Koncert pre dobrú vec

Mladí túžia stále pomáhať! V piatok 15.2. sa v našom saleziánskom mládežníckom stredisku konal benefičný koncert Viktórie Tarabovej s kapelou, ktorého výťažok putoval na dobrú vec, do Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

 „Choroba sama z nikoho lepšieho človeka neurobí, ale otvára a vyostruje zmysly. Práve hospic nás učí pozerať na život inými očami. Zmierňovať (utrpenie) rešpektovať (dôstojnosť) a sprevádzať (pacienta a rodinu). „ Takto pekne znela pozvánka Andreja Siekla, jedného z hudobníkov speváčky Viki Tarabovej, na  ,,krásny umelecký zážitok s pridanou hodnotou.“

 Autorské piesne Viki Tarabovej sú žánrovo gospelové, často sú to jej osobné modlitby. Hudobnou zložkou jej kapely sú naši mladí a odchovanci: Michal Granát (klavír), Filip Siekel ( cajon a bass gitara) a Andrej Siekel (gitara).

Súčasťou programu bola aj recitácia autorských básní. Michal Granát recitoval báseň ktorú napísala Kristína Machálková s názvom: Láska láskavá a Katarína Bolčeková sa zapojila so svojou autorskou básňou s názvom : Milujem ťa!

Večer sa niesol v príjemnom duchu.

Zbierka vyniesla 310€. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

Kto sa chcel, ale nemohol zúčastniť koncertu, prispieť a pomôcť Hospicu sa dá aj elektronicky: https://www.ludialudom.sk/profil/detail/28148

Darujte 2%

Aj tento rok nás môžete podporiť venovaním Vašich 2% daní.


Podklady pre Fyzické osoby :

1.Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

2.Vyhlásenie – fyzické osoby 2 %


List určený pre Fyzické osoby si môžte stiahnuť tu, alebo pozrieť na nasledujúcom obrázku:


Podklady pre právnické osoby:

1.Potvrdenie o podaní daňového priznania.

2.Daňové priznanie – právnické osoby


List určený pre právnické osoby si môžte stiahnuť tu, alebo pozrieť na nasledujúcom obrázku:

Prihláška na jarný prímestský tábor

NAPRIEČ KONTINENTAMI

Pozývame všetky deti od 2. do 7. roč. ZŠ na prímestský tábor počas jarných prázdnin od 4.3. do 7.3. 2019 v priestoroch Katolíckeho domu a okolí. Pre deti je  pripravený bohatý program, v ktorom nebudú chýbať hry, zábava, tanec, scénky, tvorivé aktivity, jeden celodenný výlet (nie je v cene tábora) a hlavne dobrá nálada.

Tento tábor chce byť pomocou pre Vás, rodičia, ktorí počas prázdnin chodíte do práce a túžite,  aby Vaše deti  mohli  zmysluplne využiť svoj  voľný čas, a aby ste sa nebáli, kde sú a čo robia.

Program počas tábora začína každý deň o 900 hod. a končí o 1600 hod. v Katolíckom dome. Katolícky dom bude otvorený od 800 hod.

Každý deň počas tábora bude možnosť odprevádzať deti  z Pod hája od polikliniky o 800 hod.

Obed je z vlastných zásob. Pitný režim je zabezpečený. Cena tábora je 10€ (ďalší súrodenec platí už len polovicu) a časť nákladov na tábor je financovaná z dotácie MŠVVaŠ SR. Prihlášku spolu s peniazmi odovzdajte najneskôr do 27.2.2019. Počet detí na tábore je obmedzený. Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami a Vašimi deťmi.               

S pozdravom Vaši saleziáni, saleziánky a animátori.


Prihlásiť na tábor sa môžete dvomi spôsobmi.

V oboch prípadoch potrebujete doniesť na začiatku tábora Informovaný súhlas ktorý si môžte stiahnuť tu.

Oznamy na 4. nedeľu cez rok – 3. február 2019

Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.
V stredu je sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.
Vo štvrtok je bl. Pia IX., pápeža.
V piatok je ľubovoľná spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny.
V sobotu je bl. Eusebie Palominovej.

