Entries by Dušan Mišovec

Letný prímestský tábor DON BOSCO

Sestry saleziánky, saleziáni a animátori pozývajú deti od tretieho do siedmeho ročníka na letný prímestský tábor DON BOSCO, ktorý, ak to situácia dovolí, bude prebiehať v priestoroch SCVČ Laura od 6. do 10. júla 2020 v súlade so všetkými nariadeniami. Prihlášky si môžte stiahnuť na nasledovných odkazoch: Prihláška na prímestský Tábor 2020 Registrácia na podujatie pre nečlena. Viac […]

Predajňa KASOČE opäť otvorená

V rámci uvoľnovania obmedzení pri prevádzke malých predajní je od minulej stredy otvorená aj predajňa KASOČE ktorá sa nachádza pri našom farskom kostole. Týmto Vás aj srdečne  pozývame na nákup nových kníh a náboženských predmetov.

Celoslovenské stretnutie saleziánskych miništrantov

 Tento víkend sa v Žiline uskutočnil 3. ročník stretnutia saleziánskych miništrantov z celého Slovenska. Z našej farnosti išla výprava na čele s don Cyrilom.  Celým stretnutím sa niesla téma poslania, hrdinstva a hodnôt. Boli pripravené rôzne scénky, súťaže, workshopy, spoznávali sme nových priateľov. Počas sobotného futbalového turnaja naši chlapci obsadili prvé a druhé miesto, kedže […]

2% Stopercentne mladým

Milý Darca, V saleziánskej farnosti v Dubnici nad Váhom pôsobí viacero organizácií  ktoré sa venujú výchove detí a mládeže.  Váš dar im umožní vytvárať priestor pre ich osobný rast, aktívne využívanie voľného času,  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia priestorov. DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže Základná škola s Materskou školou sv.Dominika Savia Tlačivo na stiahnutie: 1. […]

Prihláška na jarný prímestský tábor

Prihlášku na jarný pobytový tábor, ktorý sa uskutoční 24. – 27. februára, si môžete stiahnuť na tomto odkaze Viac informácií o tábore nájdete v prihláške. Prihlášku je potrebné vytlačiť a po vyplnení doniesť osobne na faru, resp. ľubovoľnému kňazovi.

Vitaj nám panna prečistá..

..buď nám vždy ochrana istá. Takto sme Vítali obraz sv. rodiny v našich príbytkoch. Spoločne sme sa pripravovali na dôstojné slávenie Vianočných sviatkov. Privítaním sv.rodiny sme si osobne vyprosovali milosti pre duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v našich rodinách. Pri tejto pobožnosti sme sa stretávali po deväť večerov – každý večer u inej […]