Entries by Juraj Kebísek

Oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 19. máj 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je sv. Bernardína Sienského, kňaza. V utorok je sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spol., mučeníkov. V stredu je sv. Rity z Cascie, rehoľníčky. V piatok je v saleziánskej rodine slávnosť Panny Márie Pomocnice. Slávnostná sv. omša bude vo farskom kostole v piatok o 18.00 hod. Pozvaný je slávnostný kazateľ, salezián don Jozef Luscoň. Pozývame vás na celoslovenské oslavy 150. výročia […]

Oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu – 12. máj 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je Panny Márie Fatimskej a tiež sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. V utorok je sviatok sv. Mateja, apoštola. Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Pozývame miništrantov na maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome. V sobotu bude v našej farnosti prvé sv. prijímanie detí o 9.00 hod. a 11.00 hod. Sv. spoveď pre deti a ich rodičov […]

Oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu – 5. máj 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je sv. Dominika Savia, v saleziánskej rodine sviatok. V sobotu je bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva. Po nej bude mať v kostole prednášku prof. Vladimír Krčméry, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. […]

Oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu – 28. apríl 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy. V stredu je sv. Jozefa, robotníka. Vo štvrtok je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. V piatok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatkové chvály budú vo farskom kostole o 17.00 hod. V sobotu je […]

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 21. apríl 2019

Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 9.00 a 18.00 hod. (sv. omša o 11.00 hod. nebude). V kostole sv. Jána Bosca bude sv. omša len ráno o 8.00 hod. V Prejte o 8.45 hod. Celý týždeň je veľkonočná oktáva. Cez veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj […]

Oznamy na Kvetnú nedeľu – 14. apríl 2019

Liturgický kalendár: Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa. Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 9.30 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na […]

Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 7. apríl 2019

Liturgický kalendár: V tomto týždni sa neslávia žiadne spomienky. Budúca nedeľa je Kvetná. V sobotu 13. apríla bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude vo farskom kostole a v Katolíckom dome od 10.00 do 12.00 hod. a popoludní od 15.00 do 17.00 hod. Prosíme, aby ste využili tento čas na sv. spoveď. V […]

Oznamy na 4. pôstnu nedeľu – 31. marec 2019

Liturgický kalendár: V tomto týždni máme prvý piatok. Spovedáme ako obvykle. Sobota je prvá v mesiaci. Sv. omša bude ráno o 7.30 hod. a po nej fatimský ruženec. Po zmene času na letný bude v Prejte sv. omša o 17.45 hod. Chorých navštívime a vyslúžime im sviatosti v utorok 9. apríla dopoludnia. Prosíme, aby ste […]

Oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 24. marec 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je slávnosť Zvestovanie Pána. Odporúča sa účasť na sv. omši. Sv. omše budú ako v pracovný deň. Z piatka na sobotu bude v našom farskom kostole prebiehať modlitbová iniciatíva 24 hodín pre Pána. Po večernej sv. omši v piatok o 18.00 hod. bude vyložená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše […]

Oznamy na 2. pôstnu nedeľu – 17. marec 2019

Liturgický kalendár:V utorok je slávnosť sv. Jozefa. Hoci nie je prikázaný sviatok povzbudzujeme k účasti na sv. omši. Sv. omše sú ako v pracovný deň. Počas pôstu bude prebiehať tradičná zbierka Tehlička pre misie. V tomto roku sa zbiera na podporu chudobných rodín v Kérale v Indii. Podrobnejšie informácie ako aj možnosti animácie zbierky v rodine, nájdete […]