Keď aj kráľ robí chyby alebo radosť z odpustenia

Včera sa Dávid stal kráľom, no a dnes 5.7.2019, v posledný deň tábora, kraľoval nad svojim ľudom. Aby vedel, aký silný je jeho ľud, dal ho spočítať. Mal vedľa seba aj múdreho radcu, ktorý ho od tohto skutku odhováral. Prosil ho, aby sa aj naďalej spoliehal na Boha a nie na ľudské sily. Dávid však na to nedbal, a tak nastalo veľké sčítanie ľudu. Počítali sme spoločný vek skupinky, počet zubov, súrodencov, stavali sme sa podľa dĺžky vlasov…

Potom však prišiel prorok a vyčítal kráľovi, že týmto sčítaním odmietol Božiu ochranu, a tak nastane v krajine 3 dni mor. Dávid dal hneď zavolať kráľovských lekárov, ktorí ľud prezreli a vyhlásili, že na svoju záchranu musia nazbierať tri súčasti lieku. Nebolo to však jednoduché, lebo príznaky moru nám stáli v ceste. Našťastie sem-tam vybehla aj Nádej, ktorá nám veľmi pomohla. Aj napriek tomu sa našli deti, ktorým sa nepodarilo splniť úlohu alebo aj také, ktorým liek nezabral. Nuž sme boli nútení poslať nakazených domov, aby sa nákaza nešírila. Vtedy však Dávid prosil Boha o odpustenie a o pomoc, aby pre jeho chybu nemuseli deti odchádzať z tábora. Vtom zaznel Boží hlas, ktorý sa nad nami zľutoval, odpustil nám a všetkých uzdravil. A tak sme sa mohli ísť všetci spoločne poďakovať na svätú omšu.

Po obedňajšej prestávke nasledovali voľné stanovištia, pri ktorých sme sa mohli zabaviť a prežiť tak spolu s Dávidom veľkú radosť z odpustenia, z očisteného srdca. Bol tu vodný aerobik v bazéne (kráľovských kúpeloch), zoskok zo stromu pomocou lana, limbo tyč, vodné zápasy, vyrábanie darčekov, Ubongo a ďalšie. Nakoniec sme si dali občerstvujúci vodný zápas animátorov proti deťom. Nasledovalo už len vyhodnotenie tímov a rozlúčka. Verím, že sa na tábore uvidíme aj o rok.

Toto podujatie bolo organizované Laurou, združenie mladých a podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Nech žije kráľ

Príbeh kráľa prešiel dnes, 4.5.2019, veľmi dôležitou etapou. Kráľ Šaul zahynul a náš mladý pastier, odvážny bojovník , vyhnanec s čistým a milosrdným srdcom, náš Dávid sa mal stať kráľom nad všetkými kmeňmi. Pred touto veľkou úlohou cítil strach, ktorý sa pred ním dvíhal ako múr. Aj deti písali na srdce svoje strachy. Múr narástol tak, že Dávida už nebolo ani vidieť. Vtedy Dávid volal k Bohu o pomoc a s Jeho pomocou múr zvalil. A keďže sme toto všetko prežívali až doteraz s ním, pozval nás na svoju korunováciu na hrad Beckov.

Pod hradom sme mali najprv sv. omšu a potom stanovištia v parku. Čakali nás tu zvláštne hradné osobnosti. Hvezdár, radca, kastelán, šašo, strážca hradnej brány, hradný hudobník a umelec, ba aj prorok (hradný kaplán) mali pre nás pripravené zaujímavé úlohy. Potom sme už smerovali na skutočný hrad Beckov. Tu bol slávnostne korunovaný Dávid za nášho kráľa. On však pamätal aj na nás, a preto sme aj my dostali malý prívesok s korunkou. Aby sa ešte umocnil efekt tejto slávnosti, pozreli sme si aj milé sokoliarske predstavenie. Potom už nastal čas vrátiť sa domov, ale zajtra príbeh kráľa pokračuje. Čo nás čaká, uvidíme zajtra.

