Žiaci ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia vyhrali dekanátne kolo BO

V stredu 20.3.2019 sa v Ladcoch uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev z Ilavského dekanátu. Súťažilo sa v 5 kolách. Predmetom boli knihy: Evanjelium podľa Matúša, Prvá kniha Kráľov a kniha Rút. Konečné poradie bolo: 1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom, 2. Mikušovce, 3. Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica. Gratulujeme nášmu tímu zloženého z troch súťažiacich: Silvia Porubanová, Lucia Porubanová a Tobias Lacher. Budú nás reprezentovať 9. Apríla na diecéznom kole v Žiline.

Vzácna návšteva

V stredu 20. marca 2019 k nám na celodennú návštevu zavítal otec biskup Mons. Tomáš Galis spolu so svojim tajomníkom Ľubomírom Majtánom. Nešlo však o hocakú návštevu. Jej predmetom bola vizitácia.

Po príchode v doobedných hodinách a zvítaní sa program začal modlitbou v kostole sv. Jakuba. Nasledoval rozhovor otca biskupa so správcom farnosti don Mariánom Bielikom. Po rozhovore sa návšteva spolu so saleziánmi Mariánom Bielikom a Petrom Magurom presunula na Mestský úrad. Na stretnutí ich privítali zástupcovia primátora mesta Adrián Gazdík a Tomáš Truchlý spolu s prednostkou mestského úradu Silviou Kiačikovou.

Z mestského úradu smerovali kroky návštevy do nového kostola sv. Jána Bosca. O jedenástej hodine bola naplánovaná návšteva Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia. Okrem stretnutia s riaditeľkou školy Monikou Pastierikovou otec biskup navštívil každú triedu, kde si s každým žiakom i pedagógom podal ruku a venoval mu krížik na čelo.

Dalším bodom programu bol obed na farskom úrade. Po obede otec biskup šiel navštívit starých a chorých do domova pre seniorov Dubina.

Najprv absolvoval krátku návštevu v špecializovanom zariadení v Prejte kde sa porozprával so sociálnymi pracovníčkami – Helenou Budošovou a Ivanou Walekovou.

Potom zamieril do zariadenia pre seniorov v centre mesta, kde ho privítala riaditeľka Zuzana Kuricová.

Po krátkom rozhovore o živote klientov a o práci v zariadení navštívil otec biskup niektorých klientov zariadenia priamo v ich izbách. O tretej hodine sa pridal k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva, ktorá bola v kaplnke Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Potom sa krátko prihovoril prítomným seniorom a rozdal im sv. prijímanie. Záver návštevy v Dubine patril opätovne návštevám na izbách – tentoraz u imobilných klientov.

Ďalšou zastávkou otca biskupa bol dom našich FMA sestier a Centrum volného času Laura.


Tu ho privítali sestry saleziánky a hneď potom pozdravil deti s matkami, ktoré mali práve v tom čase Katechézy v rámci krúžku Dobrý pastier.

Všetkých srdečne pozdravil a požehnal im. Deti otcovi biskupovi predviedli rozprávkovú scénku s drakom, ktorú práve nacvičovali . Na záver ho sestry požiadali o zápis do knihy návštev.

Ďaľším cieľom otca biskupa bol Katolícky dom, kde ho sprevádzal don Piatrov. Otec biskup sa oboznámil s činnosťou Katolíckeho domu, pozdravil prítomných mladých, a dokonca si s nimi aj chvíľu zahral ping-pong. Po prehliadke Katolíckeho domu nasledovalo stretnutie na fare s miestnou radou VPK.

Po stretnutí bol už čas pre sv.omšu, po ktorej sa uskutočnilo neformálne stretnutie s veriacimi. Na úvod stretnutia otec biskup povedal pár slov našim birmovancom a potom odpovedal na otázky veriacich.

Na úplný záver sa s veriacimi srdečne rozlúčil – s každým si pri východe z kostola podal ruky.

