Entries by Pali Piatrov

Dubnica na svätojakubskej ceste

Od júla zdobí vchod do farského kostola sv. Jakuba zaujímavá kachlička s obrazom mušle. Prečo?Okrem dávnej úcty k Panne Márii si v našom farskom kostole zvlášť uctievame aj apoštola Jakuba, ktorému je náš chrám zasvätený. Pozrime sa trochu do tradície, čo nám o ňom hovoria starodávne svedectvá. Kto bol tento apoštol, ktorý je tak zvláštnym […]

Jesenná školská „gulášpárty“

V piatok 19. októbra bolo na školskom dvore našej CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia mimoriadne živo. Prišli mladší aj starší, deti, rodičia aj priatelia školy aby spolu strávili krásne popoludnie. Rada rodičov totiž zorganizovala ďalší ročník už tradičnej „Jesennej guľášovice“.Cieľom nebolo „najesť sa“, ale vytvoriť možnosť stretnúť sa „len tak“, neformálne a stráviť spolu […]

Učiteľské Duchovné cvičenia 2018

Duchovné cvičenia. Privilegované dni, kedy sa dávajú „na bok“ všetky starosti, lebo všetok čas je vyhradený pre tajomný vzťah „Boh a ja“. Pedagogický zbor z našej CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia mal možnosť prežiť takýto čas od 11. do 14. októbra na chate Kamilka v Oščadnici. Kazateľom bol don Pavol Piatrov sdb, duchovný správca […]

Ocenenie pre dona Kosmála

Ústav pamäti národa dnes v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil Pamätnú medailu Ústavu pamäti národa bývalým politickým väzňom a účastníkom protikomunistického odboja. Medzi ocenenými bol aj náš spolubrat Jozef Kosmál, sdb, ktorý pre svoje presvedčenie strávil niekoľko rokov v povestných Pomocných technických práporoch, tzv. PTP.Ocenenia slávnostne odovzdávali páni Ján Pálfy, podpredseda Správnej rady ÚPN […]

Vzácna návšteva z Ríma

V utorok 2.10. nás navštívil regionálny predstavený don Tadeusz Rozmus, SDB. Prišiel sem v mene hlavného predstaveného Saleziánov don Bosca vykonať mimoriadnu vizitáciu dubnickej saleziánskej komunity. Pre priaznivcov bulváru hneď upresníme, že označenie „mimoriadna“ táto vizitácia neznamená dajaké „vyšetrovanie“. Riadnu vizitáciu saleziánskych komunít robí každý rok otec provinciál. No raz za šesť rokov prichádza hlavný […]

Draft z Dubnice do Turína

V stredu 8.8. sa pár minút po ôsmej rozlúčil s dubnickou saleziánskou komunitou jej doterajší vikár don Peter Štellmach. Predstavení ho poverili vyučovaním predmetov z morálnej teológie na saleziánskej univerzite Instituto Internazionale Crocetta v talianskom Turíne. Celá dubnická saleziánska rodina (deti, mladí, starší atď…) k tomu  hovorili zhruba toto: „Štelko, je nám ľúto, že odchádzaš. […]

Zmeny u dubnických saleziánok

Tu na našej zemi sme iba pútnici na ceste do nebeského kráľovstva. Potvrdzuje to aj život rehoľníkov a rehoľných sestier. Dnes sú tu a zajtra inde. O zmenách v komunite saleziánov sme už informovali. Týka sa to však aj dubnických sestier saleziánok. K 1. augustu sa z Dubnice sťahovali 3 sestry: sr. Lenka Pukajová do […]

Keď sú hody, tak hodujeme

V nedeľu 29. júla sa o 16:00 v Katolíckom dome hodovalo. Hodová slávnosť patróna farského kostola sv. Jakuba bola príležitosťou pozvať členov upratovacích tímov, aranžérky kvetov, kostolníkov, organistov, lektorov, skrátka ľudí, ktorí sa rôznymi spôsobmi počas celého roka starajú o krásu a dôstojnosť nášho farského pútnického chrámu. Napriek tomu, že nemohli prísť všetci pozvaní, prišlo ich […]

Aj naši mladí sú na P18

Prvé kroky na celoslovenskom stretnutí mládeže v Prešove P18 nás zaviedli do prešovského chrámu sv. Mikuláša. Sme tu 16 mladí zo saleziánskeho strediska Dubnica nad Váhom: Kaja, Laura, Filip, Janka, Katka, Katka, Júlia, Kristína, Veronika, Maťa, Jaro, Paulínka, Zuzka, Sr. Ela, don Peťo a ja. Hneď v prvý večer sme navštívili aj mamku don Peťa […]

Bodka za školou

V piatok 22.6.2018 od 15:00 sme oslávili MDD a rozlúčili sa so školou. Začiatkom týždňa hlásili meteorológovia hrozné počasie. „Bude pršať celý deň!“ A čo teraz? Čo budeme robiť? Jednoduchá rada: „Modlite sa za dobré počasie.“ Hádajte, čo sa stalo?! Slniečko svietilo, schovalo sa za mraky, potom zase svietilo a zase sa schovalo, ale NESPADLA ANI KVAPKA. Vôbec nepršalo. […]