Toto podujatie bolo organizované Laurou, združenie mladých a podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Darujte aj Vy vzdelanie a šancu na lepšiu budúcnosť


Tretí junový víkend navštívilo občianske združenie SAVIO aj saleziánske stredisko v Dubnici.

Cieľom návštevy, v rámci kampane DARUJ LAVICU, bolo predstaviť verejnosti pravidelný darcovský program Adopcie na diaľku. Aj vďaka nemu majú už niekoľko rokov chudobní chlapci z centra Bosco Boys v Keni a študenti na 16 saleziánskych školách v Južnom Sudáne a Sudáne, šancu vzdelávať sa.

Dôkazom, že takáto pomoc má význam a prináša konkrétnu zmenu do života týchto detí a mladých, sú aj mnohé úspešné príbehy tých, ktorí sa dokázali postaviť na vlastné nohy.


Ak máte aj Vy túžbu zapojiť sa do takejto pravidelnej formy pomoci, môžete tak spraviť prostredníctvom stránky www.darujlavicu.sk alebo na stránke www.savio.sk v sekcii „Ako pomôcť“.

Zapojiť sa môžu tak jednotlivci, ako aj rodiny, spoločenstvá, stretká, či firmy.

Neváhajte a darujte aj Vy to, čo skutočne stojí za to – vzdelanie a s ním šancu na lepšiu budúcnosť.

Novinky v predajni KASOČE

Pozývame Vás na nákup do našej predajne ktorá sa nachádza na konci katolíckeho domu pri schodoch ku cintorínu.

Ponúkame Vám široké spektrum predmetov –  okrem  kníh ponúkame  náboženské a darčekové predmety ako napríklad krstové sviečky, kríže, obrazy a mnoho iného.


Osobité miesto v našej ponuke tvorí kamenosochárska časť . Ponúkame výrobky z prírodného kameňa (mramor, onyx,travertín, granit…).

Okrem pomníkov realizujeme aj obklady krbov, stien, podlahy alebo kuchynské dosky .

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Na púti v Turíne bola zastúpená aj Dubnická ADMA

Púte k don Boscovi pri príležitosti 150. výročia združenia ADMA sa zúčastnili aj členovia z nášho dubnického strediska. Rozprávali sme sa s jej predsedníčkou Zuzanou Čepelovou  o zážitkoch z púte,  správach o združení a veľkých oslavách, ktoré čakajú aj samotné Slovensko a to konkrétne u nás v Dubnici nad Váhom.

Prečo práve do Talianska- Turín, Valdocco a iné miesta?

ADMA ( združenie Márie Pomocnice) práve v tomto roku 18. apríla oslávila jubileum, 150 rokov. Kandidáti, ktorí  absolvovali dostatočnú prípravu mohli vstúpiť do ADMY a kde inde ako na Valdoccu, mieste tak kľúčovom v don Boscovom živote?

Samozrejme predchádzali tomu veľké prípravy, ale s Božou pomocou aj pomocou sestier saleziánok Gabiky, Helenky, Moniky, členov z Michaloviec a s duchovnou podporou don Pavla Gracha sa 2.5.2019 vo večerných hodinách začala naša púť do Turína k don Boscovi.

Ako členovia ADMY zo Slovenska mali ste aj nejaké predstavy o tejto ceste?

Človek môže ísť na cestu ako tulák, ako turista, ako pútnik. Vybrali sme a ako pútnici, mali sme cieľ, ktorý sme chceli aj dosiahnuť. Spolu nás bolo 42 členov. Hlavným bodom pute boli už spomínané prísľuby našich  nových členov.

Pri tejto príležitosti sme radi putovali na miesta, kde prežil detstvo sv. Ján Bosco aj sv. Dominik Sávio, ktorých životopisy nám priblížil don Pavol. Poukázal, že Boh si vyberá obyčajných ľudí, vyvolil si aj don Bosca.

Navštívili sme  Colle don Bosco, Mondonio, Castelnuovo, pozreli centrum Turína- Turínske plátno a hoci niektorí tieto miesta navštívili po prvý krát

životopis don Bosca nebol nikomu neznámy.

