Formačný výlet deviatakov z našej CZŠ

V piatok 20.9.2019 sa na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí uskutočnil formačný výlet pre žiakov IX. ročníka.

Žiaci mali možnosť cez rôzne aktivity spoznať viac seba a upevniť vzťahy aj medzi sebou navzájom.

O tom, ako prežili tento výnimočný deň, napísala podrobnejšie jedna z účastníkov, Nina Čižmáriková.

„Formačný výlet s názvom Priateľstvo zanechal v nás krásnu stopu. Začali sme ho hrami a myšlienkami o priateľstve na chate v Slávnici.

Potom sme boli rozdelení do troch skupín, pričom dve skupiny mali vymyslieť a nakresliť obrázky, symbolizujúce priateľstvo, kým tretia skupina mala vymyslieť text – našu hymnu priateľstva do melódie známej piesne.

Pred obedom nás vonku čakalo milé prekvapenie: skupina, v ktorej boli Jessica, Lucka a Milka pre nás pripravila aktivitu Nájdi si darček. Bolo to super: to, čo sme si našli ako prvé sme si mohli nechať. V krásnom baliacom papieri boli rôzne malé prekvapenia.

Pred obedom prišiel za nami don Paľko Piatrov, ktorý nám odslúžil sv. omšu, do ktorej sme sa mohli aktívne zapojiť – napr. aj vlastnými prosbami.

Po obede sme mali výborný obed – kotlíkový guláš, za ktorý vďačíme Jankinmu ockovi.

Po krátkej obedňajšej prestávke sme mali hru: Hľadanie pokladu, ktorú pre nás pripravila chlapčenská skupina. Keďže bol „poklad“ dobre ukrytý, trochu sme sa z jeho nájdením potrápili, no nakoniec sme ho predsa len našli.

Keď sme sa vrátili na chatu, mali sme ešte možnosť porozprávať sa a zhodnotiť si výlet. Všetci sme sa vyjadrili, že by sme si niečo podobné chceli určite ešte koncom roka zopakovať…

Nakoniec sa chcem v mene všetkých spolužiakov úprimne poďakovať za tento krásny výlet sestre Gabike Bauerovej, že si dala tú námahu a pripravila pre nás tento deň s bohatým programom, ktorý nám pomohol viac sa spoznať a zažiť veľa srandy. Ďakujeme tiež pánovi kuchárovi, ktorý pre nás uvaril ten najlepší kotlíkový guláš úplne veľkodušne – z vďaky voči našej škole.

Ďakujeme tiež aj don Piatrovovi, že pre nás odslúžil sv. omšu. A nakoniec sa chceme poďakovať našej skvelej triednej, p. učiteľke Kataríne Budayovej, ktorá s nami išla a prežila s nami deň plný PRIATEĽSTVA.“

Žiaci CZŠ sv. Dominika Savia sa duchovne obnovili

Žiaci cirkevnej základnej školy sv. Dominika prichádzali po triedach na duchovne obnovy: 27.februára IX.A, 14. marca VI.A a 28. marca VII.A. Vždy po druhej hodine v škole sa presunuli o Kaťáku, kde mali krátke občerstvenie, aktivity spojené s duch. slovkom, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a sv omšu.

Témou pre deviatakov a siedmakov bola cnosť nevinnosti a pre šiestakov to bol „Drakobijec alebo Boj proti 7 hlavným hriechom“.

Žiaci ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia vyhrali dekanátne kolo BO

V stredu 20.3.2019 sa v Ladcoch uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev z Ilavského dekanátu. Súťažilo sa v 5 kolách. Predmetom boli knihy: Evanjelium podľa Matúša, Prvá kniha Kráľov a kniha Rút. Konečné poradie bolo: 1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom, 2. Mikušovce, 3. Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica. Gratulujeme nášmu tímu zloženého z troch súťažiacich: Silvia Porubanová, Lucia Porubanová a Tobias Lacher. Budú nás reprezentovať 9. Apríla na diecéznom kole v Žiline.

2% pre ZŠ s MŠ sv.Dominika Sávia

Darovaním 2% dane môžte podporiť prácu s deťmi a mládežou v našej škole.

Podklady pre Fyzické osoby :

1.Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

2.Vyhlásenie o poukázaní podielu – fyzická osoba

Zápisy – ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

ZŠ s MŠ sv.Dominika Savia informuje o možnosti zapísať Vaše dieťa do materskej školy alebo do prvého ročníka ZŠ. Pre viac informácií kliknite na príslušný odkaz :

Zápis do materskej školy ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia


Zápis detí do MATERSKEJ  ŠKOLY sa uskutoční od 15. apríla do 15. mája 2019.

Prednostne budú  prijaté :

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

– deti s dodatočne odloženou PŠD

– deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

POZNÁMKA:

Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy. Formulár žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ si môžete stiahnuť na www.zsds.sk.

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Zápis do PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia sa uskutoční 11. a 12. apríla 2019 v čase od 15:00 do 17:00 h. K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť rodný list dieťaťa. Nevyhnutným predpokladom na zapísanie dieťaťa bude aj písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy. Podrobnejšie informácie o profilácii školy a zápise nájdete na www.zsds.sk

Deň otvorených dverí v ZŠ a MŠ

Vážení rodičia budúcich prváčikov a škôlkarov, milé deti!

Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý bude dňa 19. 3. 2019 v čase od 10:00 do 16:00h. Pripravené sú pre vás moderné vybavené učebne, príjemné prostredie, prezentácia aktivít školy a informácie a podmienky zápisu do 1. ročníka a materskej školy. Prezriete si priestory, v ktorých budú vaše deti tráviť vyučovanie a popoludňajšie aktivity v školskom klube detí. Tešíme sa na vás!

