Entries by Juraj Kebísek

Oznamy na 32. nedeľu cez rok – 11. november 2018

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. V utorok je bl. Artemide Zatti, rehoľníka. Vo štvrtok je sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi a tiež bl. Magdalény Moranovej. V sobotu je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. 1. Dnes o 13.30 hod. budú znieť zvony na pamiatku 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. 2. Turné Godzone tour […]

Oznamy na 31. nedeľu cez rok – 4. november 2018

Liturgický kalendár: V piatok je sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky. V sobotu je spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. 1. Prišlo nové číslo časopisu Diecéza. Cena je 50 centov. 2. Kto chce, môže si pri stolíku zakúpiť „sviečku za nenarodené deti“. (Príspevok 1 € je pre Fórum života). 3. Dnes zavíta do našej farnosti kňaz Pavol […]

Oznamy na 30. nedeľu cez rok – 28. október 2018

Liturgický kalendár: Vo štvrtok, 1. novembra, je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú všade ako v nedeľu. Pobožnosť na cintoríne bude poludní o 15.00 hod. V piatok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme celý týždeň počas bohoslužieb. V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši, ktorá začne o 7.30 hod. 1. Úplné […]

Oznamy na 29. nedeľu cez rok – 21. október 2018

Liturgický kalendár: Vo pondelok je sv. Jána Pavla II., pápeža. V utorok je sv. Jána Kapistránskeho, kňaza. V stredu je sv. Antona Máriu Clareta, biskupa a tiež v saleziánskej rodine bl. Alojza Guanella, kňaza. 1. Dnešná nedeľa je misijná. Pri sv. omšiach sa modlíme za misionárov a taktiež je zbierka na misie. 2. Dnes o 15.00 hod. bude pri novom […]

Oznamy na 28. nedeľu cez rok – 14. október 2018

Liturgický kalendár: Vo pondelok je spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi. V utorok je sv. Margity Márie Alacoque, panny. V stredu je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Vo štvrtok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu. 1. Dnes o 15.00 hod. je miništrantské maxistretko v Katolíckom dome (odporúča sa priniesť aj veci na futbal vonku). 2. Pozývame deti […]

Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 7. október 2018

Liturgický kalendár: Vo štvrtok je sv. Jána XXIII., pápeža. V sobotu je spomienka bl. Alexandriny da Costa. 1. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka. 2. Sv. ruženec v mesiaci október sa modlíme pred večernou sv. omšou o 17.25 hod. Povzbudzujeme Vás k modlitbe sv. ruženca aj v rodinách. 3. Stretnutie adoptívnych rodín, alebo tých, čo rozmýšľajú adoptovať si deti bude […]

Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 30. september 2018

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi. V utorok je spomienka sv. anjelov strážcov. Vo štvrtok je spomienka sv. Františka Assiského. V piatok je bl. Alberta Marvelliho a tiež sv. Faustíny Kowalskej. Zároveň je prvý piatok, spovedáme ako obvykle. V sobotu bude fatimský ruženec po rannej sv. omši, ktorá bude o 7.30 hod. 1. Sv. ruženec […]

Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 23. september 2018

Liturgický kalendár: V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov. Vo štvrtok je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza. V sobotu je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. 1. Pozývame miništrantov na miništrantské maxistretko dnes (výnimočne) o 14.00 hod. do Katolíckeho domu. 2. V sobotu bude vo farskom kostole birmovka. Sv. omša začne o 10.30 hod. Birmovanci prídu […]

Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 16. september 2018

Liturgický kalendár: V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi. V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Januára, biskupa a mučeníka. Vo štvrtok je spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov (kórejských) mučeníkov. V piatok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu. V sobotu je v saleziánskej rodine spomienka Jozefa Calasanz, Henricha Saiz a spoločníkov, mučeníkov. 1. Dnes […]

Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 9. september 2018

Liturgický kalendár: V stredu je spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie. Vo štvrtok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. V piatok je sviatok Povýšenie Svätého Kríža. V sobotu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Nie je to prikázaný sviatok, ale odporúča sa účasť na sv. omši. Sv. omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00, 18.00 hod., […]