O Radosti evanjelia

V sobotu 10. februára sme medzi nami prijali vzácnu návštevu. Len pred niekoľkými dňami bol u nás hlavným celebrantom na slávnosti sv. Jána Bosca don Pavol Grach, salezián, ktorý momentálne pôsobí ako delegát pre saleziánsku rodinu. Po pár dňoch zavítal do Dubnice znova, no za iným účelom.

Postupne navštevuje saleziánske strediská, aby priblížil text pápežskej exhortácie Svätého Otca Františka „Evangelii gaudium“ – Radosť Evanjelia. Túto apoštolskú exhortáciu súčasný pápež napísal ako svoju prvú, ešte v roku 2013, a ako aj don Grach povedal, svojim duchom je veľmi blízka duchu a apoštolskému poslaniu saleziánov.

Don Pavol nám veľmi pútavou formou prerozprával odkaz tohto rozsiahleho pápežského dokumentu, ktorý by asi málokto z nás celý prečítal, s tým, že sa jedná o pozvanie každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Pozvanie do novej etapy evanjelizáce s dôrazom na plnosť radosti.

Po prednesení výkladu dokumentu prebehla diskusia s účastníkmi prezentácie, ktorá bola ukončená požehnaním dona Gracha, aby sa rozišli s týmto pocitom radosti, ale čo je veľmi dôležité, aby túto radosť bolo neprestajne cítiť z nás.

(Stanislav Farský)


Tu si môžete stiahnuť nahrávku celej prednášky.

 

Spoznajte aj vy „Radosť evanjelia“

V sobotu 10.2. o 16:00 bude v Katolíckom dome prednáška o dokumente pápeža Františka „Radosť evanjelia“ (2013). Tému predstaví don Pavol Grach SDB, člen provinciálnej rady a zodpovedný za saleziánsku rodinu na Slovensku, ktorý bol nedávno v Dubnici ako slávnostný kazateľ na vigíliu sviatku dona Bosca.

„Som presvedčený, že texty tejto exhortácie ešte stále málo (ak vôbec) poznáme a to je na našu duchovnú škodu. Don Bosco bol pozorný na hlas Ducha i na hlas pápeža a nerobil medzi nimi veľký rozdiel. Poznanie tohto dokumentu nám umožní nový duchovný nádych a podnieti reflexiu o našom duchovnom i apoštolskom živote.“ (don Grach)

Zo stretnutia by mohli vzísť podnety na uvažovanie i nadšenie, ktoré by
sa malo preniesť do saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom.

Aký bol Janko Bosco, keď mal 9 rokov?

Deti, ktoré sa práve v tomto veku chystajú na svoje prvé sv. prijímanie, to už vedia aj vďaka ich štvrtému nedeľnému popoludniu, ktoré sa nieslo v duchu osláv dona Bosca. Veď práve deň prvého svätého prijímania bol pre vychovávateľa dona Bosca „najdôležitejším v živote dieťaťa“.

Po úvodnej scénke o sne Janka Bosca z deviatich rokov nasledovali aktivity, pri ktorých deti vedené svojimi animátormi spoznávali rôzne epizódy z detstva dona Bosca. Mohli si pozrieť kúsok filmu z jeho života, pomodliť sa v taliančine, vyskúšať si kaukliarske kúsky spolu s malými akrobatmi či výrobu ovocného pohára so šľahačkou. Aj viacerí rodičia zostali so svojimi deťmi a so záujmom sledovali aktivity svojich detí alebo sa len tak rozprávali medzi sebou.

Na záver sa v scénke predstavila mamka Margita, ktorá pripravila Janka Bosca na jeho prvú sv. spoveď a prvé prijímanie. Pred zaspievaním pesničky k don Boscovi a záverečným požehnaním, dostali deti a ich rodičia ešte dve ponuky: stretnutie rodín v nedeľu 4.2. o 15:30 v Katolickom dome a Jarný prímestský tábor „Tajomstvo Kaťáku“ od 19. do 22. februára.

(Peter Štellmach SDB)


Nový dokumentárny film o blahorečení Titusa Zemana a fotky z dubnickej oslavy

Na prvý sviatok blahoslaveného Titusa Zemana vám prinášame dokumentárny film zo zákulisia príprav a priebehu slávnosti blahorečenia a tiež o príprave relikvií nášho mučeníka. Nechýbajú výpovede tvorcov relikviára a viacerých osôb, ktoré sa na príprave slávnosti podieľali. Dokumentárny film autorsky (scenár, réžia, strih) pripravil Róbert Chovanec z Don Bosco media.

