Dubnica na svätojakubskej ceste

Od júla zdobí vchod do farského kostola sv. Jakuba zaujímavá kachlička s obrazom mušle. Prečo?Okrem dávnej úcty k Panne Márii si v našom farskom kostole zvlášť uctievame aj apoštola Jakuba, ktorému je náš chrám zasvätený. Pozrime sa trochu do tradície, čo nám o ňom hovoria starodávne svedectvá. Kto bol tento apoštol, ktorý je tak zvláštnym spôsobom uctievaný v španielskej Compostelle?
Sv. Jakub Starší, ktorého týmto označením odlišujeme od iného apoštola, ktorý sa takisto volal Jakub, bol synom otca Zebedeja a matky Salome a bratom sv. Jána Evanjelistu. Spolu s apoštolom Petrom a Jánom boli najbližšími spolupracovníkmi Pána Ježiša. Boli svedkami premenenia na hore, vzkriesenia Jairovej dcérky, ale videli aj krvavý pot v Getsemani. Pán Ježiš im dal prezývku „synovia hromu“.

Stará tradícia zachovaná v liste Polykarpa z Efezu pápežovi Viktorovi (189-198) hovorí o sv. Jánovi Evanjelistovi, ale rovnako sa to týka aj jeho brata Jakuba, toto: „Ján, ktorý spočinul na prsiach Pána, bol rodom kňaz a nosil petalon. Bol svedok a učiteľ. On odpočíva v Efeze“. Podľa tohto svedectva obidvaja bratia, Jakub i Ján, pochádzali z veľkňazskej rodiny. Petalon bol čelenkou veľkňazov. Mohlo by nás mýliť, že ich Pán Ježiš povolal ako rybárov. U Židov platilo pravidlo, že každý, kto práve nevykonával úrad veľkňaza, musel sa živiť remeslom. Čosi podobné, ako keď dnes majú v niektorých profesiách pracovníci službu a mimo služby robia čosi iné. Vidíme to napríklad u sv. Pavla, ktorý okrem toho, že študoval u nôh Gamaliela, ovláda výrobu stanov a týmto remeslom – ako výrobca stanov – sa aj živil.

Po Nanebovstúpení Pána hlásal apoštol Jakub evanjelium v Samárii. Iné správy hovoria, že hlásal evanjelium až na území dnešného Španielska. Okolo Veľkej noci roku 44 ho vojaci Herodesa Agripu I. zatkli a na kráľov príkaz apoštola sťali mečom. Jakub bol prvý spomedzi dvanástich apoštolov, ktorý za Krista zomrel mučeníckou smrťou.

Tradícia hovorí, že kresťania postavili na mieste jeho umučenia kostol. Jeho ostatky mali byť okolo roku 70 prenesené na Sinaj, kde pôvodne stál kláštor sv. Jakuba, dnešný kláštor sv. Kataríny. V 8. st. boli relikvie sv. Jakuba zachránené pred pustošením mohamedánov a prenesené do Španielska. Na ich uchovanie a úctu bol v Compostelle postavený kostol kostol sv. Jakuba, ktorý bol posvätený 25. júla 816. Z tohto chrámu sa stalo asi v 10. storočí slávne pútnické miesto Santiago de Compostella. Viedli tam mnohé slávne pútnické cesty, ktoré boli lemované kláštormi a útulkami pre pocestných. A ako smerovník na týchto pútnických trasách sa po stáročia používa symbol mušle…Pochádza to zo starého zvyku, že pútnici, ktorí navštívili Jakubov hrob, dostali klobúk, ktorý bol ozdobený veľkou mušľou. Na obrazoch môžeme svätého Jakuba vidieť ako apoštola, väčšinou s knihou. Tiež býva znázorňovaný ako pútnik s palicou, s mušľou na plášti, s fľašou, s vreckom a klobúkom.

Kachlička s mušľou pri vchode nášho kostola, ktorú nám teraz v lete priniesli priamo z Compostelly teda symbolicky spája dubnický chrám s tamojšou svätyňou. A nenápadne pripomína, že všetci sme pútnici na ceste do nebeskej vlasti… ;)

p.

Neutiekli sme zážitkom

Aj keď sa leto už končí , niekoľko odvážlivcov z nášho strediska sa rozhodlo, že pred blížiacou sa školou zažijú ešte nejaké to dobrodružstvo.

Vo štvrtok 30. augusta sa celkovo 12 účastníkov  vybralo do Popradu ku saleziánom. Večer sa odštartoval futbalom spolu s chlapcami z tamojšieho strediska, keďže viacerí zúčastnení dubnickí chlapci sa pripravujú na blížiacu sa Kamu. Nasledovala prechádzka po meste, zmrzlina a nejaký ten kebab. To bola len predohra na nastávajúci deň.

