Bol stredovek skutočne temný?

Skupinka „po poznaní hladných“ mladých ľudí sa v piatok večer stretla na prvej zo série prednášok projektu Seminárik 27:8. Tú si pripravil Pavol Hromádka na tému Vybrané mýty o stredoveku. Dlhodobá záľuba a vzdelávanie prednášajúceho v oblasti histórie sa odzrkadlili v kvalite prednášky a nadšení zúčastnených. Po ukončení výkladu ostal priestor na spontánnu diskusiu, ktorá ukázala, že hoci ‚temný stredovek‘ bol zvedavcom v stručnosti osvetlený, otázok skôr pribudlo ako ubudlo. Avšak podľa autora projektu sa práve takto zámer stretol s naplnením a pre budúci vývoj Seminárika je to ako úrodná pôda. Potencionálni záujemcovia majú možnosť vyplniť anketu o témach, ktoré bude následne reflektovať náplň prednášok.

O projekte Seminárik Ž27:8: cieľom je poznávať Pravdu, nemrhať svojím intelektom, rozvíjať sa ako osobnosť i spoločnosť. Náplň je zameraná na témy teológie, filozofie, histórie, spoločnosti a Cirkvi. Pri zrode stála túžba dokázať obhájiť hodnoty vyvierajúce z vernosti Kristovi a Cirkvi, na ktoré je tak často útočené.

Michal Granát