Netradičná pozvánka pre rodičov

Dom charity sv. Gianny v Čadci a Komunita Cenacolo Vás pozývajú na tretie diskusné fórom o závislostiach. Téma stretnutia je: PRÍPRAVA A
ŽIVOT V KOMUNITE CENACOLO, živé svedectvá chlapcov, ktorí z tmy prešli do svetla.
Chceli by sme povzbudiť rodiny, rodičov, príbuzných, ktorí majú v rodine
závislého, aby prišli medzi nás, aby sa začalo diskutovať o tomto
probléme, ktorý spôsobuje toľko bolesti a utrpenia. Vždy je nádej.

Stretnutie sa uskutoční 20. marca 2019 v Kysuckej knižnici v Čadci o
17.00 h .

2% pre ZŠ s MŠ sv.Dominika Sávia

Darovaním 2% dane môžte podporiť prácu s deťmi a mládežou v našej škole.

Podklady pre Fyzické osoby :

1.Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

2.Vyhlásenie o poukázaní podielu – fyzická osoba

Kin-ball večer

To čo je za večer ?

My vám prezradíme.

15.3. bol pre mladých z nášho strediska naplánovaný športový večer. Lenže to nebol len taký obyčajný športový večer.

Fúkanie lopty

Pozvali sme nášho bývalého animátora Juraja Šimkoviča, aby viedol tento večer. Doniesol si v batohu takú malú nafukovačku (v tvare malej lopty) a pumpu. Keď ju nafúkal, už to nebola len malá lopta o veľkosti volejbalovej či futbalovej lopty. Nafúkla sa do poriadnej veľkosti. A o tejto lopte bol večer. Juraj nám poukazoval rôzne aktivity, ktoré sa s touto naozaj veľkou loptou dajú robiť. Vláčik, naháňačky, vyraďovačky a pod. V druhej časti sme sa už začali venovať Kin-ball-u.

Naháňačka

Čo je to teda Kin-ball?
Kin-ball je športová kolektívna hra, kde spolupráca je nevyhnutnou základnou podmienkou a zmyslom celej tejto hry. Označenie „kolektívna“ je v tejto hre úplne namieste, pretože súčasná a neustála spolupráca všetkých členov tímu je daná samotnými pravidlami hry. To je skutočnosť, s ktorou sa nestretávame v iných, zatiaľ ešte populárnejších športových hrách. Kin-ball je hra bez hviezd, sólistov a primadon, hra rovných šancí a príležitostí, ktorej však nechýba nič z toho, čo robí športové hry príťažlivé pre všetky generácie: zábavu, napätie, emocionálny náboj, rýchle zmeny herných situácií, otvorený výsledok, silný prvok súťaživosti.

Naháňačka
Spoločná fotka

Jurajovi veľmi pekne ďakujeme.

Autor článku: Veronika Jankechová
Foto:Juraj Šimkovič, Veronika Jankechová

Zdroj : http://www.kin-ball.sk/co-je-to


Animák: Kultúra a umenie výchovy

Ahojte, konečne fotky z Animáku. Animák bol o kultúre a umení výchovy. Stretli sme sa 8.-10.2. na chate v Slávnickom podhorí. Bolo 22 účastníkov, pomohli nám animátori Aďa a Jaro.

V piatok večer sme sa dozvedeli niečo o mladých a výchove v súčasnej kultúre a potom sme začali chystať jarný prímestský tábor.

V sobotu nám Peťo predstavil don Bosca a Danka Máriu D. Mazzarellovú. Vlado mal krátku duchovnú obnovu s aktivitou „čiara života“. Poobede sme sa prešli pešo do kostolíka v Pomínovci a potom nám Fany predstavila preventívny systém don Bosca. Mali sme aj zopár teambuildingových aktivít a stihli sme dokončiť aj prípravu tábora.

Prišli nás navštíviť animátori Filip a Granďo. V nedeľu sme rozprávali o tom kto je animátor a ako sa možno zapojiť do chodu strediska počas týždňa.