 1. Pozývame na Vás na Slávnostnú akadémiu „Nebeská párty“, dnes o 15.30 hod. do Katolíckeho domu.
 2. Púť do Nitry na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov bude 16. februára. Objednaný je aj autobus. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. Prišlo nové číslo časopisu Diecéza. Cena je 1 €.
 4. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla 2765 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 2. nedeľu cez rok – 20. január 2019

Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.
V utorok je bl. Laury Vikúňovej.
Vo štvrtok je sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola. (Týždeň od 18.do 25. je týždňom modlitieb za jednotu kresťanov)
V sobotu je spomienka sv.Timoteja a Títa, biskupov.

 1. Sestry saleziánky a animátori pozývajú deti na Laura párty v cente voľného času dnes 20.1. od 15.00 do 17.00 hod. Čakajú vás kamaráti, hry, súťaže aj malá tombola.
 2. Modlitby matiek majú v piatok, v sobotu a v nedeľu modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. Budúca nedeľa je pripomienkou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na výveske pred kostolom je list rektora a pozvánka na deň otvorených dverí.
 4. V nastávajúcom týždni sú svetové dni mládeže v Paname. Podujatie môžeme sledovať
  prostredníctvom médií a podporiť modlitbami.
 5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.
V utorok je bl. Laury Vikúňovej.
Vo štvrtok je sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V piatok je sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola. (Týždeň od 18.do 25. je týždňom modlitieb za jednotu kresťanov)
V sobotu je spomienka sv.Timoteja a Títa, biskupov.

 1. Sestry saleziánky a animátori pozývajú deti na Laura párty v cente voľného času dnes 20.1. od 15.00 do 17.00 hod. Čakajú vás kamaráti, hry, súťaže aj malá tombola.
 2. Modlitby matiek majú v piatok, v sobotu a v nedeľu modlitbové trojdnie. Podrobnejší oznam je na výveske.
 3. Budúca nedeľa je pripomienkou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na výveske pred kostolom je list rektora a pozvánka na deň otvorených dverí.
 4. V nastávajúcom týždni sú svetové dni mládeže v Paname. Podujatie môžeme sledovať
  prostredníctvom médií a podporiť modlitbami.
 5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.Výročná konferencia Saleziánov Spolupracovníkov ASC

Rok sa stretol s rokom a tak ako vždy v tomto období členovia Združenia Saleziánov Spolupracovníkov (ASC) pri stredisku Dubnica nad Váhom zažili požehnaný čas svojej výročnej konferencie, ktorá prebehla 12. januára 2019.

Konferencia sa začala slávením svätej omše v kostole svätého Jakuba. Hlavným celebrantom bol direktor miestnej komunity saleziánov don Pavol Piatrov a koncelebrantami bol delegát pre saleziánsku rodinu don Anton Červeň. Počas homílie z úst delegáta sme mohli počuť slova povzbudenia aby sme s odvahou žili svoje sameziánske povolanie a pomáhali budovat spoločenstvo svätosti.

Počas svätej omše si prítomní členovia združenia obnovili svoje prísľuby, čím sa opätovne zaviazali usilovať sa o prežívanie evanjeliového Projektu apoštolského života Združenia saleziánov spolupracovníkov, aby sme takto obnovení pod vedením Panny Márie Pomocnice boli vernými Kristovými učeníkmi v Katolíckej Cirkvi.

Po svätej omši sme sa presunuli do Katolíckeho domu, na „pracovnú časť“ konferencie. V krátkosti sme hodnotili našu činnosť, zástupca Provinciálnej Rady Stanislav Mihalovič nám predstavil nové heslo od hlavneého predstaveného na rok 2019 – Svätosť je aj pre Teba, diskutovali sme o možnostiach a spôsoboch a tiež potrebách, ktoré by nám ukazovali kde a ako smerovať našu činnosť a prítomnosť v Dubnici.

Dôležitým bodom programu tohtoročnej konferencie bola voľba Miestnej Rady na nadchádzajúce trojročné obdobie. Miestnu radu tvoria štyria radcovia, laici z členov združenia ASC a miestny delegát pre saleziánsku rodinu don Anton Červeň. Novozvolenými radcami na roky 2019-2021 sú Stanislav Farský ako koordinátor a ďalej Miroslav Červený, Bibána Kulová a Anna Lukáčová. Nech su vedení Duchom Svätým a sprevádzaní pomocou od všetkých členov združenia.

Ostatný čas sme venovali už voľnej diskusii, zdieľaniu sa medzi sebou, osobným svedectvám… v príjemnom kruhu našej rodiny ASC.

