Entries by Juraj Kebísek

Oznamy na 28. nedeľu cez rok – 13. október 2019

Liturgický kalendár: V utorok je spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi. V stredu je sv. Margity Márie Alacoque, panny. Vo štvrtok je spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. V piatok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu. Miništrantov pozývame na maxistretko. Pozor, je zmena. Maxistretko bude v kostole sv. Jána Bosca dnes o 14.30 hod. Pozývame všetkých miništrantov aj […]

Oznamy na 27. nedeľu cez rok – 6. október 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka Ružencovej Panny Márie. V piatok je sv. Jána XXIII., pápeža. Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Korunka Božieho milosrdenstva. Po nej bude prednáška pátra Damiána Szulowského na tému Milosrdenstvo ako neopätovaná láska. Podrobnejší oznam je na výveske. Pozývame miništrantov na maxistretko na budúcu nedeľu o 15.00 hod. do Katolíckeho domu. Pozývame […]

Oznamy na 26. nedeľu cez rok – 29. september 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. V utorok je spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi. V stredu je spomienka Svätých anjelov strážcov. V piatok je spomienka sv. Františka Assiského zároveň je prvý piatok v mesiaci. O 17.00 hod. budú vo farskom kostole chvály. V sobotu je prvá sobota v mesiaci, zároveň sv. Faustíny […]

Oznamy na 25. nedeľu cez rok – 22. september 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza. Vo štvrtok je sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov. V piatok je spomienka s. Vincenta de Paul, kňaza. V sobotu o 10.30 hod. bude v našej farnosti birmovka. Spoveď pre birmovancov bude v piatok o 16.00 hod. vo farskom kostole. Birmovní rodičia a rodičia sa môžu vyspovedať už vo štvrtok pri večernej sv. omši. Modlitby […]

Oznamy na 24. nedeľu cez rok – 15. september 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je spomienka sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov. V piatok je sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, (kórejských) mučeníkov. V sobotu je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu. Dnes o 15.00 hod. bude krížová cesta na Kalvárii. Dnes o 16.00 hod. pozývame miništrantov na maxistretko. Od budúcej nedele bude na sv. omšiach o 11.00 hod. […]

Oznamy na 23. nedeľu cez rok – 8. september 2019

Liturgický kalendár: Vo štvrtok je spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie. V piatok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. V sobotu je sviatok Povýšenie Svätého Kríža. Na budúcu nedeľu pripadá slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Pozývame všetkých, najmä deti a rodičov, na slávnostné otvorenie oratória dnes o 15.30 hod. v Katolíckom dome. Budú predstavené stretká a krúžky, ktoré […]

Oznamy na 22. nedeľu cez rok – 1. september 2019

Liturgický kalendár: V utorok je sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. V piatok je prvý piatok v mesiaci. V sobotu je sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov. Dnes o 15.00 hod. bude Korunka. Na budúcu nedeľu pripadá sviatok Narodenia Panny Márie. V našej farnosti bude diecézna púť. V piatok na večernú sv. omšu je pozvaný don Valábek. Po sv. […]

Oznamy na 21. nedeľu cez rok – 25. august 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je blahoslaveného Zefirína Namuncurá. V utorok je spomienka sv. Moniky. V stredu spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. Vo štvrtok je spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Dnes je v našej farnosti celodenná poklona. Sviatosť Oltárna bude vystavená vo farskom kostole po sv. omši o 11:00 hod. do večernej sv. omše. Púť na Butkov bude […]

Oznamy na 20. nedeľu cez rok – 18. august 2019

Liturgický kalendár: V utorok je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. V stredu je spomienka sv. Pia X., pápeža. Vo štvrtok je spomienka Panny Márie Kráľovnej. V piatok je sv. Ruženy Limskej. V sobotu je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola. Na budúcu nedeľu budú v Prejte hody. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu o 10.30 hod. Taktiež na budúcu nedeľu bude vo farnosti […]

Oznamy na 19. nedeľu cez rok – 11. august 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky. V utorok sv. Ponciána pápeža a Hypolita kňaza, mučeníkov. V stredu je spomienka sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omše vo farskom kostole budú o 6.30, 8.00, 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod. Na budúcu […]