Nové možnosti :)

Hlavný predstavený sa predstavil v Dubnici

V predvečer blahorečenia nového blahoslaveného Carla Acutisa  v piatok 9.10. prišiel na vizitáciu do Dubnice nový hlavný predstavený saleziánov na Slovensku , don Peter Timko SDB.

Ako prvým sa predstavil mladým na mládežníckej sv. omši o 19:00, ktorých v kázni povzbudil, aby skúmali, čím plnia svoje srdce.

Po omši nasledoval piatkový večer v Kaťáku. Tam bol čas na hry a rozhovory , do ktorých sa zapojil aj provinciál, pri dodržaní hygienických predpisov. Koniec večera patril spoločnej modlitbe a večernému slovku od don Petra Timka. Bol priestor na otázky a odpovede a posledné slovo mala spoločná fotka…

Don Timkovi držíme palce a nech ho Boh požehnáva na jeho novom mieste.

Autor článku: Marek Hudec, FOTO: Veronika Jankechová, Paulína Hírešová

Duchovné cvičenia dievčat

Veľké množstvo akcií bolo tento rok zrušených kvôli Covidu-19, preto je požehnaním, že sa podarilo usporiadať chlapčenské aj dievčenské duchovné cvičenia. Na tých dievčenských sme sa stretli na novom mieste – v Hornej Breznici od 17. do 20.8.2020, v rôznorodej partii – pracujúca, vysokoškoláčka, stredoškoláčky a dievčatá, ktoré zažívali svoje prvé duchovné cvičenia. Sestra Danka a sestra Lamiya však spracovali témy ohľadom ženskej slobody, ublížení, rán a následnom uzdravení veľmi dobre. Ako dievčatá, či ženy, sa stále stretávame s rôznymi klebetami, uštipačnými poznámkami hodnotiacimi náš vzhľad alebo inými krivdami, ktoré si nesieme. Či máme šestnásť, dvadsaťtri alebo tridsaťpäť rokov, je treba sa s tým vysporiadať znova nanovo. Zažili sme upokojujúce a očakávané ticho, v čase obedu sme si vypočuli dosť drsný príbeh o živote Titusa Zemana, modlili sme sa ruženec aj za sprievodu piesní z dedinského rozhlasu. Poobedňajšia pauza slúžila ako oddych na hranie hier a hlasné rozpravy. Neskutočnou milosťou bol kostol, ktorý sme mali iba pre seba, kedykoľvek sme potrebovali, mohli sme vziať kľúče a ísť si oddýchnuť k Ježišovým nohám. A presvedčiť sa o tom, že Boh je milosrdný aj v čase korona-krízy.

autor: Kika M.

Čo všetko sa dialo počas … ?

Všade okolo nás to hýri informáciami o súčasnom svete počas „koronakrízy“. Stále počujeme slová ako koronakríza, pandémia, stop všetkým akciám, … a ako inak, aj my sme museli stopnúť činnosti, pri ktorým sme sa vedeli mnohí odreagovať a oddýchnuť si.

Síce sa stopla činnosť v strediskách, no my sme sa, aj napriek vtedy aktuálnemu stavu,
nedali zastrašiť a pokračovali sme online !

Prebiehali :
– online stretká,
– súťaž od IamBonDosco,
– opravy na hokejbalovom ihrisku,
– vytvoril sa úžasný projekt ORATKO ONLINE, ktorého súčasťou bola niekoľkokrát aj Dubnica,
– naši kňazi vysielali omše cez náš youtube kanál (Saleziánske stredisko Dubnica nad Váhom),
– modlili sme sa za nášho animátora Mareka Moška,
– či mnohé iné aktivity.

