Bežali sme o dušu na SAVIO RACE

Sviatok sv. Dominika Savia, patróna saleziánskej komunity a cirkevnej školy, sa v Dubnici nad Váhom rozhodli osláviť netradičným spôsobom.  Zahájili prvý ročník SAVIO RACE alebo inak povedané „drsné preteky“, ktoré zocelia každého chlapca a dievča. Súťaž sa konala  za novým kostolom sv. Jána Bosca dňa 5. mája. Trať plná rôznych zaujímavých prekážok merala vyše 1100 m. Na tejto akcii sa zúčastnilo 42 nebojácnych detí  spolu so svojimi rodičmi, ktorí bez prestania povzbudzovali svoje ratolesti.

Slnko hrialo, adrenalín rozpumpoval krv v žilách, songy „rozhecovali“ súťažiacich, dobrá nálada a hlavne bojovný duch chlapcov a dievčat. To všetko ich pripravilo bežať  „o dušu“ po stopách Dominikovho života. Bežecká trať pozostávala z desiatich prekážok, ktoré stvárňovali výzvy a ťažkosti z Dominikovho svätého života. Pretekári museli napríklad ťahať a prevaľovať pneumatiky, podliezať pavučinu, prejsť cez blatovú jamu… Nechýbala ani strelnica, kde museli papierovou guľou trafiť plastové fľaše. Za každú netrafenú strelu sa bežalo trestné kolo.

Pre tých, ktorí nepretekali, boli pripravené atrakcie ako nafukovací hrad, jazda na poníkovi či gladiátorský ring. Celý čas panovala dobrá nálada, na obed sa podávali chutné párky, vytvorila sa nezabudnuteľná rodinná atmosféra.

Pretekári sa pasovali s prekážkami húževnato, preukázali nevýslovnú šikovnosť a silu. Behali sebavedome a na niektorých sa usmialo aj šťastie a obsadili medailové pozície.

Opýtali sme sa niektorých rodičov, súťažiacich a organizátorov na ich postrehy a zážitky z tohto podujatia:

„Akcia bola skvele zorganizovaná. Naše dievčatá sa tento rok ešte neodvážili súťažiť, hoci najmenšia by aj chcela, ale tá zase nespĺňala vekový limit. Sprievodné atrakcie nás zabavili, stretli sme kopec kamošov, zasmiali sa, povzbudili tých, ktorí súťažili a zatancovali si na Bobeho hitovky.“ (Petra Babulíková)

„Veľmi sa mi páčila táto akcia. Obdivovala som všetky vekové kategórie, ako dokázali bojovať na tak dlhej a ťažkej trase. A tiež ma povzbudili všetci dobrovoľníci a spolupracovníci, ktorí sa nasadili do práce a služby druhým. Veľká vďaka našim saleziánom. A tiež dobrému Bohu za stále zlepšujúce sa počasie.“ (Ela Holá FMA)

„Bola to oslava nášho malého veľkého patróna Dominika vo veľkom štýle! Dnes, vďaka tomu, že sme „bežali o dušu“, sme mohli okúsiť chuť radostnej svätosti.“ (Peter Štellmach SDB)

„Podľa mňa to bol veľmi dobrý nápad zorganizovať túto ,,race“.  Veľmi sa mi páčila trať nakoľko bola urobená podľa Dominikovho života. Ďakujem Pánu Bohu, Panne Márii a samozrejme aj samému Dominikovi, že mňa aj všetkých, čo súťažili, sprevádzali.“ (Tomáš Pecko)

Medailovým víťazom gratulujeme a prajeme všetkým, aby neprestávali „bežať o dušu“ aj naďalej presne tak ako Dominik Savio. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým dobrodincom (od pokosenia ihriska až po zábery z dronu), chlapom z Champion.Clubu, animátorom, saleziánskej rodine, rodičom, súťažiacim a tiež Bohu, ktorý požehnával toto radostné podujatie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

(text: Jaroslav Minárik / foto: Mária Badačová a neznámy kamarát s dronom)


Príď bežať o dušu na SAVIO RACE

V sobotu 5. mája 2018, deň pred sviatkom sv. Dominika Savia, pozývame všetkých chlapcov a dievčatá narodených r. 2000-2011 zmerať si svoje sily na preteky cez zaujímavé prekážky SAVIO RACE. „Bežať o dušu“ sa bude ako časovka jednotlivcov na vyznačenom okruhu v areáli Kostola sv. Jána Bosca (Hasičská ul. 9).

Prihlásiť sa môžeš – so súhlasom rodičov – cez SAVIO RACE – PRIHLÁŠKA alebo na mieste v deň súťaže. Podujatie má podporu saleziánskych dobrodincov a dobrovoľníkov, štartovné sa preto neplatí.

V deň súťaže pri prezentácii je potrebné preukázať sa kartičkou poistenca pre overenie veku, resp. pre prípad úrazu. Prezentácia súťažiacich (prevzatie štartovného čísla…) začína o 10:00.

