Oznamy na nedeľu Zoslanie Ducha Svätého – 20. máj 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza.
V saleziánskej rodine slávime slávnosť Panny Márie Pomocnice.
V sobotu je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.
Budúca nedeľa je Najsvätejšej Trojice.

1. Pozývame všetkých na oslavu Panny Márie Pomocnice kresťanov. Vo štvrtok 24. mája bude o 18.00 hod. vo farskom kostole slávnostná sv. omša, ktorej bude predsedať salezián don Anton Červeň. Na budúcu nedeľu popoludní od 15.30 hod. bude v záhrade prichystaný malý kultúrny program, občerstvenie, súťaže a tiež skákací hrad pre deti. Kto chce, môže priniesť koláč. V tomto roku si pripomíname 150. výročie od posviacky Baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne.
2. Združenie kresťanských seniorov v Dubnici nad Váhom Vás srdečne pozýva na oslavu Dňa matiek, ktorá bude v pondelok 21. mája 2018 o 16.00 hod. v Katolíckom dome.
3. Pozývame na hudobný festival Lumen, ktorý bude v Trnave 15. – 16. júna. Podrobnejší oznam bude na plagáte a tiež na stránke festivallumen.sk
4. Zbierka na katolícke masmédiá vyniesla 886 eur. Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.
5. Pápežská nadácia ACN (Kirche in not) upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Podrobnejšie informácie môžete nájsť na www.pomoctrpiacim.sk

Oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 13. máj 2018

Liturgický kalendár:
Na dnes pripadá spomienka Panny Márie Fatimskej a tiež sv. Márie Dominiky Mazzarellovej.
V pondelok je sviatok sv. Mateja, apoštola.
V stredu je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.
Budúca nedeľa je Svätodušná.

1. Pozývame všetkých miništrantov na mini futbalový zápas dnes o 15.00 hod. na ihrisku za farským kostolom.
2. Dnes bude stretnutie rodín o 15.30 hod. v Katolíckom dome v rámci prípravy na svetové stretnutie rodín v Dubline.
3. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Zbierku môžete podporiť aj prostredníctvom poukážok, ktoré prišli z biskupského úradu a sú na stolíku.

Oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 6. máj 2018

Liturgický kalendár:
Na dnes pripadá sviatok sv. Dominika Savia.
Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami.
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 18.00 hod., v Kostole sv. Jána Bosca večer o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.
V piatok je ľubovoľná spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.

1. Pozývame deti do letného pobytového tábora a prímestského tábora. Všetky informácie sú na našej stránke. Prihlášky sú aj na stolíku.
2. Púť na Butkov bude 19. mája. Z Dubnice pôjde autobus spred kostola o 13.45 hod. Podrobnejší oznam je na výveske.
3. Na stolíku je knižka Ruženec so sestrou Faustínou (zdarma). Taktiež prišlo nové číslo časopisu Diecéza – cena je 50 centov.
4. Zbierka na seminár (pred 2 týždňami) vyniesla 1350 €. Zbierka na nový kostol (minulý týždeň) vyniesla 2650 €. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 29. apríl 2018

Liturgický kalendár:
V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Jozefa robotníka.
V stredu je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.
Piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obvykle.
V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod.

1. Pozývame mužov od 18 rokov osláviť spomienku sv. Jozefa robotníka spoločnou prácou, modlitbou i oddychom na našej saleziánskej chate v Slavnickom Podhorí. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
2. V sobotu 5. mája bude v areáli Kostola sv. Jána Bosca podujatie pre chlapcov a dievčatá do 18 rokov „Savio Race“. Prihlásiť sa môžete online na www.saldub.sk.
3. Pozývame deti do letného pobytového tábora a prímestského tábora. Všetky informácie sú na našej stránke. Prihlášky sú aj na stolíku.
4. Na budúci víkend bude v Rajeckých Tepliciach púť k sv. Gianne. Súčasťou bude aj benefičný koncert. Podrobnejší oznam je na výveske.
5. Púť na Butkov bude 19. mája. Z Dubnice pôjde autobus spred kostola o 13.45 hod. Podrobnejší oznam je na výveske.

Oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu – 22. apríl 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.
V utorok je sv. Juraja, mučeníka.
V stredu je sviatok sv. Marka, evanjelistu.
V sobotu sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu.

1. Dnes o 15.30 hod. je v Katolíckom dome divadlo Pollyanna, ktoré prídu zahrať dievčatá z Dolného Kubína.
2. Pozývame Vás na gitarový koncert „Žalmy“ v podaní dvoch saleziánov Laca Mika a Roberta Flamíka, ktorý sa uskutoční budúcu sobotu 28. apríla o 19.00 hod. v Katolíckom dome.
3. Všetkých mužov od 18 rokov pozývame 1. mája osláviť spomienku sv. Jozefa robotníka spoločnou prácou, modlitbou i oddychom na našej saleziánskej chate v Slavnickom Podhorí. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
4. Blíži sa sviatok sv. Dominika Savia, ktorého by sme chceli tento rok osláviť novým podujatím pre chlapcov a dievčatá do 18 rokov s názvom „Savio Race“. Budú to preteky cez zaujímavé prekážky v sobotu 5. mája v areáli Kostola sv. Jána Bosca. Prihlásiť sa môžete online na saldub.sk.
5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.

Oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu – 15. apríl 2018

Liturgický kalendár:
Nastávajúci týždeň je týždeň modlitieb za duchovné povolania. Týždeň vrcholí budúcou nedeľou Dobrého Pastiera.
V sobotu je sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi.

1. Stretnutie rodín v rámci prípravy na svetové Stretnutie rodín v Dubline bude dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Pozývame aj nové rodiny.
2. Pozývame všetkých miništrantov na púť do Šaštína PUMIN 2018, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. apríla v Národnej Bazilike. Prihlásiť sa možno v sakristii najneskôr do piatku 20. apríla.
3. Farnosť Rajecké Teplice pozýva na púť k sv. Gianne Mollovej 28. – 29. apríla. Podrobnejší oznam je na výveske.
4. Púť k Matke všetkých národov bude v Nitre v sobotu 12. mája. Podrobnejší oznam je na výveske.
5. Dievčatá z Dolného Kubína nacvičili divadlo Pollyanna, ktoré prídu zahrať k nám do Katolíckeho domu na budúcu nedeľu 22. apríla o 15.30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní. Vstupné dobrovoľné.
6. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

Oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu – 8. apríl 2018

Dnešnou 2. Veľkonočnou nedeľou končí veľkonočná oktáva.
Pokračuje veľkonočné obdobie. Dnešná nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. Osobitné milosti môže dnes získať ten, kto prijme eucharistiu a uctí si obraz Božieho milosrdenstva pripojením nábožného vzdychu vzývajúceho Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba). Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná korunka Božieho milosrdenstva.
Liturgický kalendár:
V pondelok sa slávi preložená slávnosť (z 25.3.) Zvestovanie Pána.
V stredu je spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka.

1. Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy sv. Dominika Savia sa uskutoční v tomto týždni 12. – 13. apríla od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch školy.
2. Stretnutie rodín v rámci prípravy na svetové Stretnutie rodín v Dubline bude na budúci týždeň 15. apríla o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Pozývame aj nové rodiny.
3. Zbierky, ktoré sa konali tento a minulý mesiac majú tieto výnosy:
Zbierka na nový kostol (25.3.) 3 580 €.
Tehlička na Keňu a Južný Sudán (priebežne cez pôst) 3 025 €.
Boží hrob – zbierka na Svätú zem (pokladnička pri Božom hrobe) 1 390 €.
Veľkonočná ofera 2 910 €.
Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 1. apríl 2018

Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 9.00 a 18.00 hod. (sv. omša o 11.00 hod. nebude). V kostole sv. Jána Bosca bude sv. omša len ráno o 8.00 hod. V Prejte o 8.45 hod. Celý týždeň je veľkonočná oktáva. Cez veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
V oktáve je aj prvý piatok. V sobotu je prvá sobota. Fatimský ruženec bude ráno vo farskom kostole po rannej sv. omši, ktorá bude o hodinu neskôr, teda o 7.30 hod.

1. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva.
2. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a slávení Veľkonočných sviatkov: tým, ktorí upratovali kostol, miništrantom, spevákom, organistom, chrámovému zboru, lektorom, kostolníkom, aranžérke a hasičom.

Oznamy na Kvetnú nedeľu – 25. marec 2018

Liturgický kalendár:
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 9:30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude vo farskom kostole o 18:00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19:00 hod. a v Prejte o 17:45 hod. Farský kostol bude otvorený do 22:00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8:00 hod. budú vo farskom kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Krížová cesta na Kalvárii bude o 10:00 hod. Obrady Veľkého piatku budú vo farskom kostole aj v Kostole sv. Jána Bosca o 15:00 hod. Mládežnícka krížová cesta začne pred farským kostolom o 19:00 hod. Farský kostol bude otvorený do 22:00 hod.
Na Bielu sobotu budú vo farskom kostole ráno o 8:00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním. Poklona pri božom hrobe bude do 19:30 hod. O 19:30 hod. budú večerné chvály, ktoré sú v tento deň ešte zo soboty. Obrady Veľkonočnej vigílie budú vo farskom kostole o 20:00 hod. Na obrady si môžete priniesť sviece. V Novom kostole bude Vigília taktiež o 20:00 hod.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu. Program slávení vo Veľkom týždni nájdete aj vo Farských zvestiach.

1. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní farského kostola v utorok 27. marca od 9:00 do 12:00 hod.
2. Na sv. omše budeme zapisovať v utorok 3. apríla po rannej aj večernej sv. omši v sakristii farského kostola.
3. Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy sv. Dominika Savia sa uskutoční 12. – 13. apríla 2018 od 15:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
4. Miništranti, ktorí chcú miništrovať počas Trojdnia (v starom i novom kostole), budú mať nácvik na Zelený štvrtok o 15:00 hod. v Katolíckom dome.
5. Pozývame mladých na obnovu na Zelený štvrtok o 19:19 hod. do Katolíckeho domu.
6. Veľkonočný výlet na Súľovské skaly bude na veľkonočný pondelok. Odchádza sa autami spred Katolíckeho domu o 10:00 hod. Pozývame mladých, rodiny, deti… Všetky informácie nájdete aj na stránke www.saldub.sk.
7. Zbierka na prenasledovaných kresťanov, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1480 €. Pán Boh zaplať! Kto by chcel prispieť ešte na zbierku Tehlička, môže tak urobiť ešte tento týždeň.
8. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera.

Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 18. marec 2018

Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Sv. omše budú iba vo farskom kostole ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Pri večernej sv. omši budeme dávať pomazanie chorých pre starých ľudí, ktorí sa cítia fyzicky zoslabnutí, alebo trpia nevyliečiteľnou chorobou. Kto chce túto sviatosť prijať má byť v stave milosti posväcujúcej. Spovedať budeme pred sv. omšou od 17.30 hod.
Budúca nedeľa je Kvetná. Pri sv. omšiach bude požehnanie ratolestí.

1. V sobotu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. vo farskom kostole. (V Prejte v piatok od 10.00 do 11.30 hod. a od 15.00 do 16.30 hod.) Prosíme, aby ste využili tento čas, nakoľko mimo tohto času budeme mať aj iné povinnosti a budeme spovedať aj v iných farnostiach a to aj vo Veľkom týždni.
2. Kto ešte nemá Farské zvesti, môže si zakúpiť pri stolíku. Cena je 50 centov. Je v nich aj program všetkých slávení vo Veľkom týždni.
3. Divadelný koncert „Veľkonočné tajomstvo“ bude v Novej Dubnici v sále oratória na Kvetnú nedeľu o 19.00 hod.
4. Na budúci týždeň sa mení čas zo zimného na letný.
5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.