Kto teda skladal prísľuby a čo sprevádzalo túto udalosť?

Pondelok 6. mája celá saleziánska rodina oslavuje sviatok sv. Dominika Sávia.

Na naše veľké prekvapenie prišiel aj don Peter Štellmach, rodák z Banskej Bystrice pôsobiaci aj v Dubnici nad Váhom.

Po homílii naši kandidáti: Margita Stankovičová, Štefan Stankovič, Veronika Ivanková, Kvetka Vašková, Anna a Jaroslav Jenisoví, Janka Schvarzová a Jana Hubačová práve v tento sviatok na Valdoccu zložili prísľuby, obdržali  pravidlá, preukaz a odznak. Zaviazali sa k úcte k Eucharistii a k Panne Márii. Panna Mária  je pre nás Matka a učiteľka, máme sa od nej učiť, ale aj prosiť. Slávnostnú sv. omšu  nám svojim spevom okrášlila kantorka Veronika. Boli tu prítomní aj ASC. Po sv. omši sme mali spoločný obed a čas na chvíle strávené spolu, ale aj s našim Štellom .

Takže sta sa ako ADMA rozrástli, ako vyzeráte v číslach?

ADMA sa nám rozrástla o osem členov. Dnes má ADMA na Slovensku 115 členov v 4 strediskách- Michalovce, Dubnica nad Váhom, Prešov a Námestovo. Ďalšie stredisko postupne vzniká v Banskej Bystrici, členovia sa chystajú požiadať o schválenie.

Na celom svete sa ADMA naďalej rozširuje, ako nás informoval prezident ADMY Renato Valera. Za posledný mesiac dostali 5 žiadostí od nových skupín.

Stretli ste sa teda aj s vaším prezidentom v rámci celého sveta, aké to pre vás bolo?

Aby prekvapení nebolo málo, prišiel nás pozdraviť aj prezident ADMY- Renato Valera, priniesol pozdrav od don Cameroniho. Veľmi sa potešil, že sme prišli. Renato je 1,5 roka v tejto službe. V krátkom rozhovore nám povedal svoje zistenie, že každá skupina rôznym spôsobom uskutočňuje charizmu. Všetky skupiny sú spojené okolo dvoch stĺpov. Uistil nás, že 18. apríla, v deň nášho výročia, sa modlili za všetkých členov.

Ďalej nás povzbudil, že treba mať presvedčenie, že Mária môže zmeniť život našich rodín, našich detí a že ako združenie cez toto výročie chceme, aby sme umožnili Panne Márii pokračovať v tomto diele dona Bosca. Priblížil nám, ako sa stretávajú 24. v mesiaci po sv. omši je vždy vystavená Sviatosť, modlí sa sv. ruženec a členovia môžu prijať Sviatosť zmierenia. Táto pravidelnosť pomáha premieňať život.

Sviatok Dominika Sávia sme snáď lepšie prežiť nemohli – obdarení milosťami a plní dojmov.

Okrem miest don Boscovho života, navštívili ste aj iné oblasti v Taliansku?

V jeden deň nás čakala ešte návšteva Mornese, je to miesto narodenia a  krstu Márie Dominiky Mazzarellovej spoluzakladateľky inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánok). Navštívili sme farnosť, prechádzali úzkymi uličkami pozerali miesta, kde bývala a spoločne sme sa naobedovali. Poobede  sme putovali na Valponascu, kde Mazzarellovi bývali a tam Mária Dominika večer  z  okna pohľadom na vežu kostola adorovala  Pána Ježiša.

Aké dojmy majú z púte ostatní účastníci?

Pekné svedectvo nám porozprávali Manželia  Anna a Jaroslav Jenisovci.