Jedna z úloh zo súťaže od IamBonDosco – úlohou našich komunít bolo dabovanie scény (ľubovoľný výber scény) z filmu Winnetou na tému Názov mládežníckeho strediska – KAŤÁK

FMA KOMUNITA -PRIJATIE VÝZVY

SDB KOMUNITA -PRIJATIE VÝZVY

Ďalšou z úloh bolo vytvoriť jeden deň na tábore počas tej – veď viete počas čoho. My sme si zvolili pobytový tábor a tému Hollywood.
Tu by sme sa chceli poďakovať Harňákovcom (Harňák s.r.o), že nám dovolili natočiť časť videa v ich menšom autobuse.

Autor: Veronika Jankechová, Zdroj: youtube.com, facebook.com, saldub.sk

Sviatok Pomocnice

V nedeľu, dňa 24.5. 2020, sa na farskej záhrade v Dubnici nad Váhom mala už tradične konať oslava Panny Márie, Pomocnice kresťanov, no tento rok to situácia ohľadom Covidu-19 zariadila inak.

Saleziánska rodina každoročne oslavuje sviatok Pomocnice vo veľkom štýle. Nikdy nechýba pohostenie, bohatý detský program, príjemné popoludnie no najmä sila spoločenstva, ktoré pri každom väčšom stretnutí dokáže celá saleziánska rodina vytvoriť.

V dnešný deň sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov síce poskromne, no za to vo veľkej dôvere v silu modlitby stretli viacerí, aby Bohu odovzdali svoje vďaky, prosby a úmysly spoločnou modlitbou ruženca.

Pokiaľ Márii túžite i vy odovzdať svoje radosti či starosti, neváhajte sa na ňu obrátiť s osobnou modlitbou, určite vypočuje každú vašu prosbu.

Liturgické slávenie Sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov sa z dnešného dňa presunulo na zajtra 25.5. 2020

Mária, Pomocnica kresťanov * oroduj za nás!

Dnes 17.30 sv. omša, 21.00 sv. ruženec

Čaute,

Sv. omšu budeme vysielať vo štvrtok a v piatok o 17.30 a v nedeľu o 11.00 z nášho youtube kanálu: https://www.youtube.com/channel/UC0DPjnJbc92orE4a1RsLEQQ

O mocný príhovor sv. Jozefa i Panny Márie bude dnes prosiť celé Taliansko. Šírenie sa nákazy Covid-19 ešte stále stúpa hoci sa už začínajú objavovať odhady, že kulminačný bod by mohol nastať v priebehu nasledujúceho týždňa.

V urgentnej situácii miestni biskupi vyzvali všetkých veriacich, aby sa dnes, vo štvrtok 19. marca 2020 o 21:00 duchovne zjednotili v modlitbe ruženca.🙏

K ich apelu sa pridal aj Svätý Otec. Pozývame aj vás 😉

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319013

Sviatok don Bosca

V piatok 31. 1. 2020, na sviatok zakladateľa saleziánskej rehole svätého Jána Bosca, sa v „novom kostole“ v Dubnici nad Váhom uskutočnila slávnostná svätá omša, na ktorej sa stretla nielen dubnická saleziánska rodina, ale i priatelia a sympatizanti z okolitých miest či dedín.

Slávnostným kazateľom bol Štefan Wallner, sdb, ktorý momentálne pôsobí v Novej Dubnici. V kázni sa s prítomnými podelil o pohľad pápežov na don Bosca a saleziánsku rodinu ako dôležitú súčasť tejto spoločnosti – vychovávateľov detí a mládeže.

Kázeň bola bohatá na mnoho zaujímavých myšlienok a postrehov. Otec Štefan nezabudol i zažartovať, že ďalšie pokračovanie jeho kázne môže o rok „naoplátku“ v Novej Dubnici doprednášať náš otec direktor.

Po sv. omši sa na nádvorí vďaka šikovným rukám mnohých obetavých žien ale i mužov uskutočnilo pohostenie a aj napriek nepriaznivému počasiu prítomných zahrial horúci punč či priateľský rozhovor.

