Sv. Otec sa stretol s mladými… na Slovensku

Počas tohto neľahkého obdobia, keď svet bojuje s pandémiou koronavírusu, sa dátum: 12. až 15. september 2021 zapíše do histórie. Po osemnástich rokoch mohlo v týchto dňoch opäť Slovensko privítať Ježišovho zástupcu tu na Zemi. Áno, súčasný pápež František vkročil prvýkrát vo svojom pontifikáte na slovenskú zem a navštívil štyri mestá: Prešov, Bratislavu, Košice a Šaštín.

Jeho program začal už po prílete na bratislavské letisko, kde ho privítala pani prezidentka a ďalší viac či menej známi predstavitelia štátu, cirkví a spoločenstiev. Naše hlavné mesto sa stalo na najbližšie dni miestom na nocľah pre sv. otca. Túto česť mala  apoštolská nunciatúra , kde sa hneď po svojom príchode stretol s členmi Spoločnosti Ježišovej a predniesol príhovor na ekumenickom stretnutí.

Nasledujúci deň poctil svojou návštevou prezidentský palác, kde naňho čakali významné osobnosti politického a občianskeho života, ďalej dóm sv. Martina, v ktorom ho mohli stretnúť zasvätené osoby a rehoľníci a taktiež sa prihovoril židovskej komunite na Rybnom námestí.

To, že sa pápež František sa aj napriek svojmu pokročilému veku snaží byť aktívny v „budovaní mostov“ medzi ľuďmi, tak dokazoval hneď od začiatku svojej návštevy. V tomto duchu sv. Otec pokračoval aj v utorok 14.septembra, kde začal deň Božskou liturgiou sv. Jána Zlatoústeho v Prešove a po nej sa presunul do Košíc. Tam prišiel pozdraviť a prihovoriť sa rómskej komunite na sídlisko Luník IX, odkiaľ sa presunul na futbalový štadión TJ Lokomotíva Košice, kde ho očakávali mladí z celého Slovenska. Na tomto stretnutí nechýbali ani mladí z Dubnice nad Váhom. Traja saleziáni, dve sestry saleziánky a osemnásť mladých bola posádka troch áut, ktorí ráno o 5:15 vyrážala za účelom zažiť tento nezabudnuteľný moment.

Po viac ako trojhodinovej ceste sa nečakane museli zastaviť v Prešove, kde im cestu skrížil sám sv. Otec, ktorý práve prichádzal do Košíc. A tak sa vytvoril priestor na prestávku a stretnutia s ostatnými účastníkmi kolóny, ktorý povychádzali zo svojich áut, aby tak vyplnili čas čakania, kým sa cesta znova otvorí. Po príjazde na záchytné parkovisko Metra v Košiciach nasledovala cesta preplnenou MHD, ktorá bola v ten deň úplne zadarmo, ku saleziánskemu stredisku Kalvária. Tam o 10:00 bola naplánovaná sv. omša, kde sa stretla saleziánska mládež z celého Slovenska. Po nej Posilnení bagetou a potešení darčekovým vreckom s tématikou sv. otca sa odtiaľ už všetci presunuli k futbalovému štadiónu a cestou vytvorili dlhý zástup idúci ulicami Košíc. Pre vstup na areál bolo potrebné prejsť bezpečnostnou kontrolou, kde najskôr organizátori kontrolovali účastníkom vstupenky a následne policajti a vojaci pri detektoroch kovu zisťovali prítomnosť zakázaných predmetov. Po prechode kontrolou bolo potrebné sa začleniť do niektorého zo sektorov na státie alebo na sedenie a počkať na príchod sv. Otca. Od 12:00 bol pripravený sprievodný program, ktorému predchádzala sv. omša celebrovaná Mons. Dominikom Dukom, pražským arcibiskupom. Predstavili sa na ňom rôzne kapely, speváci a speváčky z odvetvia gospelovej hudby, medzi nimi sa nachádzali Dominika Gurbaľová, Katka Koščová, bubnová šou Batida, MaranaTha Prešov, ESPE, Martin Augustus Dvornický a ďalší… Medzi hudobnými vystúpeniami bol pripravený aj duchovný program so svedectvami ľudí, ktorý svedčili o tom, ako Boh zmenil ich život. Medzi nimi bola ja sestra saleziánka pôsobiaca v Dubnici, Lamiya Jalilová. Taktiež sa účastníci modlili korunku Božieho milosrdenstva a pripomenuli si blahoslavenú Annu Kolesárovú, ktorej život stvárnili scénickým tancom Slza radosti v réžií  Petra Weincillera.

