Sviatok Pomocnice

V nedeľu, dňa 24.5. 2020, sa na farskej záhrade v Dubnici nad Váhom mala už tradične konať oslava Panny Márie, Pomocnice kresťanov, no tento rok to situácia ohľadom Covidu-19 zariadila inak.

Saleziánska rodina každoročne oslavuje sviatok Pomocnice vo veľkom štýle. Nikdy nechýba pohostenie, bohatý detský program, príjemné popoludnie no najmä sila spoločenstva, ktoré pri každom väčšom stretnutí dokáže celá saleziánska rodina vytvoriť.

V dnešný deň sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov síce poskromne, no za to vo veľkej dôvere v silu modlitby stretli viacerí, aby Bohu odovzdali svoje vďaky, prosby a úmysly spoločnou modlitbou ruženca.

Pokiaľ Márii túžite i vy odovzdať svoje radosti či starosti, neváhajte sa na ňu obrátiť s osobnou modlitbou, určite vypočuje každú vašu prosbu.

Liturgické slávenie Sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov sa z dnešného dňa presunulo na zajtra 25.5. 2020

Mária, Pomocnica kresťanov * oroduj za nás!

9. deň Deviatnika k Panne Márii Pomocnici kresťanov

23. MÁJA:    Quicumque tuum sanctum implorant auxilium
– všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc

Keď sa zverujeme Márii, ponárame sa do jej zverenia sa Bohu. Odovzdajme sa jej teda, aby naša odpoveď Bohu nadobudla mohutnosť a pevnosť, akú mala odpoveď Márie. Je jasné, že sa nezveruje Panne Márii kvôli tomu, aby sme skončili pri nej, ale aby sme pristáli, ako by sa to aj malo stať, v spoločenstve s Bohom.

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 26.27)

Ukončíme tento deviatnik a pripravíme sa obnoviť ako Saleziánska rodina naše zverenie sa Panne Márii Pomocnici. Prítomnosť Panny Márie ja pre našu identitu až tak veľmi ustanovujúca, že saleziánskou formu vyjadruje to, ako Ježiš zveril milovanému učeníkovi Jánovi svoju matku a jej zasa Jána. Ide o to „vziať si Máriu domov“, ako hovorieval don Egidio Viganó a ako je to pekne vyjadrené v 11. článku Charty charizmatickej identity saleziánskej rodiny pod veľa hovoriacim názvom „Doma s Máriou“:

Don Bosco sa už od detstva odvolával na Pannu Máriu ako na Učiteľku a Matku, pretože tak mu ju predstavila Postava v sne z deviatich rokov. Pri svojej prvej výchovnej skúsenosti, keď sa začlenil do činnosti miestnej cirkvi, zveril svoje dielo Panne Márii Potešiteľke: «chudobní a ohrození» chlapci v nej vycítili ochranu a útechu. Neskôr, keď v spoločenstve s univerzálnou Cirkvou prežíval definovanie mariánskej dogmy, im predložil Pannu Máriu Nepoškvrnenú a predstavil ju ako vychovávateľku lásky a účinnú podporovateľku ich ľudského i kresťanského rastu. Napokon, po tom, ako pri zakladaní a rozvíjaní svojho diela zakúsil, že «všetko urobila Mária», aj mimoriadnymi zásahmi, zasvätil rodiacu sa Kongregáciu Panne Márii s titulom Pomocnica kresťanov. Keď potom od Panny Márie dostal inšpiráciu založiť Inštitút dcér Márie Pomocnice, chcel, aby to bol «živý monument» jeho vďačnosti Pomocnici. Jej zveril aj saleziánskych spolupracovníkov, aby ich chránila, a aby v nej našli inšpiráciu pre apoštolské úsilie. Zriadil tiež Združenie ctiteľov Márie Pomocnice, späté s turínskou svätyňou, ako znak vďačnosti za materskú prítomnosť Božej Matky v celom jeho diele. Tento zvláštny vzťah k Panne Márii hlboko poznačil charizmatickú a duchovnú identitu rôznych skupín saleziánskej rodiny, ktoré vznikli počas 20. storočia… Mária sa považuje nielen za Matku Cirkvi a Pomocnicu kresťanov, ale aj za Matku celého ľudstva, takže spolupracujúci muži a ženy rôznych skupín saleziánskej rodiny, patriaci aj k iným náboženstvám, prechovávajú k nej úprimnú úctu. Takže sa právom môže tvrdiť, že saleziánska rodina je mariánskou rodinou.