Foto: sestra Lamiya, fma, a Katarína Bolčeková

Discovery 2: Vzory

V piatok 24. 1. sa naši mladí znovu stretli na Discovery. Celé stretnutie bolo venované vzorom v našom živote. Začali sme akčnou hrou v telocvični, kde nechýbal smiech a radosť z hry. Pokračovali sme motivačným videjkom, ktoré nás voviedlo do témy. Ďalej nasledovala aktivita a zdieľanie sa v menších skupinách na tému „môj vzor“.

Na záver stretnutia nás prišiel pozrieť tajný hosť. Mladí mali zaviazané oči a v hre na štýl relácie Inkognito mali hádať, kto je medzi nami. Bolo to neuveriteľné, ale prišiel nás pozrieť sám don Bosco, ktorý mal pre nás slovko a záverečnú modlitbu.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie :)

autor: Lamiya Jalilova, fma

Duchovná obnova pre mladých

V piatok, 24. januára, sa uskutočnila duchovná obnova pre mladých, ktorú viedol don Pavol Piatrov. Hlavnou témou bola meditácia nad Božím slovom z knihy proroka Daniela, Danielove videnia. (Dan 7,1-13) Pre tých, ktorý sa jej nemohli zúčastniť je uvedená v tomto článku.

Daniel sa ako chlapec dostal do babylonského otroctva okolo roku 606 pred Kristom. Bol veriaci, vzdelaný, vedel písať a čítať. Postupne sa dostal na pozíciu kráľovského poradcu. Aj napriek tomu, že žil v pohanskom prostredí, zachoval si svoju vieru a zvyklosti. Práve v tomto môže byť Daniel pre nás veľkým vzorom. Pre nás ktorý prežívame situácie nie veľmi naklonené k prežívaniu viery.

V úryvku zo svätého písma Daniel píše, že mal sen. „Videl som vo svojom nočnom videní…(Dan 7,2) Noc alebo večer je čas kedy je tma, človeka málo vecí vyrušuje, Boh sa vtedy ľahšie prihovára k ľuďom. Každý, kto chce počuť Boha si potrebuje nájsť čas aj miesto, kde ho nič iné nerozptyľuje.

„V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen…“(Dan 7,1) Určite sa pýtate, čo znamená tento sen pre kresťana v 21. storočí?

V Danielovej knihe sú štyri zvieratá, ktoré vychádzajú z mora (heb. sídlo zla, tam kde bývajú démoni) pod vplyvom vetra, ktorý duje zo štyroch svetových strán. Vietor je symbol, týkajúci sa všetkých ľudí v každom čase. Prvé tri zvery v Danielovom sne sú odlišné od štvrtej. Zvery predstavujú pôsobenie diabla vo svete. Diabol nie je schopný tvoriť, ale iba napodobňovať. On deštruuje to čo bolo stvorené pre dobro ľudí. Tieto zvery sú nepodareným pokusom zlého pripodobniť sa Bohu.

Prvé zviera má tvar leva s orlími krídlami. Lev a orol sú považované vo svojom prirodzenom prostredí za kráľov zvierat. V tomto zvierati sa spojili dva kráľovské majestáty. Je symbolom ambicióznej pýchy, ktorá sa vyvyšuje nad všetko na svete. Je obrazom pýchy, ktorá sa usídlila v ľudskom srdci. Predstavuje pýchu, ktorá je základom všetkých ďalších pádov človeka.

Druhé zviera je medveď, medveď je vo sv. písme symbolom hnevu, agresivity, neodpustenia. Hnev má silu, ktorý demoluje všetko okolo. V sne má medveď v papuli tri rebrá. Akoby práve hltal svoju korisť. Predstavuje človeka, ktorý sa kŕmi krivdou, hnevom, neodpustením… V úryvku sa píše: „Hore sa, žer veľa mäsa!“ (Dan 7,5) Aj keď má zviera plnú papuľu. Poukazuje na to, že hnev je nenásytný.

