Sviatok Pomocnice

V nedeľu, dňa 24.5. 2020, sa na farskej záhrade v Dubnici nad Váhom mala už tradične konať oslava Panny Márie, Pomocnice kresťanov, no tento rok to situácia ohľadom Covidu-19 zariadila inak.

Saleziánska rodina každoročne oslavuje sviatok Pomocnice vo veľkom štýle. Nikdy nechýba pohostenie, bohatý detský program, príjemné popoludnie no najmä sila spoločenstva, ktoré pri každom väčšom stretnutí dokáže celá saleziánska rodina vytvoriť.

V dnešný deň sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov síce poskromne, no za to vo veľkej dôvere v silu modlitby stretli viacerí, aby Bohu odovzdali svoje vďaky, prosby a úmysly spoločnou modlitbou ruženca.

Pokiaľ Márii túžite i vy odovzdať svoje radosti či starosti, neváhajte sa na ňu obrátiť s osobnou modlitbou, určite vypočuje každú vašu prosbu.

Liturgické slávenie Sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov sa z dnešného dňa presunulo na zajtra 25.5. 2020

Mária, Pomocnica kresťanov * oroduj za nás!

Ide Mi O Svätosť 6

Šieste stretnutie s prvoprijímajúcimi sa uskutočnilo túto nedeľu na tému Desatoro Božích prikázaní, 4-10. Deti si zahrali peknú hru vybíjanú so štítom, pomocou pekných hier sa naučili prikázania druhej tabule zákona a na záver sa spolu pomodlili. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli.

Fotky aj z dievčenskej časti nájdete tu. :)

autor: Vladimír Plášek sdb

Kolednícke stretko

Aj tento rok sme boli koledovať s Dobrou Novinou. Keďže organizátor celej akcie, Erko- Združenie kresťanských spoločenstiev detí, poslal každému dobrovoľníkovi malý darček, rozhodli sme sa urobiť kolednícke stretko. Stretli sme sa v nedeľu 19. januára. Zahrali sme sa obľúbenú hru „Kukurica“, pozreli si fotky a odovzdali deťom malý darček- pekný misijný náramok. Bohu vďaka za deti aj za všetky rodiny, ktoré nás prijali a prispeli na projekty pre deti v Turkane.

autor: Vlado Plášek sdb

Spomienka na prímestský tábor „ILUSIA 2019“

Naša Cirkevná základná škola sv. Dominika Sávia v Dubnici nad Váhom v lete otvorila svoje brány, aby privítala 39 detí na prímestskom tábore, posledný júlový týždeň 2019. Obetavé a šikovné pani učiteľky a vychovávateľky s rodičmi pripravili zaujímavý program. Dôležité bolo, že samotní starší žiaci a žiačky školy sa podujali venovať deťom a prežili s nimi krásny týždeň.

V pondelok sa deti rozdelili do štyroch skupín a urobili si svoj plagát s názvom a pokrikom. Po výbornom obede sme išli na školský dvor a hrali sme sa rôzne hry. Dostali sme aj výborný vak s krojovým vzorom, ktorý určite bude milou spomienkou na tento tábor.

V utorok sme nastúpili do autobusov a išli sme do Bánoviec nad Bebravou, kde sme strávili deň na krásnom kúpalisku s termálnou vodou a pečúcim slnkom. To nás niektorých celkom pekne spálilo, lebo opaľovací krém nás nevydržal ochrániť celý deň. Keď sme sa vracali domov, tak prišla silná búrka, ale to sme už boli štastne v autobuse.

V stredu sme išli vlakom až do Liptovského Mikuláša, aby sme tam navštívili Ilúsiu, kde sme si urobili krásne fotografie, ale aj zažili veľa ilúsií a smiechu. Po zmrzline na námestí sme  sa autobusom previezli do Demänovskej doliny, kde sme sa zviezli na bobovej dráhe a iných atrakciách, ktoré tam boli. Znovu nás naháňala búrka, ale autobus nás zachránil a doviezol až ku vlakovej stanici. Cesta vlakom bola plná hier a zábavy.

Vo štvrtok sme sa hrali v škole rôzne súťaže a hry, no najviac sa všetkým páčila nocovačka, ktorá umožnila deťom stráviť v škole celú noc. V piatok sme chodili po meste a hľadali indície a poklady. S dobrou zmrzlinou sme sa tešili a oslavovali krásny tábor plný priateľstiev a veselosti. Aj záverečná sv. omša plná spevu a modlitby bola pekným vyvrcholením tábora. Vďaka všetkým zúčastneným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a priebehu tábora.

IMOS 4

V nedeľu 12.1. už po štvrtýkrát prišli prvoprijímajúce deti na stretko. Témou boli prvé tri prikázania Desatora. Formou súťaží a filmu o Mojžišovi, ale aj hrami a vysvetľovaním sa animátori usilovali deti povzbudiť poznávať a milovať Boha, dôverovať mu a vážiť si Jeho meno, a tiež prichádzať v nedeľu na stretnutie s Ním. Ďakujeme.

autor: Vlado Plášek sdb

Ohlasovali sme Dobrú Novinu :)

Aj tohto roku sa 26.12.2019 vydali naši koledníci ulicami Dubnice nad Váhom ohlasovať radostnú zvesť narodenia Ježiša. Deň začali rannou sv. omšou o 9:00. Po omši nasadli do áut, aby mohli túto novinu zvestovať aj deťom do Centra pre rodiny v Klobušiciach.