Jaroslav: Stručne vyjadriť  naše dojmy je veľmi ťažké. Jednoducho by sme použili všetky známe superlatívy, povedali by sme, že všetko bolo nádherné, neskutočné, dojemné a krásne. Z Turína si obaja odnášame tie najúžasnejšie dojmy, z ktorých budeme ešte dlho čerpať ako zo zázračného prameňa.“

Anna: „V Turíne sme boli druhýkrát. Prvýkrát sme putovali po stopách don Bosca v roku 2012, krátko potom ako som sa po ťažkej chorobe zaradila opäť do normálneho života. Bola to ďakovná púť. Keď sme po takmer siedmich rokoch sedeli v presbytériu baziliky Panny Márie Pomocnice na Valdoccu, boli sme dojatí a nesmierne vďační za milosť, ktorú sme dostali, za pozvanie Panny Márie do združenia, za spoločenstvo, ktoré s nami zdieľalo také nádherné chvíle. Súčasne sme obaja cítili aj zodpovednosť, aby sme naplnili to, k čomu sa počas prísľubov zaviažeme, že budeme rozširovať  a prehlbovať  úctu k Eucharistii a k Panne Márii, preto prosíme: Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

Kedy vyvrcholia oslavy 150 výročia ADMY na Slovensku?

Výročie na celom svete sme síce oslavovali oficiálne 18. apríla, ale našu oslavu na Slovensku sme si nechali v mesiaci tak bohatom na saleziánske sviatky. V Dubnici nad Váhom sa 25. mája uskutoční ďakovná slávnostná svätá omša s programom, na ktorú pozývame zástupcov všetkých členov saleziánskej rodiny. 

Autor: Zuzana Čepelová, Dagmara Čepelová

Foto: archív ADMA

Víťaz je jasný!

Veľkonočný utorok v Dubnici nad Váhom sa aj toho roku niesol v znamení volejbalu. Na Volley session sa 23. apríla 2019 zišlo 8 tímov (3 z Dubnice, 2 z Nitry, Senica, Námestovo a tím PGSI), viacero dobrovoľníkov a tiež divákov držiacich prsty.

Tento krásny športový deň  vypĺňala pekná atmosféra, napínavé zápasy, priateľské rozhovory medzi tímami a ešte omnoho viac. Po odohraní skupinových zápasov sme sa odobrali do kostola sv. Jána Bosca, kde sme spolu slávili sv. omšu. „Víťaz je jasný! Ak hráme s Ním, sme vo víťaznom tíme,“ povedal počas nej páter Peter z Nitry.

Nasledovalo semifinále, do ktorého sa prebojovali dva dubnické tímy, jedno družstvo z Nitry a jedno zo Senice. Finálové zápasy plné skvelých zásahov, vyrovnaných síl, napätia a povzbudzovania rozhodli o tomto výsledku:

1. miesto Spielmachři z Dubnice nad Váhom, ktorí takto aj tento rok získali putovný pohár,

2. miesto Nitra 1,

3. miesto Senica.

Všetkým ôsmim tímom gratulujeme a ďakujeme za účasť, peknú hru a priateľskú atmosféru. Vďaka tiež patrí všetkým, ktorí pri tejto akcii pomáhali akýmkoľvek spôsobom.

Toto podujatie ralizovala Laura, združenie mladých v spolupráci so SCVČ Laura.

SPIEVAJ PÁNOVI…

Spievaj Pánovi duša spievaj Aleluja, Aleluja …
…znelo kostolom sv. Jakuba v Dubnici na Váhom.

Ako členovia Chrámového zboru pod vedením Janka Páleníka tradične na Veľkú noc sprevádzame svojim spevom obrady. Náš štvorhlasný zbor sa rozrástol o ďalších spevákov, ktorí majú chuť a vytrvalosť počas sviatkov obetovať svoj čas Bohu.

Pane- ďakujeme Ti za talenty, za naše rodiny, ktoré nás podporujú a hlavne za nášho vedúceho Janka, ktorý nás drží nad vodou.

sv. Cecília Oroduj z nás

Program Veľkonočných sviatkov

Stretli sme stretká a ešte oveľa viac

Necelé dva dni sa môžu zdať ako celkom krátky čas, ale dokáže sa doň zmestiť veľa pekných stretnutí. V Bratislave 12.-13. apríla 2019 bola totiž akcia s názvom Stretko stretiek, na ktorú boli pozvané dievčenské stretká zo všetkých slovenských stredísk. Pozvanie prijali dievčatá z Humenného, Trnavy a samozrejme aj z Dubnice nad Váhom.

