Duchovná obnova pre mladých

V piatok, 24. januára, sa uskutočnila duchovná obnova pre mladých, ktorú viedol don Pavol Piatrov. Hlavnou témou bola meditácia nad Božím slovom z knihy proroka Daniela, Danielove videnia. (Dan 7,1-13) Pre tých, ktorý sa jej nemohli zúčastniť je uvedená v tomto článku.

Daniel sa ako chlapec dostal do babylonského otroctva okolo roku 606 pred Kristom. Bol veriaci, vzdelaný, vedel písať a čítať. Postupne sa dostal na pozíciu kráľovského poradcu. Aj napriek tomu, že žil v pohanskom prostredí, zachoval si svoju vieru a zvyklosti. Práve v tomto môže byť Daniel pre nás veľkým vzorom. Pre nás ktorý prežívame situácie nie veľmi naklonené k prežívaniu viery.

V úryvku zo svätého písma Daniel píše, že mal sen. „Videl som vo svojom nočnom videní…(Dan 7,2) Noc alebo večer je čas kedy je tma, človeka málo vecí vyrušuje, Boh sa vtedy ľahšie prihovára k ľuďom. Každý, kto chce počuť Boha si potrebuje nájsť čas aj miesto, kde ho nič iné nerozptyľuje.

„V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen…“(Dan 7,1) Určite sa pýtate, čo znamená tento sen pre kresťana v 21. storočí?

V Danielovej knihe sú štyri zvieratá, ktoré vychádzajú z mora (heb. sídlo zla, tam kde bývajú démoni) pod vplyvom vetra, ktorý duje zo štyroch svetových strán. Vietor je symbol, týkajúci sa všetkých ľudí v každom čase. Prvé tri zvery v Danielovom sne sú odlišné od štvrtej. Zvery predstavujú pôsobenie diabla vo svete. Diabol nie je schopný tvoriť, ale iba napodobňovať. On deštruuje to čo bolo stvorené pre dobro ľudí. Tieto zvery sú nepodareným pokusom zlého pripodobniť sa Bohu.

Prvé zviera má tvar leva s orlími krídlami. Lev a orol sú považované vo svojom prirodzenom prostredí za kráľov zvierat. V tomto zvierati sa spojili dva kráľovské majestáty. Je symbolom ambicióznej pýchy, ktorá sa vyvyšuje nad všetko na svete. Je obrazom pýchy, ktorá sa usídlila v ľudskom srdci. Predstavuje pýchu, ktorá je základom všetkých ďalších pádov človeka.

Druhé zviera je medveď, medveď je vo sv. písme symbolom hnevu, agresivity, neodpustenia. Hnev má silu, ktorý demoluje všetko okolo. V sne má medveď v papuli tri rebrá. Akoby práve hltal svoju korisť. Predstavuje človeka, ktorý sa kŕmi krivdou, hnevom, neodpustením… V úryvku sa píše: „Hore sa, žer veľa mäsa!“ (Dan 7,5) Aj keď má zviera plnú papuľu. Poukazuje na to, že hnev je nenásytný.

Tretie zviera vychádza z hlbín mora je okrídlený leopard so štyrmi hlavami. Leopard je rýchly. Krídla znamenajú možnosť premiestniť sa na akékoľvek miesto na svete. Teda toto zviera sa dokáže veľmi rýchlo premiestňovať. Krídla sú štyri, ktoré predstavujú štyri svetové strany. Sú symbolom niečoho, čo má prístup hocikde. Toto zviera je symbolom klamstiev, ideológií, osočovania a prekrúcania pravdy.

Štvrté zviera je veľmi silné, ničí všetko okolo seba. Spočíva v ňom veľká sila a moc. Okrem toho má desať rohov. Roh je symbolom sily a moci. Zviera predstavuje mliaždiace, najsilnejšie zlo. Symbolizuje strach. Strach je hlavným protivníkom Pána Boha. Je to niečo čo sa najviac prieči Bohu. Je to sila, ktorá sa protiví láske. Podľa apoštola Jána, ten ktorý sa bojí, nie je dokonalý v láske. Strach dokáže v človeku spôsobiť ďalšie iné zlá. Pyšní ľudia sa veľmi často boja, nechcú, aby zistil niekto, že oni niečo nedokážu. Toto zviera je beztvaré, nedokážeme ho opísať. Je presne ako strach, ten tiež veľakrát nevieme opísať, má mnoho podôb. Je to niečo ťaživé.

„Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté.“ (Dan 2,8) Úryvok predstavuje človeka, ktorý keď uvidí obrovskú moc strachu, snaží sa ju premôcť, postupne sa mu niečo podarí. Tri premôže, sedem zostane. Ak sa snažíme iba ľudskými silami prekonávať strach, zostane mi ešte sedem veľkých rohov. V biblickom ponímaní sedem znamená nekonečno. Teda strachu zostane ešte veľmi veľa. Túto beštiu dokáže premôcť len Ježiš.

Ďalej sa v úryvku dočítame (Dan 7,9-14). Starec dní zasadá na trónoch, to poukazuje na Najsvätejšiu trojicu. Odetý v bielom odeve. To symbolizuje božstvo. Vlasy má v podobe čistej vlny. Vlna mladého baránka symbolizuje Božieho Syna. Na jednom s tých trónov sedí Boží Syn. Okolo trónu je prítomná ohnivá rieka. Je symbolom Ducha Svätého. On je očisťujúcim ohňom lásky. Okolo trónu je veľa sluhov. Sluha je ten, ktorý je neustále k dispozícii poslúžiť. Je to obraz neba. Znamená to aj to, že Boh je blízky.

Daniel vo svojom sne vidí, že Boh nesúdi sám. Na súde týchto šeliem sa podieľajú všetci prítomný. Niektoré šelmy nezničí, iba obmedzí ich zlú moc. Boh napráva deformácie, ktoré diabol spravil. Pýchu premení na zdravé sebavedomie, hnev ohraničí len na spravodlivý hnev, požehná šírenie dobrých, šľachetných informácií. Štvrtú príšeru, strach, pohltí oheň. Je zničená. Napokon v tom všetkom prichádza Syn človeka ako víťaz. On je jediný, ktorý nad nimi môže zvíťaziť.

Typ pre Teba:

Je dôležité, aby som objavil pôsobenie týchto štyroch šeliem. Odhaliť ako sa vo mne prejavujú. Potom pochopiť, že ja nad nimi sám nedokážeme zvíťaziť. Dovoľ Ježišovi, aby ti pomohol v tomto boji. Aby ťa vyliečil od pýchy, hnevu, osočovania a strachu prostredníctvom sviatostí a sv. písma.

Podnety na zamyslenie:

Účinný liek proti pýche je vďačnosť. Kedy a v ktorých situáciách som vďačný?

Je niečo, niekto čo/kto vnáša do môjho života hnev? Riešim to s Bohom?

Ako sa mi darí vo svete informácií vyberať tie, ktoré sú krásne, napĺňajúce srdce radosťou? Ako sa ich snažím šíriť?

Z čoho mám strach?

Ku akej spolupráci ma Boh pozýva?

autor: Jaroslav Minárik

Výročná konferencia Saleziánov Spolupracovníkov ASC

Saleziánov Spolupracovníkov na Slovensku je vyše 1100 v 27 strediskách. Na Slovensku sú už 40 rokov. Konferencia začala slávením svätej omše, pri ktorej traja noví členovia zložili prísľub Saleziána Spolupracovníka: Eva Nikodémová, Eva Králova a Lubomír Král. Počet ASC v Dubnici je 52. Ostatní prítomní členovia združenia obnovili svoje prísľuby prežívať evanjeliový Projekt apoštolského života Združenia saleziánov spolupracovníkov. Miestny delegát saleziánskej rodiny, don Červeň, počas homílie povzbudil v „tancovaní okolo oltára“ = naplno žiť svoj apoštolát Saleziána Spolupracovníka.

Stretnutie pokračovalo v Kaťáku. V krátkosti sme zhodnotili rok 2019 a zástupca Provinciálnej Rady Stanislav Mihalovič nám predstavil nové heslo hlavného predstaveného don Artimeho na rok 2020 „Dobrí kresťania a čestní občania“. Potom sme diskutovali o súčasne vykonávaných apoštolátoch. Niekedy apoštolujeme v skrytosti či „v utajení“. Povzbudili sme sa k aktívnejšej účasti na mesačných duchovných obnovách.

