Entries by Juraj Kebísek

Oznamy na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – 5. júl 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je sv. Márie Goretti, panny a mučenice.Vo štvrtok je sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, čínskych mučeníkov.V sobotu je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva. Od pondelka sa bude upratovať farský kostol len raz do týždňa a to v pondelok. Rozpis je na nástenke. Chceli by sme Vás poprosiť, […]

Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 28. jún 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00 (pre cirkevnú školu s poďakovaním na ukončenie šk. roka) a o 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.V utorok je ľubovoľná spomienka Prvých svätých mučeníkov v Ríme.Vo štvrtok je sviatok Návšteva Panny Márie.V piatok je sviatok sv. […]

Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 21. jún 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov.V utorok je sv. Jozefa Cafassa, kňaza.V stredu je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.Na budúcu nedeľu budeme sláviť výročie posviacky farského kostola (24. jún 1789). V tomto týždni bol odvolaný dišpenz biskupov Slovenska ohľadne účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok. To znamená, že povinnosť účasti na sv. omši […]

Oznamy na 11. nedeľu cez rok – 14. jún 2020

Liturgický kalendár:V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Dnes je cyklovýlet miništrantov na Skalku. Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na letné tábory – prímestský don Bosco (6. – 10. júl) a tínedžerský (20. – 24. júl). Viac info na www.saldub.sk.

Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice – 7. jún 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je bl. Štefana Šandora, mučeníka.Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok.Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.V sobotu je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi. Na budúcu nedeľu  bude cyklovýlet miništrantov na Skalku. Návratka s podrobnými […]

Oznamy na nedeľu Zoslanie Ducha Svätého – 31. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.V stredu je spomienka Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.V piatok je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.V sobotu je sv. Norberta, biskupa. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Fatimská sobota v kostole nebude. Svätý ruženec odporúčame modliť sa v rodinách. […]

Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 24. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok budeme sláviť slávnosť Panny Márie Pomocnice.V utorok je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.V piatok je sv. Pavla VI., pápeža a tiež bl. Jozefa Kowalského, kňaza a mučeníka. Tento týždeň budú sv. omše o 12.00 hod. do piatka. Potom už nebudú bývať. Túto i ďalšiu sobotu dopoludnia bude prvé sv. prijímanie detí po malých skupinkách. Tínedžerský tábor plánujeme pre chlapcov […]

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 17. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je sv. Leonarda Murialdiho, kňaza (preložený z dnešnej nedele).Dni do stredy pred Nanebovstúpením Pána sú prosebnými dňami (prosíme za úrodu).Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 12.00, 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.V piatok je sv. Rity z Cascie, rehoľníčky. […]

Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 10. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.V stredu je bl. Panny Márie Fatimskej (sestry FMA majú slávnosť sv. Márie Dominiky Mazzarellovej).Vo štvrtok je sviatok sv. Mateja, apoštola.V sobotu je sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (v saleziánskej rodine tiež sv. AlojzaOrioneho, kňaza). Sv. omše sa konajú v pravidelných časoch, avšak s obmedzeným počtom veriacich.Preto otcovia biskupi naďalej dávajú dišpenz […]