžime v našej farnosti v sobotu 24. júla o 16.30 hod. počas sv. omše v kostole sv. Jakuba sviatosť pomazania chorých ako prejav duchovnej starostlivosti o starých a chorých. Prijať túto sviatosť môžu všetci seniori, ale aj mladší, bez ohľadu na vek, ktorí trpia telesnými, duševnými alebo aj duchovnými chorobami. Aj túto sviatosť je možné prijať len v milosti posväcujúcej, preto Vás povzbudzujeme prijať sviatosť zmierenia v nasledujúcom týždni. Tí, ktorí majú pohybové obmedzenia, alebo iný vážny zdravotný stav, môžu prijať sv. zmierenia od 16.00 do 16.30 hod. pred vyslúžením sviatosti.
 3. Budúcu nedeľu vo farskom kostole slávime patróna kostola – sv. Jakuba apoštola. Po sv. omšiach bude hodová zbierka.

Oznamy na 15. nedeľu cez rok – 11. júl 2021

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.
V sobotu je sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov.
Budúca nedeľa je 16. v Cezročnom období.

 1. Do Vašich modlitieb zverujeme tento týždeň prípravu a samotný tínedžerský tábor, na ktorý v sobotu odchádzame s mladými.
 2. Kto by chcel vrátiť alebo požičať knižky z knižnice v Katolíckom dome, môže tak urobiť budúcu nedeľu 18. júla medzi 10.00 – 11.00 hod.
 3. Skupina dobrovoľníkov z farnosti sa v našom meste zapojila do súťaže participatívneho rozpočtu s projektom Pamätník a hrobové miesto pre našich najmenších – nenarodené deti. V najbližších dňoch budeme mať možnosť hlasovať za jednotlivé projekty. Aj týmto spôsobom môžeme vyjadriť podporu tomuto úsiliu.
 4. V Kostole don Bosca bude kostolníkom v najbližšom období pán Peter Bartoš, keďže pán kostolník Jozef Štefún potrebuje pauzu v tejto službe zo zdravotných dôvodov.
 5. Chceme Vás na záver poprosiť, aby sme spoločne vydávali svedectvo o kultúre obliekania – zvlášť v kostole. Chvíle Eucharistie, sú časom oslavy Zmŕtvychvstalého Pána a nového života, ktorý sme prijali a ktorý sme my kresťania pozvaní zjavovať navonok aj cez naše obliekanie. Vyjadrujme preto vhodným oblečením posvätnosť a slávnostnosť týchto chvíľ. Chceme Vás preto zvlášť upozorniť – mužov aj ženy – na nevhodnosť oblečenia, ktoré prílišne odhaľuje naše telo, či sú to nohy, ramená alebo iné časti tela. Takéto oblečenie nepatrí do kostola. Nie všetko, čo bežne nosíme je vhodné do kostola. Týmto sa nechceme nikoho dotknúť, ale povzbudiť sa navzájom v citlivosti na posvätný priestor a prichádzať na sv. omše vhodne a ak je to možné aj slávnostnejšie oblečení aj v tomto letnom období. Ďakujeme za pochopenie.