Na záver sme sa už venovali voľnej diskusii v menších skupinkách a vzájomnému zdielaniu sa pri dobrom pohostení. Dovoľte mi aj touto cestou poďakovať sa všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do našej výročnej konferencie. Osobne ma teší, že odzneli „príjemné“ aj „nepríjemné“ slová. Iba objektívne a konštruktívne kritickým a vybalancovaným pohľadom na seba, a na svet okolo nás dokážeme ako združenie správne situáciu zhodnotiť a vedeni Svätou Trojicou, Pomocnicou a don Boscom ďalej pracovať a prinášať ovocie.

autor: Stanislav Farský, Koordinátor ASC, stredisko Dubnica nad Váhom.

IMOS 4

V nedeľu 12.1. už po štvrtýkrát prišli prvoprijímajúce deti na stretko. Témou boli prvé tri prikázania Desatora. Formou súťaží a filmu o Mojžišovi, ale aj hrami a vysvetľovaním sa animátori usilovali deti povzbudiť poznávať a milovať Boha, dôverovať mu a vážiť si Jeho meno, a tiež prichádzať v nedeľu na stretnutie s Ním. Ďakujeme.

autor: Vlado Plášek sdb

Vraj sa to nedá?

Hneď po Novom roku, 2.1. skoro ráno sme sa stretli na sv.omši o 6.00 a hneď po nej sme vyrazili na turistiku. Presne o 7.00 sme už kráčali od Prejty smerom k cieľu: Strážov, najvyšší vrchol Strážovských vrchov, 1213 m. Boli sme štyria: Mišo, Peťo, Šimon a ja. Vápeč, prvý zdolaný vrchol na trase nás odmenil krásnym výhľadom do šíreho okolia. Stádo asi 15 sŕn, ktoré sme vyplašili v lese, alebo krava, ktorá pred nami ušla naspäť do ohrady, boli stretnutia so živou prírodou na pochode. Vytúžená obedová zastávka v Zliechove nám dodala síl, hoci niektorí premýšľali nad myšlienkou ukončiť túru. Napokon o 16.15 pri krásnom západe Slnka sme dosiahli po 9 hodinách a 15 minútach cieľ, Strážov. Pri svetle čeloviek sme zišli do Zliechova, kde sme počkali pri kofole na odvoz do Dubnice. Vďaka Bohu že sa nám to podarilo.

autor: Vlado Plášek sdb

Novoročný futbalový turnaj

Posledný deň prázdnin, 7. januára, na futbalový turnaj prišlo 5 tímov. Chalani boli z Dubnice, Nemšovej a Trenčianských Teplíc. Začali sme registráciou o 9.00, vysvetlením pravidiel a potom samotný futbal 1×16 min. každý s každým.

Súťažilo sa o medaile a sladké odmeny. Popri futbale sa dal zahrať aj pingpong, kalčeto a biliárd. Tu je výsledková listina.

1. Horúce strely 10 b 40:8
2.Okoloidúci10 b33:3
3.FC Neviem6 b11:27
4.Pat a Mat1 b10:30
5.FC Nám sa nechce1 b9:35

Najlepším strelcom turnaja sa stal Lukáš Lacher s 19 strelenými gólmi.

autor: Vladimír Plášek sdb

Vtedy v piatok pred Vianocami…

S príchodom Vianoc sa všetko javí náhodnému nezávislému pozorovateľovi, akoby zahalené do akejsi „vianočnej atmosféry“. Tá sa prejavuje vysokou koncentráciou sladkých medovníkov na tanieroch, šálkami plnými teplého punču, v povetrí sa vlní zvuk známych
a medzi ľudmi sa upevňujú väzby z kategórie „radostné“. Takto by sme mohli popísať aj piatkový večer v Kaťáku, ktorého dátum pripadol na 20.12. 2019. O organizáciu sa postarali mladí animátori a pomáhali im pri tom šikovné animátorky zo strediska. Účastníci si mohli pochutnať na čerstvo vyrobených oplátkach, vafliach, perníkoch a punči. Pre športové typy bol pripravený Xbox s rôznymi hrami a pre milovníkov stolov boli pripravené, samozrejme, stolné hry. Atmosféru dotvárala vianočná výzdoba, svetlá a veselá hudba. Kto chcel, mohol si vyrobiť aj vlastný vianočný pozdrav. Popri ochutnávaní bol čas na rozhovory,
a tak na vytvorenie spoločenstva, kde okrem mladých nechýbali saleziáni a sestry saleziánky. Podľa slov organizátorov to nebol ich prvý a posledný piatkový večer. A tak sa môže nezávislý pozorovateľ tešiť na to, s čím ho títo mladí v budúcnosti prekvapia.

