Entries by Juraj Kebísek

Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 8. október 2017

Liturgický kalendár: V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Jána XXIII., pápeža. V piatok je ľubovoľná spomienka bl. Alexandríny da Costa, panny (zároveň je 13.ho v mesiaci – možnosť získať odpustky uctením sochy Panny Márie Fatimskej). 1. Spoločná modlitba ruženca v októbri je každý večer o 17.25 hod. vo farskom kostole. 2. Prišlo nové číslo časopisu Diecéza. Cena je 50 centov. […]

Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 1. október 2017

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka Svätých anjelov strážcov. V stredu je spomienka sv. Františka Assiského. Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka Sv. Faustíny Kowalskej, panny a tiež bl. Alberta Marvelliho. V piatok je prvý piatok v mesiaci. V sobotu je spomienka Ružencovej Panny Márie. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Fatimský ruženec bude vo farskom kostole po rannej sv. omši, ktorá bude […]

Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 24. september 2017

Liturgický kalendár: V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov. V stredu je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza. V piatok je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. V sobotu je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. 1. Členom spolku sv. Vojtecha oznamujeme, že dnes po sv. omšiach si v sakristii farského kostola treba prevziať kalendár a knihu. 2. V piatok […]

Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 17. september 2017

Liturgický kalendár: V stredu je spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov. Vo štvrtok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu. V piatok je v saleziánskej rodine spomienka bl. Jozefa Calasans a Henricha Saiza a spoločníkov, mučeníkov. V sobotu je spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza. 1. Dnes bude na Kalvárii krížová cesta o 15.00 hod. 2. Mladí chlapci […]

Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 10. september 2017

Liturgický kalendár: V utorok je ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie. V stredu je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Vo štvrtok je sviatok Povýšenie Svätého Kríža. V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Nie je to prikázaný sviatok, odporúča sa však účasť na sv. omši. Taktiež odporúčame púť v Šaštíne. V našom farskom kostole budú sv. omše o […]

Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 3. september 2017

Liturgický kalendár: V utorok je spomienka sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice. Vo štvrtok je spomienka košických mučeníkov sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca. V piatok je sviatok Narodenie Panny Márie. 1. V tomto týždni máme vo farnosti púť. Program všetkých slávení je vo Farských zvestiach ako aj na výveske. Zmena je tá, že v nedeľu príde […]

Oznamy na 21. nedeľu cez rok – 27. august 2017

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. V utorok je spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. V piatok je prvý piatok v mesiaci, spovedáme celý týždeň počas sv. omší. V sobotu je fatimský ruženec po rannej sv. omši, ktorá bude o hodinu neskôr, t.j. o 7.30 hod. 1. Dnes je v našej farnosti celodenná výročná poklona. Sviatosť bude […]

Oznamy na 20. nedeľu cez rok – 20. august 2017

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Pia X., pápeža. V utorok je spomienka Panny Márie Kráľovnej. Vo štvrtok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola. V piatok je bl. Márie Troncatti. V sobotu je v saleziánskej rodine ľubovoľná spomienka bl. Zeffirina Namuncura. 1. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti celodenná výročná poklona. Sviatosť bude vyložená po sv. omši o 11.00 hod. do […]

Oznamy na 19. nedeľu cez rok – 13. august 2017

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka. V utorok je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00, 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. V stredu budú dva roky od posviacky kostola sv. Jána Bosca. Výročie posviacky oslávime v kostole sv. […]

Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 6. august 2017

Liturgický kalendár: V utorok je spomienka sv. Dominika, kňaza. V stredu je sviatok sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy. Vo štvrtok je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka. V piatok je spomienka sv. Kláry, panny. V sobotu sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky. 1. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole korunka Božieho milosrdenstva. 2. Na budúcu nedeľu (13. […]