Piatkový večer v štýle „Komisár Rasty“

Ahojte, už tento piatok môžete prísť prevetrať svoje telo, potrápiť hlavy a otestovať výšku adrenalínu v tele  Príďte spolu s komisárom Rastym vyriešiť kriminálny prípad a pomôcť tak bezbrannému mužovi nájsť jeho najväčší poklad!

Sledujte nás na našej fejsbúkovej stránke.

Príď spievať alebo hrať na piatkové mládežky!

Pozývame všetkých mladých od ôsmeho ročníka, ktorí majú chuť spievať alebo hrať na svojom hudobnom nástroji, aby prišli na nácvik každý piatok o 16:16 do Kaťáku. Našou túžbou je pravidelne (hudobne) animovať piatkovú mládežnícku sv. omšu o 18:00. Čakáme Ťa!

2% stopercentne deťom a mladým

Milý Darca,

v saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom pôsobia 4 organizácie, ktoré sa venujú výchove detí a mládeže. Váš dar im umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia priestorov.

Stiahnite si: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – editovateľné


DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

Kontakt: Peter Magura SDB / petermagura@gmail.com


LAURA – Združenie mladých 

Na stiahnutie: Vyhlásenie / Infolist

Kontakt: Elena Holá FMA / laura.dubnica@gmail.com


SKAUTI – 52. zbor sv. Juraja

Na stiahnutie: Vyhlásenie

Kontakt: Andrea Lalinská / facebooková stránka


ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Na stiahnutie: Vyhlásenie. Viac informácii nájdete na webstránke školy.

Kontakt: Monika Pastieriková / zssds@stonline.sk


Naša žilinská diecéza oslavuje 10 rokov

Žilinskú diecézu zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 14. februára 2008. Prvým žilinským biskupom sa stal Mons. Tomáš Galis, dovtedajší pomocný biskup z Banskej Bystrice. Žilinská diecéza vznikla z deviatich dekanátov z diecézy Nitra (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Varín, Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Púchov, Ilava) a jedného z Banskobystrickej diecézy (Martin). V roku 2018 pribudol dekanát Turzovka (odčlenením z čadčianskeho dekanátu). V súčasnosti má Žilinská diecéza 111 farností, v ktorej pracuje 259 kňazov (z toho 208 diecéznych a 51 rehoľných).

„Úprimne verím tomu, že najväčším bohatstvom Žilinskej diecézy sú práve ľudia a ich viera. Áno, často sa hovorí, že viera našich ľudí je tradičná, ale spoznal som, že zdravá tradícia má veľkú hodnotu, lebo odkazuje na naše korene. Za tradíciu sa nemáme hanbiť, ale očisťovať ju a zveľaďovať, aby sme posilňovali základný fundament, na ktorom môžu stavať jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, celé obce a mestá, ba celý národ.“ (otec biskup Tomáš Galis)

V piatok 9. februára počas koncertu Žilinského miešaného zboru otec biskup Tomáš Galis ocenil deväť žien a mužov diecéznym vyznamenaním Strieborný kríž za zásluhy o rozvoj Žilinskej diecézy a spolu s apoštolským nunciom Giacomom Guidom Ottonellom odovzdali pápežské záslužné vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice štyrom laureátom a trom kňazom titul kaplán Jeho Svätosti. V sobotu 10. februára sa stretli kňazi Žilinskej diecézy na spoločnej rekolekcii, aby ďakovali za desať rokov života ich diecézneho spoločenstva. Okrem domácich sa bohoslužby zúčastnili aj viacerí biskupi z Rakúska, Poľska a Čiech. Prítomným sa prihovoril pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko, ktorý okrem iného povedal: „Jubileum 10. výročia má v sebe rozmer vďačnosti za minulosť, rozmer, ktorý hovorí o kajúcnosti v prítomnosti, aby sa v budúcnosti to, čo sa v minulosti nie celkom podarilo, mohlo uskutočniť. V erbe Žilinskej diecézy je toto všetko prítomné.“

Základom erbu Žilinskej diecézy je dvojkríž z erbu Nitrianskej diecézy. Pravdepodobne ide o upravený symbol z uhorského panovníckeho erbu. Tento kríž pripomína cyrilo-metodské obdobie diecézy. Do erbu Žilinskej diecézy bol vložený na pamiatku toho, že Žilinská diecéza vznikla odčlenením časti územia Nitrianskej diecézy. Svätci Cyril a Metod sú tiež patrónmi Žilinskej diecézy. Kríž však pripomína aj dvojkríž z mestského erbu Žiliny, na znak toho, že Žilina je sídelným mestom diecézneho biskupa. Božie oko v trojuholníku, v pravom hornom rohu štítu symbolizuje zasvätenie katedrály v Žiline Najsvätejšej Trojici. Mušľa v ľavom hornom rohu štítu pochádza z erbu pápeža Benedikta XVI., na pripomienku toho, že tento pápež v roku 2008 Žilinskú diecézu erigoval. Modrá farba štítu symbolizuje Preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorej je v Žilinskej diecéze preukazovaná veľká úcta, čoho dôkazom sú aj viaceré mariánske pútnické miesta. Použitím modrej farby je zabezpečenie odlíšenia erbu Žilinskej diecézy od erbu Nitrianskej diecézy a erbu mesta Žiliny. Mitra nad štítom pripomína, že ide o erb biskupstva.

