Pozvánka: Duchovné cvičenia pre ženy

Duchovná obnova pre mamičky

Milé mamičky, keďže vieme, že nie je vždy možné na dlhší čas odísť z rodiny na pár dní do ticha na duchovné cvičenia, ponúkame Vám inú formu v podobe dvojdňovej duchovnej obnovy.

Je možné využiť oba dni, alebo len jeden, s možnosťou ticha, stretnutia sa s Bohom, prednášky (o 9:15), adorácie, či s možnosťou pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

Je možné prísť skôr alebo zostať v tichu dlhšie po sv. omši.

Pre zabezpečenie ticha prosíme nevodiť so sebou deti, s výnimkou detí v kočíku.

Oslávili sme 90. narodeniny don Kosmála

Dnešný slnečný deň bol ako stvorený na posedenie s priateľmi. Naša farnosť mala však okrem počasia i ďalšie dva krásne dôvody na stretnutie. Don Jožko Kosmál oslavoval tento týždeň (2. júla) 90 rokov života a naši saleziáni si v tento rok pripomínajú 50 rokov pôsobenia v našom meste.

Životný optimizmus don Kosmála, jeho obetavá služba, osobný záujem o človeka a múdrosť srdca sú len niektoré zo vzácnych vlastností tohto výnimočného kňaza – saleziána. Vďačnosť zaňho sme vyjadrili predovšetkým počas slávenia svätej omše pri príležitosti jeho jubilea. Množstvo kňazov pri oltári len podčiarklo výnimočnosť dnešného dňa. V závere svätej omše sa don Kosmálovi prihovorili viacerí gratulanti, medzi inými i pán starosta jeho rodnej obce Kátlovce, no i zástupcovia zložiek saleziánskej rodiny.

Oslava na farskom dvore sa rovnako niesla vo veľkolepom štýle. Akoby sa celý svet zrazu premenil na veľký saleziánsky priestor – kňazi – saleziáni, pôsobiaci v minulosti v Dubnici, boli zrazu späť vo farskej záhrade, spolu s krásnymi spomienkami na čas strávený medzi nami. My sme si zase pripomenuli ich výnimočné dary – veď ako v každej rodine, i v tej saleziánskej má každý dačo „do seba“ – dačo výnimočné, čím obohacuje ľudí, s ktorými sa stretáva. Saleziánsky svet ponúka neskutočnú rôznorodosť pováh a nadaní, a práve táto rôznorodosť je jednou z pridaných hodnôt našej saleziánskej farnosti.

Farská záhrada sa rozozvučala nielen štrngotom príborov či pohárov nad bohato prestretými stolmi. Zneli rozhovory i smiech. Slávnostnosť chvíle, no i životný elán oslávenca, podčiarkla tiež živá hudba v podaní veselých pánov muzikantov. Víno a radosť tiekli potokom, guláš od saleziánov – spolupracovníkov a bravčovinka ako dar od rodákov z Kátloviec rozvoniavali široko-ďaleko. Stoly sa podlamovali pod sladkou ťarchou koláčov a don Kosmál, náš milý oslávenec, prijímal s vtipom drobné pozornosti od početných gratulantov.

Sme za Vás vďační, don Jožko Kosmál. Nech Vás Mária Pomocnica ochraňuje a vyprosí Vám ďalšie plodné a na ľudí bohaté roky života.

Peťa Babulíková

foto: Vladimír Siekel, Mária Badačová

Prišiel nový salezián Cyril Gajdoš sdb

Volám sa Cyril Gajdoš a teším sa na Vás v Dubnici. Narodil som sa v Leviciach a pochádzam z Čajkova. Doma som od malička miništroval a tak som sa stretol aj so saleziánmi, keď k nám jeden prišiel za farára. Bol som vtedy gymnazista a salezián Vojtech mi veľmi pomohol v problémoch mladosti.

Dubnica mi nie je celkom neznáma, hoci som už takmer dve desaťročia na východe Slovenska. Veď ako začínajúci salezián som pôsobil v Piešťanoch a pár krát som sa dostal aj k saleziánom do Dubnice. Už ako kňaz som zas bol v Žiline a tiež som cez Dubnicu často prechádzal, alebo sa tam aj zastavil. Zo záľub rád hrávam stolný tenis , čítam knihy a bicyklujem sa. Teším sa na pôsobenie u Vás a chcem sa Vám priznať, že sa už dlho za Vás modlím. Verím, že ma Pán bude u Vás požehnávať a navzájom si budeme pomáhať k spáse. Dubnická Panna Mária, oroduj za nás…

Privítajme Cyrila Gajdoša sdb s radosťou a láskou :)

Desať nových dobrovoľníkov prijalo misijný mandát na jeden rok

Prísľub, darovať rok svojho života v službe v saleziánskych misiách, zložilo v nedeľu 16. júna v Dubnici nad Váhom desať nových misijných dobrovoľníkov.

