Zápis do materskej školy ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia


Zápis detí do MATERSKEJ  ŠKOLY sa uskutoční od 15. apríla do 15. mája 2019.

Prednostne budú  prijaté :

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku

– deti s dodatočne odloženou PŠD

– deti, ktorých súrodenec už navštevuje našu MŠ alebo ZŠ

POZNÁMKA:

Rodič  vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť prinesie na sekretariát školy. Formulár žiadosti o prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ si môžete stiahnuť na www.zsds.sk.