(zdroj: www.dcza.sk)

Forty for you – denné inšpiratívne zamyslenia na pôst

Po úspešných piatich ročníkoch, prichádza Laura, združenie mladých opäť s projektom Forty for you. Znova ponúka denné zamyslenia nad evanjeliom, ktoré sú doplnené o inšpiratívne videá, obrázky a predsavzatia na každý deň. Tento rok projekt obohatia nové obrázky a bude dostupný aj cez mobilnú aplikáciu pre android a windows. Charakteristikou projektu je, že autormi zamyslení sú mladí ľudia, ktorí ostatným sprostredkúvajú ovocie Ducha Svätého a pomáhajú skvalitniť prípravu na veľkonočné sviatky.

„Po úspešných ročníkoch projektu a po mimoriadne vydarenom ročníku Projektu: Vianoce! chceme pokračovať s pôstnymi zamysleniami, pretože máme veľmi dobrú odozvu na naše úsilie a pridáva sa k nám stále viac a viac mladých ľudí. Spolu s dobrovoľníkmi, autormi, chceme byť evanjelizátormi vo veľkom virtuálnom svete a pomôcť ľuďom bližšie spoznávať Sväté písmo.“  s nadšením hovorí Monika Kočalková, spolukoordinátorka projektu.

Projekt začína na popolcovú stredu  14. februára a okrem Facebooku sa zamyslenia dajú nájsť aj na webovej stránke Združenia Laura a tiež si ju môžete stiahnuť ako aplikáciu do vášho mobilu. Projekt potrvá až do Veľkonočného pondelka, 28. marca.

(autorka: Martina Mäsiarová, prevzaté z www.laura-mladez.sk)

Viera do vrecka: Prečo sa mám postiť?

Pôstne obdobie sa nám niekedy môže javiť ako namáhavý a nie vždy úspešný boj so sebou samým. Prečo to vlastne robíme? O predsavzatiach, význame pôstu a osobnej skúsenosti s ním porozprávajú kňazi Marek Orko Vácha, Cyril Brázda OFM a Marián Gavenda.

Český kňaz, teológ, prírodovedec, pedagóg a známy spisovateľ Marek Orko Vácha prezradí, prečo je podľa neho pôstna doba jednou z najkrajších období v roku. Vysvetlí, prečo je dobré trénovať pevnú vôľu a poodhalí mystickú rovinu pôstu.

Jeden zo svahov pohoria Javorníky neďaleko Lysej pod Makytou ukrýva kamennú františkánsku pustovňu Premenenia Pána. Podľa vzoru svätého Františka z Assisi tu pustovníckym spôsobom života žijú traja bratia františkáni, medzi nimi kňaz br. Cyril Brázda OFM. V atmosfére ticha a skrytosti nám porozprával, ako vytrvať v modlitbovom zápase a tiež o tom, ako sa prostredníctvom pôstu môžeme stať príhovorcami a zvolávať na svet Božie požehnanie.

Niekoľko tipov ako si dobre zvoliť pôstne predsavzatie a vytrvať v ňom až do konca nám dal aj otec Marián Gavenda autor brožúrky z vydavateľstva Don Bosco s názvom Pôst neznamená len nejesť mäso.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.

(zdroj: www.saleziani.sk)

Karneval? Prečo nie!

Ako každý rok, aj tento musí mať svoj karneval. Začal sa slávnostným odpálením konfiet. Všetci sa roztancovali a bolo zábavné vidieť roztancované domino, Batmana, hippies, dokonca aj pavúka. Pokračovalo sa mnohými aktivitami: hádzanie loptičiek do kotla,triedenie fazule… Samozrejme  nechýbali ukazovacie tance, tradičná macarena či Il pulcino pio.  Nemôžeme zabudnúť ani na sladkú cukrovú vatu. Karneval vyvrcholil oceňovaním masiek. Bola to najťažšia úloha. Napokon sa podarilo vybrať. Vyhrala rodinna štyroch ročných období, postavička z Minecraftu, knihomolky a knihožrútky . Veľká vďaka všetkým a o rok sa vidíme zas!
(Alžbeta Čepelová)

„DA MIHI ANIMAS“ heslo nového slovenského biskupa-saleziána

Za prvého biskupa Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan bol v nedeľu 11. februára v Baku vysvätený slovenský salezián Vladimír Fekete (62). Bývalý provinciál slovenských saleziánov je na čele apoštolskej prefektúry od roku 2011. Je prvým slovenským saleziánom, ktorého pápež František povýšil do hodnosti biskupa.

