4. nedeľa cez rok – 31. január 2016

Liturgický kalendár:
V utorok je sviatok Obetovanie Pána. Sväté omše budú ako v pracovný deň. Požehnanie sviec bude pri rannej i večernej sv. omši.
V stredu je spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.
V piatok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice. (Zároveň je prvý piatok v mesiaci).
V sobotu je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, Japonských mučeníkov. Fatimský ruženec bude po rannej sv. omši.

1. Z príležitosti sviatku don Bosca sa podarilo vynoviť webstránku saldub.sk. Spolupracovali na nej všetky zložky saleziánskeho diela v Dubnici nad Váhom. Hoci ešte niektoré časti čakajú na dokončenie, na stránke vás okrem nového dizajnu čakajú aktuálne informácie, články a fotogalérie, synchronizovaný kalendár či archív Farských zvestí. Medializovanie pomocou moderných komunikačných prostriedkov je v súlade s duchom don Bosca, ktorý pri evanjelizácii chcel byť vždy na čele technického pokroku.
2. Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame dnes do Katolíckeho domu na oslavu sv. Jána Bosca
3. Na sv. omše na marec a apríl začneme zapisovať zajtra (1. februára) po rannej aj večernej sv. omši.
4. Na budúcu nedeľu o 15,00 bude vo farskom kostole Korunka a po nej prednáška sr. M.Faustie Szabóovej. Po prednáške bude možnosť uctiť si relikviu sv. sestry Faustíny.
5. Rovnako na budúcu nedeľu o 15,00 pozývame deti na karneval do Katolíckeho domu.
6.  Zbierka na nový kostol vyniesla 4880 eur. Pán Boh zaplať!

List rodičom

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE  (2018 / 2019)

 

Vážení rodičia,

 

ponúkame Vám možnosť prípravy na prvé sväté prijímanie pre Vaše dieťa. Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorá si vyžaduje náležitú prípravu, pretože sa nejedná len o prípravu na jednu slávnosť, ale aj na budúci život viery Vášho dieťaťa. Ku kvalitnej príprave je potrebná spolupráca kňaza, katechétu a najviac Vás, rodičov, ktorí máte privilegované právo (a ako kresťanskí rodičia i povinnosť) rozvíjať dar viery svojich detí.

 

Základom života viery je účasť na nedeľnom slávení svätej omše. Preto nám záleží, aby si deti vytvorili trvalý návyk účasti na nedeľnej sv. omši. Je potrebné, aby na sv. omšu prichádzali aj rodičia (prípadne aspoň jeden z rodičov).

 

Príprava zahŕňa tieto stretnutia:

 • účasť na omši spolu s rodičmi s následnou krátkou katechézou každú nedeľu
  • buď vo farskom Kostole sv. Jakuba o00 hod.,
  • alebo v Kostole sv. Jána Bosca o00 hod.

(začíname v nedeľu 16. septembra);

 

 • stretnutia okt.,  11. nov., 1. dec., 27. jan., od 15.00 do 16.30 hod v Katolíckom dome. Rodičia budú mať prvé dve stretnutia v tom istom čase zvlášť.

 

 • Jedno prípravné stretnutie na sv. spoveď v malej skupinke v Katolíckom dome (termín sa upresní)

 

 • Spoločná pobožnosť Krížovej cesty v piatok 5. apríla o 17,00 vo farskom kostole

 

 • V nedeľu Božieho milosrdenstva (28.4.) deti pristúpia prvýkrát k sviatosti zmierenia. Druhýkrát  v piatok 17. mája  o 16,00 hod. pred prvým sv. prijímaním.

 

Súčasťou prípravy je účasť na vyučovaní náboženstva v škole, kde budú deti aj preskúšané.

 

Prvé sväté prijímanie bude v sobotu  18. mája 2019 na sv. omšiach o 9,00  a o 11,00 hod. vo farskom Kostole sv. Jakuba.

 

Ak chcete, aby Vaše dieťa absolvovalo prípravu a prvé sv. prijímanie v našej farnosti, vyplňte, prosím, priloženú prihlášku a prineste na prvé stretnutie 16. septembra do kostola, kde ju odovzdáte po skončení katechézy.

Ak dieťa nie je pokrstené, uveďte to na prihláške.

Ak je pokrstené v inej farnosti, je potrebné priniesť potvrdenie o krste.

 

V prípade otázok môžete volať na č.t. 0904890582 alebo napísať e-mail na  faradubnica@gmail.com alebo prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15.00 do 17.00 hod. na faru.

 

Tešíme sa na stretnutie s deťmi a spoluprácu s Vami.

 

Marián Bielik, farár

List FO

Dve percentá stopercentne mladým
:: podklady pre fyzické a právnické osoby

 

 

Na nasledovných linkoch si môžte stiahnuť tlačivá :

 

List FO

List PO

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov

vyhlasenie_2perc_2015

 

 

 

 

Farské zvesti – archív

Na nasledovných linkoch si môžete stiahnuť jednotlivé čísla Farských zvestí.

September 2018

Marec 2018

December 2017

August 2017

Marec 2017

December 2016

August 2016

Marec 2016

November 2015

August 2015

Marec 2015

November 2014

September 2014

Marec 2014

November 2013

September 2013

Marec 2013

December 2012

September 2012

Marec 2012

December 2011

September 2011

Apríl 2011

 

Farský úrad

V pondelok má komunita vyhradený deň na duchovnú obnovu, pracovné stretnutie a iné. Ďakujeme Vám, že rešpektujete stanovené hodiny na úradné záležitosti.

 

kontakt

V prípade potreby volajte: 0904 890 582 alebo 042/4441560.

 


Duchovné ponuky

 • Duchovné obnovy každý mesiac
  3x Staff; 5x animátorský víkend; pred Vianocami a pred Veľkou Nocou
 • Duchovné cvičenia
  na začiatku letných prázdnin pre SŠ
  na jeseň pre pracujúcich a VŠ
 • Mládežnícke sv.omše každý piatok
 • Vešpery každý piatok na záver mládežníckeho strediska
 • Sviatosť zmierenia, duchovné vedenie alebo len rozhovor so saleziánom-kňazom
 • Kaplnka, v ktorej sa dá kedykoľvek zastaviť a stretnúť sa so živým Bohom

kaplnka