Entries by Juraj Kebísek

Slávnosť Najsvätejšej Trojice – 22. máj 2016

Liturgický kalendár: V utorok slávime slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostná sv. omša bude vo farskom kostole v utorok o 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca v utorok sv. omša nebude (úmysel bude odslúžený vo farskom kostole o 18.00 hod.). Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole ráno o 6.30 a 8.00 hod. […]

Zoslanie Ducha Svätého – 15. máj 2016

Liturgický kalendár: Dnešným dňom končí veľkonočné obdobie. Zajtrajším dňom pokračuje obdobie „cez rok“. V pondelok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Vo štvrtok je sviatok Krista Najvyššieho a Večného Kňaza. Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice.   1. V sobotu máme vo farnosti prvé sv. prijímanie detí pri sv. omšiach o 9.00 a o 11.00. Deti prídu na sv. spoveď v piatok […]

7. Veľkonočná nedeľa – 8. máj 2016

Liturgický kalendár: V stredu je ľub. spomienka bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice. V piatok je ľub. spom. Panny Márie Fatimskej. V saleziánskej rodine je sviatok (u FMA slávnosť spoluzakladateľky) sv. Márie Dominiky Mazzarelovej. V sobotu je sviatok sv. Mateja, apoštola. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého.   1. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Svoje milodary môžete vložiť […]

6. Veľkonočná nedeľa – 1. máj 2016

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. V utorok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00 a 18.00. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. V piatok slávime sviatok sv. Dominika Sávia. Zároveň je prvý piatok […]

5. Veľkonočná nedeľa – 24. apríl 2016

Liturgický kalendár: V pondelok je sviatok sv. Marka, evanjelistu. Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka sv. Ľudovíta Máriu Grigniona de Montfort, kňaza. V piatok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy. 1. Zápis detí do cirkevnej školy sv. Dominika Savia bude od 27. do 29. apríla od 15.00 do 17.00 hod. 2. […]

4. Veľkonočná nedeľa – 17. apríl 2016

Liturgický kalendár: Vo štvrtok je ľub. spom. sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi. V sobotu je spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.   1. V rámci Jubilejného roka milosrdenstva sa na budúcu nedeľu slávi jubileum chlapcov a dievčat. V našej farnosti si toto jubileum pripomenieme s birmovancami pri sv. omši o 9.00 hod. 2. Základná škola s materskou škôlkou sv. Dominika Savia pozýva na Deň otvorených dverí […]

3. Veľkonočná nedeľa – 10. apríl 2016

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka. 1. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, pozýva budúcich prváčikov a škôlkárov, rodičov a priateľov školy na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20.4.2016 od 9.30 do 13.30 hod. Príďte si pozrieť priestory, oboznámiť sa s aktivitami školy a nahliadnuť do vyučovacieho procesu. 2. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia […]

2. Veľkonočná nedeľa – 3. apríl 2016

Dnešnou 2. veľkonočnou nedeľou končí veľkonočná oktáva. Pokračuje veľkonočné obdobie. Dnešná nedeľa je  nedeľa Božieho milosrdenstva. Úplné odpustky môže dnes získať za obvyklých podmienok každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu uctí tento obraz, pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v […]

Veľkonočná nedeľa – 27. marec 2016

Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 9.00 a 18.00 hod. (sv. omša o 11.00 hod. nebude). V kostole sv. Jána Bosca budú sv. omše o 8.00 a 19.00 hod. (sv. omša o 10.00 hod. nebude). Celý týždeň je veľkonočná oktáva. Cez veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná. Budúca nedeľa je Druhá […]

Kvetná nedeľa – 20. marec 2016

Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa. Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 10.00 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere bude […]