Adventná zbierka potravín

13. a 20.12.2019

Adventné aktivity mladých z „Kaťáku“ boli aj tento rok obohatené o dimenziu charity. Na ich podnet sa zorganizovala zbierka potravín a nápojov pre núdzne či viacdetné rodiny. Do zbierky sa zapojili nielen naši mladí, ale i iní farníci či dokonca ľudia mimo hraníc farnosti. Predstava radosti, ktorú táto forma pomoci vzbudí v domácnostiach obdarovaných, bola rovnako veľkou motiváciou ako túžba naplniť slová Písma, ktoré nás vyzýva deliť sa o svoj chlieb s chudobnými.

Štedrú hmotnú zbierku sa podarilo rozdeliť medzi štyri rodiny, ktoré z ľudskej taktnosti a ohľaduplnosti ostávajú v anonymite:

Slobodnú maminku s dcérkou v predškolskom veku, ktorá spočiatku nevedela uveriť, že si na nich niekto spomenul a takto im obohatil Vianoce

Opustenú maminku so šiestimi deťmi, ktorej sa vo farnosti už pomohlo niekoľkokrát

Slobodnú maminku s dvoma deťmi a jedným dieťaťom v príbuzenskom vzťahu, ktoré si na Vianoce bráva k sebe z detského domova

Skromnú rodinku s piatimi deťmi, ktorú rovnako dojala aktivita našich mladých a ktorí sa neváhali rozdeliť s inou rodinou s troma deťmi, pretože „sú i chudobnejší ľudia“ než oni sami.

Som hrdá na mladých, ktorým charita nevonia nepohodlnosťou, ale láskou, štedrosťou a veselosťou. Veď „veselého darcu miluje Boh“ (2 Kor 9,7).

Žime spolu tento rok Božieho slova – nielen jeho čítaním a rozjímaním nad ním, ale tiež činorodou láskou.

S vďačnosťou za všetkých, Peťa Babulíková