(zdroj: www.saleziani.sk)


Svätá omša v Dubnici nad Váhom a uctenie si jeho relikvií:

Príďte si uctiť relikviu bl. Titusa Zemana

Dnes 4. januára si pripomíname narodenie dona Titusa Zemana a v pondelok 8. januára budeme môcť prvýkrát sláviť liturgickú spomienku blahoslaveného saleziána-mučeníka. Vo farskom kostole sv. Jakuba bude po večernej sv. omši možnosť osobne si uctiť relikviu svätca a v Katolíckom dome sa bude premietať dokumentárny film o jeho hrdinskom živote.
Vo Vajnoroch, v rodisku Titusa Zemana, bude v pondelok 8. januára večer o 17.30 sláviť svätú omšu Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, a spolu s ním aj provinciálny predstavený saleziánov don Jozef Ižold.

(Peter Štellmach SDB)

Silvestrovská noc ako sa patrí

Hudba, zábava, jedlo, súťaže, ohňostroj.  Aj takto vyzeral Silvester v Katolíckom dome.

31. decembra sa v Kaťáku uskutočnil tradičný Silvester pre rodiny a mladých. Po dobrej večeri boli pre hostí pripravené tanečné kolá, vystúpenia v podobe scénok, hre na akordeóne a tiež netradičného tanca. No nechýbali ani hry ako napríklad Limbo tanec a veľké Ubongo. Nový rok všetci privítali najprv v kostole, kde boli poďakovať za uplynulých 365 dní, ale potom aj ohňostrojom a šampanským, ktorým si pripili na rok 2018. No a potom sa už všetci iba zabávali až do rána.

„Silvester sa mi veľmi páčil. Hlavne z dôvodu, že som ho mohla stráviť s najbližšími priateľmi. Program bol výborný, najlepšia bola hra na akordeóne a scénky. Čas, ktorý ma ale najviac naplnil, bola adorácia v kostole. A potom sme sa s babami už len zabávali na parkete.“ (animátorka Katarína)

„Silvester bol úžasný, rodinný, veselý, ani chvíľku som sa nenudila. Scénky, ale aj súťaže a hudba boli veľmi dobré. Taktiež sa mi páčila výzdoba a vrelo odporúčam všetkým.“ (mamka Galina)

(Paulína Hírešová)


Viac fotografií nájdete na na FB stránke nášho strediska.

Liturgický a mládežnícky program počas vianočných prázdnin

Na stiahnutie: Farské zvesti Vianoce 2017.


Všetkých mladých pozývame začať prázdniny a sviatky kvalitnou duchovnou obnovou v sobotu o 10:00 v Kaťáku. A potom si vychutnáme spolu tieto akcie:

Kto dá prístrešie Svätej Rodine?

V Dubnici sú mnohé rodiny, ktoré pravidelne rok čo rok klopú na dvere svojich príbytkov, aby privítali Svätú rodinu a dali jej prístrešie aspoň na jednu noc.

Áno, je pracovný stres a zhon. Aj v rodinách treba čo-to dorobiť, darčeky sme ešte nezohnali, obchody plné ľudí, nie je kde zaparkovať auto. Realita? Naháňame sa a nevieme sa zastaviť. Preto sme sa v našich rodinách rozhodli modliť predvianočný deviatnik – deväťdňovú pobožnosť, ktorá sa koná už jubilejný 20. rok.

Cieľom deviatnika je:
– dať duchovnú náhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny, ktoré sa jej dostali a dostávajú
– preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej a našej Matke
– pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc vyprosovaním si milostí pre duchovný
zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách.

Na konci deviatnika zostane obraz po celý rok v rodine, u ktorej bol deviatnik posledný deň. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v predvianočnom zhone zasvätia 9 večerov modlitbe deviatnika a nezabúdajú na skutočný význam Adventu a Vianoc.

(Zuzana Čepelová)

 

Svetové stretnutie rodín začína v Dubnici

V nedeľu 10. decembra o 16:00 pozývame rodiny na spoločné stretnutie v Katolíckom dome. Je to ponuka na posilnenie vzájomných vzťahov medzi rodinami, ktoré sú pravidelne späté zo životom farnosti.

(Prípravný tím stretnutia v Dubnici nad Váhom)

Pozvanie sa však týka aj tých rodín, ktoré akoby „vzdialenejšie“ od farského spoločenstva, ale rovnako potrebujú posilu a povzbudenie pre plnenie veľkého poslania, ktoré im Boh zveril.
Bližšie informácie nájdete na oficiálnej stránke Svetového stretnutia rodín: www.ssr2018.sk.