Potom sa rozdelili do dvoch skupín a pokračovali s koledovaním v dubnických rodinách. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré nabrali odvahu zúčastniť sa, rodinám, ktoré sa zapísali a aj všetkým dobrodincom.

Vyzbierali sme 1573,26 Eur, ktoré sme odoslali do Erka na podporu rozvojových projektov v Turkane, v Keni. Pán Boh zaplať!

autor: Janka Begánová

Silvester v Kaťáku

Tohtoročný Silvester bol naladený v súťažnom duchu. Na začiatok nám Saleziáni a Saleziánky zaspievali pieseň a potom sa už začali aktivity. Medzi rôzne súťaže patrili napr. súťaž navliekanie cestovín na špagetu, strieľanie z praku, stoličkový tanec a ubongo.

Medzi jednotlivými súťažami boli aj tanečné prestávky a každá prestávka mala svoju tému.

Po súťažiach sme si pustili video akcií z tohto roka a po ňom sme išli na adoráciu. Po adorácií sme si pred kostolom pustili ohňsotroj a popriali si šťastný nový rok.

Potom sme sa vrátili do Kaťáku a tancovali až do rána.

autori: Nika, Betka a Tomáš

Nedeľné popoludnie v centre pre deti a rodiny

V tretiu adventnú nedeľu 15.12. sme sa rozhodli spraviť radosť deťom z detského domova v  Klobušiciach. Vzali sme 2 autá, pár škatúľ s hrami a pomôckami, 12 animátorov a o 16:00 sme vyrazili. Po prvotnom „oťukaní“ medzi nami a deťmi sme spustili televízny program „Cestujeme s Máriou“, ktorý za sebou skrýval príbeh zvestovania a narodenia Ježiša. S deťmi sme navštívili Alžbetu a súťažne si zaspievali zopár kolied, oslávili Máriine zásnuby s Jozefom pretekmi v tom, kto zje najrýchlejšie horalku, prekonali sme náročnú cestu do Betlehema, keď sme s Máriou podliezali spadnutý strom na ceste – limbo tyč – a pomohli sme mudrcom od východu zorientovať sa na hviezdnej oblohe pomocou maxi Ubonga. Spoločne sme sa naučili tanec Ave Maria a nakoniec ako na každú správnu oslavu upiekli Ježiškovi tortu. Víťazmi sme sa napokon stali všetci po zvládnutí poslednej úlohy – obdarovať svojou tortou inú skupinu.  

Sr. Lamiya, FMA: „Je to dôležité, aby sme sa otvárali i takýmto možnostiam, ktoré nás posúvajú za hranice nášho strediska.“

Animátorka Janka: „Páčila sa mi ich detská radosť a úprimnosť.“

Animátor Filip: „Cítil som sa tam veľmi príjemne. Mal som radosť, že som mohol pobaviť deti a spraviť im pekný deň.“

Animátorka Aďa: „Po návšteve detského domova som sa utvrdila v tom, že to, čo študujem, ma naozaj baví a chcem to ďalej rozvíjať možno i v takomto smere. Pre mňa osobne veľmi obohacujúca skúsenosť.“

Vlado, SDB: „Som rád, že som mohol vytvoriť nové priateľstvá a stretnúť sa s deľmi a vychovávateľmi v detskom domove.“

Animátorka Mária: „Skvelé bolo, že deti v centre boli ako všetky ostatné deti a že aj my sme k nim pristupovali bez zbytočných nánosov „ľútosti“, a tak nám boli rovnocennými partnermi.“

O tom, že sa v Klobušiciach páčilo nám, svedčí aj fakt, že sme odhodlaní určite sa ešte medzi deti vrátiť počas roka. A či sa páčilo aj deťom, sa môžete presvedčiť sami na nasledujúcich fotkách.

Ďakujeme aj dobrým ľuďom, ktorí sa k nám pripojili zapojením sa do zbierky školských a športových potrieb pre deti.

autori: Mária Vavrová, Aďa Pilná

Mikuláš obdaroval deti

Aj tento rok zavítal do nášho strediska Mikuláš. Stalo sa tak v nedeľu 8.12. V ten istý deň v roku 1841 don Bosco stretol Bartolomea Garelliho a tak vzniklo prvé oratórium v Turíne.

Mikuláš deti pozdravil, oni mu zahrali malé divadlo, zaspievali a on ich obdaroval. Potom sa deti s Mikulášom odfotili a išli s rodičmi domov.

Ďakujeme rodine Farských a spolupracovníkom, ktorí túto milú akciu pomohli zorganizovať.

autor: Vlado Plášek sdb