Prítomnosť Márie predovšetkým zakúšame ako prítomnosť Matky a Učiteľky duchovnosti a apoštolského života. Každodenne zakusujeme dotyk jej rúk ako nás ona samotná sprevádza a ochraňuje: „Úcta k Panne Márii bola (spolu s úctou k eucharistickému Ježišovi a k pápežovi) jedným z troch druhov úcty, ktoré poznačili duchovný a apoštolský život dona Bosca. Celá saleziánska rodina je a cíti sa byť mariánskou rodinou, zrodenou vďaka materskej starostlivosti Nepoškvrnenej Pomocnice. Skutočne, všetky skupiny vyjadrujú toto presvedčenie vo svojich Stanovách. Naša spiritualita sa teda vyznačuje každodennou dôverou k Panne Márii. Dôvera je vzostupná dynamika: je to napĺňanie činu sebadarovania, aby sme veľkodušne odpovedali na poslanie, ktoré máme uskutočniť. Ale je to tiež dynamika zostupná: prijímať s dôverou a vďačnosťou pomoc tej, ktorá viedla dona Bosca a naďalej vedie duchovnú rodinu, ktorú on založil. (Charta charizmatickej identity saleziánskej rodiny, článok 37).

Osobný záväzok: S vierou sa pripravím na slávenie prijatia sviatostí zmierenia a Eucharistie a budem prosiť Máriu Pomocnicu o obnovenie našich rodín a našich apoštolských skupín k apoštolskému zápalu dona Bosca.

Úkon zverenia sa

Ó, Mária Pomocnica,

Tak, ako to robil náš otec don Bosco s chlapcami z oratória na Valdoccu

v časoch cholery,

aj my, vo svete zasiahnutom epidémiou koronavírusu,

chceme ako saleziánska rodina

vyjadriť naše synovské odovzdanie sa do tvojho srdca Matky.

Poteš chorých a ich rodiny.

Podopieraj lekárov a zdravotnícky personál.

Pomáhaj všetkým členom spoločnosti a tým, ktorí vládnu.

Ujmy sa všetkých, ktorí zomreli v dôsledku tejto epidémie.

Predovšetkým obnov v každom z nás,

v našich komunitách, v našich rodinách

vieru v tvojho Syna Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.

Slovami dona Bosca sa obraciame na teba:

Mária, Panna mocná,

veľká a slávna opora Cirkvi,

hrozná ako vojsko zoradené do boja.

Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta.

Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach,

zápasoch a ťažkostiach

a v hodine našej smrti nás prijmi

do večnej radosti. Amen.

Týždeň modlitby za duchovné povolania

Včera začal týždeň modlitieb za duchovné povolania. Chceme vás pozvať do intenzívnej modlitby na tento úmysel. Kto vníma, že Pán ho volá kráčať cestou zasväteného života alebo kňazstva, nech neváha a príde sa porozprávať so saleziánom alebo sestrou saleziánkou.

Posolstvo sv. otca Františka k 57. svetovému dňu modlitieb za povolania vyjadrujú 4 slová: námaha, odvaha, obeta a vďačnosť. Pozastavuje nad evanjeliovým príbehom o nepokojnej plavbe učeníkov po rozbúrenom Galilejskom jazere. Ich nočnú plavbu plnú strachov, obáv a pochybností prirovnáva k životnej púti každého z nás. Na tejto ceste nie sme sami.

„Povolanie sa nám podarí objaviť, keď sa naše srdce otvorí vďačnosti a dokáže zachytiť Boha, prechádzajúceho naším životom.“;

„Pán vie, že zásadné životné rozhodnutie vyžaduje odvahu. On pozná otázky, pochybnosti, ťažkosti, ktoré zmietajú loďkou nášho srdca, a preto nás ubezpečuje: ‚Nemaj strach, ja som s tebou! ‚“;

Každé povolanie obnáša úsilie. Keď sa z únavy alebo strachu začneme báť, Pán nás drží za ruku a dodá nám potrebnú odvahu, aby sme žili svoje povolanie s radosťou a nadšením.“

„Mária s vierou Bohu zverila svoje obavy a neistoty a odvážne odpovedala na jeho povolanie. Jej život sa tak stal trvalým Pánovým chválospevom.“


Celé posolstvo sv. otca:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200331poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-57-svetovemu-dni-modliteb-za-povolani

Futsal cup – U 15

V sobotu 15.2. sme boli na futbalovom halovom turnaji Futsal cup U15. Odchádzali sme ráno o 7:00 spred Kaťáku. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev, ktoré boli rozdelené do 2 skupín po 3 a 4. My sme mali v skupine Námestovo-Zubrohlava, domácich z Dolného Kubína a Oravské Hradby. Prvý zápas sme vyhrali hladko 6:3, druhý po napínavom dueli remízovali 3:3 a v treťom sme si napravili chuť a zvíťazili vysoko 19:0. Zo skupiny sme postúpili do semifinále kde sme po dramatickom boji zo Žilinou vyhrali 2:1. Prebojovali sme sa do finále, kde sme prehrali s Námestovom 4:1.Obsadili sme konečné 2.miesto.