Tretie zviera vychádza z hlbín mora je okrídlený leopard so štyrmi hlavami. Leopard je rýchly. Krídla znamenajú možnosť premiestniť sa na akékoľvek miesto na svete. Teda toto zviera sa dokáže veľmi rýchlo premiestňovať. Krídla sú štyri, ktoré predstavujú štyri svetové strany. Sú symbolom niečoho, čo má prístup hocikde. Toto zviera je symbolom klamstiev, ideológií, osočovania a prekrúcania pravdy.

Štvrté zviera je veľmi silné, ničí všetko okolo seba. Spočíva v ňom veľká sila a moc. Okrem toho má desať rohov. Roh je symbolom sily a moci. Zviera predstavuje mliaždiace, najsilnejšie zlo. Symbolizuje strach. Strach je hlavným protivníkom Pána Boha. Je to niečo čo sa najviac prieči Bohu. Je to sila, ktorá sa protiví láske. Podľa apoštola Jána, ten ktorý sa bojí, nie je dokonalý v láske. Strach dokáže v človeku spôsobiť ďalšie iné zlá. Pyšní ľudia sa veľmi často boja, nechcú, aby zistil niekto, že oni niečo nedokážu. Toto zviera je beztvaré, nedokážeme ho opísať. Je presne ako strach, ten tiež veľakrát nevieme opísať, má mnoho podôb. Je to niečo ťaživé.

„Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté.“ (Dan 2,8) Úryvok predstavuje človeka, ktorý keď uvidí obrovskú moc strachu, snaží sa ju premôcť, postupne sa mu niečo podarí. Tri premôže, sedem zostane. Ak sa snažíme iba ľudskými silami prekonávať strach, zostane mi ešte sedem veľkých rohov. V biblickom ponímaní sedem znamená nekonečno. Teda strachu zostane ešte veľmi veľa. Túto beštiu dokáže premôcť len Ježiš.

Ďalej sa v úryvku dočítame (Dan 7,9-14). Starec dní zasadá na trónoch, to poukazuje na Najsvätejšiu trojicu. Odetý v bielom odeve. To symbolizuje božstvo. Vlasy má v podobe čistej vlny. Vlna mladého baránka symbolizuje Božieho Syna. Na jednom s tých trónov sedí Boží Syn. Okolo trónu je prítomná ohnivá rieka. Je symbolom Ducha Svätého. On je očisťujúcim ohňom lásky. Okolo trónu je veľa sluhov. Sluha je ten, ktorý je neustále k dispozícii poslúžiť. Je to obraz neba. Znamená to aj to, že Boh je blízky.

Daniel vo svojom sne vidí, že Boh nesúdi sám. Na súde týchto šeliem sa podieľajú všetci prítomný. Niektoré šelmy nezničí, iba obmedzí ich zlú moc. Boh napráva deformácie, ktoré diabol spravil. Pýchu premení na zdravé sebavedomie, hnev ohraničí len na spravodlivý hnev, požehná šírenie dobrých, šľachetných informácií. Štvrtú príšeru, strach, pohltí oheň. Je zničená. Napokon v tom všetkom prichádza Syn človeka ako víťaz. On je jediný, ktorý nad nimi môže zvíťaziť.

Typ pre Teba:

Je dôležité, aby som objavil pôsobenie týchto štyroch šeliem. Odhaliť ako sa vo mne prejavujú. Potom pochopiť, že ja nad nimi sám nedokážeme zvíťaziť. Dovoľ Ježišovi, aby ti pomohol v tomto boji. Aby ťa vyliečil od pýchy, hnevu, osočovania a strachu prostredníctvom sviatostí a sv. písma.

Podnety na zamyslenie:

Účinný liek proti pýche je vďačnosť. Kedy a v ktorých situáciách som vďačný?

Je niečo, niekto čo/kto vnáša do môjho života hnev? Riešim to s Bohom?

Ako sa mi darí vo svete informácií vyberať tie, ktoré sú krásne, napĺňajúce srdce radosťou? Ako sa ich snažím šíriť?

Z čoho mám strach?

Ku akej spolupráci ma Boh pozýva?

autor: Jaroslav Minárik