Liezť skoro až do neba

Miništranti našej farnosti dostali za odmenu v miništrantskej súťaži, ktorá prebiehala ešte v predošlom školskom roku,  netradičný darček – výlet na lezeckú stenu v Považskej Bystrici. V nedeľu 20. septembra sa tak pred Katolíckym domom stretlo priblizne 16 mladších a 6 starších miništrantov. Na výlete ich sprevádzali don Cyril, don Vlado, Bobe a prišli i traja rodičia chlapcov.   

Vydali sme sa autami do Považkej Bystrice a keď sme vstúpili do lezeckej haly, miništrantov zaplavil úžas a túžba prekonať strach, prekonať samých seba a vyliezť najvyššie, ako sa len dá. Na začiatku si chlapci vypočuli krátku katechézu, v ktorej bol výstup na vrchol prirovnaný k výstupu do neba. Povedali sme si, že tak ako bez pomoci a istenia starších animátorov nedokážeme vyliezť na lezeckú stenu, tak ani bez vzájomnej pomoci nedokážeme prísť do neba. Ako pri lezení je nevyhnutné poslúchať rady inštruktora, rovnako aj v živote potrebujeme počúvať rady rodičov. Keď prekonáme strach, môžeme v živote vidieť a zažiť úžasné veci. Po katechéze don Cyril všetkých požehnal – a išlo sa na vec. Približne sedem trás, od najľahšej až po skutočne náročnú, pripravili a zabezpečili skúsení inštruktori. Detská radosť, nadšenie a odvaha boli neopísateľné. Každý sa snažil dať do lezenia všetko tak, aby dosiahol vytúžený vrchol. 

Po viac ako 2 hodinách lezenia sme dostali záverečné požehnanie a vrátili sa domov. V deťoch bolo ešte stále vidieť veľké nadšenie. Verím, že tak, ako uspeli v lezení, dosiahnu raz i ten najkrajší cieľ – nebo. 

Link na kompletnú fotogalériu:

https://1drv.ms/u/s!AsP0YTkMmo4igp9PCZ0xTOlH_86BTw?e=5pdm4d

Otvorenie Kaťáku

V nedeľu 13.9.2020 sa o 15:00 na farskej záhrade zahájilo otvorenie Kaťáku a činností v ňom. Ochotní animátori a dobrovoľníci, veľa smiechu, tancu, hudby a hier na stanovištiach.

Ako prvé prišli zatancovať dievčatá z tanečného krúžku SCVČ Laura. Potom sme spoločne zaspievali hymnu s prímestského tábora. Don Bosco predstavil krúžky a stretká na tento rok, do ktorých sa môžu deti prihlásiť. No a potom už nič nebránilo tomu, aby sa začali súťaže a aktivity, ktoré si pripravili animátori pre deti. Medzi nimi boli napr. skákanie vo vreci, prekážková rambodráha, hokejbal, fúriky, tanečný workshop, chodúle, skákanie cez lano a mnoho ďalších.

Za odmenu si deti mohli vymeniť žetóny, ktoré zbierali na stanoviskách za sladkú maškrtu v podobe muffiny, alebo si tiež mohli zaskákať v nafukovacom hrade. Zabavili sa naozaj všetci od najmenších až po tých najstarších. A teraz sa už školský rok v Kaťáku môže začať. Na záver sme poďakovali Pánu Bohu krátkou modlitbou a požehnaním.

autor: Paula Hírešová

Pripomíname si prvé výročie smrti don Jozefa Kosmála

Don Jozef Kosmál prišiel do Dubnice nad Váhom 1. novembra 1995. Na začiatku učil štyri roky učňov náboženstvo. Dlhý čas viedol ako delegát saleziánov, spolupracovníkov.  Založil Združenie Márie Pomocnice –ADMA 14.februára 2015.

„Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré, čo mi dal, za to, že som sa stal saleziánom, že som sa stal kňazom, a že som mohol pracovať na spáse duší. Modlím sa za šťastný koniec môjho života. Vyprosujem pomoc svojim spolubratom, aby zachránili mnoho duší pre Božie Kráľovstvo,“ napísal Jožko  v svojom životopise.                                                              

My, jeho bývalí farníci spomíname na Jožka, ako na dobrého kňaza zapáleného pre saleziánske dielo, ktorému bol verný do posledného dňa svojho života. 

Nech ho dobrý Pán Boh odmení za všetko, čo pre nás Dubničanov urobil. Odpočinutie večné daj mu pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

Zuzana Čepelová

SCVČ Laura opäť otvorené pre deti

V stredu 9.9. 2020 o 15:00 sa ako každoročne konalo otvorenie nášho oratka Laura, spojené s prihlasovaním na krúžky a stretká. Rodinky s deťmi postupne prichádzali a mohli si užiť tento krásny čas.

Pre deti tu boli pripravené rôzne stanoviská, kde sa mohli zabaviť a za ich splnenie získať sladkú odmenu. Medzi úlohami bolo napríkald zhodiť čo najviac koliek pomocou lopty alebo obviazať „zraneného“.Bolo cítiť že poobedie si užívali tak deti, ako aj rodičia. Odštartovanie tohto roka je za nami a my sa už tešíme na všetky krúžky a stretká.

Druhé celoslovenské stretnutie členov ADMA.

 Združenie ADMA sa pod duchovným vedením don Pavla Gracha stretlo v Prešove. Zúčastnli sa na ňom aj delegátky- sestra Gabika Bauerová a Helenka Gabrišová .

