Oznamy na 7. nedeľu cez rok – 23. február 2020

Liturgický kalendár:
V utorok je v saleziánskej rodine sviatok sv. A. Versigliu, biskupa a C. Caravaria, kňaza, mučeníkov.
V tomto týždni začína pôstne obdobie. V stredu je popolcová streda. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená, že iba raz do dňa sa možno dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Obrad značenia popolom bude pri každej sv. omši.
Sväté omše budú vo farskom kostole o 6.30 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 16.30 hod.

 1. V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty v nedeľu o 15.00 hod. na Kalvárii a v piatok o 17.15 hod. vo farskom kostole.
 2. Korunka Božieho milosrdenstva bude na budúcu nedeľu na Kalvárii po krížovej ceste.
 3. Úplné odpustky možno v pôste získať za obvyklých podmienok modlitbou krížovej cesty a tiež modlitbou po prijímaní – Dobrý a preláskavý Ježišu pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného.
 4. Diskusné fórum „Skúsenosti so závislosťou v našej rodine“ bude v Čadci 25. februára.
  Podrobnejší oznam je na výveske.
 5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.

Oznamy na 6. nedeľu cez rok – 16. február 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie.
V piatok je sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je sviatok Katedra sv. Petra.

 1. Pozývame deti i rodičov na rodinný karneval do Katolíckeho domu dnes o 15.30 hod.
  Do súťaže o najkrajšiu masku sa môžu zapojiť masky deti i rodinné masky. Tešíme sa
  na Vás.
 2. Prihlášky na prímestský tábor sú na stolíku aj na našej stránke.

Oznamy na 5. nedeľu cez rok – 9. február 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Školastiky, panny.
V utorok je spomienka Panny Márie Lurdskej.
V piatok je sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa v našej diecéze sviatok hlavných patrónov.

 1. Prihlášky na prímestský tábor sú na stolíku. Animátori majú prípravné stretnutie dnes o 16.00 hod. v Katolíckom dome.
 2. Budúcu nedeľu 16. februára 2020 pozývame deti i rodičov na rodinný karneval do katolíckeho domu o 15.30 hod. Do súťaže o najkrajšiu masku sa môžu zapojiť masky detí i rodinné masky. Tešíme sa na vás.
 3. Pozývame Vás na stretnutie s hosťom Dáriom Hatokom, bývalým riaditeľom a konateľom televízie Lux. Stretnutie bude v sobotu po večernej sv. omši v Katolíckom dome.
 4. Miništrantské maxistretko bude dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.

Pozvánka na bežky

Žilinskí saleziáni aj tento rok pozývajú na bežkársky prechod Beskýd na počesť saleziána – koadjútora Artemide Zattiho. Nech sa páči:

Oznamy na 4. nedeľu cez rok – 2. február 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.
V stredu je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.
Vo štvrtok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, (japonských) mučeníkov.
V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obvykle. Chvály tento raz nebudú.
V sobotu je sv. Jozefíny Bakhity, panny.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka. O 15.30 hod. pozývame do Katolíckeho domu na akadémiu k don Boscovi.
 2. Pozývame deti do jarného prímestského tábora. Prihlášky sú na stolíku pod chórusom
  aj v Katolíckom dome.
 3. Kto chce prispieť dvomi percentami dane na Domku, tlačivo nájde na stolíku.
 4. Miništrantské maxistretko bude v nedeľu 9.2.2020 o 15:00 v Katolíckom dome.

Pozvánka na Ples

Oznamy na 3. nedeľu cez rok – 26. január 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je sv. Angely Merici, panny.
Vo štvrtok je bl. Branislava Markiewiča, kňaza.
V piatok je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza.
Sobota je prvá v mesiaci, fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá začína o 7.30 hod.
Na budúcu nedeľu pripadá sviatok Obetovanie Pána.

 1. Pozývame Vás na oslavu sv. Jána Bosca. Slávnostná sv. omša bude v kostole sv. Jána Bosca v piatok o 19.00 hod. Slávnostný kazateľ bude don Štefan Walner, SDB. Po nej bude na nádvorí kostola občerstvenie. Kto chce, môže priniesť koláče priamo do nového kostola. V nedeľu Vás pozývame na akadémiu o 15.30 hod. do Katolíckeho domu.
  Súčasťou bude aj divadielko „Čarovné sluchátka“.
 2. Deti, ktoré boli koledovať, pozývame na stretnutie dnes o 15.00 hod. do Katolíckeho domu.
 3. Maxistretko miništrantov bude taktiež dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 4. Dnešný deň je aj dňom Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá tento rok slávi 20. výročie svojho vzniku. Univerzita pozýva na deň otvorených dverí, ktorý bude 4. februára. Podrobnejší oznam je na výveske.
 5. Zapisovať na sv. omše na marec, apríl budeme v sobotu po fatimskom ruženci a po
  večernej sv. omši.

Oznamy na 2. nedeľu cez rok – 19. január 2020

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.
V stredu je bl. Laury Vikúňovej.
V piatok je spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V sobotu je sviatok obrátenie sv. Pavla, apoštola.
Tento týždeň od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Budúca nedeľa (3. cezročná) sa slávi ako Nedeľa Božieho Slova.

 1. Deti, ktoré boli koledovať, budú mať stretnutie na budúcu nedeľu o 15.00 hod. v Katolíckom dome. Dostanú malý darček, ktorý poslali z Dobrej noviny.
 2. Maxistretko miništrantov bude tiež na budúcu nedeľu o 15.00 hod. v Katolíckom dome.
 3. Stretnutie mužov bude v sobotu o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
 4. Sestry saleziánky a animátori pozývajú deti v sobotu 25. januára od 15.00 do 17.00 hod. na Laura párty do SCVČ Laura. Čakajú na vás kamaráti, hry, súťaže a aj malá tombola.
  Bude možnosť obnoviť si členstvo na ďalší kalendárny rok.
 5. Lístky na ples si ešte môžete zakúpiť na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče pri kostole.

Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána – 12. január 2020

Liturgický kalendár:
Dnes končí vianočné obdobie a začína obdobie „cez rok“.
V stredu je bl. Alojza Variaru, kňaza a rehoľníka.
V piatok je spomienka sv. Antona, opáta.

 1. Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia Vás pozýva na tradičný ples rodičov a priateľov školy, ktorý bude 8. februára 2020 o 19.00 hod. v priestoroch reštaurácie Lavante v Dubnici. Vstupné je 25 € na osobu. Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče pri kostole.
 2. Na Dobrú novinu sa v našej farnosti vyzbieralo 1908 €. Pán Boh zaplať!
 3. Prosíme brigádnikov o pomoc pri odstrojení vianočného stromu v utorok od 9.00 hod.
 4. Pozývame na stretnutie mužov, ktoré bude v sobotu 25. januára o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
 5. Komu sa neušlo posolstvo biskupa na nedeľu Svätej rodiny, môže si zobrať zo stolíka (jedno do rodiny).

Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána – 5. január 2020

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Zjavenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú všade ako v nedeľu.
V stredu je spomienka bl. Titusa Zemana, mučeníka.
Budúca nedeľa je nedeľa Krstu Krista Pána.

 1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka.
 2. Požehnanie vody bude dnes pri večernej sv. omši. Svoje príbytky si môžete požehnať podľa modlitby požehnania, ktorá je vo vianočnom čísle Farských zvestí. Kto by chcel na požehnanie pozvať kňaza, nech si s konkrétnym kňazom dohodne osobne termín.