Vyslaniu predchádzala ročná príprava, ktorá bola venovaná predovšetkým témam o saleziánskej spiritualite, misijnom dobrovoľníctve, osobnom rozvoji či zdravotnej príprave. Počas slávnostnej sv. omše prijali títo mladí z rúk provinciála Jozefa Ižolda misijné kríže, ktoré symbolizujú prijatý mandát.

Tento rok na misiu vycestujú:

Monika Tomaštíková (Klin – Angola)
Dominika Šimonffyová (Dubnica nad Váhom – Angola)
Pavol Rehák (Bratislava – Keňa)
Mária Straková (Fričovce – Keňa)
Laura Mrocková (Bratislava – Tanzánia)
Kristína Ivančíková (Kaplná – Tanzánia)
Katarína Koristeková (Čechánky – Tanzánia)
Filip Bambúch (Považská Bystrica – Tanzánia)
Martina Ondrášová (Dubnica nad Váhom – Luník 9)
Petra Alaxinová (Bratislava – Luník 9)

Po sv. omši slávnosť pokračovala spoločným agapé v priestoroch saleziánskeho strediska.

Sprevádzajme ich modlitbou. Zároveň sa otvára možnosť prihlásiť sa ako misijný dobrovoľník na ďalší rok :) Prihlasovací formulár a viac info je na www.saleziani.sk/misie alebo www.savio.sk. Uzávierka prihlášok je 13. septembra 2019.

Informovala: Veronika Rendeková (www.saleziani.sk)

Prvoprijímajúce deti otvorili dvere svojho srdca

Sobota 18. mája bola pre 107 detí našej farnosti dlho očakávaným dňom. Prvýkrát prijali Eucharistiu na dvoch slávnostných sv. omšiach vo farskom Kostole sv. Jakuba.  Piati z nich boli prednedávnom  pokrstení.

Niekoľko dievčat, ktoré mali ešte v čerstvej pamäti svoje prvé sv. prijímanie, sa spolu s príbuznými pomodlilo desiatok ruženca  za prichádzajúcich prvoprijímajúcich.

Radosť  a spontánnosť detí sa naplno prejavila pri speve piesní s hudobným sprevádzaním  Márie Vavrovej a Michala Granáta.

Božie slovo o Ježišovi, ktorý klope na ľudské srdce,  vystihovalo najkrajšiu chvíľu v ich živote. Evanjelium o viniči a ratolestiach pripomínal aj strom v kostole. Po prvej sv. spovedi si naň každý mohol zavesiť srdce so svojím menom.

Na konci rodičia aj  deti  poďakovali  pánovi  farárovi  Mariánovi Bielikovi  SDB za nedeľné katechézy  a sprevádzanie počas roka. Vďaka patrila aj všetkým saleziánom a  saleziánkam, ktorí spolu s animátormi pripravovali mesačné stretnutia pre deti aj rodičov. V neposlednom rade deti priniesli kvietky vďaky svojim katechétkam za dlhodobú prípravu  v škole.

Deti  vo veľkom počte prišli aj v nedeľu. S chuťou si po sv. omši zaspievali svoju obľúbenú hymnu – Ježiš si tu medzi nami. Odvážnejší  povedali aj svoje krátke svedectvo o prvom sv. prijímaní. Nasledujúcu nedeľu mnohí priniesli nakreslený obrázok ako Ježiš klope na ich srdce. A oni mu otvorili.

Počas celej prípravy sa deti zapájali  do liturgie  čítaním prosieb, nosením obetných darov  a chlapci najmä miništrovaním.

autor: Stanislava Prítrská

Slávili sme deň farnosti

Pri príležitosi sviatku Panny Márie Pomocnice sa i tento rok konal trafičný deň farnosti. V nedeľu 26. mája tak priestory farskej záhrady zaplnili všetci tí, ktorí prišli sláviť tento významný sviatok.

Ako už býva zvykom, v prvej časti popoludnia sa predviedli účinkujúci. Zbor 100 a 1 ovečka, deti z Materskej školy sv. Dominika Savia, či zo SCVČ Laura.

Po pestrom programe sa mohli deti zúčastniť rôznych stanovíšť, za ktorých splnenie získali sladkú odmenu. O hladné žalúdky sa postaral Bobeho brat s jeho firmou, či koláče najrôznejších tvarov a príchutí, ktoré priniesli šikovné gazdinky.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto udalosti. Vďaka animátorom, saleziánskym spolupracovníkom, účinkujúcim a tým, ktorí ich pripravovali, Champion Clubu za zapožičanie skákacieho hradu, Bobeho bratovi a jeho firme za výborné občerstvenie, i všetkým, ktorí sa rozhodli prísť sláviť tento sviatok spoločne s nami.

Všetky fotografie nájdete na našej facebookovej stránke.

A beží sa ďalej (SAVIO RACE 2019)

Dominik Savio. Chlapec, ktorý dokázal, že už v mladom veku sa môžeme stať svätí… Avšak, ani jeho cesta ku svätosti nebola bez prekážok a námahy.