Ten patril Bodke za prázdninami, organizovanej už po 33.-krát novicmi na Mariánskej hore v Levoči pre všetkých chlapcov zo stredísk z celého Slovenska. Tohotoročnou témou bola kniha proroka Jonáša a heslo: „Neutekaj“. Každé stredisko malo predviesť svoju scénku, ktorá bola hodnotená porotou z radov saleziánov. Ďalej bola možnosť pristúpiť k svätej spovedi a zúčastniť sa niektorého z workshopov. Celé sa to zakončilo sv. omšou celebrovanou otcom provinciálom. Z Bodky smerovala cesta dubnickej výpravy a aj mnohých  ďalších zúčastnených do saleziánskeho strediska Tri hôrky v Košiciach. Pretože práve Košice boli mestom, kde sa v sobotu 1. septembra 2018 mala konať historická udalosť.

Blahorečenie Anny Kolesárovej na štadióne Lokomotíva Košice bolo veľkolepé a nechýbalo ani dubnické zastúpenie. Sv. omša spojená s blahorečením bol vrchol tohto  trojdňového výletu, po ktorom bola možnosť si uctiť novú blahorečenú, ktorá je vzorom čistoty  pre mnohých ľudí, zvlášť pre mladých. Ako sprievodný program bol nachystaný aj koncert Simy Martausovej, na ktorý sa tešil najmä don Vlado Plášek, ktorý spolu s don Paľom Piatrovom viedli túto skvelú akciu.

Po presunutí preplnenou električkou a následnej dlhej ceste domov mohol zostať v pamäti všetkých zúčastnených silný moment a pekné spomienky na koniec prázdnin, a tiež veľa požehnania do nového školského roka. Bohu vďaka :)

Marek Hudec

 

Mladí prišli na brigádu aj dnes :)

Dnešné upratovanie kaťáku bolo nekonečne krásne, hlavne natieranie zábradlia. Čistili sa okná,upratoval divadelný sklad, ale hlavne sa natieralo. Pri natieraní bola biela farba doslova všade. Na nohách,rukách,perách,oblečení a topánkach.

 

Svätú omšu sme slávili v Katakovskej kaplnke a hrou na gitare ju obohatila Mária.

Spoločný obed bol priam dokonalé(pizza nemala chybu :) Kaťák poupratovaný,všetci unavení a aj dobre najedení. Spoločnými silami sme všetko spravili.

Bonbónikom bolo vytvorenie nadpisu „Dubnická Panna Mária“.

A na záver niektorí sme išli na kofolu na Slavnické letisko a zastavili sme sa pri jednom z najstarších kostolíkov na Slovensku, Sedmerovec-Pomínovce.

(autor: Klaudia Pavlačková)

Zmeny u dubnických saleziánok

Tu na našej zemi sme iba pútnici na ceste do nebeského kráľovstva. Potvrdzuje to aj život rehoľníkov a rehoľných sestier. Dnes sú tu a zajtra inde.

O zmenách v komunite saleziánov sme už informovali. Týka sa to však aj dubnických sestier saleziánok. K 1. augustu sa z Dubnice sťahovali 3 sestry: sr. Lenka Pukajová do Šamorína, sr. Aďa Badíková do Michaloviec a sr. Ela Holá do Rožňavy.

Každá z nich tu urobila veľmi veľa dobrého. A so svojimi kvalitami budú veľkým obohatením pre ich nové komunity. Sprevádzajme tieto sestry v modlitbe.

Zmeny našťastie prinášajú aj vítanie nových sestier. Do Dubnice nad Váhom prichádzajú tri nové. Sr. Gabriela Bauerová prichádza z Michaloviec, sr. Elena Caunerová z Trnavy a sr. Františka Martinková z Nitry – Orechovho dvora. Podrobnejšie ich ešte predstavíme.

Nateraz len: sestry, vitajte a nájdite tu domov. Aspoň teda ten pozemský. Hej, vieme, že naozaj doma budeme až v Nebi. Ale taká predchuť Neba môže byť hádam už aj tu. A aj vďaka vašej prítomnosti… :)                            pp

Cyclocross 2017 výsledková listina

Výsledková listina

Ročník 2006 – 2007

1. Adrián MAJÁK 04:06
2. Jakub JAVOR 04:16
2. Jakub REPKA 04:16
Lucka HUDOKOVÁ 04:20
3. Martin KRAVČÁK 05:03
4. Matej VELACEK 05:45
5. Matej BURIAN 06:11
6. Tomáš KRAMÁRIK 06:13
7. Daniel BUBLA 06:14
8. Ján BENKO 06:31

Ročník 2004 – 2005

1. Ivan SEDLÁR 08:25
2. Tomáš BENKO 11:32
3. Tomáš PECKO 11:43
4. Matúš TOMANIČKA 14:23

Ročník 2002 – 2003

1. Matúš ŠTEFANEC 14:40
2. Jakub HARŇÁK 16:41
3. Peter BURIAN 18:10
4. Lukáš LACHER 18:56

 

Test článok

  

kategória -nezaradené a stav – publikované ???                       prečo mi robí bodky? – už viem

prečo sú také odskoky
prečo mi neorezalo fotografiu ?
formát ??

pridať článok ?
pridať nový ?

 

 

 

 

 

toto je test text