Vzácna návšteva z Ríma

V utorok 2.10. nás navštívil regionálny predstavený don Tadeusz Rozmus, SDB.

Prišiel sem v mene hlavného predstaveného Saleziánov don Bosca vykonať mimoriadnu vizitáciu dubnickej saleziánskej komunity. Pre priaznivcov bulváru hneď upresníme, že označenie „mimoriadna“ táto vizitácia neznamená dajaké „vyšetrovanie“. Riadnu vizitáciu saleziánskych komunít robí každý rok otec provinciál. No raz za šesť rokov prichádza hlavný predstavený, resp. ním poverený salezián, regionálny radca.

„Saleziánsky“ svet je rozdelený do 7 regiónov. Každý z nich má na starosti jeden člen Hlavnej rady, tzv. regionál. Don Rozmus je regionálom pre región Európa stred a sever. Región tvorí 33 štátov, v ktorých sa hovorí 27 jazykmi. Siaha od Írska po Jakutsko na Sibíri a od severských štátov po Azerbajdžan.

Don Tadeusz sa v utorok prihovoril veriacim v kostole sv. Jána Bosca, v stredu vo farskom kostole sv. Jakuba. Medzitým sa osobne rozprával s každým zo siedmich saleziánov z miestnej komunity. V stredu večer sa stretol z miestnou Radou VPK a vo štvrtok navštívil aj dubnickú komunitu sestier FMA. Vo štvrtok večer povedal miestnym saleziánom svoje postrehy a usmernenia a potom pokračoval do Novej Dubnice.

Otec regionál viackrát pripomínal, že neprišiel len na dajakú kontrolu, ale v mene hlavného predstaveného ďakovať a povzbudzovať. Všetci, ktorí sme s ním boli osobne, sme to aj vnímali.

Don Tadeusz, aj my ďakujeme. Za don Bosca, aj za Vás. Bohu vďaka za takého predstaveného. Modlíme sa o dary Duch Sv., aby ste aj naďalej vládali byť pre ľudí okolo takým živým znakom Božej lásky.

Don Rozmus stihol nazrieť aj do Kaťáku.

Draft z Dubnice do Turína

V stredu 8.8. sa pár minút po ôsmej rozlúčil s dubnickou saleziánskou komunitou jej doterajší vikár don Peter Štellmach.

Predstavení ho poverili vyučovaním predmetov z morálnej teológie na saleziánskej univerzite Instituto Internazionale Crocetta v talianskom Turíne.

Celá dubnická saleziánska rodina (deti, mladí, starší atď…) k tomu  hovorili zhruba toto:

„Štelko, je nám ľúto, že odchádzaš. Vďaka Ti za všetko… Z druhej strany, je fajn, že medzi nami v Dubnici porástol človek, ktorý teraz môže obohacovať ďalšie generácie študentov v Turíne. Bohu vďaka za Teba. Modlíme sa, nech Ťa Dobrý Boh na príhovor Dubnickej Panny Márie požehnáva aj na novom pôsobisku.“

pp

Nový direktor má byť pre Dubnicu živým donom Boscom

V sobotu 1. júla pri večernej sv. omši bol provinciálom Saleziánov dona Bosca, don Jozefom Ižoldom, uvedený do úradu nový direktor don Pavol Piatrov. Počas homílie otec provinciál poukázal na niektoré typické črty direktora, ktorý má v rehoľnej komunite „zastupovať Krista“ a „byť živým donom Boscom v Dubnici nad Váhom“.

Direktor zastupuje Krista, ktorý zjednocuje svojich v službe Otcovi. Je v centre komunity, brat medzi bratmi, ktorí uznávajú jeho zodpovednosť a autoritu. Jeho prvoradou úlohou je animovať komunitu, aby žila verne podľa Stanov a rástla v jednote. Koordinuje úsilie všetkých, pričom má na zreteli práva, povinnosti a schopnosti každého. Je priamo zodpovedný aj za každého spolubrata. Pomáha mu realizovať jeho osobné povolanie apodporuje ho v práci, ktorá mu je zverená. Stará sa aj o mladých a spolupracujúcich, aby rástli v spoluzodpovednosti za spoločné poslanie. V reči, v častom kontakte a v primeraných rozhodnutiach je otcom, učiteľom a duchovným vodcom“ (Stanovy SDB, č.55).

Po homílii nasledoval samotný obrad uvedenia do úradu, ktorý pozostával z prečítania menovacieho dekrétu hlavného predstaveného don Ángela Fernándeza Artimeho z apríla 2017, z nicejsko-carihradského vyznania viery nového direktora pred oltárom a z podpísania úradného dokumentu.

Po sv. omši otec provinciál navštívil miestnu komunitu, kde v bratskej atmosfére spoločne oslávili nového direktora, ale tiež meniny Petrov, Pavla, čerstvý bakalársky titul Janka Drgoňa a 88. narodeniny don Kosmála.

Don Piatrov pochádza zo Zvolena a má 43 rokov. Saleziánom sa stal v roku 1994 a za kňaza bol vysvätený v roku 2002. Ako salezián pôsobil vo viacerých mestách na Slovensku, posledné tri roky bol ekonómom v komunite v Michalovciach. Prijmime ho s otvoreným srdcom a podporujme ho v jeho neľahkom úrade svojimi modlitbami.

Zároveň ďakujeme don Jozefovi Ragulovi za jeho trojročné pôsobenie v tomto úrade a prajeme mu veľa Božieho požehnania na novom mieste v neďalekej Novej Dubnici, kde bude direktorom a správcom farnosti.

Zloženie saleziánskej komunity a krátke životopisy spolubratov nájdete tu.

(don Peter Štellmach SDB)