Dnes 17.30 sv. omša, 21.00 sv. ruženec

Čaute,

Sv. omšu budeme vysielať vo štvrtok a v piatok o 17.30 a v nedeľu o 11.00 z nášho youtube kanálu: https://www.youtube.com/channel/UC0DPjnJbc92orE4a1RsLEQQ

O mocný príhovor sv. Jozefa i Panny Márie bude dnes prosiť celé Taliansko. Šírenie sa nákazy Covid-19 ešte stále stúpa hoci sa už začínajú objavovať odhady, že kulminačný bod by mohol nastať v priebehu nasledujúceho týždňa.

V urgentnej situácii miestni biskupi vyzvali všetkých veriacich, aby sa dnes, vo štvrtok 19. marca 2020 o 21:00 duchovne zjednotili v modlitbe ruženca.🙏

K ich apelu sa pridal aj Svätý Otec. Pozývame aj vás 😉

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319013

Nedeľa

Pripomínam, že v nedeľu 15.3. okrem Božieho slova 👌, ktoré nájdete na (https://lc.kbs.sk/?den=20200315) bude farský kostol sv. Jakuba otvorený na osobnú modlitbu od 9:00 do 12:00 🙏 V naliehavých prípadoch bude vtedy možné vonku pred kostolom prijať aj sviatosť zmierenia.

Každý večer sa spoločne spájame pri modlitbe sv. ruženca o 20.00 a v nedeľu začína sa aj deviatnik, ktorý vyhlásil náš hlavný predstavený, don Angel Artime (http://saleziani.sk/spravy/8-svet/3057-mimoriadny-deviatnik-k-pomocnici-za-odvratenie-nakazy)

Koronavírus

Po odporúčaní nášho delegáta pre pastoráciu mládeže a na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a pre zachovanie bezpečnosti mladých od 10. Marca 2020 do odvolania

ZASTAVUJEME VŠETKY SPOLOČNÉ AKTIVITY A PODUJATIA V NAŠOM SALEZIÁNSKOM ORATÓRIU A MLÁDEŽNÍCKOM STREDISKU KAŤÁK.

O opätovnom prechode do bežného režimu vás budeme informovať.

Prozreteľnosť nám posiela čas, ktorý môžete využiť na oddych, štúdium a modlitbu, prípadne zdieľanie zaujímavých online materiálov: www.saldub.sk alebo na FB skupina Kaťák alebo Saleziánske mládežnícke strediská “Kaťák” a “Laura” v Dubnici nad Váhom.

MODLIME SA PROSÍM ZA ĽUDÍ A KRAJINY NAJVIAC POSTIHNUTÉ KORONA VÍRUSOM.

Dnes 11.marca o 20.00 vás pozývam zjednotiť sa s kresťanmi po celom svete a pomodliť sa slávnostný ruženec a korunku k Božiemu milosrdenstvu za zastavenie Korona vírusu, a tiež za ochranu našich rodín a komunít.

https://www.maria.sk/ako-sa-modli-ruzenec

http://www.milosrdenstvo.sk/modlitby/k-boziemu-milosrdenstvu

Vlado Plášek sdb

Začali sme spolu

Okolo 50 detí sa dnes, 24. februára, odhodlalo začať nebezpečnú hru. Veríme však, že to nakoniec spolu zvládneme. Aj takto sa dá odštartovať prímestský tábor s názvom: Jumanji – spoločne kráčame k cieľu.

Zvláštne bubnovanie nás v úvode dňa priviedlo k zamknutej truhlici, ktorú sa nám však po niekoľkých peripetiách podarilo otvoriť. Našli sme totiž kľúče zakopané vo farskej záhrade. Onedlho sme sa presvedčili, že boli ukryté z dosť dobrého dôvodu. V truhlici totiž bola spoločenská hra JUMANJI, ktorá vôbec nebola taká obyčajná ako by sa mohlo zdať. Už prvý hod kockou vypustil nebezpečné moskity, pred ktorými sa deti museli brániť (na počudovanie to robili s veľkou radosťou). Druhý hod vrátil do hry strateného hráča a privolal leva. Nuž sme sa museli pripraviť na lov. Bojové pokriky, vlajky a samozrejme chutné steaky boli povinnou výbavou každého tímu. Nakoniec sme leva spoločne zavreli do klietky.

Žiaľm, s moskitmi sme toľko šťastia nemali, a tak musíme prísť aj na druhý deň, aby sme sa pokúsili hru dohrať a zbaviť tak Dubnicu týchto vypustených katastrôf. Snáď nám v tom pomôže aj dnes chýbajúci hráč, ktorého budeme musieť zajtra nájsť. Tak nám držte palce.

autor: Fany Martinková fma

Toto podujatie realizovala Domka, združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s Laura, združenie mladých.