Formačné stretnutie sa konalo prvý septembrový víkend za účasti členov zo všetkých stredísk na Slovensku.

 Jednou z tém bola- základ  spoločenstva je charizma dona Bosca. Podľa neho Mária pokračuje vo svojom poslaní Matky cirkvi a Pomocnice kresťanov. Je živo prítomná v dejinách cirkvi a sveta.

Zo slov Anky:

 Láska medzi Máriou a jej ctiteľmi je dar, ktorí členovia združenia majú dať do všetkých prostredí, kde sa nachádzajú.

Zuzky :

Vzťah k Márii nie je teda niečo osobitné, niečo navyše, ale niečo, čo nám  dáva plnosť kresťanského života.

Miroslava :

Pravá úcta nie je množstvom pobožností, ale svätosť, ktorú charakterizuje Láska.

ADMA formuje a napomáha laikom aby v duchu  Združenia vytvárali spoločenstvá. Nábožný život je krásny, šťastný a lásky hodný.

Zveruj, dôveruj, usmievaj sa ( don A.F. Artime )

Z. Čepelová

CYCLOCROSS 2020

V sobotu 3. októbra 2020 pre vás pripravili Saleziáni a celá Saleziánska rodina v Dubnici n/V  4. ročník pretekov v cyklokrose na ploche pri kostole sv. Jána Bosca (novom kostole). Chlapci a dievčatá budú súťažiť v troch vekových kategóriách.

Podmienky účasti:

  • ročník narodenia 2005 – 2012
  • bicykel v dobrom technickom stave
  • prilba
  • preukaz poistenca
  • vyplnený súhlas so spracovaním údajov (v online prihláške)

Pretek sa pôjde za každého počasia ako časovka jednotlivcov na vyznačenom okruhu, teda nie hromadný štart. Prihlásiť sa môžete on-line TU, najneskôr do 1. októbra. Podujatie má podporu dobrodincov, štartovné sa preto neplatí, ale ak by ste chceli prispieť akýmkoľvek spôsobom (vecné ceny, občerstvenie, finančný obnos, vaša pomoc pri podujatí a i.) tak nás to veľmi poteší. Kontaktné údaje nájdete v závere článku.

V deň súťaže, kedy bude prebiehať prezentácia, je potrebné preukázať sa kartičkou poistenca pre overenie veku, resp. pre prípad úrazu. Prezentácia súťažiacich (prevzatie štartovného čísla…) začína o 09:30. Pre každého súťažiaceho bude pripravené občerstvenie i pitný režim.

Tešíme sa na vašu účasť 3. októbra 2020 o 9.30 pri kostole sv. Jána Bosca v Dubnici n/V.

Kontaktná osoba

Vladimír Plášek SDB
+421 903 409 007
vladimir.plasek@gmail.com

Dubnická mariánska púť

Sobotný program púte začal Fatimským ruženecom o 17.00 hod.


Po ňom nasledovala slávnostná sv. omša na nádvorí kostola.

Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ katechetického úradu.


V kázni sa prihovoril veriacim na tému utrpenia a o tom ako ho zvládať a prijímať v živote. Ako vzor nám dal našu nebeskú matku Máriu.


Po sv. omši pokračovala púť procesiou k Mariánskemu stĺpu, kde sme sa po modlitbe Loretánskych litánií zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Nedeľnú slávnostnú sv.omšu o 10.00 celebroval náš nový direktor don Bohuš Levko.


V kázni rozobral rodokmeň Ježiša Krista spomínaný v evanjeliu. Vykreslil dejiny spásy ako dejin y Božieho milosrdenstva, kde Boh vie v svojom pláne spásy použiť aj hriešnych a nedokonalých ľudí.

Celé znenie kázní si môžte vypočuť v záznamoch sv.omší na našom Youtube kanále.

Večné sľuby v BB

S výročím SNP sa 29.8. 2020 začalo oslavovať v Banskej Bystrici aj úplne iné, nové výročie. V tento deň zložili večné sľuby v saleziánskom stredisku Salezko dve rehoľné sestry FMA. Monika Foltýnová a Danka Oremová svojimi podpismi na oltári spečatili ich odpovede na Božie volanie a stali sa tak navždy členkami sestier Panny Marie Pomocnice.

Slávnostným kazateľom na svätej omši bol don Peter Štellmach SDB a hlavným celebrantom bol provinciál saleziánov na Slovensku don Peter Timko. Početné zastúpenie na tejto slávnosti mali spolubratia a spolusestry, ale aj blízky , známi a rodina oboch sestier. Kostol bol tak zaplnený ľuďmi z rôznych kútov Slovenska, ktorí im prišli poblahoželať k ich životnému kroku.

Po omši nasledovalo agapé, kde sa mohol každý do sýtosti najesť a porozprávať.

Keďže sestra Danka pôsobí v Dubnici už siedmy rok, na tejto udalosti nechýbal hojný počet Dubničanov, kde veľkú časť tvorili mladí zo strediska, ktorí jej chceli osobne zagratulovať a odovzdať jej nejaký darček na pamiatku jej večných sľubov…

Viacej fotiek nájdete na tejto stránke: https://jurajbartos.pixieset.com/danielaeternalpromises/morephotos1/?fbclid=IwAR1UcPHfk7FSI3SUOb3YH1x7-vzpZksngd2NB9XyjWaWPoCpN3wk_6r0wYE

Autor článku: Marek Hudec, Fotky: Juraj Bartoš