ADMA je pripravená na advent

Členovia Združenia Márie Pomocnice- ADMA spolu s delegátku Gabikou Bauerovou sa pripravili na advent duchovnou obnovou. V sobotu 1.12. 2018 sa dozvedeli viac o svätosti.

Prednášajúci don Anton Červeň rozprával o svätosti ako harmonickom zosúladení protikladov, že sme stvorení na Boží obraz a na túto zem sme boli poslaní z lásky takí, akých nás Boh potrebuje. Ďalej vyjadril myšlienku, že ak sa necítime pohodlne s Bohom, necítime sa ani pohodlne v láske a práve kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu.

Dôležitou časťou obnovy bolo stíšenie sa pred Eucharistiou, možnosť prijať sviatosť zmierenia. Svätá omša a agapé v závere posilnili účastníkov na duchu aj na tele.

Do Adventu, ako času prípravy na príchod narodenia Ježiša vstúpili členovia ADMY s vďačnosťou Bohu a Panne Márii Pomocnici, že mohli prehĺbiť svoj duchovný život. Najbližšie sa uvidia na pravidelnom mesačnom formačnom stretnutí nasledujúci mesiac.

Č..