Celkové poradie: 1. Námestovo, 2. Dubnica, 3. Námestovo-Zubrohlava, 4. Žilina, 5. Banská Bystrica, 6. Dolný Kubín, 7. Oravské hradby

Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený hráč nášho družstva Lukáš Púček s 15 . Cestou naspäť sme sa zastavili v Mcdonalde v Žiline, kde nám Vladko kúpil cheeseburger a hranolky. Nakoniec sme šťastlivo prišli domov. Vďaka Bohu za všetko.

Autor článku: Ján Jankech

Sviatok don Bosca

V piatok 31. 1. 2020, na sviatok zakladateľa saleziánskej rehole svätého Jána Bosca, sa v „novom kostole“ v Dubnici nad Váhom uskutočnila slávnostná svätá omša, na ktorej sa stretla nielen dubnická saleziánska rodina, ale i priatelia a sympatizanti z okolitých miest či dedín.

Slávnostným kazateľom bol Štefan Wallner, sdb, ktorý momentálne pôsobí v Novej Dubnici. V kázni sa s prítomnými podelil o pohľad pápežov na don Bosca a saleziánsku rodinu ako dôležitú súčasť tejto spoločnosti – vychovávateľov detí a mládeže.

Kázeň bola bohatá na mnoho zaujímavých myšlienok a postrehov. Otec Štefan nezabudol i zažartovať, že ďalšie pokračovanie jeho kázne môže o rok „naoplátku“ v Novej Dubnici doprednášať náš otec direktor.

Po sv. omši sa na nádvorí vďaka šikovným rukám mnohých obetavých žien ale i mužov uskutočnilo pohostenie a aj napriek nepriaznivému počasiu prítomných zahrial horúci punč či priateľský rozhovor.

Foto: sestra Lamiya, fma, a Katarína Bolčeková

Púť Mornese – Turín

Dubnica mala v dňoch 18.3 – 24.3. na púti do Mornese a Turína tiež svoje zastúpenie. Na púť s GPS, sa vybrali i dve dievčatá, ktoré sa boli modliť ( aj ) za svoje povolanie.

Katka a Maťka
Katka a Maťka

Púť do Mornese za spoznávaním svätej Márie Dominiky Mazzarellovej ( zakladateľky Dcér Márie Pomocnice) , jej rodiska, života a pôsobiska, a tak isto aj návšteva Turína a don Bosca ( zakladateľa Saleziánov) sa začala v skorých ranných hodinách. Autobus plný dievčat, saleziánok a jendého kňaza, vyrážal z Bratislavy o druhej hodine ráno a zamieril na smer: Padova, k sv. Antonovi Paduánskemu, patrónovi stratených vecí. Časový sklz donútil dievčatá pridať do kroku, aby mohli mať sv. omšu v kaplnke Baziliky sv. Antona , no nakoniec sa im podarilo všetko stihnúť a po malej zastávke v Padove, čakala dievčatá ešte dlhá cesta so Mornese.

kostol u sestier v Mornese


V Mornese strávili dievčatá následne celé tri dni. Sestra Gabika Baňasová sa postarala o prednášky pre dievčatá, ktoré sa zoznámili s celým životom Márie Dominiky Mazzarellovej (ďalej Main, alebo MDM).

Od politickej situácie do ktorej sa Main i don Bosco narodili, až po Mainine posledné chvíle života . Dievčatá navštívili rodný dom MDM , miesta, kde Main počas svojho života žila so svojou rodinou a tiež aj miesta, ktoré navštevovala a kde žila svoj ,,sen,,: pôsobila ako rehoľná sestra.

Viac o don Boscovi dievčatám povedal najmä don Peter Štellmach , s ktorým sa stretli v Turíne vo Valdoccu, mieste, kde don Bosco vybudoval základy saleziánskeho diela.

príjemné stretnutie so Štellkom

Dievčatá majú veľmi pekné zážitky. Z Mornese žiarila pokojná atmosféra a bolo cítiť, že Pán Boh bol prítomný na ich púti a žehnal ich ceste.

Veríme, že vďaka tejto púti vzniklo mnoho pekných priateľstiev a určite aj mnoho povolaní ! :)

Katarína Bolčeková

Don Bosco medzi prvoprijímajúcimi

V nedeľu 27. januára 2019 sa v Katolíckom dome stretla super partia detí, animátorov a bratov saleziánov, aby si spolu priblížili život don Bosca. Don Bosco je svätec, ktorý bol láskavý, ochotný, snaživý, vytrvalý a, samozrejme, žil pre mladých chlapcov. Učil ich práci a láske k Pánovi, spieval, hral a modlil sa s nimi. A kedže sa blíži jeho sviatok, nedeľné poobedie s prvoprijímajúcimi deťmi venovali práve jemu. Najprv si pozreli scénku, kde sa don Boscovi sníval sen, ako sa vlci menia na krotké baránky a kde dostáva svoje povolanie.

