Entries by Juraj Kebísek

Oznamy na 18. nedeľu cez rok – 2. august 2020

Liturgický kalendár:V utorok je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza.V stredu je výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme.Vo štvrtok je sviatok Premenenie Pána.V piatok je sv Sixta II., pápeža. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.V sobotu je spomienka sv. Dominika, kňaza. Dnes možno za obvyklých podmienok získať tzv. Porciunkulové odpustky. Dnes o 15.00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva Na oferu […]

Oznamy na 17. nedeľu cez rok – 26. júl 2020

Liturgický kalendár:(Na dnes pripadá aj spomienka sv. Joachima a Anny)V pondelok je spomienka sv. Gorazda a spoločníkov.V stredu je spomienka sv. Marty.Vo štvrtok je bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice.V piatok je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.V sobotu je spomienka sv. Alfonza Máriu de Luguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Ranná sv. omša bude o hodinu neskôr, teda o 7.30 hod. […]

Oznamy na 16. nedeľu cez rok – 19. júl 2020

Liturgický kalendár:V stredu je sviatok sv. Márie Magdalény.Vo štvrtok je sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy.V piatok je sv. Šarbela Machlúfa, kňaza.V sobotu je sviatok sv. Jakuba, apoštola. Na budúcu nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť sviatok nášho patróna, svätéhoJakuba. Po sv. omšiach bude hodová zbierka. Pripomíname, že už sú obnovené aj adorácie vo farskom kostole: vo štvrtok […]

Oznamy na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – 5. júl 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je sv. Márie Goretti, panny a mučenice.Vo štvrtok je sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, čínskych mučeníkov.V sobotu je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka Božieho milosrdenstva. Od pondelka sa bude upratovať farský kostol len raz do týždňa a to v pondelok. Rozpis je na nástenke. Chceli by sme Vás poprosiť, […]

Oznamy na 13. nedeľu cez rok – 28. jún 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole 6.30, 8.00 (pre cirkevnú školu s poďakovaním na ukončenie šk. roka) a o 18.00 hod. V kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.V utorok je ľubovoľná spomienka Prvých svätých mučeníkov v Ríme.Vo štvrtok je sviatok Návšteva Panny Márie.V piatok je sviatok sv. […]

Oznamy na 12. nedeľu cez rok – 21. jún 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov.V utorok je sv. Jozefa Cafassa, kňaza.V stredu je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.Na budúcu nedeľu budeme sláviť výročie posviacky farského kostola (24. jún 1789). V tomto týždni bol odvolaný dišpenz biskupov Slovenska ohľadne účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok. To znamená, že povinnosť účasti na sv. omši […]

Oznamy na 11. nedeľu cez rok – 14. jún 2020

Liturgický kalendár:V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Dnes je cyklovýlet miništrantov na Skalku. Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na letné tábory – prímestský don Bosco (6. – 10. júl) a tínedžerský (20. – 24. júl). Viac info na www.saldub.sk.

Oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice – 7. jún 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je bl. Štefana Šandora, mučeníka.Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok.Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 8.00 a 18.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 19.00 hod. a v Prejte o 17.45 hod.V sobotu je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi. Na budúcu nedeľu  bude cyklovýlet miništrantov na Skalku. Návratka s podrobnými […]

Oznamy na nedeľu Zoslanie Ducha Svätého – 31. máj 2020

Liturgický kalendár:V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.V stredu je spomienka Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.V piatok je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Zároveň je prvý piatok v mesiaci.V sobotu je sv. Norberta, biskupa. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. Fatimská sobota v kostole nebude. Svätý ruženec odporúčame modliť sa v rodinách. […]