Zmeny u dubnických saleziánok

Tu na našej zemi sme iba pútnici na ceste do nebeského kráľovstva. Potvrdzuje to aj život rehoľníkov a rehoľných sestier. Dnes sú tu a zajtra inde.

O zmenách v komunite saleziánov sme už informovali. Týka sa to však aj dubnických sestier saleziánok. K 1. augustu sa z Dubnice sťahovali 3 sestry: sr. Lenka Pukajová do Šamorína, sr. Aďa Badíková do Michaloviec a sr. Ela Holá do Rožňavy.

Každá z nich tu urobila veľmi veľa dobrého. A so svojimi kvalitami budú veľkým obohatením pre ich nové komunity. Sprevádzajme tieto sestry v modlitbe.

Zmeny našťastie prinášajú aj vítanie nových sestier. Do Dubnice nad Váhom prichádzajú tri nové. Sr. Gabriela Bauerová prichádza z Michaloviec, sr. Elena Caunerová z Trnavy a sr. Františka Martinková z Nitry – Orechovho dvora. Podrobnejšie ich ešte predstavíme.

Nateraz len: sestry, vitajte a nájdite tu domov. Aspoň teda ten pozemský. Hej, vieme, že naozaj doma budeme až v Nebi. Ale taká predchuť Neba môže byť hádam už aj tu. A aj vďaka vašej prítomnosti… :)                            pp

Cyclocross 2017 výsledková listina

Výsledková listina

Ročník 2006 – 2007

1. Adrián MAJÁK 04:06
2. Jakub JAVOR 04:16
2. Jakub REPKA 04:16
Lucka HUDOKOVÁ 04:20
3. Martin KRAVČÁK 05:03
4. Matej VELACEK 05:45
5. Matej BURIAN 06:11
6. Tomáš KRAMÁRIK 06:13
7. Daniel BUBLA 06:14
8. Ján BENKO 06:31

Ročník 2004 – 2005

1. Ivan SEDLÁR 08:25
2. Tomáš BENKO 11:32
3. Tomáš PECKO 11:43
4. Matúš TOMANIČKA 14:23

Ročník 2002 – 2003

1. Matúš ŠTEFANEC 14:40
2. Jakub HARŇÁK 16:41
3. Peter BURIAN 18:10
4. Lukáš LACHER 18:56

 

FMA exallieve

Test článok

  

kategória -nezaradené a stav – publikované ???                       prečo mi robí bodky? – už viem

prečo sú také odskoky
prečo mi neorezalo fotografiu ?
formát ??

pridať článok ?
pridať nový ?

 

 

 

 

 

toto je test text

 

Podmienky získania odpustkov v Svätom roku milosrdenstva

Úplné odpustky počas Svätého roku milosrdenstva môžu získať raz denne:

 

 

Všetci veriaci, ktorí:

– si vykonajú púť k Svätej bráne milosrdenstva (prejdú cez ňu!)

– príjmu sviatosť zmierenia (pred vykonaním púte)

– zúčastnia sa slávenia sv. omše a pristúpia k Sv. Prijímaniu (najvhodnejšie je

zúčastniť sa na sv. omši v deň púte, nemusí to však byť v tom istom chráme,

stačí aj v inom kostole alebo kaplnke)

– v duchu sa zahĺbia (reflexia) do tajomstva milosrdenstva

– vyznajú svoju vieru

– pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly

 

 

Chorí, starí a opustení, ktorí:

– prijmú sviatosť zmierenia

– prijímajú okamihy životných skúšok (chorobu, starobu, samotu…) s vierou a s

radostnou nádejou

– v duchu sa zahĺbia do tajomstva milosrdenstva

– prijmú Sv. Prijímanie alebo sa zúčastnia slávenia sv. omše a spoločných

modlitieb prostredníctvom masmediálnych komunikačných prostriedkov (táto

účasť je spojená s duchovným Sv. Prijímaním);

– vyznajú svoju vieru;

– pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly.

 

 

Väzni, ktorí:

– si uvedomili spáchanú neprávosť a úprimne si želajú znova sa začleniť do

spoločnosti

– prijmú sviatosť zmierenia;

– zúčastnia sa slávenia sv. omše a pristúpia k Sv. Prijímaniu vo väzenských

kaplnkách

– zakaždým, keď prejdú bránu svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou

na Boha Otca

– v duchu sa zahĺbia do tajomstva milosrdenstva

– vyznajú svoju vieru

– pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly

 

 

Každý veriaci, ktorý:

– sám vykoná jeden alebo viac skutkov duchovného alebo telesného milosrdenstva

– je v stave posväcujúcej milosti

– zúčastní sa slávenia sv. omše a pristúpi k Sv. Prijímaniu

– v duchu sa zahĺbi do tajomstva milosrdenstva;

– vyzná svoju vieru;

– pomodli sa za Sv. Otca a na jeho úmysly.

 

 

Každý veriaci môže získať úplné odpustky pre duše v očistci, ak:

– si ich pri slávení Eucharistie pripomenie a pomodlí sa za ich vyslobodenie z

očistca

– je v stave posväcujúcej milosti

– zúčastní sa slávenia sv. omše a pristúpi k Sv. Prijímaniu

– v duchu sa zahĺbi do tajomstva milosrdenstva

– vyzná svoju vieru

– pomodlí sa za Sv. Otca a na jeho úmysly

Veľkonočná nedeľa – 27. marec 2016

Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 9.00 a 18.00 hod. (sv. omša o 11.00 hod. nebude). V kostole sv. Jána Bosca budú sv. omše o 8.00 a 19.00 hod. (sv. omša o 10.00 hod. nebude).
Celý týždeň je veľkonočná oktáva.
Cez veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.
Budúca nedeľa je Druhá veľkonočná – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Na budúcu nedeľu o 9.00 hod. bude vo farskom kostole slúžiť sv. omšu otec biskup Rábek a pri nej vyslúži sviatosť krstu a birmovania niekoľkým osobám patriacim do jeho Ordinariátu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a slávení Veľkonočných sviatkov: miništrantom, spevákom, organistom, chrámovému zboru, lektorom, kostolníkom, aranžérkam, brigádnikom a hasičom.

1. Pozývame Vás na cestu svetla, ktorá začína dnes o 17.00 hod. pod Kalváriou.
2. Modlitby matiek pozývajú všetky mamičky na duchovnú obnovu s národnou koordinátorkou pani Janou Pajanovou v sobotu 2. apríla. Podrobnejší oznam je na výveske.
3. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude v kostole slávnostná Korunka k Božiemu milosrdenstvu.
4. Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že v nedeľu 3. apríla sa bude konať celoslovenská zbierka na prenasledovaných kresťanov. Táto zbierka bude aj v našej farnosti na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach.
5. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 4.654 €.
Zbierka Tehlička pre Sýriu vyniesla 993 €.
Pán Boh zaplať za všetky milodary!
6. Katolícke noviny – dvojčíslo aj časopis Diecéza si môžete zakúpiť pri stolíku.
7. Pozývame mladých na zajtrajší výlet. Podrobnosti sú na výveske.

Základné zásady

Neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.
Neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.
Nevynášať: dôverné veci, o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Spiritualita

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“