Entries by Juraj Kebísek

Oznamy na 3. nedeľu cez rok – 26. január 2020

Liturgický kalendár: V pondelok je sv. Angely Merici, panny. Vo štvrtok je bl. Branislava Markiewiča, kňaza. V piatok je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza. Sobota je prvá v mesiaci, fatimský ruženec bude po rannej sv. omši, ktorá začína o 7.30 hod. Na budúcu nedeľu pripadá sviatok Obetovanie Pána. Pozývame Vás na oslavu sv. Jána Bosca. Slávnostná sv. omša bude […]

Oznamy na 2. nedeľu cez rok – 19. január 2020

Liturgický kalendár: V utorok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice. V stredu je bl. Laury Vikúňovej. V piatok je spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi. V sobotu je sviatok obrátenie sv. Pavla, apoštola. Tento týždeň od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Budúca nedeľa (3. cezročná) sa slávi ako Nedeľa Božieho Slova. Deti, ktoré […]

Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána – 12. január 2020

Liturgický kalendár: Dnes končí vianočné obdobie a začína obdobie „cez rok“. V stredu je bl. Alojza Variaru, kňaza a rehoľníka. V piatok je spomienka sv. Antona, opáta. Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia Vás pozýva na tradičný ples rodičov a priateľov školy, ktorý bude 8. februára 2020 o 19.00 hod. v priestoroch reštaurácie Lavante v […]

Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána – 5. január 2020

Liturgický kalendár: V pondelok je slávnosť Zjavenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú všade ako v nedeľu. V stredu je spomienka bl. Titusa Zemana, mučeníka. Budúca nedeľa je nedeľa Krstu Krista Pána. Dnes o 15.00 hod. bude v kostole Korunka. Požehnanie vody bude dnes pri večernej sv. omši. Svoje príbytky si môžete požehnať podľa modlitby požehnania, ktorá […]

Oznamy na nedeľu Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – 29. december 2019

Liturgický kalendár: V utorok je sv. Silvestra I. pápeža. Sv. omša bude vo farskom kostole o 6.30 hod. a popoludní o 16.00 hod. s poďakovaním na konci roka. V Prejte bude sv. omša tiež o 16.00 hod. s poďakovaním. Od 23.00 do 24.00 hod. bude vo farskom kostole tichá adorácia. V stredu je Nový rok – slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Je to […]

Oznamy na 4. adventnú nedeľu – 22. december 2019

Liturgický kalendár: V utorok je štedrý deň. Ráno bude sv. omša o 6.30 hod. Večerná sv. omša nebude. Polnočné sv. omše sú v kostole sv. Jakuba o 22.00 a 24.00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 22.00 hod. a v Prejte o 22.00 hod. V stredu je slávnosť Narodenia Pána. Sv. omše sú všade […]

Oznamy na 3. adventnú nedeľu – 15. december 2019

Liturgický kalendár: Od utorka začína druhá časť adventného obdobia. Neslávia sa žiadne spomienky. V sobotu bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude vo farskom kostole a v Katolíckom dome dopoludnia od 10.00 do 12.00 hod. a popoludní od 14.30 do 17.00 hod. V Prejte sa spovedá v piatok dopoludnia od 10.00 do 11.30 hod. a popoludní od 15.00 do […]

Oznamy na 2. adventnú nedeľu – 8. december 2019

Liturgický kalendár: Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá pripadá na dnešný dátum, sa podľa Všeobecných smerníc o liturgickom roku, prekladá na zajtra, t.j. pondelok 9. decembra. Takto preložená slávnosť nezaväzuje vo svedomí k účasti na sv. omši, je však dobré, ak sa zúčastníme. Sv. omše budú iba vo farskom kostole ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V stredu […]

Oznamy na 1. adventnú nedeľu – 1. december 2019

Liturgický kalendár: V utorok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza. V stredu je sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi. Vo štvrtok je bl. Filipa Rinaldiho, kňaza. V piatok je sv. Mikuláša, biskupa. Zároveň je prvý piatok v mesiaci. O 17.00 hod. budú vo farskom kostole chvály. V sobotu je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Zároveň je prvá sobota v mesiaci. […]

Oznamy na 34. nedeľu cez rok – Slávnosť Krista Kráľa – 24. november 2019

Liturgický kalendár: V pondelok je sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice. V sobotu je sviatok sv. Ondreja, apoštola. Budúca nedeľa je 1. adventná. Pozývame všetkých miništrantov na Miništrantské maxistretko dnes o 15.00 hod. v Katolíckom dome. Sestry saleziánky pozývajú v sobotu 30.11. do Súkromného centra voľného času Laura na výrobu adventných vencov od 15.00 do 18.00 hod. Stretnutie pre chlapov („chlapské […]