Potom nasledovala zábava. Na niekoľkých stanovištiach si mohli vyskúšať rôzne zážitky a situácie, v ktorých sa ocitol don Bosco. Napríklad: don Bosco bol známy svojimi kaukuliarskými vystúpeniami, a tak si deti vyskúšali chodenie
na chodúloch.

Taktiež sa učil robiť rôzne likéry a sladkosti, a preto si deti na ďalšom stanovišti mohli urobiť svoj vlastný ovocný pohár.

No a tiež sa mohli naučiť text po latinsky ako don Bosco, ktorý sa učil latinčinu. Nakoniec ešte jedno motto od don Bosca: „Skáčte, kričte, hrajte sa, robte čo chcete, len nehrešte.“ Program sa tak končil scénkou ako don Bosco prijíma sviatosť zmierenia a ide na prvé sväté prijímanie.

Dostal taktiež titul otec a učiteľ mládeže a myslím, že môže byť dobrým príkladom nám všetkým v kresťanskom živote, aby sme aj my dokázali ochotne slúžiť a pomáhať.

autor: Paulína Hírešová

Oslávili sme don Bosca

31. január je v saleziánskej rodine významným dňom. V tento deň oslavuje jej zakladateľ sv. Ján Bosco svoje nebeské narodeniny.

Oslavy začali už v predvečer sviatku don Bosca vo farskom kostole.

Slávnostná svätá omša sa konala v „novom“ kostole, kde sa zúčastnila celá saleziánska rodina. Hlavným celebrantom bol vikár provinciála don Peter Bučány SDB. Počas kázne Dubničanov povzbudil, aby nebrali Boha a svoje vzťahy s ľuďmi ako samozrejmosť, ale aby ich vnímali ako niečo jedinečné.

Po slávnostnej omši nasledovalo agapé na nádvorí kostola. O občerstvenie a punč sa postarali zložky saleziánskej rodiny.

Klára Kubištelová

Autor fotografií: Vladimír Siekel

Deviatnik k don Boscovi

Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok nášho zakladateľa dona Bosca. Pri tejto príležitosti vychádza deviatnik saleziána Františka Kuboviča, ktorý je zameraný na Heslo hlavného predstaveného.

Nech týchto deväť dní spoločnej modlitby nám všetkým pomôže vymodliť si od dona Bosca umenie svedčiť svojím životom o evanjeliu radosti a múdro vychovávať. Don Chavéz nám k tomu odporúča: „Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo.“

______________________________________________________________________________

9. deň – Zmysel pre Boha

30. január – do sviatku dona Bosca ostáva 1 deň

Zamyslenie:
Prežívame rok viery, pápež Benedikt XVI. pri jeho otvorení povedal: „V posledných desaťročiach sa rozmohlo akési duchovné „spustnutie“. Rozšírilo sa prázdno. Vychádzajúc však z tejto púšte, z tohto prázdna, môžeme nanovo objaviť radosť z viery, jej životnú nevyhnutnosť pre nás. Na púšti odkrývame hodnotu toho, čo je pre nás životodarné.“ Nebezpečenstvo straty viery či ocitnutia sa na púšti môže hroziť každému z nás. Ak však vieru budeme žiť a odovzdávať, ako to robila don Boscova mama, nemusíme sa obávať.

Don Bosco vďaka svojej mame bol už od detstva pripravený prežívať hlbokú vieru. Mama Margita bola pre Janka katechétkou: pripravila ho na sviatosť zmierenia a pokánia, na prvé sväté prijímanie, ale predovšetkým ho naučila vidieť Božiu prítomnosť v každodennom živote, v stvorenstve, v pekných i smutných udalostiach života.

Rok viery môžeme prežiť ako púť do púšte súčasného sveta, na ktorú si vezmeme iba to, čo je najzákladnejšie: nie palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat – tak ako povedal Ježiš svojim apoštolom, keď ich posielal do sveta, ale iba evanjelium a vieru Cirkvi, ktorých žiarivým vyjadrením sú dokumenty Druhého ekumenického vatikánskeho koncilu, Katechizmus Katolíckej cirkvi či katechizmus pre mladých Youcat.

Otázka:
Viem v bežnom živote rozoznať, kedy mi hovorí Boh?

Don Bosco:
Zvyknite sa pravidelne počas dňa modliť nejakú strelnú modlitbu k Pánovi alebo vášmu patrónovi.