Nech je táto konferencia daľším povzbudením pre nás, pre náš duchovný rast ako Saleziánov Spolupracovníkov, ale hlavne daľším odrazovým mostíkom do apoštolátov milých Bohu a potrebných v našom stredisku, v našej farnosti. Zverujeme všetko pod ochranu a pomoc našej vernej Panny Márie a našemu zakladateľovi svätému Jánovi Boscovi.

Stanislav Farský

Koordinátor ASC, stredisko Dubnica nad Váhom.

Výprava na Veľkú Javorinu

Kde bolo tam bola, tam kde sneh nepadal, leží mesto Dubnica nad Váhom. Z toho, na prvý pohľad malého mestečka, vzišlo 7 statočných (2 boli cezpoľní, ale to teraz nie je dôležité), ktorí sa rozhodli do Dubnice (aj za pole) priniesť sneh. Tak ráno nastúpili do svojho červeného tátoša a vydali sa do krajiny za siedmimi horami a siedmimi dolinami hľadať sneh. Po príjazde do tohto mierne zahranične šľahnutého (ale naozaj len mierne šľahnutého) kraja zistili, že ani tam nemajú sneh. Keď už ale prešli takú neďalekú cestu, tak sa rozhodli aspoň vyliezť na jednu z tých siedmich hôr a poobzerať sa, kde by ten sneh mohol byť. Ten kopec sa volal Veľká Javorina. Na ich obrovské počudovanie sa už po pár metroch cesty hore začal objavovať sneh. S pribúdajúcou výškou pribúdal aj sneh a mráz. Na vrchole zistili, že jednému z nich, zmrzla pravá polovica tváre, aj s  bradatou termoizoláciou. To im bolo znamením, že sú na tom najlepšom mieste, na aké mohli len prísť hľadať sneh a samozrejme aj znamením, že sa treba zohriať a hlavne najesť.Tak aj tak urobili. Všetci, čo nezmrzli, mali guláš, iba náš milý trpaslíček polievočku sŕkal, kým z neho všetok ľad neopadal. Keď z neho aj posledný kúsok ľadu opadol, vybrali sa späť k dolu k tátošovi. Cestou našli zázračné ovocie, ľadovú madarínku. Jeden z nich ju zobral a zjedol. To však nemal robiť, lebo bola začarovaná temným kúzlom. Poplietla mu hlavu a  potom sa postavil proti zvyšku svojich priateľov. Začal do nich ten drahocenný sneh hádzať a tým svoje pomiatnutie rozširovať. Pomiatli sa teda všetci (okrem jedného, ale toho to aj tak nakoniec dostalo). A začala sa obrovská vojna medzi nimi.

Bojovali dlho, až kým kúzlo nezačalo pomaly vyprchávať. Nakoniec vyprchalo a pomstili sa tomu, čo mandarínku zjedol a kúzlo rozšíril. Pri tejto vojne si ani nevšimli, že už sú pri tátošovi, lebo sneh už priniesli aj dolu. Nasadli do tátoša a rozhodli sa ísť navštíviť tamojšiu kráľovskú rodinu na hrade Čachtice.

Výstup na hrad bol takmer ťažší ako na horu (toho snehu zobrali až príliš a začal sa do nich fúkať), ale nakoniec to v zdraví zvládli. Nečakal ich tam ani kráľ, ani kráľovná, dokonca ani hrad. Iba zrúcanina a security pes, ktorý im bývalé sídlo kráľovskej rodiny s radosťou ukázal. Naši 7 statoční sa s ním aj zahrali. Kameň a drevo mu hádzali.

Keď slnko už začínalo zapadať, security pes ich vyprevadil k hradnej bráne. Rýchlo zbehli k červenému tátošovi a potom rovno domov, rozniesť sneh, po ktorý tak neďaleko putovali. Doma všetok sneh rozniesli (aj za pole), ukázali sa domácemu Kráľovi a žili šťastne, až kým nezapadli… Filip Dian

A teraz o tom istom, ale v inej verzii… ;)

Vo štvrtok 3.1.2019 , keď ešte doznievajú posledné petardy a vybušniny, sa „sedem statočných“ z nášho strediska vybralo pozrieť krásy zimnej prírody na vrchu Veľkej Javoriny pri Novom meste nad Váhom.

