Entries by Juraj Kebísek

Oznamy na nedeľu Zoslanie Ducha Svätého – 31. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.V stredu je spomienka Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.V piatok je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.V sobotu je sv. Norberta, biskupa. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Fatimská sobota v kostole nebude. Svätý ruženec odporúčame modliť sa v rodinách. […]

Oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 24. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok budeme sláviť slávnosť Panny Márie Pomocnice.V utorok je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.V piatok je sv. Pavla VI., pápeža a tiež bl. Jozefa Kowalského, kňaza a mučeníka. Tento týždeň budú sv. omše o 12.00 hod. do piatka. Potom už nebudú bývať. Túto i ďalšiu sobotu dopoludnia bude prvé sv. prijímanie detí po malých skupinkách. Tínedžerský tábor plánujeme pre chlapcov […]

Oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 17. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je sv. Leonarda Murialdiho, kňaza (preložený z dnešnej nedele).Dni do stredy pred Nanebovstúpením Pána sú prosebnými dňami (prosíme za úrodu).Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00, 12.00, 18.00 hod. V Kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.V piatok je sv. Rity z Cascie, rehoľníčky. […]

Oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu – 10. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice.V stredu je bl. Panny Márie Fatimskej (sestry FMA majú slávnosť sv. Márie Dominiky Mazzarellovej).Vo štvrtok je sviatok sv. Mateja, apoštola.V sobotu je sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (v saleziánskej rodine tiež sv. AlojzaOrioneho, kňaza). Sv. omše sa konajú v pravidelných časoch, avšak s obmedzeným počtom veriacich.Preto otcovia biskupi naďalej dávajú dišpenz […]

Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – 3. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je sv. Floriána, mučeníka.V stredu je sviatok sv. Dominika Savia. Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Je to aj deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. V tomto týždni má dôjsť k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení proti pandémii aj v súvislosti so slávením bohoslužieb. Preto je treba situáciu sledovať a podľa toho sa zariadiť.

Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu – 26. apríl 2020

Liturgický kalendár: V stredu je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy. V piatok je sv. Jozefa robotníka. V sobotu je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Na zbierku Tehlička ste venovali 772 €. Pán Boh zaplať!

Oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu – 19. apríl 2020

Liturgický kalendár: V utorok je sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi. Vo štvrtok je spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. V piatok je sv. Juraja, mučeníka. V sobotu je sviatok sv. Marka, evanjelistu. Dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva bude Korunka o 15.00 hod. vysielaná aj cez internet. Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na Bratislavské Hanusove dni 24. – 26. apríla prostredníctvom […]

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 12. apríl 2020

Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omša bude o 11.00 hod. Celý týždeň pokračuje veľkonočná oktáva. Sv. omše budú od utorka do soboty o 17.30 hod. V nedeľu o 11.00 hod. Všetky sv. omše sú neverejné, vysielané cez internet. Cez veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Korunka o 15.00 […]

Oznamy na Kvetnú nedeľu – 5. apríl 2020

Liturgický kalendár: Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy budú vo farskom kostole neverejné sv. omše o 17.30 hod. vysielané cez internet. Keďže sv. omše a obrady Veľkonočného trojdnia sa budú sláviť neverejne, povzbudzujeme Vás, aby ste sa nami spojili duchovne v tom čase, keď ich budeme slúžiť v našom farskom kostole: Na Zelený štvrtok o 18.00 […]

Oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 29. marec 2020

Liturgický kalendár: V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci. Budúca nedeľa je Kvetná. Verejné sväté omše ani iné pobožnosti naďalej nebudú. V nedele sa odporúča venovať primeraný čas modlitbe, čítaniu sv. Písma, alebo duchovnému pripojeniu sa k sv. omši cez médiá (vysielanej naživo, nie zo záznamu). Spoločné sv. spovede pred Veľkou nocou nebudú. Kto by sa […]