Sväté písmo:
„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte… A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ (Kol 3,16-17)

Predsavzatie:
Počas dňa sa budem snažiť žiť v Božej prítomnosti, budem sa modliť strelné modlitby a prečítam si 10 minút niečo z Youcatu alebo Katechizmu katolíckej Cirkvi.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

8. deň – Každodenná práca

29. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 2 dni

Zamyslenie:
Žijeme v dobe, keď každý chce zarobiť čo najviac peňazí, no pritom chce čo najmenej pracovať. Je aj veľa ľudí, ktorí prácu nemajú a chceli by pracovať, no sú ja takí, ktorým sa nechce. Je bežné stretnúť dnes mladých, ktorí bývajú doma ako v hoteli, prídu domov najedia sa a prespia. Celý deň ich doma nevidno, rodičia im robia sluhov a nijako nepomáhajú pre dobré fungovanie domácnosti. Dnes už nie je ani nič zvláštne, ak niekto spí v sobotu, alebo v nedeľu do obeda, alebo aj dlhšie.
Don Bosco poučený skúsenosťou roľníckej práce v Becchi svojim chlapcom hovorieval: „Lenivý chlapec bude vždy somárom.“ „Kto si nenavykne pracovať v mladosti, bude viac-menej lenivý až do staroby.“ Na Valdoccu sa tvrdo bojovalo proti lenivosti a práca sa striedala s modlitbou, hrou a učením.

Prácou nielenže rozvíjame tento svet, ale rozvíjame aj samých seba, svoje dary a talenty. Práca mladého človeka je učenie, aj keď to znie čudne. Práve učením sa pripravuje na svoju budúcnosť do sveta práce, kde bude musieť prevziať zodpovednosť za zverené úlohy. Všetko, čo sa raz naučí, určite sa mu v živote zíde.

Otázka:
Ako vyzerá moja práca počas dňa?

Don Bosco:
Pracuj stále, ale vždy s láskavosťou sv. Františka Saleského a trpezlivosťou Jóba.

Sväté písmo:
„Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.“ (2 Sol 3, 10 – 13)

Predsavzatie:
Dnes sa budem snažiť prekonať lenivosť, pomôžem v domácnosti a zodpovedne sa na- učím veci do školy.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

7. deň – Ľudské práva

28. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 3 dni

Zamyslenie:
Boh stvoril človeka pre nebo. Don Bosco založil saleziánov preto, aby všetkých mladých viedli ku spáse. Keď ide o spásu našu alebo mladých, tak musíme brať do úvahy všetko. Dnes by sme nemohli pozrieť dieťaťu do očí, ak by sme neboli podporovateľmi jeho práv.

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ľudské práva patrí právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, právo prejavu, svedomia, vierovyznania, spolčovania, právo zhromažďovania a iné.

Preventívny systém a ľudské práva vzájomne pôsobia a obohacujú sa. V novom globalizovanom svete sa ľudské práva stávajú prostriedkom, ktorým možno prekonať úzke národné hranice a ciele a môžu pomôcť pri spájaní síl na konanie dobra vo svete.

Otázka:
Rešpektujem a obhajujem ľudské práva ľudí v mojom okolí?

Don Bosco:
Veľa robí ten, kto robí málo – ak robí to, čo má. Robí málo ten, kto robí veľa – ale ak nerobí to, čo má.

Sväté písmo:
„Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho! Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ja som Pán, váš Boh!“ (Lv 20, 33 – 34)

Predsavzatie:
Budem sa snažiť rešpektovať ostatných, počúvať ich a zastanem sa slabšieho alebo utláčaného.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

6. deň – Saleziánsky humanizmus

27. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 4 dni

Zamyslenie:
V úvode knihy Genezis sa píše: „Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ Všetko je stvorené na Boží obraz, na obraz Boha, ktorý v sebe ukrýva tajomstvo troch osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. Tento vzťah sa odráža v celom vesmíre, ale predovšetkým vo vzájomnom spoločenstve ľudí. Boh stvoril človeka a dal mu slobodu, schopnosť robiť dobro, milovať s rizikom, že to nemusí zvládnuť. A, žiaľ, nezvládol to… No Boh mu napriek tomu každý deň dáva šancu, aby našiel v sebe dobro, ktoré bolo do neho vložené.

Apoštolská rodina dona Bosca sa volá saleziánska, pretože je spätá so svätým Františkom Saleským. Jeho humanizmus neignoruje ľudskú slabosť, ale sa zakladá na neochvejnej dôvere vo vnútornú dobrotu človeka, pretože ho miluje Boh a Boh ho povoláva ku kresťanskej dokonalosti. Don Bosco oceňoval všetko pozitívne, čo je zakorenené do života ľudí, do stvorených vecí, do udalostí dejín.

