Entries by

Liezť skoro až do neba

Miništranti našej farnosti dostali za odmenu v miništrantskej súťaži, ktorá prebiehala ešte v predošlom školskom roku,  netradičný darček – výlet na lezeckú stenu v Považskej Bystrici. V nedeľu 20. septembra sa tak pred Katolíckym domom stretlo priblizne 16 mladších a 6 starších miništrantov. Na výlete ich sprevádzali don Cyril, don Vlado, Bobe a prišli i traja rodičia […]

Pripomíname si prvé výročie smrti don Jozefa Kosmála

Don Jozef Kosmál prišiel do Dubnice nad Váhom 1. novembra 1995. Na začiatku učil štyri roky učňov náboženstvo. Dlhý čas viedol ako delegát saleziánov, spolupracovníkov.  Založil Združenie Márie Pomocnice –ADMA 14.februára 2015. „Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré, čo mi dal, za to, že som sa stal saleziánom, že som sa stal kňazom, a že […]

Druhé celoslovenské stretnutie členov ADMA.

 Združenie ADMA sa pod duchovným vedením don Pavla Gracha stretlo v Prešove. Zúčastnli sa na ňom aj delegátky- sestra Gabika Bauerová a Helenka Gabrišová . Formačné stretnutie sa konalo prvý septembrový víkend za účasti členov zo všetkých stredísk na Slovensku.  Jednou z tém bola- základ  spoločenstva je charizma dona Bosca. Podľa neho Mária pokračuje vo svojom poslaní Matky […]

Dubnická mariánska púť

Sobotný program púte začal Fatimským ruženecom o 17.00 hod. Po ňom nasledovala slávnostná sv. omša na nádvorí kostola. Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ katechetického úradu. V kázni sa prihovoril veriacim na tému utrpenia a o tom ako ho zvládať a prijímať v živote. Ako vzor nám dal našu nebeskú matku Máriu. Po sv. […]