Po sprievodnom programe čakanie na slnku tisícok mladých spríjemnil zbor sv. Cecílie s orchestrom, ktorý sprevádzal hudobne prípravu na príchod sv. Otca. O 16:45 zaznela hymna stretnutia „Zdvíhajme svet“, zložená špeciálne na túto udalosť. Bol to čas kedy mal prísť sv. Otec na štadión. Od tejto chvíle sa atmosféra v dave naplnila očakávaním. Bolo vidieť, ako si ľudia pripravujú mobily a fotoaparáty a pozerajú na všetky vchody štadióna, ktorými by mohol prísť papamobil. Keď prišla tá chvíľa, ozval sa veľký potlesk, ktorý doprevádzal pápeža Františka pri jeho priechode pomedzi ľudí. Vyzeral, akoby sa chcel s každým stretnúť, s každým si podať ruku, každého pozdraviť…

Po tomto príchode prišiel na rad dialóg s mladými. V ňom prišli mladí ľudia povedať pápežovi o svojom živote a položiť mu otázky, ktoré sú aktuálne pre túto dobu. Jeho odpovede a povzbudenia sa dotýkali na miestach, na ktorých to mladí práve potrebujú.

Po svedectvách sa program preniesol za svoj stredobod a sv. Otec sa za potlesku opäť po dlhom dni vrátil do Bratislavy. Do 20:00 ešte pokračoval program v podaní Simi Magušínovej a Lamačských chvál. To však už dubnickí mladí vyrážali na cestu domov….

Pár myšlienok pápeža Františka z Košíc adresovaných mladým:

Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia a cit; tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť. 

Nechodíme na spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do Otcovho objatia. A Otec nás dvíha v každej situácii, odpúšťa nám každý hriech. Počúvajte dobre toto: Boh vždy odpúšťa! Pochopili ste? Boh vždy odpúšťa!

 Nemôžeme objať samotný kríž; bolesť nikoho nespasí. To, čo premieňa bolesť, je láska. Kríž teda objímame spolu s Ježišom, nikdy nie sami! Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť.

Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. 

Autor: Marek Hudec

Svedectvo z komunity CENACOLO

Mariánska púť v Dubnici nad Váhom začala v piatok večer, 10. septembra, v Katolíckom dome svedectvami z komunity Cenacolo spolu so speváčkou Slávkou Tkáčovou a jej piesňami. Členovia tejto komunity predstavili prítomným divákom jej poslanie a vyrozprávali osobné príbehy a svedectvá.

Komunita Cenacolo vznikla v Taliansku v r. 1983. Založila ju rehoľná sestra Elvíra. Dôvodom k jej vytvoreniu bola potreba väčšieho záujmu a starostlivosti o ľudí, ktorí prepadli rôznym závislostiam, stratili zmysel života alebo ostali opustení. Komunita na Slovensku spadá pod taliansku komunitu. Na piatkový večer boli pozvaný jej štyria členovia. Pri postupnom predstavovaní jednotlivých príbehov, diváci mohli klásť otázky, ktoré im boli následne zodpovedané.

Sprievodným obohatením piatkového večera bola mladá talentovaná speváčka, Slávka Tkáčová. Slávka pochádza z Prešova, v roku 2016 vydala svoj prvý album s názvom „Je čas“. Odvtedy neprestáva komponovať hudobné piesne, ktoré prinášajú radosť a pokoj. Okrem hudobného vystúpenia, Slávka prispela aj svojimi vlastnými myšlienkami a postrehmi.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o kumunite Cenacolo:

www.cenacolo.sk

autor: Jaroslav Minárik

Príprava na sviatosť birmovania

Ponuka prípravy na sviatosť birmovania
farnosti Dubnica nad Váhom – 2021/2022


prihlasovanie

• pre 1.r. sš a vyššie
• cez osobné stretnutie birmovanca, birmovankyne na fare so saleziánom don Bohušom Levkom, farárom v týchto dňoch:

2- 3. 9. od 15:00 do 16:30

7- 9. 9. od 15:00 do 16:30

16-17. 9. od 15:00 do 16:30 alebo po dohode cez mail v iných časoch: levko@saleziani.sk