Bol presvedčený, že každý má nejaké dary, ktoré treba objaviť, uznať a oceniť. Vždy a za akýchkoľvek podmienok sa spoliehal na prozreteľnosť Boha, ktorého prijímal a miloval ako Otca.

Otázka:
Verím v dobro človeka, aj keď je poznačený dedičným hriechom?

Don Bosco:
Človek je úbohý nástroj Božej prozreteľnosti. Je v Božích rukách a s jeho svätou pomocou robí to, čo sa páči Bohu.

Sväté písmo:
A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: „Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ On mu odvetil: „Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.“ (Lk 13, 6 – 9)

Predsavzatie:
Budem sa dnes snažiť pozerať na ľudí, ktorých stretnem, Božími očami. Budem si všímať na nich ich dary a prednosti, najmä na tých, ktorí sú mi nesympatickí.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

5. deň – Statočný občan, dobrý kresťan

26. január – do sviatku dona Bosca ostáva 5 dní

Zamyslenie:
Boh sa stal človekom, aby ho nielen vykúpil, ale v osobe Ježiša mu ukázal, aký má byť dokonalý človek. Ježiš žil ako každý jeden z nás a musel si plniť svoje povinnosti, pričom so sv. Jozefom do tridsiateho roku svojho života pracoval ako tesár. Zúčastňoval sa nielen náboženského, ale aj verejného života, ako o tom svedčí jeho návšteva na svadbe v Káne Galilejskej či platenie chrámovej dane. Boh chce, aby sme svet, ktorý stvoril a nám zveril, premieňali a posväcovali svojou prácou a snažili sa vniesť do spoločnosti vzťahy, ktoré sú inšpirované evanjeliovou láskou.

Don Bosco viac ráz vyslovil zámer vychovávať statočných občanov a dobrých kresťanov, aby tým naznačil všetko, čo mladí potrebujú na to, aby mohli naplno žiť ľudským a kresťanským životom: oblečenie, jedlo, bývanie, prácu, štúdium a voľný čas, radosť, priateľstvo, aktívnu vieru, Božiu milosť, cestu posväcovania, účasť na dianí v spoločnosti, začlenenie do spoločenstva Cirkvi.

Je aj našou úlohou dnes zasadzovať sa za to, aby ľudia boli citliví na otázky výchovy na poli politickom (prijímaním zákonov podporujúcich výchovu a mravnosť mládeže), spoločenskom (výchovou k ľudskejšiemu spolunažívaniu) a kultúrnom (premenou kultúry smrti na kul- túru života).

Otázka:
Ako sa staviam ku spoločnosti? Len na ňu nadávam, alebo sa snažím niečo zmeniť v mojom okolí?

Don Bosco:
Nechcem, aby moji synovia boli encyklopédie, nechcem aby moji stolári, kováči a krajčíri boli advokáti, a ani aby kníhtlačiari, viazači boli teológmi alebo filozofmi. O to menej túžim po tom, aby moji majstri a profesori študovali politické vedy ako keby sa mali stať ministrami. Mne stačí, keď každý bude vedieť to, čo sa ho týka.

Sväté písmo:
„Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?“ Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!“ A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.“ A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ I obdivovali ho.“ (Mk 12, 13 – 17).

Predsavzatie:
Dnes sa budem snažiť plniť si svoje občianske a pracovné povinnosti, pokúsim sa s niekým porozprávať o výchove. Svoje dnešné štúdium budem vnímať ako zodpovednú prípravu do života.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

4. deň – Výchova je vecou srdca

25. január – do sviatku dona Bosca ostáva 6 dní

Zamyslenie:
Vychovávať dnes nie je ľahké. Či chceme alebo nechceme, každý z nás je istým spôsobom vychovávateľom. Stretáme sa so spolužiakmi, s rôznymi ľuďmi a svojím štýlom života vplývame na ich životy a na okolie. Ako kresťania sa nechávame vychovávať Ježišovou láskou, ktorá nachádza svoj prameň v jeho srdci. Tým sa stávame pre tento svet svedkami, ktorí uverili a zároveň sú poslaní so zápalom zapaľovať a pozývať pre túto lásku aj druhých.

Don Bosco mal v sebe silné apoštolské nadšenie, ktoré ho pobádalo hľadať duše a slúžiť iba Bohu. Kvôli tomu zvolal k sebe rôznych ľudí; koordinoval a zlaďoval ich činnosti, rôznorodé dary, ba aj odlišné životné stavy a posvätné služby. Don Bosco mal oratoriánske srdce.

Bol to zápal, nadšenie, ochota dať k dispozícii všetky svoje zdroje, hľadanie nových foriem činnosti, schopnosť obstáť v skúškach, vôľa pozviechať sa po porážkach, pestovaný a šíriaci sa optimizmus.

