2% stopercentne deťom a mladým

Milý Darca,

v saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom pôsobia 4 organizácie, ktoré sa venujú výchove detí a mládeže. Váš dar im umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia priestorov.

Stiahnite si: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – editovateľné


DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

Kontakt: Peter Magura SDB / petermagura@gmail.com


LAURA – Združenie mladých 

Na stiahnutie: Vyhlásenie / Infolist

Kontakt: Elena Holá FMA / laura.dubnica@gmail.com


SKAUTI – 52. zbor sv. Juraja

Na stiahnutie: Vyhlásenie

Kontakt: Andrea Lalinská / facebooková stránka


ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Na stiahnutie: Vyhlásenie. Viac informácii nájdete na webstránke školy.

Kontakt: Monika Pastieriková / zssds@stonline.sk


Ples, na ktorom aj srdce zaplesalo

V sobotu 3. februára pred siedmou večer vznikla pred reštauráciou Lavanate šóra ako za komunistov na banány. Páni v oblekoch a dámy v spoločenských šatách však nečakali pred obchodom, ale na vstup do krásne vyzdobenej sály. Do nášho mesta dorazila plesová sezóna. A tých 180 ľudí prišlo na ples našej Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia.

Po absolvovaní povinnej jazdy v šatni boli príchodzí dôstojne „uvítaní do života“ uvítacím výborom. Ingrediencie uvítacieho ceremoniálu neprezradíme, súvisia ale s neďalekou moravskou obcou Vizovice.

Nasledovalo slávnostné otvorenie, tanečné kolá, predstavenie tanečnej skupiny, chutná večera, družné debaty, tombola, pečené prasiatko, živé zajace atď… Skrátka všetko, čo na dobrý ples patrí. Bolo naozaj veľmi dobre. Podrobnosti sa môžete dozvedieť od priamych účastníkov alebo z fotografií v našej fotogalérii. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, aj prípravnému výboru Rady školy, ktorý sa podieľal na príprave tohto vydareného podujatia.

(Paľo Piatrov SDB)


Vianočný trh výrobkov žiakov CZŠ sv. Dominika Savia

Žiaci a učitelia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia srdečne pozývajú na tradičné Vianočné trhy žiackych výrobkov, ozdôb a vianočných dobrôt. Vianočný trh sa uskutoční v nedeľu 10. 12. 2017 v Katolíckom dome od 7:30 – 12:30 hod., ako aj po sv. omšiach v novom kostole sv. Jána Bosca. Kúpou výrobkov podporíte našu školu.

Ples rodičov a priateľov školy 2018

Pozývame vás na tradičný ples rodičov a priateľov školy Svätého Dominika Savia, ktorý sa bude konať 3. 2. 2018 v priestoroch reštaurácie Lavante. Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče pri kostole. Cena vstupenky do 30. 12. 2017 je 20,00€,  po Novom roku 25,00€. V cene vstupenky je zahrnuté: večera, káva alebo čaj, pečené prasiatko, darček pre dámy, prípitok na uvítanie. Vstupenka je zlosovateľná v tombole. Počet vstupeniek je limitovaný.

Ak by ste chceli prispieť cenou do tomboly, môžete ju odovzdať na sekretariáte školy. Budeme vám veľmi vďační. Výťažok plesu bude použitý na modernizáciu priestorov ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom.

Ešte raz vás srdečne pozývame a tešíme sa na vašu účasť.

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom

Čas duchovných obnov …

Posledné týždne roka patria aj postupnej príprave na Vianoce.

Aj žiaci z CZŠ sv. Dominika Savia  majú možnosť prežiť čas zastavenia, zamyslenia, obnovy. Pod vedením direktora Pavla Piatrova a sr. Adi Badíkovej majú triedy možnosť stráviť doobedia na novom mieste, so zaujímavou témou a aktivitami, ktoré ich môžu viac priblížiť k Bohu, oživiť a vylepšiť vzťahy a tvorivo i zaujímavo stráviť tento špeciálny čas.

Aj žiaci 6. ročníka navštívili v stredu 22.11.2017 priestory SCVČ Laura u sestier saleziánok. Duchovnou obnovou s mariánskou tematikou ich sprevádzala sr. Elena Holá. Žiaci sa s ňou na úvod zoznámili, podelili sa o svoje mená a ich významy a po krátkom modlitbovom úvode sa pustili do zaujímavých aktivít.

Najskôr sa rozdelili do 3 skupín a po prečítaní úryvkov z Lukášovho evanjelia mali divadelne znázorniť hlavné udalosti Ježišovho detstva, ktoré sa v ňom spomínajú. Prešli tak od Nazareta, cez Ain Karim a Betlehem až do Jeruzalema. Hereckých úloh sa ujali veľmi zapálene a tvorivo ich doplnili dostupnými rekvizitami.