Lyžiarsky výcvik CZŠ sv. Dominika Savia

V nedeľu 13.januára poobede sa 32 detí a 4 inštruktori vydali počas hustého sneženia na lyžiarsky výcvik na Martinské Hole alias Martinky. Na chatu Magistrát nás vyviezli od autobusu tri zberné taxíky, ktoré by to bez reťazí asi nedali. Tam sme sa po úvodnej večeri rozdelili do troch skupín: Aďa Kubová a Aďa Behanová si vzali začiatočníkov, sr. Danka Oremová pokročilých a don Vlado Plášek tých, čo už mohli jazdiť sami.

Hneď prvý deň, pondelok, sme plní nadšenia v lyžiarskom oblečení prišli na svah a zistili sme, že vleky v ten deň nepôjdu. V noci totiž padol strom na elektrické vedenie a porucha sa len pomaly odstraňovala. Skupina začiatočníkov teda trénovala základy, ostatní sme mali náhradný program: stúpanie po svahu „stromčekovým štýlom“ a jedna jazda smerom nadol.

Niektorým to predsa nedalo (Peťo, Tomáš, Vlado) a išli na druhú jazdu + dobrodružná výprava na lyžiach cez lesík, kde bolo asi 2 metre snehu.

Poobede skupina explorerov (Tamča, Aneta, Tomáš, Janko, Tomáš, Peťo, Marek, Dominik, Vlado) plní nádeje zlyžovali až ku spodnej stanici lanovky, kde zistili, že elektrina už síce je, ale vleky aj tak dnes nepôjdu. A tak sme sa vydali pešo hore naspäť do chaty. Zvládli sme to.

Potom ešte niektorí vyhĺbili tunel, cez ktorý sa dalo prejsť asi 3-4 metre…

Večer sme mali spoločné hry: Voľné miesto po pravej ruke… Vymenia sa tí… Preteky spacákov… Klub Margarétka… Pištolníci…

V utorok už vleky išli a my sme sa vydali na svah. Poloprázdny svah nám umožnil zalyžovať do sýtosti a niečo nové sa naučiť.

Program bol vždy rovnaký: o 8.00 ranná modlitba a raňajky, rozcvička, okolo 9.00 na svahu lyžovanie, 12.00 obed, oddych, okolo 14.00 lyžovanie do 15.30, o 17.30 sv. omša a večera a potom večerný program do 21.00. V tento večer sme hrali spoločenské hry.

V stredu sme lyžovali v takej hmle, že miestami nebolo vidno kam vlastne ideme. Ešteže máme aj sluch.

Večer sme blahoželali naším dvom oslávencom Tomášovi Benkovi a Lucke Porubanovej k narodeninám a pozreli film.

Ešte pred filmom však naši deviataci (Tomáš, Marek, Dominik a Peťo) pripravilia a zorganizovali kvíz s troma kategóriami: Lyžovanie, Film a hudba, Sväté Písmo. Ďakujeme :)

Vo štvrtok bol highlight celého lyžiarskeho výcviku. Počasie bolo nádherné. Začiatočníci išli aj na sedačkovú lanovku. Pokročilí a najlepší si vyskúšali všetky možné svahy a cestičky, ktoré Martinky ponúkajú a zdokonaľovali svoj lyžiarsky štýl.

Naobed nás navštívila pani riaditeľka Monika Pastieriková a don Pavol Piatrov a priniesli aj sladké odmeny. Večer sme mali vyhodnotenie lyžiarskeho výcviku.

V piatok sme ešte doobeda lyžovali. Súčasťou tohto dňa boli aj lyžiarske preteky:

Najlepší: 1. Tomáš Pecko, 2. Marek Moško, 3. Tamara Kubová

Pokročilí: 1. Filip Ondráš, 2. Andrej Prosňanský, 3. Tobias Lacher

Začiatočníci: 1. Zuzka Zubová 2. Matej Burian, 3. Miriam Hírešová

Naobed sme sa už len naložili do áut plní vďačnosti Bohu, dospelákom, pani zdravotníčke aj všetkým zúčastneným, s ktorými sme zažili krásnych 5 dní v prostredí Lúčanskej Malej Fatry.

autor: Vlado Plášek sdb

Vianočné trhy sú už za nami

Už pár týždňov dozadu sa na Cirkevnej škole sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom ukázali veľmi šikovné ruky a ich počet postupne vzrastal. Žiakom, učiteľom, ba aj viacerým rodičom vychádzali spod rúk zaujímavé výrobky. Boli to pohľadnice, ozdoby, medovníky a ešte všeličo iné. Každý prispel svojou troškou. Už tu sa vytvárala pekná rodinná atmosféra. Ale prečo taký ruch?

Vyvrcholilo to na druhú adventnú nedeľu 9.12.2018. Všetko to boli prípravy na Vianočné trhy. Celé nedeľné predpoludnie bolo v katolíckom dome pri kostole sv. Jakuba celkom rušno. Ľudia mali možnosť pokochať sa v tejto výstave pestrých nápadov, odniesť si domov to, čo ich najviac oslovilo a tým podporiť našu školu. Miestami sa tu ozývali sympatické výkriky: „Lokše!“, ktoré pozývali k malému občerstveniu. Rovnako milé bolo aj občerstvenie pri kávičke či čaji a zákuskoch v rohu miestnosti.

„Je to taká pekná rodinná akcia,“ zhodnotila tento čas jedna staršia pani. Žiaci (aktuálni aj bývalí), učitelia, rodičia a ďalší priatelia školy dodali tomuto podujatiu sympatický rodinný nádych. Ďakujeme zo srdca všetkým a prajeme požehnané sviatky.

                                                                                                                            -fm-