Ako nás chudobné deti obohatili

Pred pár dňami sme sa vrátili z tábora v Jasení pre deti zo sociálne slabých rodín, ktorý už 21 rokov organizuje Patrik Herman spolu s občianským združením Štvorlístok deťom. Samozrejme, tábor by sa nezaobišiel bez finanncií od sponzorov a podnikateľov, ktorý ešte vedia dávať tým, čo majú málo. Počas 2 týždňov sme s partiou 24 ľudí spríjemnili život 115 deťom z ťažko skúšaných rodín. Do tohto projektu sme sa prihlásili ako dobrovoľníci vo funkcii inštruktorov. Našou úlohou bolo pomáhať pri organizačných činnostiach, rozdávanie desiaty, olovrantu, dozeranie na deti po večierke pokiaľ všetky nezaspali atď. Jednoducho byť po ruke, keď niekto niečo potreboval.

Program pre deti v tábore bol veľmi pestrý a nabitý. Počas tábora sa deťom pomohlo po materiálnej aj zdravotnej stránke. Materiálnu stránku predstavovali školské  a hygienické potřeby, obliekací deň, kedy si podnikatelia, športovci, ľudia so štedrým srdcom zobrali jedno alebo viac detí a nakúpili pre nich oblečenie podľa potreby. Po zdravotnej stránke to bolo preventívne vyšetrenie očí a zakúpenie okuliarov deťom, ktoré to potrebovali. Tieto tábory pomohli už viac ako 4800 deťom z celého Slovenska. Sú to pre nás nezabudnuteľné zážitky na celý život. Emócie, čo nenechali nikoho chladného. Sme šťastní a ďakujeme hlavnému organizátorovi Patrikovi Hermanovi,  že sme sa mohli zúčastniť tohto úžasného projektu.

(Pavol Beňo, Matej Kotúč)