Zápisy – ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

ZŠ s MŠ sv.Dominika Savia informuje o možnosti zapísať Vaše dieťa do materskej školy alebo do prvého ročníka ZŠ. Pre viac informácií kliknite na príslušný odkaz :

Po záruke, ale stále túžiaci tvoriť spoločenstvo


Zabaviť sa, zaspomínať na staré časy, ale hlavne utužiť priateľstvá. Skupina desiatich animátorov vo „výslužbe“ zo stretka PO ZÁRUKE pod vedením Danky Oremovej FMA a Peťa Maguru SDB, zažili spoločne nezabudnuteľnú chatovačku v Slávnickom podhorí z piatka 8. marca na sobotu 9. marca.

„Viac budujme vzťahy a menej pracujme“ Asi takto by sa dala vyjadriť výzva, ktorú prijali pracujúci a vysokoškolský animátori počas tejto akcie. Navzájom vytvorili príjemnú rekreačnú atmosféru milých rozhovorov, stíšenia a zábavy.  

Piatkový večer odštartovali spoločnou svätou omšou, po nej nasledovala chutná večera „podeľ sa s tým, čo si priniesol“ a spoločenské hry, pri ktorých sa sypali neprekonateľné hlášky. Ku sklonku dňa odovzdali uplynulý týždeň a spoločné chvíle Pánovi v polnočnej adorácii. Niektorý sa ďalej zabávali, iný sa pobrali do ríše snov.

Sobotu privítali rannými chválami a nasledovali chutné saleziánske raňajky. Doobedu sa pozreli na výsledky synody o mladých a otvorene vyjadrili svoje názory ako vnímajú cirkev v dnešnej dobe. Dievčatá pripravili obed na taliansky spôsob a po ňom nasledovala spoločná fotka, ktorou sa ukončilo toto dielo, ktoré zostáva v srdciach zúčastnených.

Niektorých účastníkov sme sa opýtali čo najviac ocenili na tejto chatovačke:

„Dobrá partia, otvorený dialóg, pekný piatkový večer a súťaživosť pri spoločenských hrách“. (Peter Magura SDB)

„Som veľmi rada, že sa konala táto chatovačka. Smiech, spoločenské hry, jedlo, partia, … No lepší začiatok víkendu som si ani priať nemohla. Dúfam, že sa podobné stretnutia budú usporadúvať často. Treba udržiavať spoločenstvo“. (Veronika Jankechová)

„Mám veľmi pozitívny pohľad. Oceňujem, že to nebolo veľmi dlhé. Mali sme dostatok duchovného programu, voľného času a aj nejakú zmysluplnú konverzáciu. Dúfam, že si to čoskoro zopakujeme a snáď i v širšom zoskupení“. (Michal Granát)

„Bolo fajn, že sme sa konečne aj my starší dokázali stretnúť a užiť si. Tiež sa mi páčilo, že to nebolo len také zábavné, ale že tam bolo niečo z  duchovného a aj tá „beseda“. (Lukáš Rajec)

Za tieto neopísateľné chvíle patrí veľká vďaka Bohu a všetkým, ktorý sa odhodlali vytvoriť toto spoločenstvo.

Jaro Minárik

4.Deň: Amerika

Dnešný táborový deň bol posledný. Doobeda sme mali stopovačku po meste. Hľadali sme mapu a usilovali sa vyhnúť slepým uličkám aj sabotérom. Ako prvá našla cestu k cieľu skupinka zelených z Talianska. Potom nasledoval lov bizónov na lúke. Na obed sme sa všetci vrátili do Kaťáku. V rámci obednej siesty sme zahrali obľúbenú vybíjanú. Po obede sme hľadali zemiaky, ktoré naši animátori premenili na chutné hranolky. Sv. omšu sme mali spolu s táborom z Dolného Kubína, ktorí nás na chvíľu navštívili. Potom nasledovalo dlhoočakávané vyhodnotenie: 1. Veľká Británia, 2. Francúzsko, 3. Nemecko, 4. Taliansko. Posledná táborová zvolávačka a rozlúčili sme sa s deťmi. Nasledovalo ešte upratovanie, posedenie a zhodnotenie s animátormi. Vďaka Bohu za všetko.