Pretekári, ktorí sa postavili túto sobotu na štart druhého ročníka SAVIO RACE, mali svoju cestu do cieľa taktiež takéhoto charakteru. Duševnú námahu však nahradila fyzická.

Ťahanie pneumatiky , preskakovanie a podliezanie lavíc či nosenie medicimbalu dalo zabrať malým i veľkým, chlapcom či dievčatám. Štartovalo sa v troch kategóriach rozdelených medzi chlapcov a dievčatá.

Rodičia a všetci, čo si chceli vyskúšať trať, boli zaradení do poslednej špeciálnej kategórie s hromadným štartom, ktorá nebola hodnotená. Dlžka trate bola približne 1 kilometer po hrboľatom trávnatom teréne za kostolom sv. Jána Bosca v Dubnici nad Váhom.

O priebeh akcie sa starali organizátori, na čele s don Paľom Piatrovom SDB, poskladaní z animátorov z dubnického saleziánskeho strediska Kaťák a dobrovoľníkov z tímu Champion Club, ktorí zabezpečili aj potrebný materiál na postavenie trate. Týmto im patrí veľká vďaka za pomoc, tiež všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii.

Viac fotografií tu:

Marek Hudec

foto: Mária Badačová

Výsledky:

1 Natálka Kramaríková 08:41
2 Rachel Repková 09:51
3 Katarína Bórová 09:53
4 Kristína Zelničková 10:02
5 Barbora Benková 10:02
6 Dominika Burianová 10:29
7 Alžbeta Husáriková 12:06
8 Lívia Nemcová 12:06
9 Sofia Gašparová 12:59
10 Nelka Remová 13:07
11 Katarína Babulíková 13:37

1 Nina Gančárová 06:46
2 Romana Bortelová 07:04
3 Sofia Liptáková 07:20
4 Lucia Hudoková 07:30
5 Paulína Bezecná 07:35
6 Laura Ondrejková 07:45
7 Karolína Bortelová 07:52
8 Natália Zubeková 08:11
9 Liliana Ritková 08:09
10 Karolína Sofia Bartošová 09:44
11 Vanesa Fabušová 09:54
12 Nela Fujašová 10:24
13 Karoliná Ema Rendeková 11:46
14 Laura Michálková 13:51
1 Jessica Štefancová 07:33
2 Nikola Škrovanová 07:44
3 Magdaléna Pavlačková 07:55
4 Klaudia Pavlačková 08:02
5 Timea Behulová 08:20
6 Ema Fujašová 09:40
1 Šimon Chudo 07:47
2 Dávid Ťazim 07:57
3 Taylor Tristian Heynes 08:15
4 Andrej Poruban 08:43
5 Skyelar Brooks Heynes 08:57
6 Tomáš Hudok 09:02
7 Andrej Svorik 09:11
8 Marko Bližnár 10:44
9 Boris Suchomel 12:19
10 Patrik Černík 13:44
11 Tomáš Kadlec 14:41
1 Jakub Repka 07:00
2 Martin špaček 07:17
3 Matej Liška 07:19
4 Filip Pavlík 07:23
5 Oskar Hudcovký 07:26
6 Tobiáš Chudo 07:27
7 Tomáš Kramarík 07:46
8 Filip Ťazim 08:16
9 Ján Benko 09:06
10 Marián Provazník 09:39
11 Tobias Pyšný 09:46
12 Peter Laca 10:00
1 Peter Burian 12:50
2 Marek Moško 14:34
3 Erik Švikura 16:36
4 Šimon Šeriš 19:13
5 Filip Gregor 20:06
6 Kristián Rendek nedokončil 

Predveľkonočné spovedanie

Horná Poruba 9. IV. utorok 1600 – 1730
Červený Kameň 10. IV. streda 1600 – 1730
Tuchyňa 10. IV. streda 1600 – 1700
Mikušovce 10. IV. streda 1000 -11301600 -1730
Pruské 11. IV. štvrtok 1000 -11451500 – 1700
Prejta 12. IV. piatok 1000 – 1100 1630 – 1730
Dubnica nad Váhom 13. IV. sobota 1000 – 1200 1500 – 1700
Nová Dubnica 14. IV. nedeľa 1430 – 1700
Košeca 15. IV. pondelok 1600 – 1800
Ladce 15. IV. pondelok 1600 – 1800
Ilava 16. IV. utorok 1000 –  1145 1700 – 1900

Dubnicu navštívil misionár z Keraly, India

Dubnický kostol dnes navštívil misionár z Indie, Fr. Joy Nedumparambil sdb, aby porozprával o situácii v Kerale v Indii. Sprevádzal ho don Štefan Kormančík sdb, delegát pre saleziánske misie. V príhovore objasnil situáciu v Kerale a kam putujú prostriedky zo Zbierky Tehlicka tento rok.