Celoslovenské stretnutie saleziánskych miništrantov

 Tento víkend sa v Žiline uskutočnil 3. ročník stretnutia saleziánskych miništrantov z celého Slovenska. Z našej farnosti išla výprava na čele s don Cyrilom.

 Celým stretnutím sa niesla téma poslania, hrdinstva a hodnôt.

Boli pripravené rôzne scénky, súťaže, workshopy, spoznávali sme nových priateľov. Počas sobotného futbalového turnaja naši chlapci obsadili prvé a druhé miesto, kedže deti boli rozdelené do rôznych tímov. Veľkým zážitkom bola aj nedeľná svätá omša. kde boli všetky deti v miništrantskom oblečení, celkovo asi 120 detí. Vtipnou kázňou nás rozveselil don Luskoň, kto ho pozná, vie o čom píšem :).      Byť miništrantom je milosť, kedy môžeme byť Pánovi Ježišovi veľmi blízko a môžeme sa nechať Ním premieňať.

Ak náhodou váhaš, či ísť miništrovať, tak neváhaj a príď, veľmi radi ťa uvítame a možno práve s tebou zažijeme o rok super čas na celoslovenskom miništrantskom stretnutí.


Videorepotáž z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=k1OinaqwtoM

2% Stopercentne mladým

Milý Darca,

V saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom pôsobí viacero organizácií  ktoré sa venujú výchove detí a mládeže.

 Váš dar im umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času,  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia priestorov.


DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tlačivo je možné spolu s potvrdením od zamestnávateľa doniesť na farský úrad.


Základná škola s Materskou školou sv.Dominika Savia

Tlačivo na stiahnutie:

1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

2.Informačný plagát


Laura

Tlačivo na stiahnutie :

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Spoločné tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Termíny:

DO 15.2. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

FYZICKÉ OSOBY: Do 30.4. je potrebné odovzdať Potvrdenie od zamestnávateľa a tlačivo organizácie ktorú chcete podporiť na daňový úrad v mieste bydliska.

PRÁVNICKÉ OSOBY: Môžete nám poukázať 1-2 % DO 31.3.


Kolednícke stretko

Aj tento rok sme boli koledovať s Dobrou Novinou. Keďže organizátor celej akcie, Erko- Združenie kresťanských spoločenstiev detí, poslal každému dobrovoľníkovi malý darček, rozhodli sme sa urobiť kolednícke stretko. Stretli sme sa v nedeľu 19. januára. Zahrali sme sa obľúbenú hru „Kukurica“, pozreli si fotky a odovzdali deťom malý darček- pekný misijný náramok. Bohu vďaka za deti aj za všetky rodiny, ktoré nás prijali a prispeli na projekty pre deti v Turkane.

autor: Vlado Plášek sdb

Oslava sviatku sv.Jána Bosca

IMOS 4

V nedeľu 12.1. už po štvrtýkrát prišli prvoprijímajúce deti na stretko. Témou boli prvé tri prikázania Desatora. Formou súťaží a filmu o Mojžišovi, ale aj hrami a vysvetľovaním sa animátori usilovali deti povzbudiť poznávať a milovať Boha, dôverovať mu a vážiť si Jeho meno, a tiež prichádzať v nedeľu na stretnutie s Ním. Ďakujeme.

autor: Vlado Plášek sdb

Vraj sa to nedá?

Hneď po Novom roku, 2.1. skoro ráno sme sa stretli na sv.omši o 6.00 a hneď po nej sme vyrazili na turistiku. Presne o 7.00 sme už kráčali od Prejty smerom k cieľu: Strážov, najvyšší vrchol Strážovských vrchov, 1213 m. Boli sme štyria: Mišo, Peťo, Šimon a ja. Vápeč, prvý zdolaný vrchol na trase nás odmenil krásnym výhľadom do šíreho okolia. Stádo asi 15 sŕn, ktoré sme vyplašili v lese, alebo krava, ktorá pred nami ušla naspäť do ohrady, boli stretnutia so živou prírodou na pochode. Vytúžená obedová zastávka v Zliechove nám dodala síl, hoci niektorí premýšľali nad myšlienkou ukončiť túru. Napokon o 16.15 pri krásnom západe Slnka sme dosiahli po 9 hodinách a 15 minútach cieľ, Strážov. Pri svetle čeloviek sme zišli do Zliechova, kde sme počkali pri kofole na odvoz do Dubnice. Vďaka Bohu že sa nám to podarilo.

autor: Vlado Plášek sdb