A potom už nasledovala hodina intenzívneho stíšenia za zvukov meditatívnej hudby pri umelecko-výtvarnom stvárňovaní vety: „Mária zachovávala všetky Božie slová vo svojom srdci.“ Deti si tak vyskúšali, aké bolo kedysi náročné prepisovanie Biblie v kláštoroch a ako môžu do posvätného textu vložiť kúsok seba, svojho uvažovania a chápania, pomocou svojich umeleckých daností. Výsledky boli naozaj očarujúce!

„Myslím, že deti prežili u nás veľmi pekný čas! Aj ja sama som bola povzbudená ich pozornosťou a nadšením, s akým plnili zadané úlohy. Veľa som sa pri nich naučila aj o Máriinom chápaní a prežívaní Božej lásky! Vďaka!“

(sr. Elena Holá, FMA)


Vianočné trhy 2017

Srdečne vás pozývame na Vianočné trhy do Katolíckeho domu v nedeľu 10. decembra 2017 medzi 7.30 – 12.30. Pripravili sme si pre vás tradičné i netradičné, vianočné i nevianočné výrobky rôzneho druhu. Nebudú chýbať ani niektoré tradičné trhové pochutiny pre vaše „mlsné jazýčky“. Tak sa u nás zastavte a príďte nasať predvianočnú atmosféru, podporiť našu školu a dať si niečo dobré pod zub.

Tešíme sa na vás.

Aj dubnické deti sa modlia ruženec

Špeciálne v mesiaci október zverujeme svoje potreby do rúk Ružencovej Panny Márie, aby ich odovzdávala Bohu. Vo farnosti sa každý deň v týždni modlí pred sv. omšou túto modlitbu jedna zo skupín, ktoré tu pôsobia.

18. október je výnimočný deň, kedy pápežská nadácia ACN aj tento rok iniciovala aktivitu Milión detí sa modlí ruženec. Stretla sa s veľkým ohlasom aj u nás na Slovensku. Zapojili sme sa do nej aj sestry saleziánky spolu s mladými a deťmi na tých miestach, kde pôsobíme – v Súkromnom centre voľného času Laura a na Cirkevnej škole sv. D. Savia. Pridali sa ku nám aj niektoré exallievy, ktoré sa modlili  spolu s deťmi.

Jedna z mamičiek sa vyjadrila: „Keďže sme mali choré najmenšie deti, tak sme sa do akcie zapojili doma. Bola som milo prekvapená, že sme sa pomodlili celý ruženec – že vydržali 🙂 .“


Pri rozhovore s deťmi bolo zaujímavé počuť, ako vnímajú potrebu pokoja vo svete, kde sú vojnové konflikty, ale aj vo vlastných rodinách, v triedach, ktoré každý deň navštevujú.

(es)

 


Pasovanie žiačikov – prváčikov

15. októbra, v krásnu slnečnú nedeľu, sa v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom počas detskej svätej omše odohral kráľovský obrad pasovania žiačikov – prváčikov zo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

Svätá omša bola od prvých tónov úvodnej piesne zdobená slávnostne vyobliekanými prvákmi sediacimi v prvých radách pred oltárom. Tí sa, ako zodpovední školáci, podieľali na speve, hlásili sa na otázky kňaza počas kázne a s radosťou si utekali po požehnanie počas svätého prijímania.
V závere svätej omše ich čakala veľká sláva, keď dnu vstúpili kráľ s kráľovnou a všetkých pozvali dopredu, aby ich mohli osloviť po mene a pasovať veľkým mečom na naozajstných prvákov. Zároveň im odovzdali pripravené šerpy. Každý prváčik a každá prváčka boli po obrade povzbudení spoločným potleskom.
Ďakujeme vedeniu cirkevnej školy za milý obrad, ktorý sa opakuje v každú jeseň a prináša našim najmenším žiakom pocit toho, že sú na škole vítaní a prijatí s láskou.
Za vďačných rodičov,
Petra Babulíková

