Entries by

Duchovné cvičenia ASC spolupracovníkov vo Vrícku

Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.Saleziánske povolanie ich pozýva každoročne, aby si našli čas na duchovné cvičenia, ktoré by mali byť centrálnou udalosťou ich duchovného života. Takto to prežíval aj Don Bosco. Ak i takýmto spôsobom […]

Úspešný školský rok na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia

Počas tohto neobvyklého školského roka sme sa ako škola posunuli a dokončili rozpracované projekty. Dokončili sme detské ihrisko pre deti MŠ v hodnote 10 000 €. Zakúpili sme nové športové náradie do telocvične v sume  4 000 € – nové žinenky, lavičky, švédsku debnu a 10 ks cvičiacich skákacích trampolín. Do školskej jedálne sa zakúpila nová umývačka riadu. Úspešne sme […]

Prvá busta v Dubnici nad Váhom patrí významnej osobnosti slovenského národa

V marci uplynulo 285 rokov od smrti katolíckeho kňaza, filozofa, právnika a znalca antickej a slovanskej histórie – Jána Baltazára Magina, ktorý položil pevné základy národného povedomia Slovákov. V Dubnici nad Váhom pôsobil šestnásť rokov. Ján Baltazár Magin sa do slovenských dejín zapísal prvou literárnou obranou Slovákov, ktorú na podnet Trenčianskej stolice napísal v roku 1723 práve na dubnickej fare. […]

150. rokov od vzniku exallievov

Drahí exallievi a priatelia dona Bosca, prišiel ten čas, kedy chcem všetkým nám spoločne zablahoželať k spomienke na samovznetivý proces vzniku Združenia, ktorého ste členmi alebo sympatizantmi. Bolo to presne 24. júna 1870, kedy si prví odchovanci vedení Carlom Gastinim, vďaka stretnutiu a slovám dona Bosca, uvedomili, že chcú stáť navždy pri ňom a pri […]

Letný prímestský tábor DON BOSCO

Sestry saleziánky, saleziáni a animátori pozývajú deti od tretieho do siedmeho ročníka na letný prímestský tábor DON BOSCO, ktorý, ak to situácia dovolí, bude prebiehať v priestoroch SCVČ Laura od 6. do 10. júla 2020 v súlade so všetkými nariadeniami. Prihlášky si môžte stiahnuť na nasledovných odkazoch: Prihláška na prímestský Tábor 2020 Registrácia na podujatie pre nečlena. Viac […]