• je potrebné vyplniť prihlášku a doniesť ju čo najskôr najlepšie do 17.9.
o prihlásením sa birmovanci zaväzujú, že idú do prípravy so všetkým čo príprava zahŕňa


príprava zahŕňa

1. maxistretko 9.9. o 19:00 /stretneme sa pred Kaťákom
2. maxistretko 22.9. o 19:00 /stretneme sa pred Kaťákom
nedeľné sv. omše – odporúčame v kostole sv. Jakuba o 11:00 alebo v iných časoch a pozývame aj na mládežnícke sv. omše v piatky o 19:00 v kostole sv. Jakuba
• týždenné stretnutia v skupinách cca 1 hod. v jednom z dní ut, st, št /s rozdelením na 2. maxistretku
o bude nás sprevádzať kniha: Tweetuj s Bohom /zakúpiť si ju môžete u nás za 10€
o animátori stretiek robia týždennú prezenčku do zdieľanej tabuľky spolu s označením témy stretnutia, ktorú majú možnosť vidieť rodičia.
o Ak niekto nemôže prísť na stretnutie s vážnych dôvodov /nepatrí tu, že sa treba veľa učiť do školy … a podobné/ je potrebné sa vopred ospravedlniť animátorom skupiny. Kto stretnutie vynechá – plní úlohy súvisiace s danou témou.
raz do mesiaca špeciálna ponuka – ktorá bude poslaná na začiatku mesiaca mailom pre birmovancov aj rodičov. /napr. pomoc pri nejakej aktivite pre deti, pomoc starým ľuďom, účasť na krížovej ceste, ruženci, mládežníckej sv. omši, na piatkovom večery pre mladých v Kaťáku, …/
4x spoločné maxistretko v telocvični v Kaťáku /v tom týždni sa skupiny nestretávajú
2x birmovanecká sobota /cca 5 hodinový program 4.12. a 23.4.
1x birmovanecká chata v auguste 22. – 24. 8.
záverečné skúšky v júni
duchovná obnova pred birmovkou /termín upresníme po dohode s BU predpokladáme september 2022/
z dôvodu proti-pandemických opatrení, sa niektoré termíny môžu zmeniť alebo niektoré aktivity nebude možné uskutočniť


modlitbová podpora

• formou papierových kartičiek „birmovaneckého instagramu“ – pre ľudí v kostole, aby sme tak zvýraznili, že všetci spoločne vo farnosti tvoríme jedno spoločenstvo Cirkvi a navzájom si pomáhame, spoznávame sa a podporujeme sa.


zapojenie rodičov

• animátori stretiek robia týždennú prezenčku do zdieľanej tabuľky spolu s označením témy stretnutia, ktorú majú možnosť vidieť rodičia. Ak niekto stretnutie po predchádzajúcom ospravedlnení vynechá – plní úlohy súvisiace s danou témou – aj plnenie úloh bude vysvietené v tabuľke. Chceme takto podčiarknuť zodpovedný prístup pri príprave od birmovancov a zapojiť do nej aj rodičov, aby mali prehľad a mohli so svojimi deťmi viesť dialóg na témy, ktoré budeme preberať.


tešíme sa na vás 😊

don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár
kontakt: levko@saleziani.sk

Príprava na 1 sv.prijímanie

Celý text vo formáte PDF si môžete stiahnuť na tomto odkaze

„Effeta“ na saleziánskej záhrade

V krásne nedeľné slnečné popoludnie sa dňa 5.9.2021 v Dubnici nad Váhom uskutočnilo otvorenie saleziánskych mládežníckych stredísk: „Kaťák“ a SCVČ Laura.

 Vo farskej záhrade bolo teda opäť rušno. Úvodný detský džavot, smiech a hudbu stíšil až úvodný príhovor direktora saleziánskej komunity don Bohuša Levka, ktorý pozval k otvorenosti srdca a tiež, aby začínajúcom školskom roku všetci pocítili priateľskú atmosféru a ducha súdržnosti. Následne don Peter  Štellmach, ktorý prišiel na návštevu z Turína, pri tejto príležitosti vyzdvihol jednotu saleziánskeho diela po celom svete, kde sa tiež otvárajú saleziánske oratória a srdečne všetkých pozval do Turína. Sestra Elen ďalej pozvala všetky deti do záujmových krúžkov a stretiek organizovaných v Kaťáku a Laure, ako sú napríklad detský zbor, šach, tanečný a , tvorivý krúžok, varenie, spoločenské hry, doučovanie či rôzne druhy športov, pričom stretká sú v ponuke od 4.ročníka ZŠ až po vysokoškolákov. Po nej už hrdina prímestského tábora, „Malý Princ“ uviedol malých účastníkov do aktivít a hier, ktoré animátori pre nich pripravili.

Deti mali príležitosť vyskúšať si kalčeto, lukostreľbu, skákanie cez lano, Twister, skákací hrad, gladiátorské zápasy a ďalšie aktivity. Ako odmenu potom mohli žetóny, ktoré zbierali na stanoviskách vymeniť za sladkú maškrtu v podobe cukrovej vaty. Medzi tým sa uskutočnilo aj miništrantské stretko, ktoré bolo určené pre všetkých chlapcov, ktorí majú záujem o miništrovanie. Rodičia čas aktivít využili na rozhovory pri káve a zápis detí do krúžkov.