Tešia sa na vás organizátori 1. ročníka SAVIO RACE

saleziáni, saleziánky, animátori, ZŠ sv. Dominika Savia, Champion.Club

Kontaktná osoba

Pavol Piatrov SDB
+421 904 575 747
piatrov@gmail.com

Učiteľská púť do Krakova

Ráno v posledný aprílový deň bolo pred Kaťákom rušno. Učitelia sa spolu s niektorými rodinnými príslušníkmi chystali za hranice Slovenska. Ich kroky, teda skôr kolesá aut viedli do kráľovského mesta Krakov. Tu okrem ich púte prebiehali PGSI, kde súťažili aj slovenskí športovci. Viac o PGSI sa dočítate tu.

Po úvodnej sv. omši v saleziánskej kaplnke nasledovala prechádzka po Misijných chodníčkoch. Je to prehliadka skoro celého (misijného) sveta, nájdete ju v saleziánskom stredisku v Krakove. Cez odborný výklad misijnej dobrovoľníčky sa dozvedeli o živote kmeňoch v Afrike, Papui, Eskimákoch (ktorí sa správne nazývajú Inuiti), Indiánoch v USA, v Peru a tiež o živote v slumoch.

Nasledovala prehliadka centra Krakova, kde najdôležitejšou časťou prehliadky, bolo nájsť zmenáreň. Po uspokojení týchto potrieb už boli sústredení na krátky výklad dona Pavla Piatrova, ktorý tu študoval. Najznámejšou zastávkou na prehliadke bol Rynek Glowny, ktorý netreba približovať. V závere dňa si učitelia mohli vychutnať atmosféru nočného Krakova, ktorá bola veľmi príjemná.

Druhý deň začal sv. omšou v kaplnke saleziánskeho kostola, kde slúžil jednu zo svojich primičných omší, dnes už svätý Ján Pavol II.. Po nej nasledovala prehliadka Wawela, konkrétne Wawelskej katedrály, ktorá je zasvätená sv. Stanislavovi a sv. Václavovi. Následne posilnení obedom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Łagiewnikoch absolvovali prednášku o sv. sestre Faustíne a Božom milosrdenstve. Počas pobytu v Sanktuáriu sa zúčastnili korunky Božieho milosrdenstva, ktorý tu mal neopakovateľnú atmosféru. Posilnení Božou milosťou bol čas vrátiť sa späť domom. Ešte krátka zastávka v Starej Bystrici a ide sa späť do plného pracovného nasadenia medzi deti.

Klára Kubištelová

(Foto: Klára Kubištelová, Eva Grúliková)


2% stopercentne deťom a mladým

Milý Darca,

v saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom pôsobia 4 organizácie, ktoré sa venujú výchove detí a mládeže. Váš dar im umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia priestorov.

Stiahnite si: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – editovateľné


DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže

Všetky potrebné informácie nájdete TU.

Kontakt: Peter Magura SDB / petermagura@gmail.com


LAURA – Združenie mladých 

Na stiahnutie: Vyhlásenie / Infolist

Kontakt: Elena Holá FMA / laura.dubnica@gmail.com


SKAUTI – 52. zbor sv. Juraja

Na stiahnutie: Vyhlásenie

Kontakt: Andrea Lalinská / facebooková stránka


ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Na stiahnutie: Vyhlásenie. Viac informácii nájdete na webstránke školy.

Kontakt: Monika Pastieriková / zssds@stonline.sk


Deň otvorených dverí a zápis detí na „Jednotke“ v Dubnici

Vážení rodičia budúcich prváčikov a škôlkarov, milé deti!

Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý bude dňa 15. 3. 2018 v čase od 15:00 do 17:00h. Pripravené sú pre vás moderné vybavené učebne, príjemné prostredie, prezentácia aktivít školy, pekný program a informácie a podmienky zápisu do 1. ročníka a MŠ. Prezriete si priestory, v ktorých budú vaše deti tráviť vyučovanie a popoludňajšie aktivity v školskom klube detí. Tešíme sa na vás!

 


Zápis do PRVÉHO ROČNÍKA základnej školy sa uskutoční 12. a 13. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 h. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy. Podrobnejšie informácie o profilácii školy nájdete na www.zsds.sk


Zápis detí do MATERSKEJ  ŠKOLY sa uskutoční od 16. apríla do 15. mája 2018.

Prednostne budú  prijaté :

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

– deti s dodatočne odloženou PŠD

– deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

POZNÁMKA:

Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy. Formulár žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ si môžete stiahnuť na www.zsds.sk.

 

 

 

 

Ples, na ktorom aj srdce zaplesalo

V sobotu 3. februára pred siedmou večer vznikla pred reštauráciou Lavanate šóra ako za komunistov na banány. Páni v oblekoch a dámy v spoločenských šatách však nečakali pred obchodom, ale na vstup do krásne vyzdobenej sály. Do nášho mesta dorazila plesová sezóna. A tých 180 ľudí prišlo na ples našej Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia.