„Týmto rozhodnutím si pápež želá, aby Cirkev v Azerbajdžane napredovala pod otcovským vedením biskupa,“ povedal v homílii arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Vatikánu pre vzťahy so štátmi, ktorý bol hlavným svätiteľom. O osobe nového biskupa doplnil: „Život Mons. Feketeho je dobrodružstvom viery. Keď objavil svoje duchovné povolanie na rodnom Slovensku, nemohol ho uskutočniť v slobode, preto svoje prvé roky kňazstva prežíval v utajení. Tento muž, teda, ktorý má byť dnes ordinovaný za biskupa, preukázal, že má veľkú odvahu a že ho vedie skutočný duch služby, ako pravého syna dona Bosca.“

Nový biskup Mons. Vladimír Fekete pozdravuje svoje cirkevné spoločenstvo v sprievode dvoch spolusvätiteľov (vľavo Mons. Hon Tai Fai, vpravo Mons. Zvolenský).

„Moje srdce, moje sily, môj čas a všetko čo som a mám, patrí vám, a bude to tak i naďalej. Mám nádej, že prijatím milosti novej služby budem pre vás ešte užitočnejší. Ďakujem vám za podporu a spoluprácu,“ vyznal Mons. Fekete svojim veriacim v Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej na záver bohoslužby.

Erb a heslo nového biskupa

Mons. Vladimír Fekete si vybral za svoje biskupské heslo prvú časť saleziánskeho hesla: Da mihi animas (Daj mi duše). Pripomína mu namáhanie sa pre Boha v práci na záchrane nesmrteľných duší. Jeho biskupský erb v sebe nesie spojené znaky Azerbajdžanu i Slovenska a tiež typickú Mariánsku úctu. Erb má v červenom štíte (červená je aj jednou z farieb vlajky Azerbajdžanu) nad ostrým modrým trojvrším, ktoré symbolizuje Slovensko, zlatú osemcípu hviezdu – prvok zo štátneho symbolu Azerbajdžanu. Strieborné ľalie po stranách sú symbolom Panny Márie, ku ktorej má nový biskup osobitnú úctu. Za štítom je zlatý latinský procesiový kríž, pod štítom na striebornej stuhe je heslo „DA MIHI ANIMAS“ (Daj mi duše). Zelený klobúk so šiestimi strapcami na šnúrach na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.

Nového saleziána biskupa pozdravil osobitným listom aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Jeho pozdravný list prečítali na záver bohoslužby.

(zdroj: www.saleziani.sk)

O Radosti evanjelia

V sobotu 10. februára sme medzi nami prijali vzácnu návštevu. Len pred niekoľkými dňami bol u nás hlavným celebrantom na slávnosti sv. Jána Bosca don Pavol Grach, salezián, ktorý momentálne pôsobí ako delegát pre saleziánsku rodinu. Po pár dňoch zavítal do Dubnice znova, no za iným účelom.

Postupne navštevuje saleziánske strediská, aby priblížil text pápežskej exhortácie Svätého Otca Františka „Evangelii gaudium“ – Radosť Evanjelia. Túto apoštolskú exhortáciu súčasný pápež napísal ako svoju prvú, ešte v roku 2013, a ako aj don Grach povedal, svojim duchom je veľmi blízka duchu a apoštolskému poslaniu saleziánov.

Don Pavol nám veľmi pútavou formou prerozprával odkaz tohto rozsiahleho pápežského dokumentu, ktorý by asi málokto z nás celý prečítal, s tým, že sa jedná o pozvanie každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Pozvanie do novej etapy evanjelizáce s dôrazom na plnosť radosti.

Po prednesení výkladu dokumentu prebehla diskusia s účastníkmi prezentácie, ktorá bola ukončená požehnaním dona Gracha, aby sa rozišli s týmto pocitom radosti, ale čo je veľmi dôležité, aby túto radosť bolo neprestajne cítiť z nás.

(Stanislav Farský)


Tu si môžete stiahnuť nahrávku celej prednášky.

 

Ples, na ktorom aj srdce zaplesalo

V sobotu 3. februára pred siedmou večer vznikla pred reštauráciou Lavanate šóra ako za komunistov na banány. Páni v oblekoch a dámy v spoločenských šatách však nečakali pred obchodom, ale na vstup do krásne vyzdobenej sály. Do nášho mesta dorazila plesová sezóna. A tých 180 ľudí prišlo na ples našej Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia.

Po absolvovaní povinnej jazdy v šatni boli príchodzí dôstojne „uvítaní do života“ uvítacím výborom. Ingrediencie uvítacieho ceremoniálu neprezradíme, súvisia ale s neďalekou moravskou obcou Vizovice.

Nasledovalo slávnostné otvorenie, tanečné kolá, predstavenie tanečnej skupiny, chutná večera, družné debaty, tombola, pečené prasiatko, živé zajace atď… Skrátka všetko, čo na dobrý ples patrí. Bolo naozaj veľmi dobre. Podrobnosti sa môžete dozvedieť od priamych účastníkov alebo z fotografií v našej fotogalérii. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, aj prípravnému výboru Rady školy, ktorý sa podieľal na príprave tohto vydareného podujatia.

(Paľo Piatrov SDB)