Počty boli takmer vyrovnané – traja saleziáni  a štyria mladí chalani. Všetcispoločne vystúpili na vrch, avšak každý jeden musel prekonať snehové záveje a omrznuté pravé líce štipľavým západným vetrom. Na vrchole ich síce nečakal panoramatický výhľad kôli hustej hmle a sneženiu, ale o to bol lepší pohľad do taniera na guľáš v tamojšej Holubyho chate. Po doplnení energie sa pobrali naspäť do dedinky Květná, odkiaľ aj vychádzali. Na záver si ešte skočili pozrieť bývale sídlo neslávne známej grófky Alžbety Báthoryovej – Čachtický hrad. Výlet sa ukončil sv.omšou v kaplnke u saleziánov. Za všetko patrí vďaka Bohu a zúčastneným za ich účasť. Marek Hudec

Mladí hľadali pravé Vianoce…

Vianoce sú  po Veľkej noci druhým najväčším sviatkom v roku. Na tento deň sa kresťania pripravujú počas štyroch adventných týždňov. V tichu a pokoji sa snažia uvedomiť si, čo skutočne Vianoce znamenajú a kto prichádza vtedy na túto zem. Ako prostriedok na to používajú sväté písmo, ktoré sa v tomto čase orientuje okolo očakávania Pánovho príchodu.

S Božím slovom sa rovnako stretli aj mladí v Kaťáku  na predvianočnej duchovnej obnove v posledný adventný piatok tohto roku. Možnosť načerpať z Božieho milosrdenstva využilo približne 20 mladých. Začiatok patril skladbe od  Simy Martausovej – Čaro obyčajných vecí. Nasledovali prednášky o silných momentoch alebo aj „stopách“ v ľudskom živote, a taktiež bola spomenutá  jednoduchosť srdca človeka chudobného v duchu. Medzitým bol čas ticha a zamyslenia sa. Zúčastnení mohli taktiež využiť sviatosť zmierenia. Celé sa to zakončilo adoráciou, a po nej sa ešte záujemcovia mohli potešiť nejakými spoločenskými hrami. Bohu vďaka za tento požehnaný čas.

Marek Hudec

Mládežnícke piatky – BONTÓN

Tento mesiac sme mali mládežnícke piatky na tému BONTÓN.

Na začiatku mesiaca sme mali večer plný zaujímavých informácií o tom, ako sa správať v spoločnosti.
Ďalší piatok (9. november) bol o tanci. Mladí sa naučili tancovať dva základné spoločenské tance, a to valčík a polku.
Vyvrcholením mesiaca bola tanečná zábava, kde mohli mladí využiť aj to, čo sa dozvedeli a naučili.

Blahoslavená Magdalena Morano

Vo štvrtok si spomíname na ďalšiu saleziánsku blahoslavenú  – Magdalénu Moranovú.

Magdaléna sa narodila 15. novembra 1847 v Chieri v turínskom kraji.

Keď mala osem rokov  prišla o otca a staršiu sestru, a musela pracovať, aby podporila svoju veľkú rodinu. Podarilo sa jej pracovať a zároveň študovať a v roku 1866 získala učiteľský diplom.

Túžila po zasvätenom živote, ale jej rodina ju potrebovala, a preto  pracovala ešte 12 rokov ako učiteľka.

Keď sa pomohla vychovať všetkých súrodencov a podarilo sa jej našetriť dostatok financií, aby mohla zabezpečiť mamu v starobe, vstúpila do inštitútu  dcér panny Márie Pomocnice, ktorý len pred šiestimi rokmi založil sv. don Bosco.

Aj počas noviciátu vyučovala, ale sústredila sa na zmysel, ktorý chcela dať svojmu životu navždy. Do duchovného notesa si poznačila: „Hľadaj pravý pokoj nie tu na zemi, ale v nebi, nie v stvoreniach, ale v Bohu. Všetko sa pominie, čaká nás nebo.“

V roku 1881 bola poslaná do Trecastagni v Katagnii kde sa stala predstavenou ženského inštitútu.

Sicília sa stala jej druhým domovom, strávila v nej 25 rokov. Otvárala nové domy , školy , internáty a do všetkých vnášala saleziánskeho ducha.

Zomrela 26.marca 1908.

 

 

Viac o sestre Morano si môžte prečítať na : tomto odkaze.