Otázka:
Uvedomujem si, že svojím životom sa dotýkam života ostatných?

Don Bosco:
Chcete robiť dobrú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť svätú vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte mládež! Chcete robiť Božskú vec? Vychovávajte mládež!

Sväté písmo:
„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16 – 20)

Predsavzatie:
Pokúsim sa dnes nadšene prežívať svoje kresťanstvo a pôjdem načerpať silu na svätú omšu z Eucharistie.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

3. deň – Preventívny systém

24. január – do sviatku dona Bosca ostáva 7 dní

Zamyslenie:
Bohu záleží na spáse každého človeka. Celá Biblia rozpráva o tom, ako Boh hľadá a ustavične vychováva človeka. Práve preto poslal svoj Syna, aby nám v ňom ukázal cestu k pravde a k plnému životu. Boh stojí stále pri nás, aj vtedy keď sa vzdialime od neho a snaží sa nás priviesť k sebe, ako stratenú ovečku. Váži si našu slobodu, to či ho prijímame alebo odmietame. Odmietnutie prináša vždy bolesť, ale ako správny Vychovávateľ ju na nás dopustí, aby sme sa spamätali a vrátili sa k nemu.

Láska dona Bosca k mladým spočívala v tom, že sa zaujímal o celý ich život. Vnímal ich najnaliehavejšie potreby. Celé jeho srdce, jeho osoba, vôľa, čas, fyzická sila boli zamerané na ich dobro, aby sa mohli všestranne rozvíjať a spasiť si dušu.
Preventívny systém je skúsenosť a štýl života, cez ktoré sa dá žiť s Bohom. Je to umenie vnímať pôsobenie Boha v ľuďoch, ktorí sú v mojom okolí, najmä mladých, a robiť všetko pre to, aby sme sa raz všetci stretli v nebi.

Otázka:
Poznám tri piliere preventívneho systému dona Bosca: rozum, náboženstvo a láskavosť?

Don Bosco:
Čo tvorí piliere výchovného systému? Konkrétna láska k blížnym, bázeň pred Bohom, dôvera k spovedníkovi, sviatosť zmierenia, časté sväté prijímanie a denná svätá omša.

Sväté písmo:
„Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný, zhovievavý bývaš nad hriechmi ľudí, aby sa kajali. Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty? Ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol ty k existencii povolal? Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života, veď tvoj neporušiteľný duch je vo všetkom. Preto mierne karháš tých, čo poblúdia, napomínaš ich tým, keď im pripomínaš to, čím zhrešili, aby zanechali hriech a verili v teba, Pane.“ (Múd 11, 23 – 26; 12, 1 – 2)

Predsavzatie:
Pokúsim sa dnes niekoho blízkeho sprevádzať preventívnym systémom na jeho ceste k Bohu. Môže to byť dieťa zverené na stretku, súrodenec, spolužiak, kamarát…


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

2. deň – Pedagogika dobroty

23. január – do sviatku dona Bosca ostáva 8 dní

Zamyslenie:
Láskavosť je pravou láskou, lebo čerpá z Boha. Je láskou, ktorá sa prejavuje jednoduchosťou, srdečnosťou a vernosťou. Možno sa pýtame, či my máme túto Ježišovu láskavosť v dnešnej „kultúre smrti“, kde denne počúvame samé zlé správy. Ako sa staviame k týmto správam o nešťastí druhých? Sú nám ľahostajné, lebo sa nás netýkajú, alebo nás toto ľudské osobné nešťastie privádza k súcitu či modlitbe za týchto ľudí? Ježiš vedený Duchom Svätým kade chodil dobre robil, jeho srdce bolo citlivé na bolesť, utrpenie iných. Vždy zjavoval a žil lásku, dokonca aj v extrémnej bolesti na kríži.

Pre dona Bosca bola láskavosť prejavom Božej lásky a zároveň nástrojom na jej prebudenie v srdci mladých. On ich nemiloval všeobecnou láskou, ale jeho láska bola natoľko konkrétna, že vedela u druhých vzbudiť lásku, ktorá vzbudzuje túžbu po opätovaní.

Láskavosť je láska, ktorá prebúdza dôveru a otvára cestu dôvernosti a hlbokej komunikácii. Je to láska, ktorá sa šíri a vytvára klímu rodiny, kde je pekné a obohacujúce byť spolu.

Otázka:
V čo viac verím: v silu láskavosti alebo v silu kričaného slova?

Don Bosco:
Túžim po tom, aby si odteraz a navždy získaval srdcia bez rozprávania, a keď budeš rozprávať, tak nech je tvoja reč vždy ochutená láskavosťou. Pamätaj, že muchy sa nelapajú octom.