Otvorenie stredísk sa ukončilo záverečným požehnaním. Touto akciou je sú teda saleziánske strediská v Dubnici na najbližší školský rok otvorené a pripravené prijímať mladých v duchu don Bosca: „Da mihi animas…“

Mária Gajdošová, Marek Hudec

Ponuka akcií v septembri 2021

Sestra Fany zložila večné sľuby. Boli sme pri tom.

Posledná prázdninová nedeľa, 29. septembra, sa niesla v obzvlášť slávnostnom duchu. Sestra Františka Martinková FMA, ktorá ešte nedávno pôsobila v Dubnici, zložila v Trnave svoje večné sľuby počas svätej omše, ktorej predsedal apoštolský prefekt Mons.Vladimír Fekete SDB.

Do Trnavy sa Fany vybrali podporiť dievčatá z jej stretka Crazy Girls, spoluanimátorky, rodinky, mladí, a aj ostatní mladí duchom. Don Vlado Plašek SDB zážitok z tohto dňa opísal slovami: „Zobrať mladých na miesta, kde môžu načerpať a inšpirovať sa, je vždy krásne a je to zmysluplne strávený čas.“

Súčasťou liturgie večných sľubov bolo aj čítanie životopisov, v ktorom sa predstavila cesta povolania sestier. Fany si v tom svojom zaspomínala: „Dubnica je pre mňa metaforou priateľskosti, prijatia a otvoreného srdca.“

Pre sestru Editu Štefkovičovú FMA, bývalú direktorku dubnickej komunity sestier, to bola jedinečná slávnosť, keďže sprevádzala sestru Fany počas prvých krokov jej formácie a aj teraz počas  prípravy na jej večné áno. Svoje pocity vyjadrila slovami:„Vždy žasnem nad tým, ako si Boh vedie dušu, ako je verný a doťahuje veci až do konca – od semienka povolania až k večným sľubom.“

Počas slávenia sa sestrám prihovoril don Peter Jacko SDB, provinciálny vikár. Zdôrazňoval predovšetkým význam vernosti a vytrvalosti v láske: „Je ľahké povedať – milujem ťa. Ale dôležité, aj keď ťažké, je povedať-  milujem ťa navždy.“ To bolo posolstvo, ktoré chcel odovzdať nielen sľubujúcim sestrám, ale aj všetkým prítomným – tak zasväteným ako aj manželom –  každému, kto vykročí na cestu lásky.

Slávnosť sa  potom presunula do priestorov gymnázia sv. Angely Merici, kde bola možnosť nielen sa stretnúť pri občerstvení, ale aj zahrať sa a vybehať na školských  ihriskách. A hlavne ešte sa rozlúčiť a odfotiť so sestrou Fany, ktorá bude vo svojej misii pokračovať v Krízovom centre pre rodinu v Rožňave.

Video zo slávnosti je k dispozícii tu.

autor: Andrea Miklovičová FMA

foto: Lamiya Jalilová FMA, Vlado Plašek SDB

CYCLOCROSS 2021

V sobotu 18. septembra 2021 pre vás pripravili Saleziáni a celá Saleziánska rodina v Dubnici n/V  4. ročník pretekov v cyklokrose na ploche pri kostole sv. Jána Bosca (novom kostole). Chlapci a dievčatá budú súťažiť v troch vekových kategóriách.

Podmienky účasti:

  • ročník narodenia 2006 – 2013
  • bicykel v dobrom technickom stave
  • prilba
  • preukaz poistenca
  • vyplnený súhlas so spracovaním údajov (v online prihláške)

Pretek sa pôjde za každého počasia ako časovka jednotlivcov na vyznačenom okruhu, teda nie hromadný štart. Prihlásiť sa môžete on-line TU, najneskôr do 16. septembra. Podujatie má podporu dobrodincov, štartovné sa preto neplatí, ale ak by ste chceli prispieť akýmkoľvek spôsobom (vecné ceny, občerstvenie, finančný obnos, vaša pomoc pri podujatí a i.) tak nás to veľmi poteší. Kontaktné údaje nájdete v závere článku.

V deň súťaže, kedy bude prebiehať prezentácia, je potrebné preukázať sa kartičkou poistenca pre overenie veku, resp. pre prípad úrazu. Prezentácia súťažiacich (prevzatie štartovného čísla…) začína o 09:30. Pre každého súťažiaceho bude pripravené občerstvenie i pitný režim.

Tešíme sa na vašu účasť 18. septembra 2021 o 9.30 pri kostole sv. Jána Bosca v Dubnici n/V.

Kontaktná osoba

Vladimír Plášek SDB
+421 903 409 007
vladimir.plasek@gmail.com