Po absolvovaní povinnej jazdy v šatni boli príchodzí dôstojne „uvítaní do života“ uvítacím výborom. Ingrediencie uvítacieho ceremoniálu neprezradíme, súvisia ale s neďalekou moravskou obcou Vizovice.

Nasledovalo slávnostné otvorenie, tanečné kolá, predstavenie tanečnej skupiny, chutná večera, družné debaty, tombola, pečené prasiatko, živé zajace atď… Skrátka všetko, čo na dobrý ples patrí. Bolo naozaj veľmi dobre. Podrobnosti sa môžete dozvedieť od priamych účastníkov alebo z fotografií v našej fotogalérii. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, aj prípravnému výboru Rady školy, ktorý sa podieľal na príprave tohto vydareného podujatia.

(Paľo Piatrov SDB)


Vianočný trh výrobkov žiakov CZŠ sv. Dominika Savia

Žiaci a učitelia ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia srdečne pozývajú na tradičné Vianočné trhy žiackych výrobkov, ozdôb a vianočných dobrôt. Vianočný trh sa uskutoční v nedeľu 10. 12. 2017 v Katolíckom dome od 7:30 – 12:30 hod., ako aj po sv. omšiach v novom kostole sv. Jána Bosca. Kúpou výrobkov podporíte našu školu.

Ples rodičov a priateľov školy 2018

Pozývame vás na tradičný ples rodičov a priateľov školy Svätého Dominika Savia, ktorý sa bude konať 3. 2. 2018 v priestoroch reštaurácie Lavante. Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy alebo v predajni Kasoče pri kostole. Cena vstupenky do 30. 12. 2017 je 20,00€,  po Novom roku 25,00€. V cene vstupenky je zahrnuté: večera, káva alebo čaj, pečené prasiatko, darček pre dámy, prípitok na uvítanie. Vstupenka je zlosovateľná v tombole. Počet vstupeniek je limitovaný.

Ak by ste chceli prispieť cenou do tomboly, môžete ju odovzdať na sekretariáte školy. Budeme vám veľmi vďační. Výťažok plesu bude použitý na modernizáciu priestorov ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom.

Ešte raz vás srdečne pozývame a tešíme sa na vašu účasť.

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom

Čas duchovných obnov …

Posledné týždne roka patria aj postupnej príprave na Vianoce.

Aj žiaci z CZŠ sv. Dominika Savia  majú možnosť prežiť čas zastavenia, zamyslenia, obnovy. Pod vedením direktora Pavla Piatrova a sr. Adi Badíkovej majú triedy možnosť stráviť doobedia na novom mieste, so zaujímavou témou a aktivitami, ktoré ich môžu viac priblížiť k Bohu, oživiť a vylepšiť vzťahy a tvorivo i zaujímavo stráviť tento špeciálny čas.

Aj žiaci 6. ročníka navštívili v stredu 22.11.2017 priestory SCVČ Laura u sestier saleziánok. Duchovnou obnovou s mariánskou tematikou ich sprevádzala sr. Elena Holá. Žiaci sa s ňou na úvod zoznámili, podelili sa o svoje mená a ich významy a po krátkom modlitbovom úvode sa pustili do zaujímavých aktivít.

Najskôr sa rozdelili do 3 skupín a po prečítaní úryvkov z Lukášovho evanjelia mali divadelne znázorniť hlavné udalosti Ježišovho detstva, ktoré sa v ňom spomínajú. Prešli tak od Nazareta, cez Ain Karim a Betlehem až do Jeruzalema. Hereckých úloh sa ujali veľmi zapálene a tvorivo ich doplnili dostupnými rekvizitami.

A potom už nasledovala hodina intenzívneho stíšenia za zvukov meditatívnej hudby pri umelecko-výtvarnom stvárňovaní vety: „Mária zachovávala všetky Božie slová vo svojom srdci.“ Deti si tak vyskúšali, aké bolo kedysi náročné prepisovanie Biblie v kláštoroch a ako môžu do posvätného textu vložiť kúsok seba, svojho uvažovania a chápania, pomocou svojich umeleckých daností. Výsledky boli naozaj očarujúce!

„Myslím, že deti prežili u nás veľmi pekný čas! Aj ja sama som bola povzbudená ich pozornosťou a nadšením, s akým plnili zadané úlohy. Veľa som sa pri nich naučila aj o Máriinom chápaní a prežívaní Božej lásky! Vďaka!“

(sr. Elena Holá, FMA)


Vianočné trhy 2017

Srdečne vás pozývame na Vianočné trhy do Katolíckeho domu v nedeľu 10. decembra 2017 medzi 7.30 – 12.30. Pripravili sme si pre vás tradičné i netradičné, vianočné i nevianočné výrobky rôzneho druhu. Nebudú chýbať ani niektoré tradičné trhové pochutiny pre vaše „mlsné jazýčky“. Tak sa u nás zastavte a príďte nasať predvianočnú atmosféru, podporiť našu školu a dať si niečo dobré pod zub.

Tešíme sa na vás.