Entries by Dušan Mišovec

Logo Dubnickej Panny Márie

  Nové logo obsahuje tri hlavné prvky: nežný dotyk malého Ježiška, ktorý hladí svoju Matku; písmeno „S“ v šatách Panny Márie; mušľa sv. Jakuba Staršieho, patróna farského kostola. Nežný dotyk Súsošie Dubnickej Madony s Dieťaťom robí výnimočným gesto Božieho Syna, ktorý pravou rukou nežne hladí tvár svojej Matky. História tejto sochy siaha až do 17. […]

MISIE – ďakujem€

Saleziánske misijné dobrovoľníctvo je na Slovensku zastrešené dvomi organizáciami: SAVIO je občianske združenie, ktoré saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhajú ľuďom v neľahkej životnej situácii. Jednou z aktivít, ktorú poznáme aj v Dubnici,  je pôstna zbierka Tehlička. Chcem pomôcť   VIDES […]

LAURA – ďakujem€

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. Združenie Laura úzko spolupracuje so sestrami saleziánkami a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny. Funguje v 15 strediskách po celom Slovensku a v niekoľkých, ako napr. v Dubnici […]

DOMKA – ďakujem€

Združenie DOMKA pôsobí v Dubnici n/V. od r. 1991 a predovšetkým so Saleziánmi dona Bosca pozitívne vplýva na výchovu a rozvoj detí a mládeže. Naším miestnym strediskom je Katolícky dom, kde organizujeme väčšinu podujatí, ktoré sa u nás konajú. V rámci našej saleziánskej farnosti úzko spolupracujeme aj s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú výchove mládeže. Sú to sestry saleziánky a […]

SDB – FMA – ďakujem€

My, bratia saleziáni a sestry saleziánky, sme rehoľníci, ktorí darovali svoj život Bohu a mladým. Pomôžte nám byť tu pre nich viac a lepšie. Podporiť naše rehoľné komunity prítomné v Dubnici n/V. môžete duchovne – svojou modlitbou a obetou -, materiálne alebo aj finančne. Všetkých našich dobrodincov nosíme denne vo svojich modlitbách.   číslo účtu SDB:        SK18 0200 0000 […]

Farnosť – ďakujem€

Koncoročné vyúčtovanie (31.12.2017) Príjmy: zvonček 28810 €, zbierky na nový kostol 40255 €, ostatné zbierky (odvedené) 8543 €. Výdaje: splátky pôžičiek a úveru 25486 €, energie (starý aj nový kostol, fara, katolícky dom) 13716 €, oprava Katolíckeho domu 23300 €, zakúpenie kosačiek 1300 €, prečalúnenie lavíc v kostole 1200 €, nové svetlá v kostole 1036 €, bohoslužobné predmety 1283 […]

ONLINE PRIHLÁŠKA na letný pobytový tábor „Slovenská dedina“

Poď s nami! Jednotný tábor pre všetky deti, ktoré ukončili tretí až deviaty ročník ZŠ sa odohrá v rekreačnom zariadení Podskalie, nachádzajúce sa neďaleko Považskej Bystrice v malebnej prírodnej scenérii Strážovských vrchov. Deti sa môžu tešiť na 6 dní plných akčného programu, hier, výletov a zážitkov, ktoré im už teraz chystá dvadsiatka našich animátorov pod vedením saleziánov […]