Autor: Marek Hudec

Mikuláš obdaroval deti

Aj tento rok zavítal do nášho strediska Mikuláš. Stalo sa tak v nedeľu 8.12. V ten istý deň v roku 1841 don Bosco stretol Bartolomea Garelliho a tak vzniklo prvé oratórium v Turíne.

Mikuláš deti pozdravil, oni mu zahrali malé divadlo, zaspievali a on ich obdaroval. Potom sa deti s Mikulášom odfotili a išli s rodičmi domov.

Ďakujeme rodine Farských a spolupracovníkom, ktorí túto milú akciu pomohli zorganizovať.

autor: Vlado Plášek sdb

Prvoprijimajúci veria! A čo ty?

Prvoprijímajúci mali v nedeľu 1.12. už tretie IMOS stretko. IMOS = Ide Mi O Svätosť. Toto nedeľné popoludnie sa nieslo v téme Verím. Animátori si pre deti pripravili zábavno vedomostný program v podobe kvízu a súťaží. Deti pretekali v dostihových pretekoch, preverili si svoje vedomosti v kvíze, vytvorili kreatívne scénky. Program zavŕšili animátorské súboje, ktoré mali poriadny detský fanklub :) Takto strávili prvú decembrovú nedeľu prvoprijímajúci s ich animátormi. Bohu vďaka.

🙂

autor: Filip Ondráš

Zas a znova MAXIstretko

6.12. sme sa stretli viacerí animátori u sestier. Načo? Pretože sme sa chceli dozvedieť nové informácie o akciách, ktoré budú tento mesiac. Toto stretnutie nie je len o akciách, ale aj o čase, ktorý spolu strávime. Nechýbali na začiatku ani hry pre krajšiu a veselšiu atmosféru.

Samozrejme, čo by to bol sviatok sv. Mikuláša bez Mikuláša? Mikuláš zavítal aj k nám a nebol sám, kto nás prišiel pozrieť. Vo dverách sa zjavil aj don Peter Magura, ktorého všetci s radosťou privítali.

Video o čom je takéto MAXIstretko nájdete tu.

Autor článku a fotiek: Veronika Jankechová

Pingpongový turnaj

Dňa 5.12. 2019 sa uskutočnil takzvaný nultý ročník pinpongu v Kaťáku. Na podujatí sa zúčastnilo veľa mladých, ktorí boli rozdelení na 2 kategórie: mladší (súťažiaci od 5. ročníka až po 9. ročník) a starší (súťažiaci od 1.ročníka na strednej škole až po don Cyrila). Hralo sa fér, poctivo a na vysokej úrovni. Všetci dúfajú že pinpongové turnaje v Kaťáku sa budú konať aj nadalej.

VÝSLEDKY MLADŠÍ :

1. BRUNO DZURENDA
2. DOMINIK BAGIN
3. MATEJ LIŠKA
4. KRISTIÁN ŽILKA
5. DUŠAN KOPAČKA
6. JURAJ KRÁTKI
7. JAKUB TURZA
8. ATEF GARIANI

VÝSLEDKY STARŠÍ  – CHALANI :   

1.  FILIP ONDRÁŠ
2. CYRIL GAJDOŠ
3. LUKÁŠ LACHER
4. VLADO PLÁŠEK
5. DOMINIK SIEKEL

VÝSLEDKY STARŠÍ  – DIEVČATÁ :

1. LAMIYA JALILOVA
2. BETKA ČEPELOVÁ
3. NIKA ŠKROVANOVÁ

autor: Filip Ondráš a Tomáš Benko