Sväté písmo:
„Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú.“ (Jak 3, 1-11)

Predsavzatie:
Pokúsim sa počas dňa byť láskavý, najmä v reči, a budem sa snažiť o také prejavy lásky voči blížnym, aby ju vnímali.


Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

______________________________________________________________________________

1. deň – Evanjelium radosti

22. január – do sviatku dona Bosca ostáva 9 dní

Zamyslenie:
V Ježišovi sa nám Boh zjavil, ako „Boh radosti“. Samotné evanjelium je „radostná zvesť“, ktorá začína blahoslavenstvami. Ježiš ich nielen ohlásil, ale aj žil, a tým nám ukázal ako nadobudnúť pravú radosť. Je to radosť, ktorú treba trpezlivo hľadať . Nachádza sa v poslušnosti voči Otcovi. Treba ju postupne nadobudnúť. Nedosiahneme ju hneď, bez dlhého a občas ťažkého boja, ale Ježiš pozná tajomstvo, ako zvíťaziť. Blahoslavenstvá, ktoré sú „opisom Ježišovej tváre“ sú mapou tejto cesty. Sú to značky, ktoré ukazujú cestu, ktorú Ježiš už prekonal.

Celý život dona Bosca je „evanjeliom radosti“. Nejde tu len o nejaký krátkodobý pominuteľný pocit zábavy a veselosti, ale o vnútornú silu, ktorá odolávala ťažkostiam života. Pre dona Bosca byť šťastným znamenalo umenie správne používať svet, nie uchmatnúť si ho pre seba, ale chrániť ho, rozvíjať ho a starať sa oň.

Radosť je spoločenstvo, kde sa premieňame na pokrm pre druhého. Nie je to len chvíľkový pocit, ale stávame sa stálym dobrom, v každom okamihu života. Jednoducho, sme darom pre druhých.

Otázka:
Mám radosť z toho že som kresťan, z toho, ako prežívam svoju vieru?

Don Bosco:
Nenazývajte radostný ten deň, ktorý zanechá vo vašom srdci výčitky svedomia, strach pred Božím pohľadom a súdom.

Sväté písmo:
„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4)

Predsavzatie:
Pokúsim sa trpezlivo počas celého dňa byť svedkom radosti tým, že budem mať dôveru vo víťazstvo dobra, budem oceňovať dobro v mojom okolí a nebudem bedákať nad životom.Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.


Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

Pozdrav z don Boscovho rodiska

Srdečne pozdravujem milovanú Dubnicu zo saleziánskej „svätej zeme“, kde som pred týždňom priletel po krásnej trojročnej skúsenosti medzi vami. Do lietadla som si mohol zobrať iba 20kg a príručnú batožinu (všetko za príplatok), ale to najvzácnejšie ste mi pribalili vy: vašu lásku (na nezaplatenie). Na takomto kvalitnom základe sa bude dobre stavať intelektuálna nadstavba v morálnej teológii. S pocitom pokornej vďačnosti vám všetkým posielam špeciálny pozdrav od don Bosca v deň jeho narodenín a z jeho rodiska neďaleko Turína…

Krstný list sv. Jána Bosca – narodený večer 16. augusta 1815 a pokrstený na druhý deň.

Don Bosco vo svojom životopise Pamäti orátoria svoje narodenie opisuje takto:  „Narodil som sa na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Bolo to roku 1815. Svetlo sveta som uzrel v Morialde, miestnej časti, patriacej do Castelnuovo d’Asti. Otec sa volal Francesco a matka Margherita Occhienová. Boli roľníci. Na chlieb i ţivot si zarábali poctivou prácou. Pretĺkali sa ako tak. Vyhýbali každému zbytočnému výdavku. Môj otec sa skoro sám staral prácou svojich rúk aj o svoju 70-ročnú matku, sužovanú neduhmi staroby, o nás tri deti. Najstarší bol Antonio z prvého manželstva. Druhý sa volal Giuseppe a najmladší som bol ja, Giovanni.“

Colle don Bosco – Bazilika postavená na mieste, kde stál don Boscov rodný domček.

Vnútro baziliky z lipového dreva a so sochou Zmŕtvychvstalého Krista.

Vzácna relikvia don Bosca nachádzajúca sa v spodnej časti baziliky presne na mieste, kde sa narodil.

Darček k don Boscovým 200. narodeninám – 16.8.2015.

Pred tromi rokmi, pri príležitosti don Boscových 200. narodenín, bol v Dubnici posvätený nový kostol, aby všetci, najmä mladí, zažili veľkonočnú radosť zo zmŕtvychvstania. Možno nie každý bude môcť prísť do Turína, ale všetkým prajem, aby túto rodinnú atmosféru radostnej svätosti zažili v saleziánskom diele v dubnickej farnosti.

(Štello SDB)