Dobrodružstvo stretka Crazy girls začalo už vo vlaku. Tu sme stretli naozaj milých ľudí, trpezlivých s našou počuteľnou radosťou, ktorá pokračovala aj v bratislavskej električke spevom ľudových piesní. Spievaniu a stretnutiam však nebol koniec, ba priam naopak, všetko ešte len začínalo. Len čo sme si zložili veci na ZŠ Angely Merici, šli sme na sv. omšu, ktorú na naše milé prekvapenie doprevádzala svojím spevom Sima Marthausová s priateľmi. Potom sme už mali spoločný večer, počas ktorého si jednotlivé stretká vytvárali svoje erby a predstavovali sa. Odvahu, radosť a tvorivosť preukázali dievčatá aj pri ďalšej hre, v ktorej už súťažili v zmiešaných tímoch.

Skupiny vytvorené z rôznych stretiek nás sprevádzali aj sobotné dopoludnie počas mestskej hry, ktorá viedla cez rôzne miesta a úlohy na Bratislavský hrad. Po zaslúženej odmene sme sa rozlúčili s ostatnými stretkami a vybrali sa domov. Cestou sme sa hrali hry, jedli pizzu a tešili sa na našu Dubnicu.

Toto podujatie realizovala Laura, združenie mladých.

Púť Mornese – Turín

Dubnica mala v dňoch 18.3 – 24.3. na púti do Mornese a Turína tiež svoje zastúpenie. Na púť s GPS, sa vybrali i dve dievčatá, ktoré sa boli modliť ( aj ) za svoje povolanie.

Katka a Maťka
Katka a Maťka

Púť do Mornese za spoznávaním svätej Márie Dominiky Mazzarellovej ( zakladateľky Dcér Márie Pomocnice) , jej rodiska, života a pôsobiska, a tak isto aj návšteva Turína a don Bosca ( zakladateľa Saleziánov) sa začala v skorých ranných hodinách. Autobus plný dievčat, saleziánok a jendého kňaza, vyrážal z Bratislavy o druhej hodine ráno a zamieril na smer: Padova, k sv. Antonovi Paduánskemu, patrónovi stratených vecí. Časový sklz donútil dievčatá pridať do kroku, aby mohli mať sv. omšu v kaplnke Baziliky sv. Antona , no nakoniec sa im podarilo všetko stihnúť a po malej zastávke v Padove, čakala dievčatá ešte dlhá cesta so Mornese.

kostol u sestier v Mornese


V Mornese strávili dievčatá následne celé tri dni. Sestra Gabika Baňasová sa postarala o prednášky pre dievčatá, ktoré sa zoznámili s celým životom Márie Dominiky Mazzarellovej (ďalej Main, alebo MDM).

Od politickej situácie do ktorej sa Main i don Bosco narodili, až po Mainine posledné chvíle života . Dievčatá navštívili rodný dom MDM , miesta, kde Main počas svojho života žila so svojou rodinou a tiež aj miesta, ktoré navštevovala a kde žila svoj ,,sen,,: pôsobila ako rehoľná sestra.

Viac o don Boscovi dievčatám povedal najmä don Peter Štellmach , s ktorým sa stretli v Turíne vo Valdoccu, mieste, kde don Bosco vybudoval základy saleziánskeho diela.

príjemné stretnutie so Štellkom

Dievčatá majú veľmi pekné zážitky. Z Mornese žiarila pokojná atmosféra a bolo cítiť, že Pán Boh bol prítomný na ich púti a žehnal ich ceste.

Veríme, že vďaka tejto púti vzniklo mnoho pekných priateľstiev a určite aj mnoho povolaní ! :)

Katarína Bolčeková