GULÁŠ PÁRTY

V polovici októbra dozrel čas na tradičnú akciu našej Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia: jesennú guláš párty. Niektorí sa báli, či nebude pršať, keďže predošlé dni boli ozaj sychravé. Ale počasie nám evidentne vyprosila Fatimská Panna Mária, keďže sa práve slávilo sté výročie fatimských zjavení, lebo bolo prekrásne.
O tretej poobede  najskôr všetkých prítomných privítala v mene Rady školy p. riaditeľka M. Pastieriková. Nasledovala úvodná modlitba a pozvanie ku náhradnému úkonu pokánia: skúsiť nestráviť toto popoludnie iba s ľuďmi ktorých „poznám“, vo „svojej“ partii, ale skúsiť sa prihovoriť aj „cudzím“, menej známym a vytvoriť tak priestor pre vznik nových pekných vzťahov. A či bolo koho oslovovať?
Bolo, lebo prišlo vyše 350 ľudí. Zjedlo sa 120 litrov gulášu, na príprave ktorého sa podieľali starší aj mladší pod dohľadom niektorých oteckov našich žiakov. Nechýbal ani pitný režim.;)
Deti sa mohli vyšantiť na troch nafukovacích atrakciách. Okrem toho získavali body na súťažných stanovištiach, po ktorých si mohli pochutnať na popkorne a fantastickej cukrovej vate. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto vydarenému podujatiu a tešíme sa na ďalšie.

Paľo Piatrov, sdb

Ako „Guláš párty“ prebiehala a aká bola atmosféra si môžete pozrieť aj v krátkom video-zostrihu.

Školský prímestský tábor si „skočil“ do Bratislavy, „preplavil sa“ cez Trnavu, aby našiel poklad v Dubnici

Na prelome prázdnin od 31. júla do 4. augusta bol na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom už po siedmy raz tradičný letný prímestský tábor.

Pre milovníkov štatistických údajov dopĺňame, že na ňom bolo prihlásených 48 detí vrátane animátorov, čo boli väčšinou budúci deviataci, ale aj bývalí žiaci. Na všetko dohliadali pani učiteľky Andrea Kubová ASC, Eva Benková ASC a sr. Andrea Badíková FMA. Pomáhali aj p. Gabriela Krupová a Zdenka Šťastná. Do programu boli zapojené všetky základné zložky saleziánskej rodiny v Dubnici, okrem už spomenutých aj p. Karol Benko ASC a don Paľo Piatrov SDB, ktorý by mal v škole aj cez šk. rok zastupovať miestnu saleziánsku komunitu.

Pondelok zbehol v zoznamovačkách, potom deti vyrábali skupinové vlajky, vymýšľali pokriky, modlili sa na sv. omši, ale aj obedovali v Lavante. A hrali sa.

V utorok sa všetci vlakom vybrali na výlet do Bratislavy. Pri prezidentskom paláci vraj pre horúčavu nebola prezidentská stráž, no táborníci sa nedali odradiť a vybrali sa spoznávať naše hlavné mesto. O 12:00 sa pridali na sv. omšu v Dóme sv. Martina. Výrazne znížili vekový priemer účastníkov, chlapci miništrovali, dievčatá čítali čítania aj prosby. Nasledovala prehliadka mesta vláčikom Blaváčikom. Dobrá správa pre všetky princezné: na bratislavskom hrade už nie je drak. Plní dojmov nasadli na autobus smer letisko. Cieľom bola nová Jumparéna (pozn. pre nehovoriacich anglicky: čítaj džamp aréna). Majú tam 23 navzájom poprepájaných trampolín. Skrátka, pozemský raj pre skákaniachtivé deti. Poriadne vyskákaní večer dorazili do saleziánskeho mládežníckeho strediska na Miletičovej 7, kde „popapkali“ večeru (10 polmetrových pízz) a na prelome dní, keď si už ako-tak zvykli na stále cenganie električiek, sladko zaspali.

Streda začala o 7:30 rannou sv. omšou. Po raňajkách nasledovala rozlúčka s tamojšími saleziánmi aj s hlavným mestom a presun vlakom do Trnavy. Je tam nový aquapark s  tobogánmi, ktorý si deti do sýtosti užili.

Vo štvrtok už program tábora pokračoval opäť v Dubnici tradične netradičnou športovou olympiádou. Na školskom dvore aj v priľahlom parku celý deň prebiehali všemožné športové disciplíny.

Posledný deň nášho tábora bola pokladovka po meste. Deti hľadali odkazy, ktoré ich priviedli až na studničku nad záhradkami. Počas tejto cesty mali za úlohu nakúpiť čo najviac za 1€ a vymeniť čokoľvek za jeden klinec. Boli by ste prekvapení, čo všetko sa dá kúpiť za 1€. V cieli ich čakali adrenalínové lanové aktivity, chutný obed, záverečná sv. omša, aj vyhodnotenie tábora. Veľmi chutnou bodkou bola zmrzlina, ktorú si dali cestou domov.

Ešte raz veľká vďaka pedagógom ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, vďaka ktorým bolo možné prežiť taký krásny týždeň.

don Paľo Piatrov SDB